מאמרי ביקורת ורשימות על אודות חיים הזז ויצירתו

קטעים מתוך כתבי עת, עיתונים, ספרים ופרסומים שונים, וכן תעודות ארכיוניות שפורסמו מעל גבי במות שונות, וביחד מהווים מאגר מידע ממופתח של כל אשר נכתב על אודות הסופר וכתביו.

קטעים מתוך כתבי עת, עיתונים, ספרים ופרסומים שונים, וכן תעודות ארכיוניות שפורסמו מעל גבי במות שונות, וביחד מהווים מאגר מידע ממופתח של כל אשר נכתב על אודות הסופר וכתביו.

 

הקטלוג המלא יעלה בקרוב.