מאמרי ביקורת ורשימות על אודות חיים הזז ויצירתו

קטעים מתוך כתבי עת, עיתונים, ספרים ופרסומים שונים, וכן תעודות ארכיוניות שפורסמו מעל גבי במות שונות, וביחד מהווים מאגר מידע ממופתח של כל אשר נכתב על אודות הסופר וכתביו.

קטעים מתוך כתבי עת, עיתונים, ספרים ופרסומים שונים, וכן תעודות ארכיוניות שפורסמו מעל גבי במות שונות, וביחד מהווים מאגר מידע ממופתח של כל אשר נכתב על אודות הסופר וכתביו.

מס' מיכל מס' תיק שם המאמר שם המחבר שנה פרטים ביבליוגרפיים שפה הערות קבצים
3.1 1 "דלתות נחושת" לחיים הזז בתרגום אנגלי הזז, אביבה 1975 פורסם ב"הדאר", שנה 55, גליון ב', י' בכסלו תשל"ו, עמ' 21. עברית בתיק: עותקים של המאמר המודפס שהופיע ב"הדואר" בניו יורק. בתיק גם: כתב היד המקורי של המאמר מאת אביבה הזז והעתקה במכונת כתיבה. הדברים נאמרו במסיבה שנערכה במלון הילטון בירושלים ביום ל"ג בעומר תשל"ה, 29 באפריל 1975. המסיבה נערכה מטעם הוצאת JPS לרגל הופעת "דלתות נחושת" בתרגומו האנגלי של גרשון לוי.   
3.1 2 ח. הזז: תרפ"ד גרודזנסקי, שלמה 1968 "דבר", 31 במאי 1968 עברית מאמר הסוקר את ראשיתו של הזז המספר בכרכי כתב העת "התקופה": סיפורי המהפכה ("מזה ומזה", "פרקי מהפכה" ו"שמואל פרנקפורטר"). פורסם לרגל הופעת המהדורה המתוקנת של כל כתבי הזז בתשכ"ח.  
3.1 3 מן ההיסטוריה אל האדם ברזל, הלל 1975 "ידיעות אחרונות", 28 בפברואר 1975 עברית מאמר ביקורת על קובץ הסיפורים "פעמון ורימון". בתיק גם: העתק מן הפרסום השני של מאמר זה, בספרו של הלל ברזל, בין חזון לחזיון, הוצאת "יחדיו", תל אביב, תשמ"ח, עמ' 194-188.  
3.1 4 פעמון ורמון עמוס, י' [פרידלנדר, יוסף] 1975 "הצופה", 15 במאי 1975 עברית מאמר ביקורת על קובץ הסיפורים "פעמון ורימון", ובמיוחד הסיפורים: "הנעלם" ו"פעמון ורימון".  
3.1 5 מאסף אונגרפלד, משה 1963 "הצופה", 24 במאי 1963 עברית מאמר הסוקר את הקטע מתוך הרומן "בקולר אחד" שראה אור במאסף לדברי ספרות (בעריכת שלום קרמר ושלמה שפאן), תשכ"ג.   
3.1 6 חיים הזז: מענטש און שרייבער (צו די שלושים) המפל, מרדכי 1973 "יידישע צייטונג", 20 באפריל 1973, עמ' 5 יידיש נקרולוג על חיים הזז. כולל סקירה כללית על חייו ועל יצירתו של הזז.  
3.1 7 חיים הזז: קווים לדמותו - לביקורו באמריקה ליף, חיים 1964 "בצרון", כרך ב, חוברת ה, תשכ"ד, עמ' 72-71 עברית מאמר הערכה כללי על יצירת חיים הזז. פורסם לרגל ביקורו של חיים הזז בארצות הברית.  
3.1 8 משהו על חיים הזז אברמסקי, יעקב דוד 1955 "חרות", 23 בספטמבר 1955 עברית מאמר ביקורת על הסיפור "נהר שוטף" בקובץ "צל הפוך".  
3.1 9 העיירה של ח. הזז בעידן המהפכה בלאט, אברהם 1967 אברהם בלאט, בנתיב סופרים, הוצאת "המנורה", תל אביב, תשכ"ז, עמ' 63-59 עברית בתיק: העתק זירוקס מתוך הספר "בנתיב סופרים", ובו מאמרו של אברהם בלאט על הרומן "דלתות נחושת". בתיק גם: גזיר עיתון מתוך "הצופה", 3 בפברואר 1956, ובו גירסה מוקדמת של אותו מאמר, שפורסם תחת הכותרת "עיירת המהפכה", עם הופעת המהדורה הראשונה של "דלתות נחושת".   
3.1 10 ביקורת חופזת צמח, שלמה 1944 "הארץ", 10 במארס 1944 עברית מאמר תגובה לביקורתו של עמנואל בן גריון על הסיפור "ירחם השם" שהזז פרסם באותו זמן בהמשכים בעיתון "דבר", תחת השם הבדוי "זכריה אוזלי".   
3.1 11 בעבי יצירת הזז רגלסון, אברהם 1966 "הפועל הצעיר", 1 בנובמבר 1966, עמ' 17-16 (חלק א'); "הפועל הצעיר", 8 בנובמבר 1966, עמ' 22-21; "הפועל הצעיר", 15 בנובמבר 1966, עמ' 20-19. עברית מאמר על לשונות של חיים הזז, שנתפרסם בשלושה חלקים: מאמר ראשון עוסק בגיבוריו התימניים של הזז, וכולל בעיקר ציטוטים ארוכים של פרקים מתוך הרומן "היושבת בגנים"; יתר המאמרים עוסקים בסיפורים "הדרשה" ו"מראות ירושלים" וכן במחזה "בקץ הימים", ברומן "בישוב של יער" ובסיפורי המהפכה.  
3.1 12 מפלשי "אופק נטוי" קשת, ישורון 1958 מאזנים, כרך ל', חוברת ו (קעו), חשוון תשי"ט, נובמבר 1958. עברית מאמר ביקורת על הסיפור "אופק נטוי" בקובץ "חגורת מזלות". בתיק: העתקים מן הפרסום הראשון בכתב העת "מאזנים", מהפרסום השני בספר "הבדלות" (הוצאת "דביר", תל-אביב, תשכ"ב, עמ' 232-216) ומהפרסום השלישי בקובץ שבעריכת הלל ברזל: חיים הזז - מבחר מאמרי ביקורת על יצירתו, הוצאת עם עובד, תשל"ח (1978), עמ' 185-174.  
3.1 13 משהו על הזז פיכמן, יעקב 1942 "דבר", 5 ביוני 1942 (חלק א'); "דבר", 12 ביוני 1942 (חלק ב'). עברית בתיק: העתקה במכונת כתיבה של מאמר הביקורת המקיף שפרסם יעקב פיכמן על יצירת הזז, עם הופעת קובץ סיפוריו הראשון "ריחיים שבורים" בהוצאת עם עובד. לא ברור בידי מי נעשתה ההעתקה, אך קרוב לוודאי היא נוצרה סמוך לאחר פרסום המאמר, בקיץ 1942. בתיק גם: העתקי צילום של גיליונות "דבר" שבהם פורסם מאמר זה.  
3.1 14 Beyond Revenge Björn Julén 1967 Svenska Dagbladet, May 16, 1967 אנגלית בתיק: העתקה במכונת כתיבה של תרגום מאמר הביקורת שפרסם המשורר והמבקר השבדי ביורן יולן (Björn Julén, 1927-2009) על הרומן "בקולר אחד" שהופיע בתרגום שבדי. על ההעתקה לא מצויין שמו של המתרגם משבדית. המאמר המקורי הופיע במוסף הספרותי של היומון המרכזי בשבדיה, בלשון השבדית.  
3.1 15 דער טייך גייט שענדעריי, משה 1964 "קענעדער אדלער", מונטריאול, בערך 1964. יידיש בתיק: קטע מתוך גיליון של העיתון ביידיש "קענעדער אדלער", שהופיע בעיר מונטריאול, קנדה, ובו מאמר ביקורת מאת משה שנדריי על סיפורי הקובץ "חגורת מזלות" שראו אור בתרגום ליידיש סמוך לאותו זמן. על גזיר העיתון אין כל ציון תאריך. בראש הקטע, נוספה הקדשה בכתב ידו של דב סדן אל חיים הזז, ומכאן יש להסיק שהוא אשר שלח מאמר זה לעיונו.   
3.1 16 שיחות עם שלמה צמח בין חרמון לטעמון אלחנני, אברהם חיים 1980 שבט ועם, סדרה שנייה ד' (ט), תשרי תשמ"א, עמ' 159-181. עברית תיעוד של שיחות ופגישות עם המבקר שלמה צמח, ובתוך כך התייחסויות מרובות אל חיים הזז, שהשתתף בחלק מאותן פגישות.  
3.1 17 הזז - איינער פון די זיילן פון דער מאדערנער העברעאישער ליטעראטור ראיאק, צבי 1965 "אונזער ווארט" [פאריז], 8 במאי 1965, עמ' 6; 18 במאי 1965, עמ' 2. יידיש בתיק: שני גיליונות של העיתון ביידיש "אוזער ווארט" שהופיע בפריס, צרפת, ובהם שני חלקיה של מסה על יצירת הזז, מאת הסופר והמבקר היהודי-צרפתי צבי ראיאק. המאמר סוקר באופן כללי את יצירתו של הזז, ובמיוחד את הרומנים "היושבת בגנים" ו"יעיש" המוקדשים ליהודי תימן. מאמר זה מבוסס על הדברים שנשא ראיאק במסיבה שערכה אגודת הסופרים והעיתונאים היהודים בצרפת (פאראיין פון די יידיש שרייבער און זשורנאליסטן אין פראנקרייך) לכבוד חיים הזז עם ביקורו בצרפת, ב-20 בפברואר 1965. בגוף המאמרים תיקונים בעט כדורי, כנראה בידי המחבר.   
3.1 18 הסופר והשליח  אוכמני, עזריאל 1964 "על המשמר", 30 באפריל 1964, עמ' 6. עברית מאמר תגובה בעקבות פרסום נאומו של הזז "הגיבור שגבר בכל" בעתון "דבר" ב-10 באפריל 1964. הנאום נישא בפי הזז בבית המדרש לרבנים בניו יורק, במסגרת הביקור הרשמי שערך בארצות הברית באותה עת.   
3.1 19 "קידוש השם" אין א נייעם זין זשיטניצקי, לייב 1965 "דע פרעסע", 9 באפריל 1965 יידיש בתיק: גזיר עיתון ובו מאמר ביקורת על הרומן "בקולר אחד", מאת הסופר והמבקר ל. זשיטניצקי (ז'יטניצקי), אשר הופיע בעיתון "די פרעסע" בבואנוס איירס, ארגנטינה. בראש המאמר נוספה בכתב יד הקדשה מאת דב סדן אל חיים הזז.   
3.1 20 Hayim Hazaz - Man of the Spirit קבקוב, יעקב 1964 Congress Bi-Weekly, New York, May 11, 1964, pp.11-13 אנגלית מאמר הסוקר באופן כללי את הנושאים העיקריים ביצירת הזז, ומדגיש את האופי האידיאולוגי של סיפוריו; המתח בין גלות לגאולה. המאמר פורסם לרגל ביקורו של הזז בארצות הברית.  
3.1 21 Gates of Bronze in English [?] 1975 The Jewish News, Mew Jersey, June 20, 1975, p. 4 אנגלית ריאיון שנערך עם רוברט אלטר, שכתב את ההקדמה לתרגום האנגלי של הרומן "דלתות נחושת". הריאיון פורסם לרגל הופעת התרגום בהוצאת ה-JPS. שם המראיין לא צויין.  
3.1 22 Russian Revolution: Beginning or End? גרבר, סוזי 1975 Jewish Exponent , September 5, 1975(Philadelphia)  אנגלית מאמר ביקורת על הרומן "דלתות נחושת" בתרגומו האנגלי של גרשון לוי. ככל הנראה, המאמר נשלח לגב' אביבה הזז על-ידי ד"ר משה יגר, קונסול ישראל בפילדלפיה באותה עת.  
3.1 23 Hayim Hazaz (on his 70th birthday): Realism and Social Satire שפיזהנדלר, עזרא 1968 Jewish Vanguard (London), April 24, 1968 אנגלית מאמר קצר, כללי מאוד, הסוקר בתמציתיות את יצירתו של חיים הזז. פורסם על ידי פרופ' שפייזהנדלר (Ezra Spicehandler) לרגל הופעת כל כתבי הזז במהדורה המתוקנת.   
3.1 24 קיטרוגו הגדול של א. קריב שחריה, שמואל 1968 "היינט" [מונטבידיאו], 6 ביולי 1968 עברית ריאיון שערך הסופר ש. שחריה עם אברהם קריב, בעקבות הפולמוס שהתעורר סביב נאומו של הזז "אורלוגין" ודבריו על ספרות יידיש. פורסם במוסף "דף עברי" של העיתון ביידיש (!) "היינט באורוגוואי.  
3.1 25 ירושלים בסיפורי חיים הזז רבינוביץ, ראובן 1969 "מעריב", 12 בספטמבר 1969 (חלק א'); "מעריב", 19 בספטמבר 1969 (חלק ב'). עברית שני חלקיו של מאמר הסוקר את מקומה של ירושלים ביצירתו של חיים הזז. בין היתר, המאמר דן ברומנים "יעיש", "היושבת בגנים" ו"בקולר אחד", וכן בסיפור "חבית עכורה".  
3.1 26 למה רגשו... גינזבורג, ג' 1968 "צהר הדרום", מאי 1968 עברית מאמר שפורסם בירחון העברי "צהר הדרום" שראה אור בבואנוס איירס, ארגנטינה, ובו תגובה לפולמוס שעוררו דברי חיים הזז ("אורלוגין") כנגד ספרות יידיש, ותגובתה של אגודת סופרי יידיש בישראל בפנייתה אל פא"ן קלוב.   
3.1 27 חיים הזז: רקע וקדם-רקע גרודזנסקי, שלמה 1968 "דבר", 7 ביוני 1968 עברית מאמר שפורסם לרגל הופעת המהדורה המתוקנת של כל כתבי חיים הזז, ודן בסיפורי המהפכה שלא נכללו בה: "שמואל פרנקפורטר", "מזה ומזה" ו"פרקי מהפיכה". נדפס בשנית בספרו של שלמה גרודזנסקי: אוטוביוגרפיה של קורא, הוצאת הקיבוץ המאוחד, תל אביב, תשל"ה, עמ' 15-11. חזר ונדפס בקובץ: חיים הזז - מבחר מאמרי ביקורת על יצירתו, הוצאת עם עובד, תשל"ח (1978), עמ' 315-312.  
3.1 28 פרקי חיים הזז מיכלי, בנימין יצחק 1968 מאזנים, כרך כז', חוברת ב' (חשוון תשכ"ח, יולי 1968), עמ' 102-90.  עברית מאמר הכולל דיונים מפורטים בסיפורים: "אדם מישראל", "אש בוערת", "הדרשה". חזר ונדפס במונוגרפיה מאת ב"י מיכלי: חיים הזז, הוצאת עקד, תל-אביב, תשכ"ח, עמ' 94-64.  
3.1 29 דברים על הזז ארן, זלמן 1968 לא פורסם עברית בתיק: העתקה במכונת כתיבה של הדברים אשר נשא שר החינוך והתרבות, זלמן ארן, בעצרת החגיגית שנערכה בבית העם בירושלים, ב-4 בפברואר 1968 לכבוד חיים הזז. הדברים לא פורסמו. ככל הנראה, זלמן ארן עצמו הוא שמסר להזז את הדפים מהם קרא את נאומו.   
3.1 30 גולה וגאולה ביצירת הזז שטרייט וורצל, אסתר 1968 "דבר הפועלת", 22 ביוני 1968 עברית מאמר הסוקר באופן כללי את מוטיב הגלות והגאולה ביצירת הזז; ראה אור לרגל הופעת המהדורה המתוקנת של כל כתבי הזז.  
3.1 31 פצצות זמן ההורסות סילופים כ"ץ, עמנואל 1963 "חרות", 3 במאי 1963 עברית מאמר העוסק ברומן "בקולר אחד" וביחסה של הספרות העברית לתנועה הרביזיוניסטית.  
3.1 32 מפעלו התימני של הזז גויטיין, שלמה דב 1952 מולד: ירחון מדיני וספרותי, ספטמבר 1952, עמ' 317-311. עברית מאמר הסוקר את סיפוריו של חיים הזז העוסקים ביהודי תימן, ומתמקד בייחוד ברומן "יעיש". בתיק גם: העתק של פרסום מאמר זה בקובץ שבעריכת הלל ברזל: חיים הזז - מבחר מאמרי ביקורת על יצירתו, הוצאת עם עובד, תשל"ח (1978), עמ' 244-232.  
3.1 33 יעיש - גיבור התום רמרז-ראוך, גילה 1975 "דבר", 7 במארס 1975, עמ' 6 עברית מאמר על הרומן "יעיש"; פורסם במלאת שנתיים לפטירת הזז.  
3.1 34 לעבר השתחררות? אוכמני, עזריאל 1952 "על המשמר", 21 בפברואר 1952, עמ' 4, 6. עברית מאמר הסוקר בהרחבה את הרומן "יעיש". בתיק גם: העתק מן הפרסום החוזר של מאמר זה, בתוך ספרו של עזריאל אוכמני, לעבר האדם: דברים בשולי ספרים והזמן, הוצאת ספרית פועלים, מרחביה, תשי"ג, עמ' 282-265.  
3.1 35 רציונליזם אמנותי: עיונים ביצירת הזז ברזילי, יצחק 1972 "הדאר", גליון לו, כב באלול תשל"ב (1 בספטמבר 1972), עמ' 614-613; גליון לז, ז' בתשרי תשל"ג (14 בספטמבר 1972), עמ' 654-653.  עברית מאמר כללי על יצירת הזז; פורסם בשני חלקים.  
3.1 36 על גאולה וגואלים: הערות אחדות בשולי "בקץ הימים" ומסת פרשנות אחת גור, ישראל 1972 במה, 55 (108), סתיו תשל"ג - 1972, עמ' 43-39. עברית "בקץ הימים"  
3.1 37 אשנב אל יצירתו של חיים הזז בן עמרם, פסח 1956 מאזנים ג (ג), תשט"ז, עמ' 167-163. עברית דברים שאמר פ. בן-עמרם (פסח ליפובצקי) במסיבה שנערכה לכבוד חיים הזז ובנוכחותו, מטעם ועדת התרבות של מועצת פועלי ירושלים בכ"ד באייר תשט"ז (5 במאי 1956). בתיק גם: העתק של הדפסה חוזרת ממאמר זה, שהופיע בספרו של פסח בן עמרם, מערכי לב, הוצאת מ. ניומן, תל אביב, תשי"ז, עמ' 131-121.   
3.1 38 עיונים ביצירתו של חיים הזז בן נחום, דניאל 1974 "על המשמר", 16 בספטמבר 1974, עמ' 16-15. עברית מאמר כללי על יצירת הזז  
3.1 39 מפה ומשם: החוט המקשר קמאי, י' 1974 "הדאר", גליון כג, יג בניסן תשל"ד (5 באפריל 1974), עמ' 377. עברית סקירה משווה בין נתן אלתרמן לחיים הזז, בעקבות מאמרו של משה שמיר.  
3.1 40 מעגל יהודי אבישי, מרדכי 1975 "על המשמר", 7 במארס 1973, עמ' 15. עברית מאמר שראה אור במלאת שנתיים לפטירת הזז; סוקר בעיקר את סיפורי הכרך "אבן שעות".  
3.1 41 מי התיר את הקולר? בז, גד  1963 "אתגר", 18 באפריל 1963 עברית מאמר ביקורת על "בקולר אחד". כולל תצלום עיתונות נדיר של הזז.  
3.1 42 "בקולר אחד" לח. הזז כהן, אדיר 1963 "דבר", 19 ביוני 1963, עמ' 6-5. עברית מאמר ביקורת על "בקולר אחד".   
3.1 43 "הנעלם" והכרח העבריות  זנדבנק, שמעון 1975-1978 ברזל, הלל (עורך): חיים הזז - מבחר מאמרי ביקורת על יצירתו, הוצאת עם עובד, תשל"ח (1978), עמ' 324-319. עברית דברים שנאמרו ביום הזכרון לחיים הזז, במלאת שנתיים לפטירתו. נדפסו לראשונה ב"הארץ", מוסף תרבות וספרות, 7 במארס 1975. על הסיפור "הנעלם" מתוך "פעמון ורימון". בתיק גם: העתקה במכונת כתיבה של הדברים, עם תיקונים בכתב ידה של אביבה הזז; גזיר עתון מתוך מוסף "הארץ", ובו פרסומו הראשון של המאמר.   
3.1 44 הזז והאפיקה של הסיפורת העברית רבינוביץ, ישעיה 1964 "הדאר", גליון כו, ד' בסיוון תשכ"ד, עמ' 462-460 עברית כולל התייחסות לסיפורי המהפכה, "הדרשה" והרומן "בקולר אחד"; בסוף המאמר באה ידיעה על ביקורו של חיים הזז בקליבלנד.  
3.1 45 "בקולר אחד"  ז. דויד [זכאי, דוד] 1963 "דבר", 19 ביוני 1963, עמ' 4. עברית מאמר ביקורת על "בקולר אחד" במסגרת המדור "קצרות".  
3.1 46 נוכחות ללא מעורבות רמרז-ראוך, גילה 1975 "הארץ", 7 במארס 1975, עמ' 14 עברית מאמר ביקורת על סיפורי הכרך "פעמון ורימון".  
3.1 47 האמנם חיים כפשוטם וכסתמם צוויק, יהודית 1975 "דבר", 7 במארס 1975, עמ' 3. עברית מאמר ביקורת על סיפורי הכרך "פעמון ורימון".  
3.1 48 ללא מורא וללא פשרה לינדנבאום, שלום 1975 "מעריב", 7 במארס 1975, עמ' 12. עברית מאמר ביקורת על סיפורי הכרך "פעמון ורימון".  
3.1 49 "א חופה און א רינגעל" און אנדערע דערציילונגען פון חיים הזז זינגר, שמואל דוד 1967 "אונדזער וועג", אפריל 1967 יידיש מאמר ביקורת מאת ש.ד. זינגער על הכרך "חגורת מזלות" בתרגום ליידיש (הסיפורים "נהר שוטף", "חופה וטבעת" ו"אופק נטוי").  
3.1 50 מקבילות מספרות חז"ל למימרותיו של ח' הזז תודר, שמעון 1961 לשוננו לעם, קונטרס ט'-י', מחזור יב (אב-אלול תשכ"א), עמ' 243-240. עברית על לשונו של הזז  
3.1 51 מְספֵּר חדש אפשטיין, אברהם 1924 "הדאר" ג (שב), כ"ד בחשוון תרפ"ה, עמ' 11-10. עברית ביקורת על סיפורו של חיים הזז, "מזה ומזה" (מסיפורי המהפכה) שראה אור בכרך כא של "התקופה". אחד ממאמרי הביקורת הראשונים שפורסמו על יצירת הזז.   
3.1 52 טעויות סופרים וחכמים תמר, דוד 1976 "ידיעות אחרונות", 6 בפברואר 1976, עמ' 3. עברית על הסיפור "פעמון ורימון"  
3.1 53 סיפוריו האחרונים של חיים הזז ז"ל אבישי, מרדכי 1973 "מעריב", 13 באפריל 1973, עמ' 39 עברית מאמר ביקורת על הכרך "אבן שעות". כולל רישום של הזז מאת אריה נבון.  
3.1 54 מעט מהרבה על "משפט הגאולה" הזז, אביבה 1976 "ידיעות אחרונות", 9 באפריל 1976, עמ' 2. עברית בתיק: גיליון מוסף "תרבות, ספרות, אמנות" של העיתון "ידיעות אחרונות" ובו דברים שאמרה אביבה הזז במשכן נשיאי ישראל, בערב לכבוד הופעת הכרך "משפט הגאולה" מעיזבונו של חיים הזז. בתיק גם: צילום נוסח הדברים מועתק במכונת כתיבה, ועליו תיקונים בכתב ידה של אביבה הזז.  
3.1 55 סיפורי חיים הזז האחרונים רבי, יעקב 1975 "על המשמר"; הדפסה חוזרת: "הדאר", גליון לו, כט באלול תשל"ה (5 בספטמבר 1975), עמ' 608-607. עברית ביקורת על סיפורי הקובץ "פעמון ורימון"  
3.1 56 הסגנון החדש אבינרי, יצחק 1932 "הדאר", גליון ג', יט בחשון תרצ"ג (18 בנובמבר 1932), עמ' 39-38. עברית על הלקסיקון של הרומן "בישוב של יער".  
3.1 57 משמעות השמות ב"בקץ הימים" לי, רנה 1976 "הדאר", גליון יט, י' באדר ב' תשל"ו (12 במארס 1976), עמ' 298-297. עברית "בקץ הימים"  
3.1 58 "הדרשה" ו"בקץ הימים" לחיים הזז רבי, יצחק 1976 "הדאר", גליון כו, יד באייר תשל"ו (14 במאי 1976), עמ' 429-428; "הדאר", גליון כז, כא באייר תשל"ו (21 במאי 1976), עמ' 447-446. עברית מחקר משווה בין יוזפא גיבור "בקץ הימים" לבין יודקה, גיבור "הדרשה". התפרסם בשלושה המשכים בכתב העת העברי בארצות הברית, "הדואר".   
3.1 59 Hazaz translated ארנסון, קרטיס 1975 The Jerusalem Post, December 5, 1975, p. 6 אנגלית מאמר ביקורת על התרגום האנגלי של "דלתות נחושת" מאת Curtis Arnson.   
3.1 60 Russian Jewry in 1917 צ'רלס, גרדה 1975 Jewish Chronicle, September 5, 1975, p. 3 אנגלית מאמר ביקורת על התרגום האנגלי של "דלתות נחושת" מאת Gerda Charles.   
3.1 61 Will to Live in the Shadow of Death Arne Hegmar 1967 Arbetarbladet, April 20, 1967 אנגלית בתיק: העתקה במכונת כתיבה של תרגום לאנגלית ממאמר ביקורת שפרסם המבקר השבדי ארנה הגמר (Arne Hegmar) על הרומן "בקולר אחד", לאחר פרסומו בשבדית. על ההעתקה לא מצויין שמו של מתרגם המאמר משבדית. המאמר המקורי הופיע במוסף הספרותי של העתון הסוציאל-דמוקרטי השבדי המתפרסם בעיר Gävle.  
3.1 62 "בקולר אחד" לחיים הזז מרגלית, דן 1963 "חרות", 8 באפריל 1963 עברית    
3.1 63 עניבת הקולר פנואלי, שמואל ישעיהו 1963 "משא" (מוסף "למרחב"), 26 באפריל 1963, עמ' 5.  עברית ביקורת על הרומן "בקולר אחד"  
3.1 64 "בקולר אחד" של חיים הזז רבנאל, י. ק. [ישורון קשת] 1963 מאזנים, טז (ה-ו), תשכ"ג (מאי 1963), עמ' 429-426 עברית    
3.1 65 משהו מוסרי... גמזו, יוסי 1963 "דבר", 10 במאי 1963, עמ' 3 עברית מקאמה שנכתבה בעקבות הופעת הרומן "בקולר אחד"  
3.1 66 זימוני שבטים סדן, דב 1974 מבפנים, לו (1-2), מארס 1974, עמ' 142-138 עברית "דברים על חיים הזז בעצרת האוניברסיטה העברית בירושלים"; מאמר על דמויותיהם של בני העדות השונות ביצירת הזז, ובכלל זה ברומן "בקולר אחד".  
3.1 67 חיים הזז גלבוע, יהושע א' 1963 די גאלדענע קייט 47 (נובמבר 1963), עמ' 62-48. יידיש מאמר ביקורת על הרומן "בקולר אחד"  
3.1 68 בקולר אחד זמורה, ישראל 1963 "הפועל הצעיר" 25, 26 במארס 1963, עמ' 19. עברית כולל תצלום דיוקן של הזז.  
3.1 69 A Novel from Israel Agne Harmin 1967 Dagens Nyheter, May 12, 1967 אנגלית בתיק: תרגום לאנגלית של מאמר ביקורת שהופיע בשבדית, באחד היומונים המרכזיים בשטוקהולם, בעקבות הופעת הרומן "בקולר אחד" בתרגומה של אביבה היימן. על ההעתקה לא מצויין שמו של מתרגם המאמר משבדית.   
3.1 70 על רומן היסטורי של הזז שלא נגמר - וסביביו ורסס, שמואל 1978 דב סדן ודן לאור (עורכים): מאסף יא מוקדש ליצירת חיים הזז, הוצאת אגודת הסופרים העברים בישראל, ירושלים, תשל"ח, עמ' 74-41. חזר ונדפס בשינויים, בקובץ: חיים הזז - מבחר מאמרי ביקורת על יצירתו (בעריכת הלל ברזל), הוצאת עם עובד, תשל"ח (1978), עמ' 225-209 ולאחר מכן בספרו של שמואל ורסס: ממנדלי עד הזז, הוצאת מאגנס, ירושלים, תשמ"ז, עמ' 364-329.  עברית מאמר על "פרקי ישו" (ראו אור במלואם בשנת 2020 בספר "בן המקום"). בתיק: העתקים של שתי גרסאות המאמר.  
3.1 71 חלום הגאולה עלה בלהבות [?] 1972 "אמר", 1972 [?] עברית גזיר עיתון ובו מאמר על המחזה "בקץ הימים", אשר התפרסם בעת שעלה על בימת תיאטרון "הבימה" בפעם השנייה, בשנת 1972. על הקטע אין כל מידע באשר למקורו, וכן שם הכותב אינו מצויין בגוף המאמר. ככל הנראה, הוא נלקח מן העיתון המנוקד "אמר" בעברית קלה. בגוף המאמר שולב תצלום גדול בשחור לבן של שניים מהשחקנים בתפקידים הראשיים, יצחק שילה ולצדו מיכל בת-אדם.   
3.1 72 A Tale About Kiddush Hashem עברי, יצחק 1963   אנגלית העתקה משוכפלת בסטנסיל, על גבי נייר מכתבים רשמי של "הסוכנות היהודית - אגף אמריקאי", בסניף ניו-יורק, ממאמר ביקורת של יצחק עברי על הרומן "בקולר אחד". העתקה זו שוכפלה והופצה על ידי הסוכנות היהודית במרכזים יהודיים שונים בארצות הברית, כחלק ממפעל של הפצת מאמרים וחומר עיוני על הספרות הישראלית.  
3.1 73 "פעמון ורמון" מאת חיים הזז [?] 1975 "את", 14 באפריל 1975, עמ' 24. עברית מאמר ביקורת על הקובץ "פעמון ורימון" שהופיע בשבועון הנשים (!) "את", בעילום שם. ניכר שהמחבר הוא מבקר ספרות ותיק.בין  בין היתר, המאמר עוסק בסיפורים: "פעמון ורימון", "פעמון אזעקה" ו"משפחת ויניק".  
3.1 74 בין זהות עצמית לאינטגרציה רבי, יעקב 1976 "על המשמר", 26 ביולי 1976, עמ' 12. עברית מאמר שלישי בסדרת מאמרים מאת יעקב רבי על שילוב התרבות המזרחית במדינת ישראל. כמחצית מן המאמר מוקדשת לחיים הזז ולספריו "היושבת בגנים" ו"יעיש", תחת כותרות המשנה: "הזז - תימני לכל דבר"; "פגישה עם מרי סעיד".   
3.1 75 בקץ הימים, מחזה על הגאולה הופרט, שמואל 1972 התיאטרון הלאומי הבימה, בקץ הימים [תכניית ההצגה בתיאטרון ירושלים], 1972. עברית דברים על המחזה "בקץ הימים", שנכתבו על בסיס ראיון רדיופוני שערך שמואל הופרט עם חיים הזז, ונערכו בידי הזז עצמו לפרסום בתכניית ההצגה.   
3.1 76 חיים הזז תורן, חיים 1954 חיים תורן, ספרותנו היפה: מביאליק עד ימינו, כרך ג', הוצאת אחיאסף, ירושלים, תשי"ד, עמ' 136-130. עברית מאמר הערכה כללי על יצירתו של חיים הזז, הבא כמבוא לקטע מתוך הסיפור "דורות הראשונים", במסגרת אנתולוגיה של הספרות העברית החדשה. כולל ביבליוגרפיה.   
3.1 77 הזז - השואל הגדול שבספרותנו קשת, ישורון 1964 "הדאר", גליון כו, ד' בסיוון תשכ"ד, עמ' 463. עברית עיבוד של דברים שנשא ישורון קשת במסיבה שנערכה בבית העיתונאים בירושלים ב-19 במארס 1964, לכבוד יום הולדתו ה-65 של חיים הזז ולרגל צאתו לשליחות בארצות הברית. מאמר כללי על יצירת הזז. עוסק, בין היתר, בסיפורים "הדרשה" ו"דלתות נחושת".  
3.1 78 ביקורו של חיים הזז בבוסטון זילברשלג, יצחק; הלפרן, בנימין (בן) 1964 "הדאר", גליון כז, יח בסיוון תשכ"ד, עמ' 488. עברית שתי הרצאות שנישאו בבית המדרש למורים עבריים בבוסטון, בעת קבלת הפנים שנערכה שם לחיים הזז, בקיץ 1964, במסגרת ביקורו הרשמי בארצות הברית. הרצאות אלו פורסמו בכתב העת העברי בארצות הברית, "הדואר". ההרצאה הראשונה, מאת ד"ר יצחק זילברשלג, עוסקת בהזז ובהיסטוריה היהודית; ההרצאה השנייה, מאת בן הלפרן, עוסקת במתח שבין גלות לגאולה ביצירת הזז, ובכלל זה בסיפור "הדרשה".   
3.1 79 בחרונו של זמן קרמר, שלום 1975 מאזנים מ' (6-5), עמ' 369-367.  עברית מאמר ביקורת על הקובץ "פעמון ורימון". כולל גם דברי זיכרונות והערכה אישית של שלום קרמר.  
3.1 80 שיחה עם הזז אלחנני, אברהם חיים 1954 "דבר", 22 באוקטובר 1954, עמ' 5. עברית מסה על פגישה עם חיים הזז בביתו (בשכונת בית וגן בירושלים), מעין ראיון. כולל גם דברים על עבודתו של הזז באותו זמן, בעיבוד סיפורי המהפיכה (כנראה הכוונה היא ל"דלתות נחושת").  
3.1 81 עם הזז אחר ועידת הסופרים אלחנני, אברהם חיים 1955 "דבר", 30 בדצמבר 1955, עמ' 5. עברית ראיון עם חיים הזז, בעקבות הופעתו בועידת אגודת הסופרים וקבלת פרס כצנלסון על ספרו "דלתות נחושת". בתיק גם: העתק מעיבוד ראיון זה שנדפס בספרו של א"ח אלחנני: ארבעה שסיפרו, הוצאת "במערכה", ירושלים, תשל"ח, עמ' 195-193.  
3.1 82 שיחות עם חיים הזז אלחנני, אברהם חיים 1957 מאזנים ו' (א'), כסלו תשי"ח (דצמבר 1957), עמ' 37-34. עברית פורסם בגליון של "מאזנים" שהוקדש ליום הולדתו ה-60 של חיים הזז. חלק ממסה זו פורסם קודם לכן ב"דבר". נדפס בשנית בספר: אלחנני, אברהם חיים: שיחת סופרים, הוצאת ראובן מס, ירושלים, תשכ"א, עמ' קלג-קלח.(חלק מפרק נרחב יותר בספר).   
3.1 83 במחיצתו של חיים הזז אלחנני, אברהם חיים 1958 "דבר", 10 באוקטובר 1958, עמ' 6-5. עברית בתיק גם: העתק של מסה זו בפרסומה השני, בספרו של א"ח אלחנני: ארבעה שסיפרו, הוצאת "במערכה", ירושלים, תשל"ח, עמ' 181-176.(בשינויים קלים).   
3.1 84 בעקבות "אופק נטוי" לחיים הזז אלחנני, אברהם חיים 1959 שבט ועם, ד' (אייר תשי"ט), עמ' 127-125. עברית    
3.1 85 חיים הזז אלחנני, אברהם חיים 1960 אלחנני, אברהם חיים: שיחת סופרים, הוצאת ראובן מס, ירושלים, תשכ"א, עמ' קכה-קמה. עברית פרקים הכוללים כינוס של שיחות, ראיונות ומסות על חיים הזז שפרסם א"ח אלחנני בעיתונות העברית.  
3.2 86 על "בקולר אחד" אלחנני, אברהם חיים 1962 "דבר", 23 בדצמבר 1962, עמ' 3. עברית בתיק: צילום מגליון "דבר" שבו פורסם ראיון שערך א"ח אלחנני עם חיים הזז, בעקבות פרסום פרקים מן הרומן "בקולר אחד" במאסף אגודת הסופרים. בתיק גם: צילום של טיוטת המאמר, בנוסח ארוך יותר ושונה מזה הנדפס; הדפסה חוזרת של ראיון זה שעובד לפרק בספרו של א"ח אלחנני: ארבעה שסיפרו, הוצאת במערכה, ירושלים, תשל"ח, עמ' 183-182.  
3.2 87 "כתבתי על קידוש השם": שעה עם הזז וידידים אלחנני, אברהם חיים 1963 "דבר", 26 באפריל 1963, עמ' 14.  עברית דיווח על מסיבה שנערכה בדירתו של חיים הזז, לכבוד הופעת "בקולר אחד". במאמר מובאים דברים של המשתתפים באותה מסיבה: זאב יוסיפון (יוסקוביץ'), מנחם דורמן, יהודה גוטהלף, יאני אבידוב, שמעון קושניר, אברהם האפט, חיים גורי, רחל כצלנסון-שזר. כמו-כן, מובאים דברי הברכה של לוי אשכול לחיים הזז, אשר נשלחו לרגל המאורע.   
3.2 88 עם חיים הזז לפני צאתו בשליחות לגולה אלחנני, אברהם חיים 1964 "דבר", 27 במארס 1964, עמ' 16-15. עברית מאמר העוסק בביקורו של הזז בארצות הברית, וסוקר בעיקר שני אירועים: מסיבה שנערכה במשכן נשיאי ישראל ובה הזז נשא דברים; מסיבה שנערכה ב-19 במארס 1964 לרגל יום הולדתו ה-65 של חיים הזז וצאתו לשליחות בארצות הברית, מטעם אגודת העיתונאים בירושלים ואגודת הסופרים העברים.  
3.2 89 חיים הזז אלחנני, אברהם חיים 1966 אלחנני, אברהם חיים: איש ושיחו, הוצאת ראובן מס, ירושלים, תשכ"ו, עמ' 101-97. עברית עיבוד של שני מאמרים מאת א"ח אלחנני שנתפרסמו ב"דבר" בעקבות הופעת הרומן "בקולר אחד" (ראו תיקים: 3:86, 3:87).  
3.2 90 עם חיים הזז (להופעת המהדורה החדשה של כתביו) אלחנני, אברהם חיים 1968 "דבר", 26 בינואר 1968, עמ' 5-4. עברית מעין ריאיון שערך א"ח אלחנני עם חיים הזז, לרגל הופעת המהדורה המתוקנת של כל כתביו ב-12 כרכים, בשנת תשכ"ח.  
3.2 91 דורות ראשונים ואחרונים בצלאל, יצחק 1968 "משא" (מוסף "למרחב"), 1 במארס 1968, עמ' 5.  עברית ריאיון שנערך חיים חיים הזז לרגל הופעת המהדורה המתוקנת של כל כתביו ב-12 כרכים, בשנת תשכ"ח. כולל גם את התייחסותו של הזז לעניין שילובם של בני עדות המזרח בחברה הישראלית.  
3.2 92 חיים הזז: אבנים רותחות בשן, רפאל 1966 רפאל בשן, יש לי ראיון, הוצאת עם עובד, תל אביב, תשכ"ה, עמ' 335-328. עברית ראיון עם חיים הזז.  
3.2 93 אם ימרוד הנוער - יש תקווה! בשן, רפאל 1966 "מעריב", 14 בספטמבר 1966, עמ' 16. עברית ריאיון עם חיים הזז.  
3.2 94 מיום שירושלים חוברה יחדיו אני מתהלך ברחובותיה אחרת! בשן, רפאל 1969 "מעריב", 26 בספטמבר 1969, עמ' 16. עברית ריאיון שנערך עם חיים הזז לרגל זכייתו בתואר אזרח כבוד של העיר ירושלים.  
3.2 95 אחריותו של יוצר: שיחה עם הסופר חיים הזז גוטקינד, נעמי 1971 "הצופה", 15 בינואר 1971, עמ' 4. עברית ריאיון שנערך עם חיים הזז לרגל זכייתו בפרס ביאליק תשל"א.  
3.2 96 שלוש פגישות עם יצירות חיים הזז גלעד, זרובבל 1974 זרבבל גלעד, שיחה שלא תמה, הוצאת הקיבוץ המאוחד, תל אביב, תשל"ה, עמ' 219-216. עברית ממואר על הזז. כולל התייחסות לסיפורי המהפיכה ולמחזה "בקץ הימים".  
3.2 97 Haim Hazaz - Freeman of Jerusalem, 'city of future'. הופרט, שמואל 1969 The Jerusalem Post  October 3, 1969, p. 13 אנגלית ריאיון שנערך עם הזז לרגל זכייתו בתואר אזרח כבוד של העיר ירושלים. כולל זכרונות מימי המהפכה. פורסם בעברית בעתון "למרחב", תחת הכותרת: "ירושלים היא עיר העתיד".  
3.2 98 ירושלים היא עיר העתיד הופרט, שמואל 1969 "למרחב", 10 באוקטובר 1969, עמ' 5. עברית ריאיון שנערך עם הזז לרגל זכייתו בתואר אזרח כבוד של העיר ירושלים. כולל זכרונות מימי המהפכה. פורסם באנגלית בעתון "The Jerusalem Post", תחת הכותרת: Haim Hazaz - Freeman of Jerusalem, 'city of future'.  
3.2 99 פגישה עם חיים הזז זינגר, משה 1970 "הדאר", גליון ח', כז בכסלו תשל"א, עמ' 120. עברית מעין ריאיון עם חיים הזז; רשימה שנכתבה בעקבות פגישה עם הזז בדירתו בירושלים, סמוך לאחר ההודעה על זכייתו בפרס ביאליק לשנת תשל"א.  
3.2 100 אלה קדושי ישראל - ללא חשבון פוליטי חריף, יוסף 1962 "מעריב", 21 בדצמבר 1962, עמ' 4, 23. עברית ריאיון שנערך עם הזז בעקבות פרסום פרקים מן הרומן "בקולר אחד" במאסף אגודת הסופרים.  
3.2 101 עם הזז בירושלים יפה, אברהם בנימין 1976 "על המשמר", 23 ביולי 1976 עברית רשימה ביוגרפית על הזז, בעקבות הופעת ספרה של איטה קאליש: "שיחות עם הזז".;  
3.2 102 Gates of Bronze  נעמני, ישראל 1976 The Modern Language Journal, Vol. LX, No. 8, pp. 477-478. אנגלית מאמר ביקורת על התרגום האנגלי של "דלתות נחושת". על העתק המאמר נוספה הקדשה מאת המחבר, ישראל נעמני, אל אברהם יצחק כ"ץ והקדשה מאת א"י כ"ץ אל אביבה הזז.   
3.2 103 "הנוער צריך למרוד!" ישראלי, עמיחי 1968 "מעריב לנוער", 5 במארס 1968, עמ' 17 עברית ריאיון שנערך עם חיים הזז לרגל הופעת המהדורה המתוקנת של כל כתביו ב-12 כרכים.  
3.2 104 An Interview with Hayim Hazaz Leviant, Curt 1967 Jewish Frontier, Vol. 34 No. 1 (January 1967), pp. 19-22. אנגלית בתיק: קטע מתוך גיליון של כתב העת האמריקני "Jewish Frontier" ובו ריאיון שערך קורט לביאנט עם חיים הזז, בסוף 1966. בתיק גם: הדפסה במכונת כתיבה של נוסח מתורגם מלא, בלתי ערוך, של הראיון, כנראה בהתבסס על הקלטה או רישום סטנוגרפי. הראיון המקורי נערך בעברית. על הדפסה זו נוספו סימונים שונים בעפרון, כנראה בידי חיים הזז.  
3.2 105 כשמש ביום כביסה מוהר, עלי 1971 "דבר השבוע", 12 בפברואר 1971, עמ' 9-8, 27.  עברית ריאיון מקיף שערך עלי מוהר עם חיים הזז לרגל זכייתו של הזז בפרס ביאליק תשל"א. בגוף הראיון שולבו תצלומים של הזז בדירתו, מאת בוריס כרמי. בראש גזיר העתון כתב הזז: "תשובות על שאלות שנשאלתי ע"י המראיין. העורך שמט השאלות ונשארו תשובות תלויות בריפיון."  
3.2 106 הגולה והגאולה מוהר, עלי 1973 "דבר השבוע", 26 בינואר 1973, עמ' 12, 29. עברית ריאיון שערך עלי מוהר עם חיים הזז לרגל העלאת המחזה "בקץ הימים" בתיאטרון "הבימה". הראיון נערך כחודשיים בלבד לפני פטירתו של הזז, והוא מתאר גם את יחסו של הקהל הישראלי באותה עת למחזה.  
3.2 107 כבודה של ספרות ויקרה של ירושלים נבו, יפעת 1969 "דבר", 4 באוקטובר 1969, עמ' 7-6. עברית ריאיון שנערך עם חיים הזז לרגל זכייתו בתואר "אזרח כבוד של העיר ירושלים".  
3.2 108 שעה עם סופר: ראיון עם הסופר חיים הזז סלובודקין, יעקב 1968 מעת לעת: בטאון בית הספר התיכון לאזור רמלה-לוד, מס' 3, 1968, עמ' 6-3. עברית בתיק: גיליון של בטאון בית הספר המקיף רמלה-לוד, ובו ריאיון שערכו התלמידים עם חיים הזז. בתיק גם: מכתב נלווה מאת מנהל בית הספר, זאב ביסטריצקי.  
3.2 109 "הסופרים הישראלים מנותקים מן העם" עמיקם, אליהו 1962 "ידיעות אחרונות", 7 באוקטובר 1962, עמ' 16. עברית ריאיון שנערך עם חיים הזז בעקבות נאומו בוועידת אגודת הסופרים.  
3.2 110 שמועסן מיט חיים הזז פאט, יעקב 1958 די צוקונפט, 3 (מארס 1958), עמ' 141-135. יידיש ריאיון שנערך בדירתו של חיים הזז ברחוב עזה 53 בירושלים, בשנת 1958, עבור כתב עת יידי שראה אור בארצות הברית. בריאיון זה מתייחס הזז, בין היתר, לרעייתו אביבה ולבנו נחום הי"ד. בריאיון מתוארת בהרחבה סביבת מגוריו של הזז ויחסו לירושלים. נדפס בשנית בספר: יעקב פאט, שמועסן מיט שרייבער אין ישראל, ניו יארק, תש"ך, זז. 75-62.  
3.2 111 בריאה מתוך התוהו רוזנבלום, דורון 1973 "דבר השבוע", 30 במארס 1973, עמ' 13-12, 30. עברית אחד הריאיונות האחרונים שהעניק חיים הזז לעיתונות, כשלושה חודשים לפני פטירתו. בגוף הריאיון שולבו תצלומים מאת בוריס כרמי, שצולמו בדירתו של הזז. הריאיון הוקלט ושודר בגלי צה"ל, ופורסם ב"דבר השבוע" במלאת שבוע לפטירתו. פורסם בשנית בקובץ: חיים הזז: מבחר מאמרים על יצירתו (בעריכת הלל ברזל), הוצאת עם עובד, תל אביב, תשל"ח, עמ' 364-355.  
3.2 112 היום והאתמול: שיחה עם חיים הזז שחר, שמואל 1966 "היום", 1 ביולי 1966, עמ' 7-6 עברית ריאיון שנערך עם חיים הזז בתקופה שבה עסק בההדרת כל כתביו.  
3.2 113 חשבון הנפש של הזז שחריה, שמואל 1968 "היינט", 29 ביולי 1968, עמ' 3. עברית חלק ראשון של ריאיון שערך שמואל שחריה עם חיים הזז בעקבות הפולמוס שעוררו דבריו על ספרות יידיש ("אורלוגין"). פורסם בעברית במוסף של העתון היידי "היינט" שראה אור בדרום אמריקה. פרסום חוזר של ריאיון שראה אור לראשונה במוסף "משא" של העיתון "למרחב" (ראו תיק 1:116).  
3.2 114 הזז בשבחה של יידיש שחריה, שמואל 1968 "היינט", 30 ביולי 1968, עמ' 3. עברית חלק שני של ריאיון שערך שמואל שחריה עם חיים הזז בעקבות הפולמוס שעוררו דבריו על ספרות יידיש ("אורלוגין"). פורסם בעברית במוסף של העתון היידי "היינט" שראה אור בדרום אמריקה. פרסום חוזר של ריאיון שראה אור לראשונה במוסף "משא" של העיתון "למרחב" (ראו תיק 1:116).  
3.2 115 בין תמול והיום שחריה, שמואל 1968 "היינט", 31 ביולי 1968, עמ' 3 עברית חלק שלישי של ריאיון שערך שמואל שחריה עם חיים הזז בעקבות הפולמוס שעוררו דבריו על ספרות יידיש ("אורלוגין"). פורסם בעברית במוסף של העתון היידי "היינט" שראה אור בדרום אמריקה. פרסום חוזר של ריאיון שראה אור לראשונה במוסף "משא" של העיתון "למרחב" (ראו תיק 1:116).  
3.2 116 שיחה עם ח. הזז שחריה, שמואל 1968 "משא" (מוסף לספרות, אמנות ותרבות של העיתון "למרחב"), 28 ביוני 1968, עמ' א'-ב'. עברית ריאיון שערך שמואל שחריה עם חיים הזז בעקבות הפולמוס שעוררו דבריו על ספרות יידיש ("אורלוגין"). פורסם בשנית, בעברית, במוסף של העתון היידי "היינט" שראה אור בדרום אמריקה.   
3.2 117 דעות ותגובות: "לא לנצח תעמוד לנו תהילת הגנרלים" בשן, רפאל 1973 "הדאר", גליון יט, יב באדר ב', תשל"ג (16 במארס 1973), עמ' 299-298 עברית פרסום חוזר של ריאיון שערך רפאל בשן עם חיים הזז, זמן קצר לפני פטירת הזז, עבור העיתון "ידיעות אחרונות". ראו תיק 3:253.  
3.2 118 אחר כתלנו ז'ק, מ. א. [ז'רננסקי, משה אליהו] 1944 מאזנים יח (ד-ה), תש"ד, עמ' 252-249. עברית ביקורת על הרומן "היושבת בגנים".  
3.2 119 טיפוסים ב"ריחיים שבורים" להזז יציב, יצחק 1942 "דבר" [מהדורת צהריים], 10 ביולי 1942; 24 ביולי 1942 עמ' 2;  31 ביולי 1942, עמ' 2.  עברית בתיק: שלושה גליונות מקוריים של עיתון "דבר" (מהדורות צהריים) מחודש יולי 1942 (שכללו, בשל המלחמה, דף אחד בלבד) ובהם נדפס, בהמשכים, מאמרו של יצחק יציב על הספר "ריחיים שבורים", ובמיוחד על הסיפורים "הגלגול", "עיר ובהלות", "אדם מישראל", "אשמנו", "החשבון" ו"דורות הראשונים".   
3.2 120 העיירה בסערת המהפכה מיכלי, בנימין יצחק 1956 "דבר", 24 בפברואר 1956, עמ' 5; 2 במארס 1956, עמ' 5. עברית מאמר שפורסם בשני המשכים, על סיפורי המהפכה של חיים הזז: "דלתות נחושת" ו"נהר שוטף". המאמר תורגם לאנגלית והופיע תחת הכותרת: "The Shtetl in the Storm of Revolution", ראו בתיק 3:376. בתיק גם: העתק ההדפסות החוזרות של מאמר זה, בקובץ ליד האבנים: דמויות ובעיות בספרותנו (הוצאת אגודת הסופרים על יד דביר, תל אביב, תשי"ט, עמ' 164-146) ובמונוגרפיה מאת ב"י מיכלי: חיים הזז, הוצאת עקד, תל אביב, תשכ"ח, עמ' 63-44.  
3.2 121 "הגלות היא בגלות" רגלסון, אברהם 1956 "על המשמר", 10 בפברואר 1956, עמ' 5. עברית מאמר ביקורת על "דלתות נחושת".  
3.2 122 Mills That No Longer Grind לסק, ישראל מאיר 1942   אנגלית העתקה במכונת כתיבה של מאמר ביקורת מאת המתרגם ישראל מאיר לסק (Israel Meir Lask) על קובץ הסיפורים הראשון של חיים הזז, "ריחיים שבורים". ככל הנראה, ההעתקה נעשתה על ידי לסק עצמו, שנתן אותה להזז באותו זמן.  
3.2 123 פרקים קריב, אברהם 1942 "דבר", 11 ביולי 1941, עמ' 4; "דבר", 1 באוגוסט 1941, עמ' 4. עברית שני פרקים של של מסה גדולה שפרסם אברהם קריב בעיתון "דבר", בטרם כונסו סיפורי הזז בקובץ הראשון, "ריחיים שבורים"; עוסק בתימאטיקה ובפואטיקה של הזז; קובע את הביטוי "הקומדיה היהודית" ביחס לסיפורי הזז; הדגמות מהסיפור "ר' פנחס"; השוואה בין יצירת הזז לעומת יצירת עגנון. נדפס בשנית בספרו של אברהם קריב, עיונים: מאמרי ביקורת, הוצאת אגודת הסופרים העברים ליד דביר, תל אביב, תש"י, עמ' 76-73.  
3.2 124 "ובלבד שיתקיים..." גורפיין, רבקה 1942 "השומר הצעיר", 23 בדצמבר 1942 עברית מאמר הקושר בין "הדרשה", שהופיעה זמן קצר קודם לכן, לבין הידיעות הראשונות על רצח היהודים בפולין.  
3.2 125 שיעור בהיסטוריה הלאומית אריכא, אבא [אב"א אחימאיר] 1942 "המשקיף", 30 באוקטובר 1942, עמ' ד'. עברית ביקורת על "הדרשה" מאת אבא אחימאיר, במסגרת מדורו "עין הקורא".   
3.2 126 רשומות היילפרין, פאלק 1942 "דבר", 20 בנובמבר 1942 עברית ביקורת על הסיפור "דורות הראשונים" בקובץ "ריחיים שבורים". יוצא כנגד הקביעה של הזז באשר לעיירות ישראל שחרבו בגולה, וטוען כי עוד מוקדם להספידן. בתיק: שני עותקים של גזירי עיתון, שנדפס על דף אחד בלבד, בנייר ורוד (בשל הקיצוב בנייר שהונהג בימי המלחמה בארץ).   
3.2 127 "דרשה" של דופי שרגאי, שלמה זלמן 1942 "הצופה", 16 באוקטובר 1942, עמ' 5 עברית ביקורת על הסיפור "הדרשה".   
3.2 128 לאור שקיעתה של העיירה קופרשטיין, לייב 1942 גזית, כרך ה (ג'-ד'), עמ' 53-52. עברית ביקורת על הקובץ "ריחיים שבורים" ובייחוד הסיפור "דורות הראשונים".  
3.2 129 עיון ביצירת הזז פנואלי, שמואל ישעיהו 1957 "על המשמר", 1 בנובמבר 1957, עמ' 6-5 עברית מאמר על הדיאלקטיקה בסיפורי הזז; פורסם "במלאת להזז שישים".   
3.2 130 לידתם של כפרים בנשלום, בנציון 1958 "הפועל הצעיר" 8 (כרך 52) 12 בנובמבר 1958, עמ' 18-17.  עברית ביקורת על הסיפור "אופק נטוי" בכרך "חגורת מזלות".  
3.2 131 אהבת ישראל סאטירית של הזז קשת, ישורון 1957 מולד: ירחון מדיני וספרותי, כרך טו (111), חשוון תשי"ז-אוקטובר 1957, עמ' 459-454 עברית מסה על הסאטירה וההומור ביצירת הזז  
3.2 132 בין הסופר לראש הממשלה [סתוי, זיסי] 1974 "ידיעות אחרונות", 15 במארס 1974, עמ' 8. עברית קטעים ערוכים מתוך פרוטוקול השיחה שנערכה בין דוד בן-גוריון לבין חיים הזז בשנת 1962, עם מבוא קצר. פורסם במלאת שנה לפטירתו של חיים הזז. בתחתית העמוד נוספו מודעות מטעם ארכיון חיים הזז.   
3.2 133 Recent Offerings By Jewish Publication Society Liebman, Seymour B. 1975 Jewish Floridian, September 19, 1975 אנגלית מאמר ביקורת קצר על התרגום האנגלי של "דלתות נחושת" (Gates of Bronze) מאת גרשון לוי.  
3.2 134 Tale of a Shtetl Under Stress Levin, Meyer 1975 Jewish Bookland, November 1975 אנגלית מאמר ביקורת קצר על התרגום האנגלי של "דלתות נחושת" (Gates of Bronze) מאת גרשון לוי.  
3.2 135 Revolution: Way It Was - And Is Milch, Pauline 1975 The Jewish Chronicle of Pittsburgh, July 10, 1975, p. 16 אנגלית מאמר ביקורת על התרגום האנגלי של "דלתות נחושת" (Gates of Bronze) מאת גרשון לוי.  
3.2 136 Israel's Yemenites Novel's Theme A. F. [?] 1956 The Examiner, April 20, 1956, p. 8 אנגלית מאמר ביקורת קצר על התרגום האנגלי (מאת בן הלפרן) לרומן "היושבת בגנים" (Mori Said)  
3.2 137 חיים הזז, די שטאלצע געשטאלט פון דער העברעאישער ליטעראטור שמיר, משה 1973 די פרעסע, 23 בספטמבר 1973, עמ' 3. יידיש תרגום ליידיש של מאמר ההספד מאת משה שמיר: "חיים הזז - קומתה הזקופה של הספרות העברית"; העתקה חוזרת שנדפסה בעיתון "די פרעסע" שהופיע בבירת ארגנטינה, בואנוס איירס.  
3.2 138 Jewish Tradition and the Israeli Theatre שקד, גרשון 1973 Ariel, 33-34, 1973, pp. 207-218 אנגלית תרגום אנגלי ממאמרו של גרשון שקד העוסק במחזה העברי, ובכלל זה במחזה "בקץ הימים" מאת חיים הזז.  
3.2 139 מוסר המהפכה: קוים לדמותו של ח. הזז טריף, ישראל 1937 תחומים: רבעון לבטוי עברי א' (תרצ"ז), עמ' 112-110. עברית בתיק: העתק של מאמר ביקורת על הסיפורים "מזה ומזה" ו"שמואל פרנקפורטר" מאת ישראל טריף (1910-1942), אשר ראה אור בכתב עת עברי שהופיע בוורשה.   
3.2 140 טעמי הזז שיף, מידד 1973 "ידיעות אחרונות", מוסף לספרות, תרבות ואמנות, 16 במארס 1973, עמ' 2.  עברית מאמר ביקורת על "אבן שעות".  
3.2 141 בין "אבן שעות" ל"אבנים רותחות" אורן, יוסף 1973 "הארץ", 27 באפריל 1973, עמ' 18. עברית מאמר ביקורת על הספר "אבן שעות" תוך השוואה לסיפורי הקובץ "אבנים רותחות"; הופיע ביום השלושים לפטירת הזז. באותו עמוד נדפס גם שירו של זרובבל גלעד, "ירושלים של הזז".  
3.2 142 אפילוג ליצירת הזז צוויק, יהודית 1973 "משא" (מוסף "דבר" לספרות, אמנות ועיון), 27 באפריל 1973, עמ' 2. עברית מאמר ביקורת על הספר "אבן שעות"; הופיע ביום ביום השלושים לפטירת הזז.  
3.2 143 אקדמה ל"אבן שעות" מיכלי, בנימין יצחק 1973 "על המשמר", 1 ביוני 1973, עמ' 7-6. עברית "מאמר ביקורת על הספר "אבן שעות".  
3.2 144 מן הנסתר אל הנגלה ברזל, הלל 1973 מאזנים לז (5), יוני 1973, עמ' 65-58. עברית ביקורת על הספר "אבן שעות" ובייחוד התייחסות לסיפורים: "ברוגז", "אותו האיש", "בעל דין", "מניפה וקמיע", "תות... תות!" ו"בעל דין". בתיק גם: העתק של המאמר כפי שנדפס בשנית, בתוך ספרו של הלל ברזל, בין חזון לחזיון, הוצאת יחדיו, תל אביב, תשמ"ח, עמ' 187-173.  
3.2 145 With Unlimited Joy of the Lord Lehrman, Hal 1956 The New York Times Sunday Book Review, April 22, 1956, p. 4; 33. אנגלית מאמר ביקורת על התרגום לאנגלית (מאת בן הלפרן) של הרומן "היושבת בגנים" (Mori Said). בראש המאמר נדפס תצלום של יהודים תימנים מקבלים את השבת בישראל.   
3.2 146 עיון ב"היושבת בגנים" אבישי, מרדכי 1973 "על המשמר", 22 באפריל 1973, עמ' 5-4. עברית    
3.2 147 Mori Sa'id זילברשלג, יצחק 1957 Middle Eastern Affairs, Vol. 8, No. 1, pp. 47-53 אנגלית בתיק: העתקה במכונת כתיבה של מאמר ביקורת על התרגום לאנגלית של הרומן "היושבת בגנים". ככל הנראה, ההעתקה נעשתה על ידי המחבר, יצחק זילברשלג (Eisig Silberschlag) סמוך לפרסום המאמר, ונשלחה לעיונו של הזז.  
3.2 148 Mori Sa'id Mindlin, Hilary 1956 Jewish Floridian, April 20, 1956 אנגלית מאמר ביקורת על התרגום לאנגלית (מאת בן הלפרן) של הרומן "היושבת בגנים" (Mori Said).   
3.2 149 שלולית גנוזה לחיים הזז: מערך שיעור אררט, רחל וניסן 1973 מעלות: ביטאון ארגון מורי בתי הספר העל-יסודיים, נובמבר 1973, עמ' 21-15. עברית    
3.2 150 ייחודו של חיים הזז שטיינר, משה 1973 ארץ ישראל, סיון תשל"ג (יוני 1973), עמ' 36-34 עברית מאמר על מוטיב הגאולה בסיפורי חיים הזז, ובייחוד ברומן "בקולר אחד".  
3.2 151 המרד ביצירתו של חיים הזז ברזל, הלל 1974 "ידיעות אחרונות", מוסף לתרבות, ספרות ואמנות, 12 באפריל 1974, עמ' 3.  עברית דברים בעצרת לזכרו של חיים הזז, שנערכה בבית הסופר בתל-אביב, במלאת שנה לפטירתו. עוסק בעיקר ברומן "בקולר אחד".  
3.2 152 פגישות עם יצירות הזז גלעד, זרובבל 1974 "מעריב", 5 באפריל 1974 עברית "פרקי מהפכה", "בקץ הימים", "דרבקין".  
3.2 153 חגורת המזלות של חיים הזז כהן, ישראל 1974 "על המשמר", 5 באפריל 1974, עמ' 13. עברית מאמר כללי על יצירת הזז; פורסם במלאת שנה לפטירתו.  
3.3 154 יצירה על הגורל היהודי אבישי, מרדכי 1974 "אמר" [עתון יומי מנוקד], 15 במארס 1974 עברית מאמר כללי על יצירת הזז; פורסם במלאת שנה לפטירתו.  
3.3 155 דמויות אמנים בסיפורי הזז מיכלי, בנימין יצחק 1974 "על המשמר", 15 במארס 1974, עמ' 7-6. עברית מאמר העוסק בדמויות שונות בקובץ "אבן שעות". ראה אור ביום השנה הראשון לפטירת הזז.  
3.3 156 חיים הזז ומחזהו "בקץ הימים" גולדשטיין, יהודה 1958 כרמלית ד-ה (תשי"ח), עמ' 297-295. עברית בתיק: תדפיס של המאמר, ובראשו הקדשה מאת המחבר, יהודה גולדשטיין, אל חיים הזז  
3.3 157 עיון ספרים: צל הפוך פלאי, משה 1956 "הבוקר", 20 בינואר 1956, עמ' 5. עברית טור ביקורת קצר על הספר "צל הפוך", ובו הסיפורים: "דורות הראשונים" ו"נהר שוטף".  
3.3 158 כיסופי גאולה מירון, כרמית 1972 "קול העם", 18 באוקטובר 1972, עמ' 3. עברית ביקורת על הצגת המחזה "בקץ הימים" בתיאטרון "הבימה".  
3.3 159 חיים הזז - "בקץ הימים" מוצג על בימת "הבימה" נובק, חוה 1972 "אמר" [עתון יומי מנוקד], 13 באוקטובר 1972 עברית ביקורת על הצגת המחזה "בקץ הימים" בתיאטרון "הבימה".  
3.3 160 "בקץ הימים" לחיים הזז כהן, ישראל 1972 "על המשמר", 17 בנובמבר 1972, עמ' 6. עברית דברים שנאמרו במסיבה שנערכה במועדון "מלוא" בתל-אביב, לכבוד הצגת המחזה "בקץ הימים" על ידי תיאטרון "הבימה".   
3.3 161 מקץ [!] הימים בהבימה עוז, אברהם 1972 "הארץ", 9 באוקטובר 1972, עמ' 3 עברית ביקורת על הצגת המחזה "בקץ הימים" בתיאטרון "הבימה". [פורסמה למחרת הצגת הבכורה].  
3.3 162 עגנון והזז ב"הבימה": כמיהת הגאולה אצל חיים הזז כצנלסון, רבקה 1972 "דבר הפועלת", 8 באוקטובר 1972, עמ' 44. עברית רשימה שפורסמה לקראת הצגת הבכורה של "בקץ הימים" בתיאטרון "הבימה".  
3.3 163 חלומות גאולה ופעמי חורבן בן עמי, נחמן 1972 "מעריב", 9 באוקטובר 1972, עמ' 9. עברית ביקורת על הצגת המחזה "בקץ הימים" בתיאטרון "הבימה". [פורסמה למחרת הצגת הבכורה]. בראש הרשימה - קריקטורה מאת זאב, ובה נראים השחקנים הראשיים בהצגה (יצחק שילה, אברהם רונאי, מיכל בת-אדם, ישראל בקר).  
3.3 164 אפיגונים עברים לבקורת מארכסיסטית זמורה, ישראל 1944 "הארץ", 17 בנובמבר 1944, עמ' 5. עברית מסה על ביקורת הספרות העברית, שבאה כתשובה לביקורתו של עזריאל אוכמני ב"משמר" (17.09.1944) כנגד "היושבת בגנים" ותלישותו, לכאורה, של הרומן מהמאורעות הדרמטיים של מלחמת העולם השנייה.   
3.3 165 Back to the Ghetto Days Kohansky, Mendel 1972 The Jerusalem Post, October 13, 1972, p. 13. אנגלית ביקורת על הצגת המחזה "בקץ הימים" מאת מנדל קוחנסקי.  
3.3 166 בקץ הימים לחיים הזז בן עזר, אהוד 1973 "הארץ", 23 בספטמבר 1973, עמ' 5 עברית מאמר במסגרת המדור: "ספרי דורות קודמים" במוסף תרבות וספרות של "הארץ".  
3.3 167 כוחה וחולשתה של הצגה זרטל, עדית 1972 "דבר", 15 באוקטובר 1972, עמ' 3. עברית רשימת ביקורת שנייה על הצגת המחזה "בקץ הימים" בתיאטרון "הבימה".  
3.3 168 עמוס, מעניין ויפה זרטל, עדית 1972 "דבר", 9 באוקטובר 1972, עמ' 2 עברית רשימת ביקורת ראשונה על ההצגה "בקץ הימים"; פורסמה למחרת הבכורה.   
3.3 169 בשולי רצנזיה אחת יציב, יצחק 1944 "דבר", 29 בספטמבר 1944, עמ' 3. עברית תגובה למאמר הביקורת שפרסם עזריאל אוכמני ב"משמר" (17.09.1944) כנגד "היושבת בגנים".  
3.3 170 גלגולו השני של "בקץ הימים" טאו, מרים 1972 "דבר", 21 בספטמבר 1972 עברית רשימה שפורסמה לקראת הצגת הבכורה של "בקץ הימים" בתיאטרון "הבימה".  
3.3 171 הזז - המציאות ומעבר מזה שאנן, אברהם 1970 "דבר", 13 בנובמבר 1970, עמ' 14. עברית מאמר כללי על יצירת הזז; פורסם לרגל זכייתו בפרס ביאליק תשל"א.  
3.3 172 "בקץ הימים" בין מחזות מופת עפרת, גדעון 1972 "משא" (מוסף "דבר" לספרות, אמנות ועיון), 22 בספטמבר 1972, עמ' 1. עברית רשימה שפורסמה לקראת הצגת הבכורה של "בקץ הימים" בתיאטרון "הבימה"; בעקבות המונוגרפיה: La Mort de Godot   
3.3 173 דברי השבוע: משא הזז י. צ. [עברי, יצחק-?] 1968 "הדאר", גליון כ', טו באדר תשכ"ח (15 במארס 1968), עמ' 2-1. עברית מאמר המערכת של "הדאר" העוסק בפולמוס שעוררו דברי חיים הזז כנגד ספרות יידיש. באותו גיליון נדפס גם הנאום שעורר את הפולמוס, "אורלוגין".  
3.3 174 לדמותו של חיים הזז אלחנני, אברהם חיים 1973 במערכה, שנה 12 (146), ניסן תשל"ג, עמ' 21-20 עברית    
3.3 175 Haim Hazaz קבקוב, יעקב 1975 The Academy for Jewish Studies Without Walls: Course Syllabus: Modern Hebrew Literature in Translation by Prof. Jacob Kabakoff, Lehman ,College, New York, 1975, pp. 68-75 אנגלית יחידת לימוד בספרות עברית, ובה פרק המוקדש ליצירתו של חיים הזז, בהתבסס על סיפורים שראו אור בתרגום לאנגלית. בין היתר, עוסק בסיפורים: "הדרשה", "דלתות נחושת", היושבת בגנים". כולל ביבליוגרפיה נבחרת, שאלות וסיכומי שיעורים. על החוברת נוספה הקדשה בכתב ידו של פרופ' יעקב קבקוב לאביבה הזז.  
3.3 176 עולם בפירוקו קצנלסון, גדעון 1956 מולד: ירחון מדיני וספרותי, כרך יד (92-93), מארס-אפריל 1956, עמ' 125-121.  עברית מאמר ביקורת על הספר "דלתות נחושת"  
3.3 177 קוים לדמותו הספרותית של הזז פיכמן, יעקב 1942  לחברים: יומן קבוצת הנוער העובד נען. עברית שני דפים מודפסים במכונת כתיבה ומשוכלים בסטנסיל, הכוללים פרקי מסה על יצירתו של חיים הזז, שנכתבה עם הופעת קובץ הסיפורים הראשון שלו, "ריחיים שבורים". על הדפים אין כל מידע על מקורם, אך על-פי התוכן שבאחד מן העמודים, יש להניח שהם נלקחו מתוך העלון הפנימי של קיבוץ נען, שהופיע בקיץ 1942, ובו הועתקה המסה של יעקב פיכמן על הזז, כפי שנדפסה זמן קצר קודם לכן. ככל הנראה, אחד מחברי הקיבוץ (ייתכן שיוסף ברסלבסקי-?) הוא אשר העביר דפים אלה לעיונו של הזז.   
3.3 178 סיפורי המהפכה של ח. הזז מירון, דן 1956 "משא" (מוסף "למרחב" לספרות, אמנות ובקורת), 17 בינואר 1956, עמ' א' [חלק ראשון]; 10 בפברואר 1956, עמ' א' [חלק שני]. עברית מסה בשני חלקים על סיפורי המהפכה של חיים הזז: ""מזה ומזה", "שמואל פרנקפורטר" ו"פרקי מהפכה".   
3.3 179 למי הקלון? קריב, אברהם 1964 מאזנים יח (מא), ה-ו, ניסן-אייר תשכ"ד, עמ' 393-388. עברית על הסיפור "הדרשה". בתיק גם: העתק ההדפסה החוזרת של מאמר זה, שקובץ בספרו של אברהם קריב, משלשום ועד הנה: מאמרים והרצאות על הספרות, העם והמדינה, הוצאת מ. ניומן, תל אביב, תשל"ג, עמ' 145-134.  
3.3 180 רשימות עפרון: ללא הבחנה ב.מ. [?] 1942 "הארץ", 26 באוקטובר 1942, עמ' 2. עברית רשימה על הסיפור "הדרשה"; נכתבה בעקבות מאמרו של ש"ז שרגאי על הסיפור. גזיר עיתון שהועבר לידי הזז סמוך לפרסומו.   
3.3 181 D'latot nechoşet (Uşile de cupru)  בן דוד, מ. 1956 Viata Noastra, 3 February 1956, pp. 6-7 רומנית מאמר ביקורת על "דלתות נחושת".  
3.3 182 קו לקו: "הדרשה" להזז יציב, יצחק 1942 "דבר" (תוספת ערב), 9 באוקטובר 1942, עמ' 2. עברית ממאמרי הביקורת הראשונים על "הדרשה"; נדפס סמוך להופעת הסיפור ב"לוח הארץ" [גזיר עיתון ועליו אוטוגרף של הזז].  
3.3 183 בעקבות ספוריו התימניים של אזולי [!] ישעיהו, ישראל 1943 "דבר", 8 ביוני 1943, עמ' 3; 6 עברית מאמר ביקורת הסוקר את הסיפורים שפרסם הזז עד לאותו זמן, תחת שם העט "זכריה אוזלי": פרקי "יעיש", "גלגל החוזר" ו"בעלי תריסין".   
3.3 184 Des millénaires au Yemen Lévy, Madeleine 1965 Journal de Genève, January 9, 1965 צרפתית ריאיון שנערך עם חיים הזז בדירתו בירושלים, בעיקר על סיפוריו התימניים, ובראשם הרומן "יעיש". בפתיחת הכתבה מתוארת דירתם של בני הזוג אביבה וחיים הזז וקבלת הפנים שערכו למראיינת, מדלין לוי. פורסם בכתב עת שוייצרי בינואר 1965.   
3.3 185 "דלתות נחושת" לחיים הזז  לנדר, פנחס 1956 "הפועל הצעיר" 24, 28 בפברואר 1956, עמ' 14-12 עברית    
3.3 186 Hazaz translated captures little of original's irony ארנסון, קרטיס 1976 Jewish Western Bulletin, October 28, 1976 אנגלית גירסה מעובדת של מאמר הביקורת שפרסם Curtis Arnson בעיתון The Jerusalem Post בדצמבר 1975 על הרומן "דלתות נחושת" בתרגומו האנגלי של גרשון לוי. ראו תיק 3:59.   
3.3 187 "היושבת בגנים" ניימן, יחזקאל משה 1945 "דבר", 6 באפריל 1945, עמ' 4. עברית    
3.3 188 תגים בלאט, אברהם 1942 "במישור" קלז, 20 בנובמבר 1942 עברית מאמר ביקורת על קובץ הסיפורים "ריחיים שבורים" ובמיוחד על הסיפור "דורות הראשונים".  
3.3 189 "ריחים שבורים" תורן, חיים 1942 הפועל הצעיר 43 [יוני 1942], עמ' 8-7 עברית אחד ממאמרי הביקורת הראשונים על הקובץ "ריחיים שבורים"  
3.3 190 "ריחים שבורים" להזז כצנלסון, רחל 1942 "דבר הפועלת" 7-8, 31 באוגוסט 1942, עמ' 113. עברית מאמר ביקורת קצר מאת רחל כצנלסון-שזר על "ריחיים שבורים", סמוך להופעת הספר.  
3.3 191 ח. הזז: ריחים שבורים קורצווייל, ברוך 1942 "הארץ", 28 באוגוסט 1942 עברית על סיפורי "ריחיים שבורים" ובמיוחד: "הגלגול", "דורות הראשונים" ו"רחמים הסבל".  
3.3 192 הערות קורא גרינשפן, יהודה 1942 "במישור" קכו (כ"ב באלול תש"ב), עמ' ח'. עברית מאמר ביקורת על הקובץ "ריחיים שבורים", במיוחד על הסיפור "דורות הראשונים". גזיר עתון עם אוטוגרף של הזז.  
3.3 193 על דמותו של ה"גלח" ב"שלולית גנוזה" להזז פניאל, נח 1966 "הפועל הצעיר" 46 [1966], עמ' 21. עברית דיון בתשובות של תלמידי תיכון לשאלה על הסיפור "שלולית גנוזה" בבחינת הבגרות.  
3.3 194 "האשכנזים מתקרבים" גורפיין, רבקה 1942 "דבר הפועלת", 1942 עברית על הסיפורים: "שמואל פרנקפורטר" "ו"פרקי מהפכה"  
3.3 195 חתני פרס ביאליק ש. קורא [דון-יחיא, שבתי] 1942 "הצפה", 25 בדצמבר 1942, עמ' 6. עברית מאמר על יצירתו של הזז (ובמיוחד הסיפור "דורות הראשונים" בקובץ "ריחיים שבורים"). פורסם לרגל זכייתו בפרס ביאליק תש"ב. חלקו הראשון של המאמר מוקדש לפרופ' נחום סלושץ, שזכה באותה שנה בפרס ביאליק לחוכמת ישראל.   
3.3 196 בשדה ספר: יעיש גיל, משה 1949 גליונות א-ב (קלג-קלד), כרך כג (אדר-סיון תש"ט), עמ' 54-53. עברית    
3.3 197 בשדה ספר: ריחים שבורים פנואלי, שמואל ישעיהו 1942 גליונות ה (עז), כרך יג (תמוז תש"ב), עמ' 281-280. עברית מאמר ביקורת על סיפורי "ריחיים שבורים"; פנואלי חתום בשמו הקודם: פינלס.   
3.3 198 "בקץ הימים" להזז קשת, ישורון 1960 מולד: ירחון מדיני וספרותי, 148 (נובמבר 1960), עמ' 575-573.  עברית    
3.3 199 ח. הזז פנואלי, שמואל ישעיהו 1944 גליונות יא (צה), כרך טז (תמוז-אב תש"ד), עמ' 226-219. עברית מאמר כללי על יצירת הזז; פנואלי חתום בשמו הקודם: פינלס. נדפס בשנית, ללא שינויים בספרו: ש. י. פנואלי, דמויות בספרותנו החדשה, הוצאת מרדכי ניומן, תל אביב, תש"ו, עמ' 143-131. בתיק גם העתק של הדפסה זו].  
3.3 200 חזונו של ח. הזז פנואלי, שמואל ישעיהו 1950 גליונות ו (קמד), כרך כד (תשרי-חשון תשי"א), עמ' 279-278 עברית מאמר כללי על יצירת הזז; פורסם לרגל זכייתו בפרס אוסישקין תש"י. בתיק גם: העתק מן הפרסום החוזר של מאמר זה, בתוך ספרו של ש"ע פנואלי, חוליות בספרות העברית החדשה, הוצאת דביר, תל אביב, תשי"ג, עמ' 185-171.  
3.3 201 דרכו הסיפורית של ח. הזז: מן הטרגדיה אל הגרוטסקה שביד, אליעזר 1962 מולד: ירחון מדיני וספרותי, 174-173 (דצמבר 1962), עמ' 607-597. עברית נדפס שנית בספרו של אלי שביד: שלוש אשמורות בספרות העברית, הוצאת עם עובד, תל אביב, תשכ"ז, עמ' 89-71. [בתיק גם העתק של הדפסה זו].  
3.3 202 [על "בקולר אחד"] דורמן, מנחם 1963   עברית בתיק: כתב יד של דברים שנשא מנחם דורמן במסיבה שנערכה בדירתם של אביבה וחיים הזז ברחוב חובבי ציון 18 בירושלים, לכבוד הופעת הספר "בקולר אחד". באותה מסיבה השתתפו, בין היתר: זאב יוסיפון (יוסקוביץ'), יהודה גוטהלף, יאני אבידוב, שמעון קושניר, אברהם האפט, חיים גורי, רחל כצלנסון-שזר. ככל הנראה, בסוף המסיבה דורמן העניק להזז את כתב היד של הדברים שנשא.  
3.3 203 הסמינר לתרבות ישראל לאנשי רוח עולים הזז, אביבה 1976 דפים: כתב עת לפעילי תרבות וחינוך, שנה יט חוברת סח (אפריל-יוני 1976), עמ' 34-33 עברית דברים שאמרה אביבה הזז לקבוצת אנשי רוח, עולים חדשים, שהשתתפו בסמינר לתרבות ישראל. הדברים נאמרו בעת ביקורם בבית הסופר על-שם חיים הזז בעיר העתיקה, ירושלים.  
3.3 204 חסרונו של מנהיג רוחני ידלין, אהרון 1975 "ידיעות אחרונות": מוסף לתרבות, ספרות ואמנות, 21 בנובמבר 1975, עמ' 1.  עברית דברים שאמר שר החינוך והתרבות בטקס פתיחת חדר עיון וספרייה בבית הסופר על-שם חיים הזז בעיר העתיקה, ירושלים.   
3.3 205 בין עקידה להתמודדות גבורה שטיינר, משה 1976 האומה יד (תשל"ו), עמ' 420-409. עברית מאמר על מוטיב העקידה בספרות העברית. הפרק השישי במאמר, "רעיון ההקרבה בתפיסתו של חיים הזז" (עמ' 415), מוקדש למוטיב זה בסיפורים "הדרשה" ו"בקולר אחד".   
3.3 206 אגרות סופרים קרסל, גצל 1961  קרסל, גצל (עורך), גנזים: קובץ לתולדות הספרות העברית בדורות האחרונים, הוצאת אגודת הסופרים העברים בישראל ו"מסדה", תל אביב, תשכ"א, עמ' 243-241. עברית שלושה מכתבים מאת יצחק למדן אל יעקב רבינוביץ ואל אשר ברש משנת 1928, ובהם פרטים שונים באשר לפגישות עם חיים הזז, לעבודתו ולתכניותיו הספרותיות. בתיק גם: פתק בכתב ידו של רפאל וייזר אל אביבה הזז, בנוגע לתוכן התיק.  
3.3 207 באין מטרה: בשולי 'היושבת בגנים' לח. הזז אוכמני, עזריאל 1944 "משמר", 17 בספטמבר 1944, עמ' 7-8. עברית בתיק רק: העתק מן הפרסום החוזר של מאמר זה, בספרו של עזריאל אוכמני, לעבר האדם: דברים בשולי ספרים והזמן, הוצאת ספרית פועלים, מרחביה, 1953, עמ' 264-257. עם פרסומו הראשון של מאמר ביקורת זה על "היושבת בגנים", בו תקף את הזז על התעלמותו ממאורעות השואה, ראו אור בזה אחר זה תגובות על המאמר, בכלל זה בעתון "דבר" (מאת יצחק יציב) ובעתון "הארץ" (מאת ישראל זמורה). ראו גם תיקים 3:164; 3:169.  
3.4 208 Between Fiction and Historiography Band, Arnold J. 1964 Midstream: A quarterly Jewish Review, Vol. X No. 2 (June 1964), pp. 90-96. אנגלית מאמר מאת אברהם באנד על תפיסת ההיסטוריה היהודית בסיפורי הזז.  
3.4 209 על גבולות המיטאריאליזם בסיפורת העברית ברזל, הלל 1974 הלל ברזל, סיפורת עברית מיטאריאליסטית, הוצאת אגודת הסופרים העברים בישראל ומסדה, רמת גן, תשל"ד, עמ' 57-44. עברית פרק מתוך ספרו של הלל ברזל, ובו תת-פרק תחת הכותרת: "המיטאריאלי ב'יעיש' של הזז", העוסק במוטיבים סמליים ברומן.  
3.4 210 Domaine israélien Levy, Madeleine 1968 Europe [The Revue of Paris], November-December 1967 צרפתית מאמר ביקורת קצר על התרגום הצרפתי של הרומן "בקולר אחד", שהופיע בהוצאת קלמן לוי בפריס בשנת 1965.  
3.4 211 קו לקו: המבקר התובע, מצבה וסמל, הזקנה יציב, יצחק 1942 "דבר", 3 ביולי 1942 (מהדורת צהריים), עמ' 2. עברית מאמר תגובה של יצחק יציב לדברי הביקורת של עמנואל בן-גריון כלפי חיים הזז וסיפורו "הגלגול" שהופיעו ב"מאזנים". בתיק: הגיליון המקורי של עיתון "דבר", שכלל דף אחד בלבד (!)   
3.4 212 Haim Hazaz: Gates of Bronze זילברשלג, יצחק 1976 Books Abroad: An International Literary Quarterly, January 1976 אנגלית בתיק: צילום זירוקס של מאמר ביקורת קצר מאת יצחק זילברשלג (Eisig Silberschlag) על התרגום האנגלי של גרשון לוי לרומן "דלתות נחושת". בראש הצילום הוסיף זילברשלג דברי ברכה לאביבה הזז.   
3.4 213 רימונים בקליפות תפוזים כרמי, דוד 1963 "במחנה", 18 באפריל 1963, עמ' 23. עברית מאמר ביקורת קצר על "בקולר אחד".  
3.4 214 כאן ושם הזז, אביבה 1976 "ידיעות אחרונות", מוסף לתרבות, ספרות ואמנות, 31 בדצמבר 1976, עמ' 2.  עברית דברים שנשאה אביבה הזז בטקס הענקת הפרס על שם רחל ומרדכי ניומן לביכורי יצירה מטעם בית הסופר על שם חיים הזז בירושלים, ב-22 בדצמבר 1976.   
3.4 215 על 'פעמון ורמון' לחיים הזז צוויק, יהודית 1976 עלי שיח 3 (אלול תשל"ו, ספטמבר 1976), עמ' 123-117. עברית על סיפורי הקובץ "פעמון ורימון"  
3.4 216 ח. הזז (ב"דורות ראשונים") לחובר, ירוחם פישל 1943 כנסת: דברי סופרים לזכר ח"נ ביאליק ח (תש"ג), עמ' 270-268. עברית מאמר ביקורת על הסיפור "דורות הראשונים" בקובץ "ריחיים שבורים". בתיק גם: העתק ההדפסה החוזרת של מאמר זה, מתוך ספרו של פ. לחובר, ראשונים ואחרונים: מסות ומאמרים, הוצאת דביר, תל אביב, תשכ"ו, עמ' 413-410.  
3.4 217 ארבע שנים למותו: חיים הזז - מגדולי המספרים העבריים בישראל אבישי, מרדכי 1977 "אמר" (עיתון יומי מנוקד), 1 במארס 1977 עברית    
3.4 218 Zionism in Israeli Culture and Society ברגד, זאב [Warren Bargad] 1976 The American Zionist, October 1976, pp. 17-20.  אנגלית פרק עיקרי במאמר זה עוסק בסיפור "הדרשה" מאת הזז  
3.4 219 Israeli Zionism at the Re-Turning Point Goldy, Robert 1976 Shdemot 6, 1976, pp. 69-81 אנגלית פרק עיקרי במאמר זה עוסק בסיפור "הדרשה" מאת הזז  
3.4 220 דמות רוחנית תוססת, רבת-אנפין אביזמר, שמעון 1973 דפים: כתב עת לפעילי תרבות וחינוך, שנה טז חוברת ס' (יוני-יולי 1973), עמ' 15.-14 עברית על מוטיב הגאולה ביצירתו של חיים הזז  
3.4 221 האיש שיצא לבקש את עמו הלוי, רצון 1973 אפיקים, אייר תשל"ג (מאי 1973), עמ' 25. עברית יהודי תימן ביצירתו של הזז; נדפס בכתב עת של יוצאי תימן.  
3.4 222 התפוררות החיים היהודיים ושקיעתם בציונות החילונית ברוך, מירי 1973 "משא" (מוסף "דבר" לספרות, אמנות ובקורת) 17, 27 באפריל 1973, עמ' 2 עברית    
3.4 223 חיים הזז בנארי, נחום 1954 נחום בנארי, ערכי רוח וספרות: על סופרים, ספרים ואישים, הוצאת מדור לספריות שע"י מרכז לתרבות ולהסברה, ההסתדרות הכללית של העבודים העברים בארץ-ישראל, תל אביב, תשי"ד, עמ' 116-109. עברית מאמר על יצירתו של חיים הזז, הכולל מבוא, פרק על הרומן "היושבת בגנים" ופרק על הרומן "יעיש".  
3.4 224 היהדות בכתבי חיים הזז קדרי, שרגא 1973 "הצפה", 27 באפריל 1973, עמ' 5-4 עברית חלק ראשון של מסה גדולה על יסוד היהדות בכתבי הזז.  
3.4 225 היהדות הדתית בכתבי חיים הזז קדרי, שרגא 1973 "הצפה", 11 במאי 1973, עמ' 6-5. עברית חלק שני של מסה גדולה על יסוד היהדות בכתבי הזז.  
3.4 226 חזות הנופים בסיפורי חיים הזז רבינוביץ, ראובן 1969 "דבר", 3 באוקטובר 1969, עמ' 7-6. עברית    
3.4 227 הזז - האמן הצופה בצלאל, יצחק 1973 "דבר", 25 במארס 1973, עמ' 5. עברית מאמר כללי על יצירתו של חיים הזז; פורסם ביום לווייתו של הזז.  
3.4 228 נוסח הזז יפה, אברהם בנימין 1973 "על המשמר", 30 במארס 1973, עמ' 5. עברית הספד על הזז; נדפס ביום השבעה לפטירתו. התייחסות לסגנונו הלשוני של הזז.  
3.4 229 סגולותיו של חיים הזז אונגרפלד, משה 1968 "היום", 9 בפברואר 1968, עמ' 7-6 עברית מאמר כללי על יצירתו של חיים הזז; פורסם לרגל הופעת כל כתביו ב-12 כרכים.  
3.4 230 על הזז אונגרפלד, משה 1973 "הצפה", 30 במארס 1973 עברית עיבוד (בשינויים קלים בלבד) של המאמר שפורסם ב-1968 תחת הכותרת: "סגולותיו של חיים הזז", ראו תיק 3:229. נתפרסם ביום השבעה לפטירת הזז.  
3.4 231 חיים הזז ז"ל (אחרי מיטתו) אונגרפלד, משה 1973 "הדאר", גליון כג, יג בניסן תשל"ד (5 באפריל 1974), עמ' 363-362. עברית עיבוד (בשינויים קלים בלבד) של המאמר שפורסם ב-1968 תחת הכותרת: "סגולותיו של חיים הזז", ראו תיקים: 3:229; 3:330. הדפסה חוזרת של הדברים כפי שנדפסו ב"הצופה" ב-30 במארס 1973.  
3.4 232 אמנות הסיפור ובעיות הזמן אצל חיים הזז אבישי, מרדכי 1968 "אמר" (עיתון יומי מנוקד), 16 בפברואר 1968, עמ' 3. עברית עיבוד לעברית קלה של מאמר שהופיע ב"מעריב" ימים אחדים קודם לכן (ראו תיק 3:482). פורסם "במלאת לו 70 שנה ועם הופעת מהדורה מתוקנת של כל כתביו"  
3.4 233 אמנות הסיפור ובעיות הזמן אצל חיים הזז אבישי, מרדכי 1968 "קענעדער אדלער", מונטריאול, 15במארס 1968 [חלק א']; 22 במארס 1968 [חלק ב'] עברית הדפסה חוזרת, בשני המשכים, של המאמר שראה אור ב"אמר" (ראו תיק 2:232).  
3.4 234 אבנים רותחות   גיל, משה 1946 יד לקורא ה-ו (אלול תש"ו-תשרי תש"ז), עמ' 146-145. עברית    
3.4 235 עיונים ביצירתו של חיים הזז בן מיכאל, יעקב 1968 "הפועל הצעיר" 7, 19 בנובמבר 1968, עמ' 17-16. עברית מאמר ביקורת על ספרו של ב. י. מיכלי, חיים הזז: עיונים ביצירתו, תל אביב, תשכ"ח.  
3.4 236 חיים הזז: ירושה ומרד ברזל, הלל 1973 "ידיעות אחרונות", מוסף ספרות, תרבות אמנות, 30 במארס 1973, עמ' 1. עברית הספד על הזז; נדפס ביום השבעה לפטירתו.   
3.4 237 מחדש הלשון העברית: בשולי יצירתו של חיים הזז אביזמר, שמעון 1968 רמזור, שנה ה (1), מאי 1968, עמ' 35-34. עברית    
3.4 238 אחרון הקלסיקונים אבישי, מרדכי 1973 "מעריב", 30 במארס 1973, עמ' 12. עברית    
3.4 239 ח. הזז: יוזפא, יודקה, דרבקין, מורושקה בן עזר, אהוד 1973 "הארץ", 30 במארס 1973 עברית על משמעות ההיסטוריה היהודית במחזה "בקץ הימים" ובסיפורים: "הדרשה", "דרבקין", "חבית עכורה". נדפס ביום השבעה לפטירת הזז.  
3.4 240 דרשה לכבוד חיים הזז ברזל, הלל 1969 "הפועל הצעיר", ? עברית פורסם לרגל הענקת אות "אזרח כבוד של העיר ירושלים" לחיים הזז.  
3.4 241 Hayim Hazaz: A tribute Rappaport, Solomon 1973 Jewish Affairs [Johannesburg], September 1973, pp. 127-135. אנגלית מאמר כללי הסוקר את יצירתו של חיים הזז  
3.4 242 במיבחנה של המציאות היהודית אבישי, מרדכי 1970 "על המשמר", 13 בנובמבר 1970 עברית מאמר על יצירתו של הזז, תוך דגש על סיפוריו התימניים; פורסם לרגל ההודעה על הענקת פרס ביאליק לשנת ה'תשל"א לחיים הזז.  
3.4 243 גבוריו של חיים הזז אבישי, מרדכי 1971 "אמר" (עיתון יומי מנוקד), 8 בינואר 1971, עמ' 3. עברית עיבוד לעברית קלה של המאמר שנתפרסם ב"על המשמר" ב-13 בנובמבר 1970 (ראו תיק 3:242).  
3.4 244 לדמות יצירתו של חיים הזז נמל [?] 1968 "בשער", ינואר-מאי 1968, עמ' 77-76 עברית מאמר כללי על יצירת הזז (תוך השוואה לעגנון); פורסם לרגל הופעת המהדורה המתוקנת של כל כתביו וציון יום הולדתו ה-70.  
3.4 245 על האידיאולוגיה של חיים הזז גרוסמן, טובה 1973 "הדאר", גליון לח, ט' בתשרי תשל"ד (5 באוקטובר 1973), עמ' 665. עברית    
3.4 246 בשדה ספר: בקץ הימים גיל, משה 1950 גליונות כרך כד חוברת ג (קמא), עמ' 135-134. עברית ביקורת על המחזה "בקץ הימים" בהוצאת עם עובד, לפני העלאתו על הבמה.  
3.4 247 חיים הזז: במלאת לסופר ששים שנה ברזל, הלל 1957 הד החינוך טז (שנה 32), 28 בנובמבר 1957, עמ' 2. עברית    
3.4 248 הזז בעיני מיכלי ברזל, הלל 1968 מאזנים א (כח), כסלו תשכ"ט, עמ' 38-34. עברית ביקורת על המונוגרפיה "חיים הזז", מאת בנימין יצחק מיכלי.  
3.4 249 מיט אידעאלאגיע אן אידעאלאגיע קעץ בלייבן קעץ... י.י. [?] 1968 "יידישע צייטונג", 5 באפריל 1968, עמ' 11-10. יידיש בעניין הפולמוס שעוררו דברי הזז ("אורלוגין") על ספרות יידיש.  
3.4 250 [הזז - האמן הצופה] לסק, ישראל מאיר 1973 "דבר", 25 במארס 1973, עמ' 5. עברית הספד על הזז שנדפס ב"דבר" למחרת פטירתו, ביום הלווייה.  
3.4 251 דור וסופריו [שמיר, משה] 1979 "מעריב", 21 במארס 1979, עמ' 15. עברית על הקשר בין נתן אלתרמן לבין חיים הזז. בגוף המאמר מופיע גם תצלום כתב היד של הזז ובו סיכום הישיבה שניהל בדבר הוצאת כתבי אלתרמן.  
3.4 252 בדרך אל ארץ השממה מירון, דן 1956 "משא" 9 (153), 2 במארס 1956, עמ' 2-1 עברית מאמר שני על סיפורי המהפכה של חיים הזז  
3.4 253 "לא לנצח תעמוד לנו תהילת הגנראלים" בשן, רפאל 1973 "ידיעות אחרונות", מוסף תרבות, ספרות, אמנות, 2 במארס 1973, עמ' 1. עברית הריאיון האחרון שהזז העניק, פחות מחודש לפני פטירתו. דן, בין היתר, בהופעת הספר "אבן שעות" ובסערה שהיתה בוועידת אגודת הסופרים.  
3.4 254 לפני ולפנים דורמן, מנחם 1963 מבפנים כה (1), שבט תשכ"ג, עמ' 242-239 עברית עיבוד של דברים שנשא מנחם דורמן במסיבה שערכו ידידים בדירת אביבה וחיים הזז, לכבוד הופעתו של הרומן "בקולר אחד"  
3.4 255 עולמות יהודיים: עם מותו של הסופר הגדול חיים הזז אבישי, מרדכי 1973 "אמר" (עיתון יומי מנוקד), 30 במארס 1973, עמ' 3. עברית    
3.4 256 כבוד ויקר לחיים הזז ישעיהו, ישראל 1968 "הפועל הצעיר" 23, מארס 1968, עמ' 21-19. עברית דברים שאמר ישראל ישעיהו במסיבה שערכו לכבוד חיים הזז יוצאי תימן בתל-אביב ב-6 במארס 1968, לרגל יום הולדתו ה-70 של הסופר והופעת המהדורה המתוקנת של כל כתביו. (על הזז והקשר ליהודי תימן). בתיק גם: העתק של הדברים שפורסמו בשנית, בכתב העת "תרבות" שראה אור בלונדון באוגוסט 1968.  
3.4 257 Une grave perte Cohen, B. H. 1973 Israelitisches Wochenblatt, April 6, 1973 צרפתית מאמר שפורסם בשבועון היהודי בציריך, שווייץ, עם פטירתו של הזז.  
3.4 258 Chaim Hasas: Chronist des Judentums Ben Chorin, Schalom 1973 Jedioth Chadashoth, March 30, 1973 גרמנית נקרולוג על חיים הזז שפרסם שלום בן-חורין בעיתון הגרמני-ישראלי "ידיעות חדשות".  
3.4 259 Chaim Hasas: Chronist des Judentums Ben Chorin, Schalom 1973 Illustrierte Neue Welt, Mai 1973, S. 10 גרמנית פרסום חוזר, בשבועון אוסטרי שהופיע בעיר וינה, מנקרולוג שפרסם העתונאי הגרמני-ישראלי שלום בן-חורין. ראו תיק 3:258.  
3.4 260 חיים הזז (להופעת כל כתביו ב-12 כרכים) לנדר, פנחס 1968 תמורות ז' (אפריל 1968), עמ' 50-47. עברית סקירה כללית על חייו ויצירתו של הזז.  
3.4 261 חיים נחמן ביאליק על חיים הזז [ללא חתימה] 1973 מאזנים, אדר ב'-ניסן תשל"ג, עמ' 2. עברית ציטוטים מאיגרות ביאליק על הזז  
3.4 262 עיונים ב"בעלי תריסין" לחיים הזז רצהבי, יהודה  1980 עלי שיח 9-8 (אלול תש"ם), עמ' 61-52. עברית    
3.4 263 איש הניגודים של הספרות העברית גולן, אביעזר [א. אלמגור] 1973 "ידיעות אחרונות", 25 במארס 1973, עמ' 4. עברית מאמר שפורסם למחרת פטירתו של חיים הזז  
3.4 264 מפגשים מן הסוג האישי: לא כמו טולסטוי בן זכאי, טלילה 1981 "מעריב", 27 במארס 1981, עמ' 16. עברית ריאיון קצר עם אביבה הזז, שנערך לרגל הופעת הקובץ "פרקי מהפכה". מספרת על חייה עם הזז, על הצוואה ועל פטירתו.  
3.4 265 חיים הזז ברוחו ובמעשיו ליפשיץ, אריה 1973 בצרון כרך ס"ד (ה), אייר-סיוון תשל"ג, עמ' 225; 230. עברית נקרולוג על חיים הזז.  
3.4 266 שתי אבדות אבישי, מרדכי 1973 "אמר" (עתון יומי מנוקד), 26 בספטמבר 1973 עברית על פטירתם של הזז ושלונסקי בשנת תשל"ג  
3.4 267 He brought colour into Hebrew לסק, ישראל מאיר 1973 The Jerusalem Post, April 20, 1973 אנגלית פרקי זכרונות מאת המתרגם ישראל מאיר לסק על ידידותו האישית עם חיים הזז לאורך כ-40 שנה, החל מימי פריס.   
3.4 268 חיים הזז - אמן הפרוזה העברית החדשה לנדר, פנחס [פ. אלעד] 1973 תמורות יג (אפריל 1973), עמ' 37-36. עברית נקרולוג על חיים הזז.  
3.4 269 חיים הזז יפה, אברהם בנימין 1973 "משמר לילדים", 2 באפריל 1973, עמ' 478; 491. עברית מאמר לנוער על חייו ויצירתו של חיים הזז; פורסם לרגל פטירת הזז.  
3.4 270 בתוך עמו ישב: עם פטירתו של חיים הזז מגן, רבקה 1973 "הארץ שלנו", 9 באפריל 1973 עברית    
3.4 271 חיים הזז ב"פרגוד" פיינגולד, בן-עמי 1995 "הצפה", 2 במאי 1995, עמ' 2 עברית ביקורת על הצגת "התייר הגדול" בבימויו של ראובן מורגן ובביצוע יהודה עצבה.  
3.4 272 A literary classic goes on the stage Kohansky, Mendel 1981 The Jerusalem Post (International Edition), February 22, 1981, p. 20. אנגלית ביקורת מאת מנדל קוחנסקי על הצגת "הדרשה" בביצועו של מיכאל (מיקי) כפיר.   
3.4 273 הבטה אל "בקץ הימים" יבנאלי, שמואל 1950 "הפועל הצעיר"  כא (35), 30 במאי 1950, עמ' 14. עברית    
3.4 274 חיים הזז זמורה, ישראל 1957 "הפועל הצעיר"  כט (6), 5 בנובמבר 1957, עמ' 18. עברית מאמר כללי על יצירתו של חיים הזז.  
3.4 275 "בישוב של יער", רומן מאת ח. הזז שלאנגר, משה [בן-מנחם, משה] 1931 "העולם" יט, 19 במאי 1931, עמ' 388-386. עברית ביקורת מקיפה על הרומן "בישוב של יער" בהוצאת שטיבל, תוך התייחסות נרחבת ללשונו של הזז.   
3.4 276 המחזה החדש של ח. הזז ברוד, מכס 1950 "דבר השבוע" 22 (204), 1 ביוני 1950, עמ' 8. עברית מאמר על המחזה "בקץ" הימים" מאת מקס ברוד, הדרמטורג הראשי של תיאטרון "הבימה", לקראת העלאת המחזה בתיאטרון. במאמר משווה ברוד בין "בקץ הימים" לבין "היהודים מצירנדורף" מאת יעקב וסרמן.  
3.4 277   Miller, Anne 1977 Women's League Outlook, Spring 1977, p. 20. אנגלית ביקורת על התרגום האנגלי של הרומן "דלתות נחושת"  
3.4 278 כשלונו של סופר גדול בר-יוסף, חמוטל 1963 "ידיעות אחרונות", 14 ביוני 1963, עמ' 12. עברית ביקורת על הרומן "בקולר אחד".  
3.4 279 תחנות בביוגרפיה של חיים הזז (ליובלו הכפול) בן-ישי, אהרן זאב 1957 "דבר", 25 באוקטובר 1957, עמ' 6-5; 1 בנובמבר 1957, עמ' 5; 1 בנובמבר 1957, עמ' 6-5.  עברית סקירה ביוגרפית מקיפה של חיי הזז בתקופה שלפני עלייתו ארצה; כולל פרקי זכרונות אישיים ממוסקבה ומאיסטנבול.  
3.4 280 נאך דער הזזישער זאוויערוכע לודען, יצחק 1968 לעבנס פראגן, מארס-אפריל 1968, עמ' 8. יידיש מאמר על הפולמוס שעוררו דברי הזז על ספרות יידיש ("אורלוגין") ועל התגובות השונות לכך.  
3.5 281 היושבת בגנים - חזיון תעתועים מדינה, שלום 1966 אפיקים ח-ט (1), 1 בפברואר 1966, עמ' 12-11. עברית ביקורת על הצגת "היושבת בגנים" בעיבודו ובימויו של משה הלוי.  
3.5 282 ווען לייוויק וואלט נישט געשאפן אין יידיש ליסט, נחמן 1968 "לעצטע נייעס", 12 באפריל 1968 יידיש מאמר על הוצאה לאור של מבחר מכתבי משורר היידיש ה. לייוויק בתרגום לצרפתית, בהקשר לפולמוס שעוררו דברי הזז על ספרות יידיש ("אורלוגין").  
3.5 283 די שנאה פון שרייבער הזז צו דער יידישער ליטעראטור מענדעלעוויטש, אהרן 1968 "לעצטע נייעס", 31 במארס 1968 יידיש מאמר על הפולמוס שעוררו דברי הזז על ספרות יידיש ("אורלוגין") ועל ניסיונו של הזז למתן את הדברים ולהסבירם בראיון שנערך עמו ב"קול ישראל.  
3.5 284 דער העברעאישער שרייבער-פאראיין האט געענטפערט א. אבסערוואטאר [?] 1968 "לעצטע נייעס", 29 במארס 1968 יידיש מאמר על תגובתה של אגודת הסופרים העברים לפולמוס הציבורי שעוררו דברי חיים הזז כנגד ספרות יידיש ("אורלוגין"). המאמר חתום בשם-עט; כותבו הוא כנראה עורך העיתון, מרדכי צאנין.  
3.5 285 ליטערארישע צייט-נאטיצן: חיים הזז באראבאן, אברהם 1968 "יידישע צייטונג", 12 באפריל 1968 יידיש מאמר על הפולמוס שעוררו דברי הזז על ספרות יידיש ("אורלוגין") ועל התגובות השונות לכך.  
3.5 286 דורכפאל פון יידישן זשורנליסטן-צוזאמענפאר אפטער, שמשון 1968 "פרייע ארבעטער שטימע", 1 באפריל 1968, עמ' 7-6. יידיש מאמר על הפולמוס שעוררו דברי הזז על ספרות יידיש ("אורלוגין") ועל התגובות השונות לכך.  
3.5 287 דער אנפאל אויף יידיש טילעזאי, יעקב 1968 "פרייע ארבעטער שטימע", 15 באפריל 1968, עמ' 6. יידיש מאמר תגובה לדברי חיים הזז על ספרות יידיש ("אורלוגין") ולפולמוס הציבורי שהם עוררו.  
3.5 288 חתן דמים מ. פ. [פרי, מנחם?] 1961 קשת י (ג), חורף תשכ"א (1961), עמ' 178. עברית ביקורת על המהדורה הביבליופילית של "חתן דמים", שראתה אור בהוצאת "מחברות לספרות".  
3.5 289 פארוואס משיח איז נישט געקומען אין די טעג א. אבסערוואטאר [?] 1968 "לעצטע נייעס", 18 באפריל 1968 יידיש מאמר שנכתב בעקבות הפולמוס הציבורי שעוררו דברי חיים הזז על ספרות יידיש ("אורלוגין"); עיקר המאמר הוא דברי התגובה של אברהם קריב, בשם אגודת הסופרים העברים, כנגד מחאתם של סופרי יידיש בישראל.   
3.5 290 יידיש און העברעאיש - שפראכן-קאנקורענץ? גרוסמן, ולדימיר 1968 "לעבנס פראגן" 193-192 (מארס-אפריל 1968), עמ' 5.  יידיש מאמר על הפולמוס שעוררו דברי הזז על ספרות יידיש ("אורלוגין") ועל התגובות השונות לכך.  
3.5 291 חיים הזז דוד, יונה 1970 יונה דוד, ספרות עברית וכללית, חלק ב', הוצאת המכון הישראלי להשכלה בכתב ליד המרכז לתרבות ולחינוך, תל אביב, תש"ל, עמ' 55-33. עברית מערכי שיעור להוראת חמישה מסיפורי הזז: "שלולית גנוזה", "אדם מישראל", "רחמים הסבל", "הדרשה" ו"אשמנו". למערכי השיעור נוספה הקדמה כללית על חייו ויצירתו של הזז.  
3.5 292 כמה דברים על הזז מגד, אהרון 1973 "דבר", 30 במארס 1973 עברית על לשונו וסגנונו של הזז; מקומו בקלאסיקה של הספרות העברית.  
3.5 293 חיים הזז איננו עברי יצחק 1973 "הדאר", גליון כא (כ"ו באדר ב' תשל"ג), עמ' 1. עברית נקרולוג על חיים הזז  
3.5 294 חיים הזז ז"ל הורוביץ, יעקב 1973 "הארץ", מוסף תרבות וספרות, 30 במארס 1973 עברית מאמר הערכה כללי על יצירת חיים הזז. פורסם בשבעה לפטירתו.  
3.5 295 חיים הזז - די שטאלצע געשטאלט פון דער העברעאישער ליטעראטור שמיר, משה 1973 "פאלק און מדינה" 7 (מארס 1973), ז. 5 יידיש  בתיק: העתקה במכונת כתיבה של תרגום ליידיש ממאמרו של משה שמיר: "חיים הזז - קומתה הזקופה של הספרות העברית" (ראו תיק 3:296). על הדפים לא צויין שמו של המתרגם.  
3.5 296 חיים הזז - קומתה הזקופה של הספרות העברית שמיר, משה 1973 "מעריב", 25 במארס 1973, עמ' 5. עברית נקרולוג על חיים הזז; פורסם למחרת פטירתו, ביום הלווייה. בתיק גם: העתק מן הפרסום השני של מאמר זה, מתוך ספרו של משה שמיר, נושאי המשך: על גדולי הספרות העברית והעולמית, הוצאת דביר, תל אביב, תשמ"ט, עמ' 130-127.  
3.5 297 פיסגת תקופה - וסופה שיף, מידד 1973 "ידיעות אחרונות", מוסף לתרבות, ספרות, אמנות, 30 במארס 1973, עמ' 1. עברית מסה על סגנונו ויצירתו של חיים הזז; פורסמה בשבעה לפטירתו.  
3.5 298 חיים הזז שמיר, משה [?] 1973 "זאת הארץ" 125, 30 במארס 1973, עמ' 1. עברית נקרולוג על חיים הזז. חתום: מ. ז. ה.  
3.5 299 על חיים הזז ישעיהו, ישראל 1973 מאזנים לג (4-3), ספטמבר 1973, עמ' 216-214 עברית דברים שנאמרו באסיפת אזכרה שנערכה באולם בית אגרון, ירושלים, כ"ה באייר תשל"ג.  
3.5 300 על חיים הזז סדן, דב 1973 "ידיעות אחרונות", מוסף תרבות, ספרות, אמנות, 26 בספטמבר 1973, עמ' 3-2. עברית דברים שנאמרו במליאת האקדמיה ללשון העברית לזכרו של חיים הזז. על לשונו של הזז וסגנונו; על הרומן "בישוב של יער".  
3.5 301 אחרי ארונו של חיים הזז ברהון, שמריהו 1973 כנרות, אוגוסט 1973, עמ' 67. עברית נקרולוג על חיים הזז. הכותב, מחלוצי העלייה השלישית וחבר קיבוץ דגניה א', מזכיר את התרשמותו בשנות העשרים מסיפורי המהפכה ("מזה ומזה", "שמואל פרנקפורטר" ו"פרקי מהפכה") בכתב העת "התקופה".   
3.5 302 חיים הזז - רבן הספרות העברית [שבתאי הימלפרב] 1973 Наша страна, 26/03/1973, C. 2 עברית; רוסית נקרולוג על הזז; פורסם בחתימת העורך בשתי שפות, זו לצד זו, עברית ורוסית. הכותרת ברוסית: Хаим Хазаз - Большой деятель ивритской литературы  
3.5 303 חיים הזז ליכטנבום, יוסף 1959 יוסף ליכטנבום, סופרי ישראל: מסות, הוצאת "ניב", תל אביב, תשי"ט (1959), עמ' 167-162. עברית מסה כללית על יצירת הזז, הכוללת התייחסות בעיקר ל"בישוב של יער" ול"יעיש".  
3.5 304 אחינו הגדול אוכמני, עזריאל 1973 מאזנים אדר ב'-ניסן תשל"ג, עמ' 253 עברית נקרולוג על הזז  
3.5 305 ירושלים של הזז גלעד, זרובבל 1973 "הארץ", מוסף תרבות וספרות, 27 באפריל 1973 עברית פואמה על חיים הזז וגיבורי סיפוריו. נדפסה בשנית בקובץ "חיים הזז: מבחר מאמרי ביקורת על יצירתו (בעריכת הלל ברזל), הוצאת עם עובד, תל אביב, תשל"ח, עמ' 367-365.  
3.5 306 הזית גלעד, זרובבל 1968 "יומן עין חרוד", 23 בפברואר 1968 עברית שיר המוקדש לחיים הזז.  
3.5 307 Der Dichter Chaim Hazaz ist 74jaehrig in Jerusalem gestorben [?] 1973 Das Neue Israel 10, April 1973, S. 743 גרמנית נקרולוג על חיים הזז שפורסם בשבועון יהודי בשווייץ. על המאמר חתום הכותב בראשי תיבות של שמו: K.W.-S  
3.5 308 כל המצר ליידיש... שרגל, יעקב צבי 1968 "ישראל שטימע", 3 באפריל 1973, עמ' 4-3. יידיש מאמר על הפולמוס שעוררו דברי הזז על ספרות יידיש ("אורלוגין") ועל התגובות השונות לכך.  
3.5 309 אגרת אל מספר הסיפורים בלשון הקודש ר' חיים ב"ר אריה לייב הזז שליט"א שארפשטיין, צבי 1971 "הדאר", גליון ח (כז בכסלו תשל"א), עמ' 122-121. עברית על קשיי הלשון בסיפור "דורות הראשונים"  
3.5 310 חיים הזז ז"ל ל. ש. ר. [?] 1973 "יידישע צייטונג", 30 במארס 1973 עברית נקרולוג על חיים הזז. הכותב חתם בראשי תיבות.  
3.5 311 "בישוב של יער" (היכרותי עם חיים הזז) ויץ, יוסף 1968 הפועל הצעיר 29-30, 24 באפריל 1968, עמ' 41. עברית ממואר על חיים הזז; פורסם לרגל הופעת המהדורה המתוקנת של כל כתביו בתשכ"ח. פורסם בשנית בספרו של יוסף וייץ, תלמים אחרונים, הוצאת אגף ההסברה של הקרן הקיימת לישראל, ירושלים, תשל"ד, עמ' 55-51.  
3.5 312 אוטובוס 15 התייתם... שטרן, גבריאל 1973 "על המשמר", 30 במארס 1973, עמ' 5. עברית פרקי זכרונות על פגישות עם חיים הזז, ובכלל זה על שיחה בין הזז לבין סטודנט ערבי לספרות. בראש גזיר העתון, שהתפרסם בשבעה לפטירת הזז, הוסיף מחבר הטור, העיתונאי הירושלמי גבריאל שטרן, דברי ברכה לאביבה הזז בכתב ידו.  
3.5 313 על חמישה סיפורי אהבה מיכלי, בנימין יצחק 1974 מאזנים לח (4), מארס 1974, עמ' 236-225. עברית על חמישה מסיפורי הקובץ "אבן שעות": "מניפה וקמיע", "פנים אל פנים", "תות!.. תות!..", "החצר" ו"נפל הגורל".  
3.5 314 Shtetl and Revolution עברי, יצחק 1956 The American Zionist, September 1956, pp. 13-14.  אנגלית מאמר ביקורת על "דלתות נחושת".  
3.5 315 תמורות בתפיסת המציאות בסיפורי הזז רינון, ירדנה 1971 "הארץ", מוסף תרבות וספרות, עמ' 2. עברית על המהדורה המתוקנת של הרומן "דלתות נחושת" והשוואתה לסיפורי המהפיכה. פורסם לרגל זכייתו של חיים הזז בפרס ביאליק תשל"א.  
3.5 316 גרם המעלות סדן, דב 1973 "משא" (מוסף "דבר" לספרות, אמנות ועיון), 26 בספטמבר 1973, עמ' 2. עברית על סגנונו של הזז ובין היתר, "דלתות נחושת".   
3.5 317 בין יצחק באבל לחיים הזז יפה, אברהם בנימין 1973 "על המשמר", 22 באפריל 1973, עמ' 5-4. עברית השוואה לסיפורי המהפכה של הזז. בתיק גם: הדפסה שנייה של מאמר זה, מתוך הקובץ שבעריכת הלל ברזל: חיים הזז - מבחר מאמרי ביקורת על יצירתו, הוצאת עם עובד, תל אביב, תשל"ח, עמ' 318-316.  
3.5 318 סיפורי המהפכה של הזז קרמר, שלום 1967 "על המשמר", 24 בנובמבר 1967, עמ' 6-5. עברית בתיק גם: העתק של הדפסה חוזרת ממאמר זה, שהופיעה בכתב העת "תרבות" שראה אור בלונדון, באוגוסט 1968.  
3.5 319 ראשיתו של הזז יפה, אברהם בנימין 1968 "על המשמר", 22 במארס 1968, עמ' 6. עברית בעיקר על סיפורי המהפיכה.  
3.5 320 ייחודו של חיים הזז ז"ל קרמר, שלום 1973 "הארץ", 25 במארס 1973, עמ' 5 עברית נקרולוג על חיים הזז; נדפס למחרת פטירתו, ביום הלווייה.  
3.5 321 כיצד אני מלמד את "הדרשה" מלץ, דוד 1968 ניב הקבוצה, מאי 1968, עמ' 204-199 עברית    
3.5 322 על יהדות ואנושיות רביצקי, אביעזר 1973 "פי האתון", 9 ביוני 1973, עמ' 4 עברית על "הדרשה"  
3.5 323 מבחר סיפורי הזז אבישי, מרדכי 1970 "אמר" (עתון יומי מנוקד), 13 בנובמבר 1970 עברית ביקורת על מבחר הסיפורים שהופיע בהוצאת עם-עובד בשנת 1970.  
3.5 324 חבל לכיש אין א ראמאן קשת, ישורון 1958 פאלק און ציון 3 (טבת תשי"ט, דצמבר 1958), עמ' 36-34. יידיש ביקורת על הסיפור "אופק נטוי" בכרך "חגורת מזלות"; תרגום ליידיש של המאמר "מפלשי אופק נטוי" שראה אור ב"מאזנים" (ראו תיק 3:12).   
3.5 325 הזז על עולי גרדום ובלי פוליטיקה אלדד, ישראל 1962 "הבוקר", 28 בדצמבר 1962, עמ' 3. עברית ביקורת על קטעים מתוך "בקולר אחד" שפורסמו ב"מאסף".  
3.5 326 למהות שמו של "יעיש" מירון, דן 1955 "זמנים" (מוסף לספרות ולאמנות), 29 ביולי 1955, עמ' 3. עברית נתפרסם לרגל הופעת המהדורה השנייה של "יעיש". בתיק גם: העתק הפרסום החוזר של מאמר זה (בשינויים קלים) במונוגרפיה מאת דן מירון, חיים הזז: אסופת מסות, הוצאת ספריית פועלים, מרחביה, תשי"ט, עמ' 111-103.  
3.5 327 חיים הזז וספרו "יעיש" שרוני, יהודה 1954 "שיטים", יומן בית השיטה - הקיבוץ המאוחד, 16 באפריל 1954. עברית    
3.5 328 "התייר הגדול" כטרגיגרוטסקה מיכלי, בנימין יצחק 1973 "על המשמר", 22 באפריל 1973, עמ' 5-4. עברית בתיק גם: העתק של הדפסה חוזרת ממאמר זה, שהופיעה בקובץ שבעריכת הלל ברזל: חיים הזז - מבחר מאמרי ביקורת על יצירתו, הוצאת עם עובד, תשל"ח (1978), עמ' 134-123.  
3.5 329 חוב אישי להזז טביב, מרדכי 1973 מאזנים, אדר ב'-ניסן תשל"ג, עמ' 262-260. עברית על סיפוריו התימניים של הזז. בתיק גם: העתק של הדפסה חוזרת ממאמר זה, בקובץ שבעריכת הלל ברזל: חיים הזז - מבחר מאמרי ביקורת על יצירתו, הוצאת עם עובד, תשל"ח (1978), עמ' 372-368.  
3.5 330 יצירתו ה"תימנית" של הזז אבישי, מרדכי 1971 "מעריב", 8 בינואר 1971, עמ' 29. עברית    
3.5 331 Three New Jewish Books: Mori Sa'id by Hazaz Hindus, Milton 1956 The New Leader, September 10, 1956 אנגלית ביקורת על התרגום האנגלי של הספר "היושבת בגנים"  
3.5 332 Joy of the Lord Lehrman, Hal 1956 The New Yok Times, April 22, 1956, p. 7 אנגלית מאמר ביקורת על התרגום לאנגלית (מאת בן הלפרן) של הרומן "היושבת בגנים" (Mori Said). ראו בתיק 3:145, גירסה מורחבת של מאמר זה.  
3.5 333 עולמו של חיים הזז קבקוב, יעקב 1970 "הדאר", גליון כז, כג באייר תש"ל (29 במאי 1970), עמ' 471-470. עברית המאמר ראה אור לרגל ביקורו של חיים הזז בארצות הברית.  
3.5 334 מגנסין ועד אפלפלד דרור, אמנון 1968 "קול העם", 18 באפריל 1968 עברית מאמר ביקורת על ספר המסות של שלום קרמר, "ריאליזם ושבירתו" (הוצאת מסדה, רמת-גן, תשכ"ח). עיקר המאמר עוסק בניתוח הסיפור "שלולית גנוזה".  
3.5 335 חגו של חיים הזז שזר, רחל 1969 "דבר הפועלת" 9-10 (ספטמבר-אוקטובר 1969), עמ' 315-314. עברית עיבוד של דברים שנאמרו בטקס הענקת אזרחות הכבוד של ירושלים לחיים הזז. בתיק: קטע מן השבועון "דבר הפועלת", שאליו הוצמד כרטיס הביקור של רחל שזר ועליו היא הוסיפה מילות ברכה לאביבה ולחיים הזז.   
3.5 336 הפרט והכלל היהודי אבישי, מרדכי 1973 "אמר" (עתון יומי מנוקד), 22 באפריל 1973 עברית מאמר על הקובץ "אבן שעות"1 פורסם ביום השלושים לפטירת הזז.  
3.5 337 חגורת מזלות אלימלך, משה גיורא 1959 עכשיו 4-3, אביב תשי"ט, עמ' 162-161 עברית ביקורת על הקובץ "חגורת מזלות", חתומה בראשי תיבות של המבקר מ. ג. (משה גיורא).  
3.5 338 החוט המקשר שמיר, משה 1974 "מעריב", 15 במארס 1974, עמ' 39. עברית על הקשר בין נתן אלתרמן לבין חיים הזז. פורסם ביום השנה הראשון לפטירת הזז, הוא יום השנה הרביעי לפטירת אלתרמן. בתיק גם: העתק מן הפרסום השני של מאמר זה, בספרו של משה שמיר, נושאי המשך: על גדולי הספרות העברית והעולמית, הוצאת דביר, תל אביב, תשמ"ט, עמ' 135-131.  
3.5 339 אחר מיטתו של הזז רבי, יעקב 1973 "על המשמר", 26 במארס 1973 עברית    
3.5 340 שר של תרבות רבי, יעקב 1973 "על המשמר", 30 במארס 1973, עמ' 5. עברית הדפסה חוזרת: א"ב יפה ובנימין טנא (עורכים): מנחת זיכרון ליעקב רבי, הוצאת "עתון וספר", תל אביב, תשנ"א, עמ' 158-153.  
3.5 341 די, וואס קנייפען זיך די באקען צייטלין, אהרן 1968   יידיש מאמר היוצא להגנתו של הזז, בפולמוס שהתעורר סביב דבריו על ספרות יידיש ("אורלוגין").  
3.5 342 פת חרבה וזבחי ריב מגד, אהרון 1957 "משא: לספרות, אמנות ובקורת" 16 (132), 15 באפריל 1957, עמ' 1. עברית תגובה לנאומו של הזז על הספרות הצעירה בוועידת אגודת הסופרים ("הספרות העברית בזמן הזה") ועל דבריו במסיבה לכבוד הופעת "דלתות נחושת", שבהם התייחס לדור הסופרים העבריים הצעירים.   
3.5 343 Yemenite Saga Leftwich, Sarah 1956 Jewish Affairs, August 1956, pp. 50-52.. אנגלית ביקורת על הספר Moti Sa'id, התרגום האנגלי של "היושבת בגנים".  
3.5 344 אוצר חיי העם כהן, ישראל 1968 מאזנים כו (ד), מארס 1968, עמ' 244-241 עברית מאמר כללי על יצירת הזז, בגיליון "מאזנים" שהוקדש להופעת המהדורה המתוקנת של כל כתביו ב-12 כרכים.  
3.5 345 "בקץ הימים" ו"חלום ליל קיץ": כמה הערות לאנאלוגיה מוזרה זנדבנק, שמעון 1973 במה 56 (109), חורף תשל"ג, עמ' 71-67. עברית בגוף המאמר שולב תצלום של סצנה מהפקת "הבימה" של "בקץ הימים".   
3.5 346 מיסטיקה השוקעת בערפל גמור עברון, בועז 1972 "ידיעות אחרונות", 11 באוקטובר 1972, עמ' 6. עברית ביקורת על הצגת המחזה "בקץ הימים" בתיאטרון "הבימה". כולל קריקטורות של מיכל בת-אדם (יוטה) ושל ישראל בקר (יוסט), מאת יעקב שילה.  
3.5 347 חיים הזז בלבוש דויד לוין על קרשי "הבימה" משה דור 1972 "מעריב" (מוסף ימים ולילות), 15 בספטמבר 1972, עמ' 15-14; 55. עברית כתבת מגזין על העלאת המחזה "בקץ הימים"; כוללת ריאיון עם הבמאי דוד לוין.  
3.5 348 הכולסטרול הרוחני קיסרי, אורי 1962 "הארץ", 4 במאי 1962, עמ' 3. עברית על הסערה סביב נאומו של הזז "הסופר והמציאות" בוועידת אגודת הסופרים.  
3.5 349 המשיחיות האסתטית לאור, דן 1977 מאזנים 6 (כרך מה), נובמבר 1977, עמ' 399-391; 437. עברית על הקובץ "משפט הגאולה"  
3.5 350 הערות ל"בקולר אחד" לאור, דן 1976 מאזנים, נובמבר 1976, עמ' 417-410. עברית בתיק גם: העתק של הפרסום השני של מאמר זה, בקובץ שבעריכת הלל ברזל, חיים הזז: מבחר מאמרי ביקורת על יצירתו, הוצאת עם עובד, תל אביב, תשל"ח, עמ' 271-259.  
3.5 351 תוכחתו של סופר אורן, יוסף 1977 "ידיעות אחרונות", מוסף תרבות, ספרות, אמנות, 14 באוקטובר 1977, עמ' 1. עברית ביקורת על הקובץ "משפט הגאולה".  
3.5 352 קוים לדיוקנו [של הזז] זמורה, ישראל 1957 מאזנים ו (א), כסלו תשי"ח (דצמבר 1957), עמ' 33-32. עברית מסה קצרה על יצירתו של חיים הזז; פורסמה בתוך גליון "מאזנים" שהוקדש לחיים הזז, במלאת לו שישים שנה.   
3.5 353 משפט הגלות עומר, דן 1977 "העולם הזה", 9 בנובמבר 1977, עמ' 15 עברית על הקובץ "משפט הגאולה"  
3.5 354 במערכות החיים: אמני סגנון שארפשטיין, צבי 1965 הדאר, גליון א', ל' בתשרי תשכ"ח, עמ' 7-6. עברית מאמר המוקדש לסגנונם של דב סדן ושל חיים הזז; כולל בעיקר ציטוטים מנאומו של חיים הזז בפתיחת בית שלום עליכם בתל-אביב ("על שלום עליכם").  
3.5 355 חיים הזז: הספרות העברית והלשון העברית, הארץ והגולה, בקובץ הרצאות ודברים בעל-פה אבישי, מרדכי 1977 "אמר" (עתון יומי מנוקד), 2 בספטמבר 1977 עברית ביקורת על הקובץ "משפט הגאולה".  
3.5 356 מסות קטנות על סופרים גדולים שמיר, משה 1977 בצרון סח (ג), שבט תשל"ז, עמ' 108-106. עברית    
3.5 357 "משפט הגאולה" לחיים הזז לנדר, פנחס [פ. אלעד] 1977 תמורות , נובמבר 1977, עמ' 54-53. עברית ביקורת על הקובץ "משפט הגאולה".  
3.5 358 מיסמך אישי: "חיים הזז, סופר" אברמסקי, יעקב דוד 1978 פרוזה 20-19, ינואר-פברואר 1978, עמ' 26.  עברית ביקורת על הקובץ "משפט הגאולה".  
3.5 359 על חיים הזז קשת, ישורון 1978 "ידיעות אחרונות", מוסף לתרבות, ספרות ואמנות, 31 במארס 1978, עמ' 1. עברית מסה על יצירתו של חיים הזז; פורסמה מעיזבונו של ישורון קשת במלאת שנה לפטירתו וחמש שנים לפטירת חיים הזז.  
3.5 360 ספר הדרשות בן מרדכי, יצחק 1978 "משא", מוסף "דבר" לספרות, אמנות ועיון, 7 באפריל 1978, עמ' 2. עברית ביקורת על הקובץ "משפט הגאולה".  
3.5 361 זכותו של חיים הזז קרמר, שלום 1969 מאזנים א (ל), כסלו תש"ל (דצמבר 1969), עמ' 4-3 עברית מאמר כללי על יצירתו של חיים הזז; פורסם לרגל הענקת תואר אזרח כבוד של ירושלים להזז.   
3.5 362 Israel's Exile in American Jewish Thought רוטנשטרייך, נתן 1978 Forum 5, Winter 1978, pp. 27-37 אנגלית מאמר שבו, בין היתר, התייחסות ליצירתו של חיים הזז ולסיפור "אופק נטוי".  
3.5 363 גיבורי הזז בתמורות הזמן והמקום מיכלי, בנימין יצחק 1978 מאזנים מו (3), פברואר 1978, עמ' 199-187 ; מאזנים מו (5), אפריל 1978, עמ' 297-286. עברית שישה פרקי מסה על הקובץ "אבן שעות", שפורסמו בשני חלקים בכתב העת "מאזנים", בחודשים פברואר ואפריל 1978. ראו גם תיק 3:313  
3.5 364 היסטוריוגרפיה של הספרות: אתגרים ובעיות פרידלנדר, יהודה 1978 "ידיעות אחרונות", מוסף לתרבות, ספרות ואמנות, 31 במארס 1978, עמ' 1. עברית מאמר ביקורת על ספריהם של גרשון שקד ואברהם שאנן; איזכורים מרובים של הזז.  
3.5 365 תוכחת אוהב ישעיהו, ישראל 1978 "מעריב", 14 באפריל 1978, עמ' 45.  עברית מאמר שפורסם במלאת חמש שנים לפטירת הזז; מוקד המאמר הוא הקובץ "משפט הגאולה". בגוף המאמר שולב רישום דיוקן של הזז.  
3.5 366 דרכי ביקורת ופרשנות בספרות גוטקינד, נעמי 1978 "הצפה", 14 באפריל 1978, עמ' 5. עברית ריאיון עם פרופ' אברהם שאנן בעקבות ספרו על עגנון והזז.  
3.5 367 משנתו ואמונתו של חיים הזז נטס, משה 1977 Zionist Record, November 25, 1977 עברית נוסח הרצאה מאת ד"ר משה נטס (Moshe Natas) שנישאה בחוג הציוני לנשים בעיר יוהנסבורג, דרום-אפריקה, ב-13 באוקטובר 1977.  
3.5 368 בקולר אחד עם חיים הזז רייך, יפה 1968 "חיפה העובדת", 15 במארס 1968, עמ' 7. עברית דיווח על מסיבה שנערכה בחיפה לכבוד חיים הזז, לרגל הופעת כל כתביו ב-12 כרכים; כולל ציטוט של דברים שאמר הזז באותו אירוע.  
3.5 369 הזז שבעל-פה בצלאל, יצחק [אהביה מרגלית] 1977 "הארץ", 12 באוגוסט 1977, עמ' 12 עברית ביקורת קצרה על הקובץ "משפט הגאולה"  
3.5 370 ח. הזז זמורה, ישראל 1950 ישראל זמורה, ספרות על פרשת דורות, ספר שלישי: המספרים כל עצמותיהם, הוצאת מחברות לספרות, תל אביב, תש"י, עמ' 112-94. עברית כינוס ועיבוד של מאמרים שפרסם ישראל זמורה בבמות אחרות; כולל התייחסות לרומן "בישוב של יער", הסיפור "בצלן של מלכויות" והקובץ "אבנים רותחות".   
3.5 371 עם מותו של חיים הזז [שוקן, גרשום] 1973 "הארץ", 25 במארס 1973, עמ' 2 עברית נקרולוג שפרסם גרשום שוקן למחרת פטירת הזז.  
3.5 372 ח. הזז זמורה, ישראל 1939 ישראל זמורה, שני מסַפרים, הוצאת "מחברות לספרות", תל אביב, ת"ש, עמ' 32-9. עברית סקירה של מכלול יצירת הזז שפורסמה עד לסוף שנות השלושים, עם התמקדות בסיפורי המהפכה, "בישוב של יער", "בצלן של מלכויות" וסיפורים קצרים אחרים.  
3.5 373 לשונות המקורות ב"היושבת בגנים" רצהבי, יהודה  1978 מאזנים 3 (כרך מו), פברואר 1978, עמ' 186-182. עברית    
3.5 374 Greek Motifs and Myths in Modern Hebrew Literature זילברשלג, יצחק 1977 Proceedings of the American Academy for Jewish Research XLIV, 1977, pp. 151-183. אנגלית כולל התייחסות לפרקי ישו ("בן המקום"), לסיפור "אותו האיש" ולמובאות שונות מנאומי הזז ("משפט הגאולה") שבהם נגע בהבדלים שבין התרבות ההלניסטית לתרבות העברית. בתיק: תדפיס שעליו הקדשה בכתב ידו של המחבר לאביבה הזז.  
3.5 375 הסופר חיים הזז ז"ל ישעיהו, ישראל 1977 ישעיהו, ישראל: דברים בעתם, הכנסת, ירושלים, סיון תשל"ז, עמ' 247-243. עברית שני נאומים שנשא יו"ר הכנסת, ישראל ישעיהו: במליאת הכנסת, ב-26 במארס 1973, למחרת לוייתו של חיים הזז ז"ל; בטקס קריאת שדרה בירושלים על-שמו של חיים הזז, ב-16 באוקטובר 1975.   
3.5 376 Yemenite Jewry in Exile and in the Promised Land  מיכלי, בנימין יצחק 1968 Hebrew Book Review 5, Spring 1968 אנגלית גיליון של בטאון המכון לתרגום ספרות עברית שהוקדש כולו ליצירת הזז, במלאת לו שבעים; כולל שלושה מאמרי פרשנות על יצירת הזז מאת ב"י מיכלי: "העיירה בסערת המהפכה", "יהדות תימן ביצירת חיים הזז", "נושא חדש: חבל לכיש".  
3.6 377 On Modern Hebrew Literature Pinsker, Sanford 1976 The Jewish Spectator, Summer 1976, 62-64. אנגלית מאמר ביקורת על Gates of Bronze, הרומן "דלתות נחושת" בתרגומו האנגלי של גרשון לוי.  
3.6 378 Chayim Hazaz: De Passage en Belgique Praag, Siegfried Emanuel van, 1965 La Tribune Sioniste (Bruxelles), 1 June 1965, p. 5 צרפתית מאמר על חיים הזז מאת הסופר היהודי-הולנדי זיגפריד ון-פראג (Siegfried Emanuel van Praag), אשר פורסם בשבועון הציוני הבלגי, בעקבות פגישה עם אביבה וחיים הזז, בעת ביקורם בבלגיה בקיץ 1965, בעת שעשו את דרכם לצרפת.  
3.6 379 וועגן שרייבער און ביכער: חיים הזז זינגר, שמואל דוד 1964 אונדזער וועג, מאי 1964, עמ' 26-28 יידיש מאמר שפורסם בארצות הברית לרגל ביקורו של חיים הזז שם, עם הופעת הרומן "בקולר אחד". המאמר כולל גם התייחסות לסיפורים אחרים של הזז, ובראשם "דורות הראשונים". למאמר צורף מכתב מאת מחברו, שמואל דוד זינגער [הועבר לתיקי ההתכתבות].  
3.6 380 דער העברעאישער שרייבער חיים הזז בידערמאן, ישראל מרדכי 1966 "פארווערטס", 4 בדצמבר 1966, עמ' 2. יידיש מאמר שפורסם לכבוד זכייתו של הזז בפרס על שם ישראל וברטה ניומן מטעם אוניברסיטת ניו-יורק. המאמר סוקר את הטקס שנערך בקמפוס גבעת רם של האוניברסיטה העברית בירושלים, בנוכחות נשיא המדינה זלמן שזר וראש הממשלה לשעבר דוד בן-גוריון. חלק מן המאמר מוקדש לסקירה של יצירת הזז, ובכלל זה הרומן "בישוב של יער".  
3.6 381 חיים הזז און יידיש ב. ריינוס [?] 1964 "פרייע ארבעטער שטימע", 1 במאי, 1964, עמ' 7. יידיש מאמר תגובה לדברים שנשא חיים הזז בעת ביקורו בניו יורק על אודות ספרות יידיש, ולמאמר תגובה שפרסם שלמה ביקל בעקבות זאת. כותב המאמר חתם בשם בדוי.  
3.6 382 חיים הזז - "דער טייך גייט" מלך ראוויטש 1965 "קענעדער אדלער", [?], 28 בפברואר 1965, עמ' 6 יידיש מאמר ביקורת על תרגום הספר "חגורת מזלות" (הסיפורים: "נהר שוטף", "חופה וטבעת" ו"אופק נטוי") ליידיש. בתיק: שני עותקים, עם הקדשה של פרופ' דב סדן להזז על אחד מהם.  
3.6 383 שווער צו פארשטיין זיך: חיים הזז ביי אידישע שרייבערס ‫ גלאנץ-ליעלעס, אהרן 1964 "פארווערטס", 1964-? יידיש בתיק: גזיר עתון לא מתוארך - כנראה מתוך "פארווערטס", ובו מאמר התוקף את הנאום שנשא חיים הזז במועדון "פען קלוב" של סופרי יידיש בניו יורק, וממנו כביכול השתמע יחסו השלילי לספרות יידיש.  
3.6 384 נאטיצן און פארצייכענונגען מאן, מענדל 1964 "אונזער ווארט" [פאריז], 26 בדצמבר 1964, עמ' 4-3 יידיש  תגובה למאמרו של חיים הזז "הגיבור" והתייחסות לעמדתו בפולמוס שסביב "הפרשה" ודוד בן-גוריון.  
3.6 385 געסט פון מדינת ישראל יעפרויקין, זלמן 1964 "קולטור און דערציאונג", 4 (מאי 1964), עמ' 4-1 יידיש במועדון "פען קלוב" של סופרי יידיש בניו יורק, וממנו כביכול השתמע יחסו השלילי לספרות יידיש. המאמר מתייחס גם לביקורו של דוד זכאי בניו יורק, באותה עת.  
3.6 386 ביים צונויפקום מיט חיים הזז שעפנער, ברוך 1964 "פארווערטס", 2 במאי 1964, עמ' 6. יידיש ריאיון שנערך עם חיים הזז בעקבות נאומו בוועידת אגודת הסופרים במועדון "פען קלוב" של סופרי יידיש בניו יורק, וממנו כביכול השתמע יחסו השלילי לספרות יידיש.המאמר עוסק בהרחבה בקשר של הזז אל ספרות יידיש. בתיק: קטע מהעיתון "פארווערטס" שבו פורסם הראיון לראשונה, וכן קטע מהעתון "די פרעסע" (בואנוס איירס) שם הוא פורסם בשנית, ב-10 במאי 1964.  
3.6 387 א גאסט פון ישראל ביקל, שלמה 1964 "דער טאג מארגען זשורנאל", 16 באפריל 1964, עמ' 2-1. יידיש מאמר שפורסם לרגל ביקורו של חיים הזז בארצות הברית, ובו סקירה כללית של חייו ויצירתו.  
3.6 388 דער פרעמיער פירט א דעבאטע מיט א שרייבער רוכמן, לייב 1962 "פארווערטס", 16 באוקטובר 1962, עמ' 4. יידיש מאמר על הדו-שיח הפומבי בין דוד בן-גוריון לבין חיים הזז.  
3.6 389 פארוואס זייען שנאת-חנם? פרומלס. א [?] 1964 "ישראל שטימע", 22 ביולי 1964, עמ' 4. יידיש "מכתב למערכת" שפורסם בעקבות דיון שנערך באחד מן הקיבוצים סביב הסיפור "הדרשה" .  
3.6 390 ח. האזאז: דער פארזעצער פון מענדעלע'ס טראדיציע פנואלי, שמואל ישעיהו 1935 "דאס אידישע פאלק", 4 בינואר, 1935, עמ' 7. יידיש מאמר על יצירתו של חיים הזז, ובמיוחד על הרומן "בישוב של יער", הרואה בו ממשיכו של מנדלי מוכר ספרים. המאמר נשלח לעיונו של חיים הזז בידי דב סדן (שטוק), שהוסיף בראשו דברי ברכה והסבר קצר על מחברו.  
3.6 391 Morts pour l'honneur… Gentily, Anne-Marie 1965 La Terre Retrouvee, July 1965, p. 8 צרפתית מאמר ביקורת על התרגום הצרפתי של הרומן "בקולר אחד". בגוף המאמר שולב דיוקנו של חיים הזז מאת הצייר בן.  
3.6 392 חיים הזז: פון א באגריסונגס רעדע ביקל, שלמה 1964 "דער טאג מארגען זשורנאל", 9 במאי 1964, עמ' 2. יידיש מאמר על חיים הזז המבוסס על דברי הברכה שנשא לכבודו ד"ר שלמה ביקל במועדון הסופרים היהודים בניו יורק, עם בואו לביקור בארצות הברית.  
3.6 393 בקץ הימים: דראמע פון חיים הזז שליט, לוי 1950 "אפריקאנער אידישע צייטונג", ? יידיש מאמר הסוקר את המחזה "בקץ הימים" מאת חיים הזז, בעקבות הצגתו בתיאטרון "הבימה". על גזיר העיתון אין כל פרטים, אך יש להניח כי הוא נלקח מגיליון של העיתון "אפריקאנער אידישע צייטונג" שראה אור ביוהנסבורג בסוף 1950.  
3.6 394 דער יובילאר סוצקבר, אברהם 1968 די גאלדענע קייט 63-62 (מאי 1968), עמ' 289-286. יידיש מאמר שפורסם בעקבות הפולמוס שהתעורר סביב נאומו של הזז "אורלוגין" ודבריו על ספרות יידיש. מצטט דברים שפרסם גרשון שקד ב"מעריב", בעניין זה.   
3.6 395 Gates of Bronze Lask, Thomas 1975 The New York Times, October 5, 1975, p. 18 אנגלית ביקורת קצרה על Gates of Bronze, הרומן "דלתות נחושת" בתרגומו האנגלי של גרשון לוי.  
3.6 396 Gates of Bronze Tolpen, Stan 1975 St. Louis Jewish Light, August 20, 1975 אנגלית ביקורת על Gates of Bronze, הרומן "דלתות נחושת" בתרגומו האנגלי של גרשון לוי.  
3.6 397  Mori Sa'id Termed Best Modern Novel About Life In Israel Levin, Meyer 1956 The National Jewish Post (Indianapolis), June 1, 1956, p. 16. אנגלית מאמר ביקורת על התרגום האנגלי של "היושבת בגנים".  
3.6 398 בארימטער העברעאישער שרייבער חיים הזז קומט קיין אמעריקע רוכמן, לייב 1964 "פארווערטס", 1 באפריל 1964, עמ' 2. יידיש  מאמר על אישיותו ויצירתו של חיים הזז אשר פורסם לרגל ביקורו הממלכתי בארצות הברית, בשליחותו של הנשיא שזר. במאמר מובאים גם דברים שאמר לליב רוכמן על יחסו לספרות יידיש ועמדו הציונית.  
3.6 399 Mesia… Inca N-A Venit בן חיים, צבי 1972 Viata Noastra, 27 October 1972, p. 6 רומנית מאמר על העלאת המחזה "בקץ הימים" בתיאטרון "הבימה".  
3.6 400 ספרות ופוליטיקה: חיים הזז על ספרו "בקולר אחד" תו [?] 1963 "מעריב", 3 במאי 1963, עמ' 15. עברית דיווח על המסיבה שנערכה בדירתם של אביבה וחיים הזז לכבוד הופעת הספר "בקולר אחד", כולל ציטוטים מדברי המשתתפים, ובהם מנחם דורמן, חיים גורי, רחל כצנלסון-שזר ויהודה גוטהלף, וכן ציטוטים נרחבים מדברי התשובה של חיים הזז. הידיעה חתומה בשם בדוי - ככל הנראה, נכתבה בידי העיתונאי יהושע יוסטמן, שהשתתף באותה מסיבה.  
3.6 401 Hayim Hazaz to Visit U,S. - 1964 Education and Culture Bulletin X (2), March 1964, pp.1-2. אנגלית מאמר הסוקר את חייו ואישיותו של חיים הזז, אשר פורסם בעלון המחלקה לחינוך ולתרבות של הסוכנות היהודית לארץ-ישראל בניו יורק, לרגל ביקורו של חיים הזז בארצות הברית. על המאמר אין כל חתימה.  
3.6 402 ליצירתו של חיים הזז שה-לבן, יוסף 1969 הד החנוך: שבועון הסתדרות המורים בישראל יט (מג), ד' בשבט תשכ"ט, עמ' 10-8. עברית מאמר כללי על יצירתו של חיים הזז.  
3.6 403 Chaim Hazaz in New York Swet, Gershon 1964 Aufbau, April 24, 1964, S. 19-20 גרמנית מאמר מאת גרשון סוויט הסוקר בקצרה את קורות חייו ויצירתו של חיים הזז.   
3.6 404 ח. הזז (שטריכען צו זיין ליטעראטור-פארטרעט) אלמנצי [שכטמן, יוסף-?] 1929 דער נייער וועג, מס' 2, 20 באוקטובר 1929, עמ' 12-11. יידיש בתיק: גיליון שלם של המגזין הרביזיוניסטי ביידיש "דער נייער וועג", בעריכת ישעיה קלינוב ויוסף שכטמן, אשר ראה אור בפריס ב-1929. הגיליון כולל מאמר הסוקר את דרכו של חיים הזז בספרות העברית, ומתעכב בעיקר על סיפורי המהפכה: "שמואל פרנקפורטר", "פרקי מהפכה" ו"מזה ומזה". כמו-כן, מוזכרות במאמר תוכניותיו הספרותיות של הזז, ובכללן הרומן "בישוב של יער" ורומן גדול בן 1,200 עמודים בשם "ר' פנחס". ככל הנראה, יוסף שכטמן כתב מאמר זה בעקבות פגישה עם חיים הזז בפריס.  
3.6 405 בעולם הדמויות האכסטאטיות בוסאק, מאיר 1968 "משא: לספרות, אמנות ובקורת" 38 (מוסף "למרחב", 22 בספטמבר 1968), עמ' 1. עברית השוואה בין שירו של ח"נ ביאליק "אבי" לבין הסיפור "אדם מישראל" מאת חיים הזז.  
3.6 406 שנה למותו של חיים הזז - 1974 "למתחיל", 12 במארס 1974, עמ' 2. עברית מאמר בעברית קלה על חייו ויצירתו של חיים הזז, במלאת שנה לפטירתו.  
3.6 407 הזז על יהדות תימן בנארי, נחום 1944 "הגה", 14 באוגוסט 1944, עמ' 3. עברית מאמר ביקורת על הרומן "היושבת בגנים"; התפרסם בעתון המנוקד "הגה".  
3.6 408 מחבר יהודי בגלגוליו ורסס, שמואל 1978 "הדאר" שנה 57, גליון כד, יד בניסן תשל"ח, עמ' 396-395; גליון כה, עמ' 415. עברית מאמר פרשני העוסק בסיפור "דורות הראשונים"; פורסם במלאת חמש שנים לפטירתו של חיים הזז. שב ונדפס בספרו של שמואל ורסס, ממנדלי עד הזז, הוצאת מאגנס, ירושלים, תשמ"ז, עמ' 372-365.  
3.6 409 חיים הזז פותח את דלתות הנחושת בשן, רפאל 1967 "מעריב", 29 בדצמבר 1967, עמ' 21-20. עברית ריאיון עם חיים הזז.  
3.6 410 "העם לא רצה בגאולה שלמה": שיחה עם ח. הזז א. דוד [אפלבוים, דוד-?] 1950 "מעריב", 9 ביוני 1950, עמ' 6. עברית ריאיון שנערך עם חיים הזז לרגל הצגת הבכורה של המחזה "בקץ הימים" בתיאטרון "הבימה". בין היתר, מציין הזז שעיבוד המחזה נעשה בימי מלחמת העצמאות.  
3.6 411 "בקץ הימים" לח. הזז ברזל, הלל 1950 אשמרת 22 (132), תש"י, עמ' 12. עברית    
3.6 412 [דברים לזכר חיים הזז] בן-חיים, זאב; סדן, דב 1973 זכרונות האקדמיה ללשון העברית יט-כ (תשל"ב-תשל"ג), ירושלים, תשל"ה, עמ' 145-141. עברית סטנוגרמה של דברים שנשאו במליאת האקדמיה ללשון העברית פרופ' זאב בן-חיים ופרופ' דב סדן, בישיבת אבל שהוקדשה לזכרו של חיים הזז ולזכר אברהם שלונסקי, שניים מחברי האקדמיה שהלכו לעולמם באותה שנה.  
3.6 413 עם הזז וקבק בגבעה מ. ג. [גיל, משה?] 1942 "עלון הגבעה" 819, 27 בנובמבר 1942, עמ' 2-3. עברית דפים מתוך עלון קיבוץ "גבעת השלושה", מודפסים במכונת כתיבה ומשוכפלים בסטנסיל, ובהם סקירה של מסיבה שנערכה בקיבוץ לכבוד חיים הזז, בהשתתפותו ובהשתתפות ידידו הסופר א"א קבק, שהתלווה אליו לביקור בקיבוץ. הסקירה כוללת את הדברים שנשאו באותה התוועדות, תוך התייחסות מפורטת לדברי הזז.   
3.6 414 Ch. Hazaz - nowy prozaik hebrajski פפר, צבי (הירש) 1929 Nowy Dziennik, 22. 07. 1929, Str. 10 פולנית מאמר הערכה על חיים הזז, ובייחוד על סיפורי המהפיכה, מאת צבי (הירש) פפר, אשר פורסם בקרקוב. המאמר נכתב בעקבות פגישה של פפר עם טשרניחובסקי, שסיפר לו בהתלהבות על הזז. ראו מכתבו של פפר אל הזז, תיק 5:103.  
3.6 415 B'Kolar Echad - 1965 Hebrew Book Review 1, Summer 1965, pp. 4-5 אנגלית ביקורת על הספר "בקולר אחד; כולל ביוגרפיה קצרה של חיים הזז. ללא ציון שם המחבר.  
3.6 416 A Jewish Peace Corps Could Transform Israel - and the Diaspora בשן, רפאל 1967 Jewish Advocate [Boston], Vol. 142 No. 20 (May 1967), p. 2. אנגלית עיבוד ותרגום לאנגלית (מאת פרסיליה פישמן - Priscilla Fishman) של הראיון שערך רפאל בשן עם חיים הזז ואשר התפרסם ב"מעריב" תחת הכותרת: "אם ימרוד הנוער - יש תקווה!" (ראו תיק 3:93).  
3.6 417 Bolshevik in Jewish Village Ravitz, Abe C. 1975 The Sunday Plain Dealer [Cleveland], June 29, 1975, p. 6. אנגלית מאמר ביקורת קצר על Gates of Bronze, התרגום האנגלי של "דלתות נחושת" מאת גרשון לוי.  
3.6 418 "בקץ הימים" ב"הבימה" ניימן, יחזקאל משה 1950 "דבר השבוע 25, 22 ביוני 1950, עמ' 15-14. עברית כתבה מצולמת על המחזה "בקץ הימים", כולל רישומים מאת אבא פניכל ותצלומים רבים מאת בוריס כרמי.   
3.6 419 שני העולמות של חיים הזז אבישי, מרדכי 1980 אמר, 19 ביוני 1980, עמ' 2. עברית על יצירתו התימנית של חיים הזז.  
3.6 420 חיים הזז ויחסו ללשון העברית אברבך, משה 1983 הדאר, שנה 62, גליון כח (ה בתמוז תשמ"ג), עמ' 452-450. עברית    
3.6 421 חיים הזז והספרות העברית אברבך, משה 1983 הדאר, שנה 62, גליון לג (י באלול תשמ"ג), עמ' 525-527; הדאר, שנה 62, גליון לד (כד באלול תשמ"ג), עמ' 559-556. עברית על השקפת עולמו של חיים הזז באשר לספרות העברית, כפי שבאה לידי ביטוי בנאומיו שפורסמו בקובץ "משפט הגאולה".  
3.6 422 הרעיון המשיחי בכתבי חיים הזז אברבך, משה 1983 הדאר, שנה 63, גליון ג (יב בכסלו תשמ"ד), עמ' 37-36; הדאר שנה 63, גליון ד (יט בכסלו תשמ"ד), עמ' 57-55. עברית    
3.6 423 מגלות לגאולה אורן, יוסף 1981 "ידיעות אחרונות", מוסף לתרבות, ספרות ואמנות, 8 במאי 1981, עמ' 20; 26. עברית ביקורת על הכרך "פרקי מהפכה"  
3.6 424 "הדרשה"  אטר, משה 1981 "הד החינוך" נה, גיליון כ', 18 ביוני 1981, עמ' 6 [חלק א]; "הד החינוך נו, גיליון א', 17 בספטמבר 1981, עמ' 12-11 [חלק ב]. עברית הרצאה של יו"ר אגודת קל"ע - קרן הלשון העברית, על הסיפור "הדרשה" מאת חיים הזז; נתפרסמה בשני חלקים.  
3.6 425 שיטת הדימויים ביצירתו של חיים הזז - מקורות, מקוריות ומאניירה בהט, יעקב 1986 דברי הקונגרס העולמי התשיעי למדעי היהדות, ירושלים, תשמ"ה, עמ' 320-313. עברית    
3.6 426 בין בריחה להתמודדות בוסאק, מאיר 1978 "הצפה", 10 באוקטובר 1978, עמ' 5. עברית על הסיפור "אדם מישראל".  
3.6 427 הערות ל"הדרשה" של חיים הזז בוסאק, מאיר 1981 "הצפה", 27 במארס 1981, עמ' 6-5. עברית מאמר פרשני על "הדרשה"; פורסם ביום השנה השמיני לפטירת הזז.  
3.6 428 מיזוג עדתי לאחר שלושים שנה: עיון חוזר ב"אופק נטוי" לחיים הזז ברוך, מירי 1983 "ספרות ילדים ונוער", שנה 10, חוברת א' (לז), אוקטובר 1983, עמ' 27-24. עברית    
3.6 429 "דלתות נחושת" לחיים הזז ברזל, הלל 1956 "הארץ", מוסף תרבות וספרות, 13 בינואר 1956, עמ' א'-ב'. עברית    
3.6 430 מוטיב העקידה ב"בקולר אחד" להזז ויינמן, אריה 1986 ביקורת ופרשנות 22 (תמוז תשמ"ו), עמ' 88-75. עברית    
3.6 431 על דיוקנו של המחבר היהודי: בשולי "דורות הראשונים" לחיים הזז ורסס, שמואל 1978 "ידיעות אחרונות", מוסף לתרבות, ספרות ואמנות, 15 באוקטובר 1978, עמ' 6-5 עברית על דמותו של ה"בעל מחבר" בסיפור "דורות הראשונים".  
3.6 432 שברון הגלות ומתח הגאולה בשתי יצירות של הזז זמרן, איתי 1980 מבפנים, מב (5-6), חורף תש"ם, עמ' 329-323; מג (1-2), אביב תשמ"א, עמ'  135-127. עברית מאמר בשני חלקים על מוטיב הגלות והגאולה בקטע "אלו הם" (מתוך פרקי ישו) וברומן "בקולר אחד".  
3.6 433 "דלתות נחושת" לחיים הזז זמורה, ישראל 1956 "דבר", 6 בינואר 1956, עמ' 5. עברית באותו עמוד מופיע ציטוט מדברי הזז בפתיחת הוועידה של אגודת הסופרים העבריים, תחת הכותרת: "בשולי ועידת הסופרים".  
3.6 434 מורשת הזז כהן, ישראל 1981 "על המשמר", 17 באפריל 1981, עמ' 16-15. עברית על שלושה מאפיינים עיקריים ביצירתו הספרותית של חיים הזז  
3.6 435 הסיפור שבלב ליפשיץ, אריה 1983 "דבר" (מוסף "משא" לספרות, אמנות ועיון), 4 במארס 1983, עמ' 21. עברית מאמר כללי על יצירתו של הזז, אשר פורסם במלאת עשר שנים לפטירתו; כולל גם קטעי זכרונות על הזז.  
3.6 436 חזות וחזון בסיפורי הזז ליפשיץ, אריה 1981 "דבר" (מוסף "משא" לספרות, אמנות ועיון), 12 באוקטובר 1981, עמ' 16. עברית מאמר שפורסם בעקבות הופעת הספר" פרקי מהפכה" וקבצי המאמרים: "מאסף חיים הזז" ו"חיים הזז - מבחר מאמרים על יצירתו".   
3.6 437 ספרותנו באספקלריה של הזז מיכלי, בנימין יצחק 1984 "על המשמר" (המוסף לשבת), 23 במארס 1984, עמ' 18. עברית על הזז שבעל-פה: נאומיו והופעותיו הפומביות של הזז; "משפט הגאולה".  
3.6 438 מעורר מחשבות כפירה הנדלזלץ, מיכאל 1995 "הארץ", 1 במאי 1995, עמ' 3. עברית ביקורת על ההצגה "התייר הגדול" בביצועו של יהודה עצבה  
3.6 439 מעבר לבדייה: עיון ב"דורות הראשונים" לחיים הזז פרידמן, רבקה 1985 בצרון: רבעון לספרות, הגות ומחקר, כרך ו׳ (סידרה חדשה), חוב׳ 24־25 (354־355) (אדר תשמ״ה, מארס 1985), עמ' 74-63.  עברית    
3.6 440 הזז: ההגות הדיאלקטית, הסיפורת, הלשון רבי, יעקב 1984 "על המשמר" (המוסף לשבת), 3 באוגוסט 1984, עמ' 15; 18. עברית מסה על לשונו של הזז, בעקבות הופעת הקובץ: "חיים הזז - האיש ויצירתו"  
3.6 441 מלכות הזז רבינזון, חיים 1982 "על המשמר", 26 בנובמבר 1982, עמ' 6. עברית ביקורת על הקובץ "משפט הגאולה".  
3.6 442 פרקי הזז רבינזון, חיים 1983 "על המשמר", 22 ביולי 1983, עמ' 7. עברית מאמר כללי על לשונו של הזז; פורסם במלאת עשר שנים לפטירת הזז.  
3.6 443 "היושבת בגנים" - שם ושברו רצהבי, יהודה  1981 "ידיעות אחרונות", המוסף לשבת, 27 במארס 1981, עמ' 22. עברית    
3.6 444 "נאה דורש - נאה מקיים": על אמנות ואידיאולוגיה ב"הדרשה" לחיים הזז שגיב-פלדמן, יעל 1979 "הדאר" שנה 58, גליון לו, כב באלול תשל"ט, עמ' 606-607.  עברית    
3.6 445 על חיים הזז ו"הקרע שבלב" שגיב-פלדמן, יעל 1980 "הדאר" שנה 59, גליון יג, כא בשבט תש"ם, עמ' 202-200. עברית על המחזה "בקץ הימים"  
3.6 446 "כל אדם מישראל שאין בו גוזמה - שיכור ומנוול טוב הימנו": על סגנונו של הזז, במלאת עשר שנים למותו  שקד, גרשון 1983 עתון 77, 42 (יוני 1983), עמ' 28-26. עברית    
3.6 447 עוללות ספרותיות: מיהו בעל "פעמון ורימון"? תמר, דוד 1983 "מעריב", 23 בדצמבר 1983, עמ' 37 עברית בגוף המאמר שולב רישום דיוקנו של חיים הזז מאת אריה נבון.  
3.6 448 Hazaz's "Artistotle" Nash, Stanley 1984 Modern Hebrew Literature 10 (1984): 20–23. אנגלית על "פרקי מהפכה" ובמיוחד הסיפור "אריסטוטלס".  
3.6 449 The Hebrew Novelist and Jewish History: Hayim Hazaz and his Literary Treadition Yudkin, Leon I. 1978 Modern Hebrew Literature 4 (1978): 32–44. אנגלית    
3.6 450 В доме Хаима Хазаза לוינזון, רינה 1984 Израиль сегодня 5 (1984), с. 18-19 רוסית על פגישה עם אביבה הזז בחדר העבודה של חיים הזז.  
3.6 451 Grigorij Osipovics Arisztotelesz Barzilay, Istvan 1981 Uj Kelet, April 8, 1981 הונגרית ביקורת על הקובץ "פרקי מהפכה"  
3.6 452 לשון העושה כבתוך שלה: קריאה בדף של חיים הזז סמילנסקי, יזהר 1983 "ידיעות אחרונות", 4 באפריל 1983, עמ' 23-22. עברית מסה על סגנונו של חיים הזז ולשונו הייחודית, המודגמים באמצעות ניתוח קטע מתוך הסיפור "דורות הראשונים". זהו נוסח מעובד של ההרצאה שנשא ס.יזהר ביום העיון שנערך במכון ון-ליר במלאת עשר שנים לפטירתו של הזז, ופורסם בקובץ: חיים הזז - האיש ויצירתו, תחת הכותרת: "תזמורו של הטקסט בסיפורי הזז".בגוף המאמר שולב רישום דיוקנו של חיים הזז מאת אריה נבון.   
3.6 453 מוטיבים: חיים הזז ברזילי, יצחק 1982 "הדואר" לד (כב באלול תשמ"ב, 10 בספטמבר 1982), עמ' 544-542. עברית על היחס לגלות ביצירת הזז  
3.6 454 מאה שנות ציונות סמילנסקי, יזהר 1982 "מעריב", 30 באפריל 1984, עמ' 13-12. עברית דברים שנאמרו בכנס אגודת הסופרים בנושא: "מאה שנות ציונות - ומה הלאה?" ב-12 באפריל 1982. פרק נרחב בתוך הדברים תופסת התייחסות לסיפור "הדרשה" מאת חיים הזז.  
3.6 455 על מהות יצירתו של חיים הזז  צייטלין, אהרן 1964   עברית בתיק רק: העתקה במכונת כתיבה של מאמר מאת אהרן צייטלין, אשר נכתב לרגל ביקורו של חיים הזז בארצות הברית, בשנת 1964. על כתב היד אין כל אינדיקציה למקום פרסומו או למועד הפרסום המדוייק.   
3.6 456 The Exoticism of the East and Its Effection on the Western Jews: Haim Hazaz Fischmann, Naomi 1976 Naomi Fischman, Western and Eastern Cultures in Modern Hebrew Literature, Bloch Publishing Co., New York, 1976, pp. 12-55 אנגלית פרק מתוך עבודת דוקטורט שפורסמה כספר, העוסק ביצירתו התימנית של חיים הזז ובזיקתו ליהדות תימן.  
3.6 457 שופרו של משיח ברשאי, אבינועם 1984 "הארץ", 26 באוקטובר 1984, עמ' 16 עברית מסת הערכה על חיים הזז, בעקבות הופעת הקובץ: "חיים הזז, האיש ויצירתו" בעריכת דן לאור.  
3.6 458 Un "Classique" Israelien Praag, Siegfried Emanuel van, 1965 La Tribune Sioniste (Bruxelles), April 1965, p. 6 צרפתית על הרומן "בקולר אחד", בעקבות הופעתו בתרגום לצרפתית  
3.6 459 Hazaz on Violence Domb, Risa 1978 Jewish Chronicle (Literary Supplement), December 22, 1978, p. 8 אנגלית על הרומן "בקולר אחד"  
3.6 460              
3.7 461 על יהדות תימן: "היושבת בגנים" ו"כעשב השדה" מסורי-כספי, מיכאל 1984 בצרון 22-21 (ניסן תשמ"ד), עמ' 37–44. עברית השפעתו של הזז על מרדכי טביב ובמיוחד ההשראה שקיבל מהספר "היושבת בגנים".  
3.7 462 אלפיים שנות קץ: על 'בקץ הימים' מאת חיים הזז [שקד, גרשון-?] 1961 "רדיו: שבועון קול ישראל", ב' בחשון תשכ"ב (12 באוקטובר 1961), עמ' 12.  עברית תמלול הרצאה ששודרה ברשת א' של קול ישראל, על המחזה "בקץ הימים" - כנראה על ידי פרופ' גרשון שקד.  
3.7 463 לוחות ושברי לוחות הזז, אביבה 1979 דף לתרבות יהודית 97 (סיוון תשל"ט), עמ' 5 עברית פרסום חוזר של הנאום שנשאה אביבה הזז במשכן נשיאי ישראל לכבוד הופעת ופורסמו במוסף "ידיעות אחרונות".  
3.7 464 בין ח"נ ביאליק לבין חיים הזז אונגרפלד, משה 1979 הדאר, גליון יז, ג' באדר תשל"ט, עמ' 270-269. עברית בתיק גם: עלי הגהה של המאמר ועליהם תיקונים בעט, בכתב ידו של משה אונגרפלד.  
3.7 465 הטטראלוגיה של חיים הזז קורצוייל, ברוך 1953 "הארץ", 30 באפריל 1953, עמ' 5 [חלק א']; "הארץ", 22 במאי 1953, עמ' 5 [חלק ב']. עברית מסה גדולה שפורסמה בשני חלקים, על ארבעת כרכי הרומן "יעיש".   
3.7 466 Yemenite from the Ukraine פלאי, פנחס 1956 ? אנגלית מאמר שראה אור בעקבות הופעת הספר "היושבת בגנים" בתרגום אנגלי (Mori Sa'id); בחלק הראשון של המאמר מתוארת שיחה עם הזז בביתו.  
3.7 467 12 הכרכים סתוי, זיסי 1968 "ידיעות אחרונות", 9 בפברואר 1968, עמ' 16.  עברית הערכה כללית של יצירת הזז.  
3.7 468 מְסַפרה של תקופה: ח. הזז פוריצקין, י. ל. 1938 "הארץ", 15 באפריל 1938, עמ' 16-15. עברית הערכה כללית של יצירת הזז: על ההיסטוריה היהודית בכתביו.  
3.7 469 משיח השקר של חיים הזז הר-גיל, שרגא 1972 "מעריב", 22 באוגוסט 1972, עמ' 27. עברית דיווח על החזרות בתיאטרון "הבימה" לקראת העלאת המחזה "בקץ הימים"; כולל תצלומים של הבמאי, דוד לוין, ושל האמן אריה נבון, מעצב התפאורה.   
3.7 470 מיודקה עד יוזפא אמיר, אהרן 1950 אלף ג, יוני-יולי 1950, עמ' 9-8 עברית על המחזה "בקץ הימים"  
3.7 471 על "בקץ הימים" להזז שאנן, אברהם; ניימן, יחזקאל משה 1950 "דבר", 21 באפריל 1950, עמ' 5. עברית שני מאמרים מאת כותבים שונים, שקובצו תחת כותרת אחת בעיתון "דבר", ופורסמו לרגל הופעתו של המחזה "בקץ הימים" בהוצאת "עם עובד". כל אחד מן המאמרים דן במחזה מנקודת מבט שונה, ויש בו ביקורת על אספקטים אחרים שבו.  
3.7 472 נהר גועש: על חיים הזז גלעד, זרובבל וקרוק, דורותיאה 1988 "עתון 77" 92-91, אוגוסט-ספטמבר 1987, עמ' 37-36. פרסום שני: "דבר" (מוסף "משא" לספרות, אמנות ועיון), 26 ביולי 1988, עמ' 16.  עברית פורסם בשינויים קלים גם בספר "מעין גדעון".  
3.7 473 בובר והזז קראו ב-1964 לשיחרור מנדלה הזז, אביבה 1990 "ידיעות אחרונות" (המוסף לשבת), 2 במארס 1990, עמ' 26. עברית    
3.7 474 נושא חדש ביצירת הזז מיכלי, בנימין יצחק 1958 "משא" 42, 10 באוקטובר 1958, עמ' 1. עברית על הסיפור "אופק נטוי" בספר "חגורת מזלות". בתיק גם: העתק ההדפסה החוזרת של מאמר זה, מתוך ספרו של ב"י מיכלי: חיים הזז, הוצאת עקד, תל אביב, תשכ"ח, עמ' 147-133.  
3.7 475 חיים הזז - Grandseigneur זמורה, ישראל 1973 מבפנים, לה (3), אביב-קיץ תשל"ג, עמ' 285-283 עברית נקרולוג על הזז  
3.7 476 Messiah Later! Kohn, Moshe 1989 The Jerusalem Post, March 29, 1989, p. 5 אנגלית על המשיחיות בכתב הזז, ובמיוחד המחזה "בקץ הימים"  
3.7 477 יין ישן וטוב עקרוני, אביב 1989 "ידיעות אחרונות" (המוסף לשבת), 24 במארס 1989, עמ' 25. עברית ביקורת על הספר: "עשרה סיפורים - מבחר חדש" בעריכת אביבה הזז וחיה הופמן.  
3.7 478 מכלולו של הזז זכאי, דוד 1956 "החודש", ינואר 1956, עמ' 20. עברית נוסח נאומו של דוד זכאי בטקס שבו הוענק פרס "דבר" ע"ש ברל כצנלסון לחיים הזז על ספרו "דלתות נחושת".  
3.7 479 סימן למפנה לאור, דן 1983 "ידיעות אחרונות" (המוסף לשבת), 4 במארס 1983, עמ' 18 עברית דברים בפתח ערב עיון ביצירת חיים הזז שהתקיים במכון ון-ליר לציון עשר שנים לפטירתו.   
3.7 480 פני ספרותנו לפי הזז מו"ש [יעקב הורוביץ-?] 1955 "הארץ", מוסף לתרבות וספרות, 21 באוקטובר 1955, עמ' א'. עברית בעקבות נאום שהשמיע הזז במועדון מלוא בתל אביב ("על ספר העתיד של הסופר") שסקירה שלו פורסמה באותו גיליון (ראו בתיק 3:481).  
3.7 481 ח. הזז על ספר העתיד של הסופר עוגן, פנחס 1955 "הארץ", מוסף לתרבות וספרות, 21 באוקטובר 1955, עמ' א'. עברית סקירה של נאום שנשא חיים הזז במועדון "מלוא" באוקטובר 1955.  
3.7 482 אמנות הסיפור ואמונת הזמן ביצירת הזז אבישי, מרדכי 1968 "מעריב", 9 בפברואר 1968, עמ' 22. עברית הערכה כללית של יצירת הזז; נתפרסמה עם הופעת המהדורה החדשה של כל כתביו ב-12 כרכים. פורסם לצד מאמרו של הזז "אורלוגין".  
3.7 483 קיטוע טקסט של חיים הזז ואי הבנתו הזז, אביבה 1973 הספרות ד (4), אוקטובר 1973, עמ' 752. עברית הערה בנוגע לציטוט מ"יעיש" במאמרו של זאב ברגד "מבט חדש ביצירותיו התימניות של חיים הזז".  
3.7 484 שריפת הגלות במחזהו של ח. הזז זמורה, ישראל 1950 "הארץ", 16 ביוני 1950, עמ' 5.  עברית על המחזה "בקץ הימים", עם הופעתו בהוצאת "עם עובד".  
3.7 485 כיסופים לגאולה בצילם של חיי חולין אבישי, מרדכי 1983 "מעריב", 4 במארס 1983, עמ' 16. עברית על הרומן "היושבת בגנים"  
3.7 486 על משל ונמשל ומה שביניהם הזז, אביבה 1990   עברית בתיק: הדפסה במכונת כתיבה של דברים שנאמרו על ידי אביבה הזז על הסיפור "אותו האיש" בערב שנערך לכבוד הופעת הספר "עשרה סיפורים: מבחר חדש" בבית הסופר ע"ש חיים הזז, 13 ביוני 1990.  
3.7 487 גלגוליה של תיבת הזמרה מירון, דן 1957 "משא" לספרות, אמנות ובקורת 7 (123), 15 בפברואר 1957, עמ' 1. עברית על "בישוב של יער"; פורסם בשנית (בשינויים קלים) בספרו של דן מירון: חיים הזז, הוצאת ספרית פועלים, מרחביה, 1959, עמ' 192-185.   
3.7 488 פרידת נשיקה פנואלי, שמואל ישעיהו 1961 "למרחב" (מוסף 'משא' לספרות, אמנות וביקורת), 26 במאי 1961, עמ' 5. עברית על המחזה "בקץ הימים"  
3.7 489 הזז: מוצא לדיון אפשרי נבות, אמנון 1983 "מעריב", 4 במארס 1983, עמ' 33. עברית מאמר הערכה כללי; פורסם במלאת עשר שנים לפטירת הזז.  
3.7 490 מהפיכה וגאולה ביצירתו של הזז מגד, מתי 1957 "משא" לספרות, אמנות ובקורת 23 , 31 במאי 1957, עמ' 1. עברית על "דלתות נחושת" והשוואת הספר לסיפורי המהפכה המוקדמים של הזז.  
3.7 491 עיון ב"שלולית גנוזה" לח. הזז בהט, יעקב 1961 "למרחב", 31 במארס 1961, עמ' 6. עברית נדפס שנית בספרו של יעקב בהט: ש"י עגנון וחיים הזז - עיוני מקרא, הוצאת יובל, חיפה, תשכ"ב, עמ' 222-206.  
3.7 492 גלות וישיבת ארץ-ישראל מירון, דן 1957 "משא" לספרות, אמנות ובקורת 48, 15 בנובמבר 1957, עמ' 2-1. עברית    
3.7 493 חיים הזז המנחם, עזרא 1966 "דבר" (מוסף 'משא' לספרות, אמנות ובקורת), 4 בפברואר 1966, עמ' 12. עברית זכרונות על הזז בירושלים והבתים בהם התגורר.  
3.7 494 חיים הזז - א בן ששים עברי, יצחק 1958 אונזער ווארט [פאריס], 18 באוקטובר 1958, עמ' 2. יידיש מאמר כללי על יצירת הזז, תוך התייחסות במיוחד ל"דלתות נחושת".  
3.7 495 בין יעיש למארי סעיד מירון, דן 1956 "משא" לספרות, אמנות ובקורת 36 (180), 24 באוגוסט 1956, עמ' 1. עברית פורסם לרגל הופעת מהדורה חדשה של "היושבת בגנים". בתיק גם: פרסום חוזר של מאמר זה (בשינויים) מתוך המונוגרפיה מאת דן מירון, חיים הזז: אסופת מסות, הוצאת ספריית פועלים, מרחביה, תשי"ט, עמ' 101-89.  
3.7 496 העלייה ההמונית כ"תוכן ונושא" בספרות העברית לאור, דן 1988 "הארץ", מוסף לתרבות וספרות, 20 באפריל 1988, עמ' 19. עברית "אופק נטוי".  
3.7 497 "בקולר אחד" יוצא בקולר אלימלך, משה גיורא 1964 "חרות", 12 ביוני 1964, עמ' 5. עברית פרסום שני, בשינויים קלים, של מסה שראתה אור לראשונה ב"קשת" (בחתימת מ. ג.), ובה תוקף איש המחנה הלאומי את הרומן "בקולר אחד" ואת הזז, מבחינה פוליטית. בתיק גם: העתק מהפרסום הראשון בכתב העת "קשת".  
3.7 498 גולה וגאולה ביצירת הזז טביב, מרדכי 1952 "אמר", 29 בפברואר 1952, עמ' 4. עברית    
3.7 499 במעגלי סתירות בן נחום, דניאל 1956 "על המשמר": דף לספרות ואמנות, 1 באפריל 1956, עמ' 1; שם, 4 במאי 1956, עמ' 1; שם, 22 ביוני 1956, עמ' 2-1. עברית מאמר בשלושה חלקים שנתפרסם בהמשכים, על נאומו של חיים הזז "הספרות העברית בזמן הזה".  
3.7 500 "ציירה של כנסת ישראל": חיים הזז בעיני דב סדן גוברין, נורית 1988   עברית בתיק: הדפסה במכונת כתיבה של דברים שנאמרו בטקס חלוקת פרסים מטעם קרן דב סדן ב-1 במארס 1988.  
3.7 501 "בקץ הימים" לח. הזז ב"הבימה" שזר, רחל 1950 "דבר הפועלת" 6, תמוז תש"י (יולי 1950), עמ' 156-155. עברית ביקורת על המחזה "בקץ הימים" תוך התייחסות לבימויו ב"הבימה" על ידי שמעון פינקל.  
3.7 502 An Earth and Heaven Unknown לסק, ישראל מאיר 1952 Zion (Incorporating The New Judaea, Jerusalem) Vol. III No. 1 (August 1952), pp. 52-56. אנגלית מאמר נרחב על "יעיש"; עם הופעת הכרך הרביעי והאחרון בטטראלוגיה.   
3.7 503 אדם וגורלו בסיפורי הזז אבישי, מרדכי 1988 "על המשמר", 11 במארס 1988, עמ' 17. עברית על סיפורי הקובץ "אבן שעות"  
3.7 504 ביקורת, מחקר ועיון ביצירות ח. הזז פלס, ידידיה 1980 מבפנים 4-3 (מ"א), סתיו תש"ם, עמ' 345-342. עברית על קבצי המאמרים: "חיים הזז - מבחר מאמרי ביקורת על יצירתו" ו"מאסף חיים הזז".  
3.7 505 מאחורי דלתות הנחושת לאזר, דוד 1955 "מעריב", 23 בדצמבר 1955, עמ' 13. עברית ריאיון עם חיים הזז שנערך בעקבות נאומו בוועידת אגודת הסופרים וזכייתו בפרס "דבר" ע"ש ברל כצנלסון; כולל תיאור של תכניותיו הספרותיות לאותה עת.  
3.7 506 על המבחר החדש הזז, אביבה 1987 בצרון ט' (36-35), קיץ תשמ"ז (ספטמבר 1987), עמ' 28-23. עברית אחרית דבר שכתבה אביבה הזז למבחר הסיפורים שיצא לאור באותה שנה בעריכת חיה הופמן ובעריכתה.   
3.7 507 פרקי ישו: רומן בלתי גמור של חיים הזז יפה, אברהם בנימין 1988 "על המשמר", 7 באפריל 1988, עמ' 17. עברית בתיק: גזיר עתון מתוך "על המשמר", ובו נוסח הההרצאה ששנשא א"ב יפה באוניברסיטת תל-אביב בטקס הענקת הפרסים על-שם דב סדן. בתיק גם: מכתבו של א"ב יפה אל אביבה הזז, ובו הוא מתרץ את פרסום ההרצאה, ללא הערות שוליים ובנוסח מקוצר.  
3.7 508 "בקץ הימים" זוסמן, עזרא 1950 "דבר", 23 ביוני 1950, עמ' 3. עברית ביקורת מקיפה על הצגת המחזה "בקץ הימים" בתיאטרון "הבימה". בגוף המאמר שולבו איורי סצנות מאת אבא פניכל.  
3.7 509 חלון ראווה: אנשים במבחן מ. אבי-שלמה [אבישי, מרדכי] 1988 "על המשמר", 29 באפריל 1988, עמ' 22. עברית ביקורת על הקובץ "עשרה סיפורים: מבחר חדש" בעריכת אביבה הזז וחיה הופמן.  
3.7 510 משפט הגאולה ומשפט היומיום אבישי, מרדכי 1977 "מעריב", 26 באוגוסט 1977, עמ' 39. עברית ביקורת על הקובץ "משפט הגאולה".  
3.7 511 עיונים ביצירת ח. הזז קרמר, שלום 1969 "על המשמר", 16 במאי 1969, עמ' 7; 11. עברית ביקורת על ספרו של ב"י מיכלי, "חיים הזז: עיונים ביצירתו".  
3.7 512 הזעזועים והספיקות מגד, אהרון 1974 "דבר", מוסף "משא" לספרות, אמנות ועיון 11 (118), 15 במארס 1974, עמ' 1. עברית דברים על הזז שנאמרו בעצרת לציון יום השנה הראשון לפטירתו, בית הסופר ע"ש חיים הזז, ירושלים. באותו עמוד מובאות גם שתי איגרות מאת הזז וכן מודעות בנוגע לארכיון הזז ולעצרת זכרון שנערכה בבית הסופר בתל-אביב.  
3.7 513 ספר  ה"דרשות" של הזז נגיד, חיים 1977 "מעריב", 29 ביולי 1977, עמ' 41 עברית סקירה קצרה על הופעת הספר "משפט הגאולה".  
3.7 514 יל"ג - טשרניחובסקי - הזז קצנלסון, גדעון 1950 "הארץ", 4 באוגוסט 1950, עמ' 5-4. עברית על הפולמוס הציבורי סביב סצנת שריפת הגולה במחזה  "בקץ הימים" (בעקבות הצגת המחזה בתיאטרון "הבימה").  
3.7 515 דבר הסופר העברי לעם ולעמים שחר, שמואל 1967 "היום", 14 ביולי 1967, עמ' 5. עברית על דבריו של הזז בעצרת שנערכה בירושלים ב-10 ביולי 1967, לאחר מלחמת ששת הימים ("לא גלגל החוזר אלא קו הנטוי למרחקי נצחים").  
3.7 516 אידיאל ומציאות בספורי הזז שאנן, אברהם 1957 הפועל הצעיר 6 (כט), 5 בנובמבר 1957, עמ' 19. עברית    
3.7 517 על "בקולר אחד" לח. הזז מירון, דן 1963 "הארץ", מוסף לתרבות וספרות, 17 במאי 1963, עמ' 10. עברית    
3.7 518 בעיצומו דור, משה 1967 "על המשמר", 21 ביולי 1967, עמ' 6-5. עברית על דבריו של הזז בעצרת שנערכה בירושלים ב-10 ביולי 1967, לאחר מלחמת ששת הימים ("לא גלגל החוזר אלא קו הנטוי למרחקי נצחים").  
3.7 519 על שפתו של הזז תנעזר, דב 1945 מאזנים א (כ), ניסן תש"ה, עמ' 52. עברית על שיבושי לשון בסיפור "דורות הראשונים".  
3.7 520 "חגורת מזלות" ל. צבי [לוז, צבי] 1958 ניב הקבוצה ד (26), כסלו תשי"ט (נובמבר 1958), עמ' 807-806. עברית ביקורת על סיפורי הקובץ "חגורת מזלות": "נהר שוטף", אופק נטוי" ו"חופה וטבעת".  
3.7 521 משמעותה האמיתית של היהדות עברון, בועז 1979 "ידיעות אחרונות", המוסף לשבת, 1 באפריל 1979, עמ' 9. עברית על הצגת "הדרשה" במשכן נשיאי ישראל.  
3.7 522 שני ספרי בקורת: דן מירון על חיים הזז מ. קורא [עובדיהו, מרדכי-?] 1959 מבפנים 1 (כב), אוקטובר 1959, עמ' 120-119. עברית ביקורת על קובץ המסות מאת דן מירון: "חיים הזז", בתוך מדור שנסקר בו גם ספרו של דב סדן על ש"י עגנון.  
3.7 523 "הענקת אזרחות כבוד, יותר משהיא כבוד המקבל, היא כבוד המעניק" בן גוריון, דוד 1969 משיח אבידן (עורך): חיים הזז: אזרח כבוד של ירושלים, הוצאת עיריית ירושלים, תשכ"ט, עמ' 9-8. עברית בתיק: קטע מהחוברת שראתה אור לרגל הענקת תואר אזרח כבוד של ירושלים לחיים הזז, ובו מכתב מאת דוד בן גוריון. בתיק גם: העתק של המכתב המקורי, שנשלח אל טדי קולק (מארכיון המכון למורשת בן גוריון בשדה בוקר).   
3.7 524 "דורות ראשונים" פתח לאחרונים מירון, דן 1955 "משא" לספרות, אמנות ובקורת 51 (143), 23 בדצמבר 1955, עמ' א'-ב'. עברית על הסיפור "דורות הראשונים", עם הופעתו בקובץ "צל הפוך". באותו עמוד פורסם גם נאומו של חיים הזז "הספרות העברית בזמננו". בתיק גם: העתק הפרסום החוזר של מאמר זה (בשינויים קלים), במונוגרפיה מאת דן מירון, חיים הזז: אסופת מסות, הוצאת ספריית פועלים, מרחביה, תשי"ט, עמ' 41-29.  
3.7 525 עדות וארצות בספרותנו: לדמותו של הסופר חיים הזז טביב, מרדכי 1952 "אמר", 8 בפברואר 1952, עמ' 5. עברית על יצירתו התימנית של חיים הזז.  
3.7 526 חקר מוטיבים בסיפורי הזז מיכלי, בנימין יצחק 1959 "למרחב" (מוסף 'משא' לספרות, אמנות וביקורת), 25 בספטמבר 1959, עמ' א'. עברית ביקורת על קובץ המסות מאת דן מירון: "חיים הזז". נתפרסם בשנית, בשינויים קלים, בספרו של ב"י מיכלי: "פרי הארץ: הוויות ויוצרים בספרותנו הצעירה". בתיק: גזיר העתון וקטע מתוך הספר.  
3.7 527 הפתעה נעימה בקובץ רשימות על חיים הזז מוקד, גבריאל 1969 "ידיעות אחרונות", 9 במאי 1969, עמ' 13. עברית ביקורת על ספרו של ב"י מיכלי, "חיים הזז: עיונים ביצירתו", ובמיוחד התייחסות להערכת הנובלה "אופק נטוי".  
3.7 528 הזז בסיפור ובמחזה פנואלי, שמואל ישעיהו 1961 "למרחב" (מוסף 'משא' לספרות, אמנות וביקורת), 11 באוגוסט 1961, עמ' א'-ב'. עברית על היסוד הדרמטי בסיפורת של הזז.  
3.7 529 הנאום המסופר שביד, אליעזר 1958 "למרחב" (מוסף 'משא' לספרות, אמנות וביקורת), 22 באוגוסט 1958, עמ' א'-ב'. עברית ביקורת על הנובלה "אופק נטוי" בקובץ "צל הפוך".  
3.7 530 סיפורי הזז כהן, ישראל 1947 מאזנים א (ספטמבר 1947), עמ' 18-16; מאזנים ב (אוקטובר 1947), עמ' 40-36. עברית הערכה כללית של יצירת הזז. בתיק גם: העתק של מסה זו כפי שנדפסה בשנית בספרו של ישראל כהן: שער הסופרים, כרך א', הוצאת ועד, תל אביב, תשכ"ב, עמ' 301-285.  
3.7 531 מבית היוצר הזז, אביבה 1981 "ידיעות אחרונות", מוסף לתרבות, ספרות ואמנות, 10 באפריל 1981, עמ' 2. עברית דברים שנשאה אביבה הזז בערב שהתקיים לכבוד הופעת הספר "פרקי מהפכה" במועדון מלוא בתל אביב, ב-17 במארס 1981.  
3.7 532 גזירת הגאולה הזז, אביבה 1981 "מעריב", 13 במארס 1981, עמ' 36. עברית דברים שנאמרו בחוג יוצרים מיוצאי תימן במסגרת רב שיח: "תרבות יהודי תימן ומורשת יהדות המזרח", תל אביב, 18 בפברואר 1981.  
3.7 533 תחושת הבאות ביצירתו של חיים הזז הזז, אביבה 1984 "מעריב", 23 במארס 1984, עמ' 37-36. עברית על הקובץ "משפט הגאולה"; נתפרסם במוסף "מעריב" שהוקדש כולו לציון 11 שנים לפטירת הזז.   
3.7 534 יידיש אין דער שפראך פון חיים הזז נאבל, שלמה 1978 יידישע שפראך 1-3 (37), 1978/1980, עמ' 28-24. יידיש על השתקעותם של ניבים, מלים וביטויים אידיים בלשונו של הזז: מחקר פילולוגי מאת ד"ר שלמה נובל, כולל ביבליוגרפיה.   
3.7 535 Haim Hazaz – La dualité du temps humain dans Au terme des jours Genot-Bismuth, Jacqueline 1970 La mort de Godot : attente et évanescence au théâtre Albee, Beckett, Betti, Duras, Hazaz, Lorca, Tchékhov / réunis et présentés par Pierre Brunel (Paris : Lettres modernes Minard, 1970), pp. 135-154. צרפתית על המחזה "בקץ הימים".  
3.7 536 בין קפקא להזז: האקספרסיוניזם בשרות המאבק עם האידיאולוגיה הציונית גרץ, נורית 1985 הדאר, 5 בדצמבר 1986, עמ' 16-14.  עברית השוואה בין הסיפור "התייר הגדול" מאת הזז לבין הסיפור "דאגתו של אבי המשפחה" מאת קפקא.  
3.7 537 Látogatás Chájim Házáznál, Jémen és a Szovjetunió zsidóságának regényirójánál Gervai, Sándor 1966 Uj Kelet, November 23, 1966 הונגרית ראיון שערך אלכסנדר גרוואי עם חיים הזז ופורסם בהונגרית. בתיק גם: המעטפה שבה שלח גרוואי את גזיר העתון אל הזז, עם פרסום הראיון.  
3.7 538 בדיה ומציאות בסיפורי הזז לנדאו, דב 1990 בקורת ופרשנות 26 (אייר תש"ן), עמ' 77-56. עברית על מוטיבים אידיאולוגיים-ציוניים ביצירת הזז; בין היתר: "הדרשה"; דלתות נחושת".  
3.7 539 הסיפור הרעיוני של חיים הזז ברגד, זאב 1972 מולד כרך ד' 24 (234), מארס 1972, עמ' 665-660. עברית    
3.7 540 ריקודו של יעיש הזז, אביבה     עברית    
3.7 541 שלבים ביצירתו של הזז יפה, אברהם בנימין 1972 מולד כרך ד' 24 (234), מארס 1972, עמ' 670-666. עברית    
3.7 542 הלצה הבאה במליצה פישלר, ברכה 1993 לשוננו לעם, קונטרס ב', מחזור מד (תשנ"ג), עמ'92-88. עברית על לשונו של חיים הזז ברומן "בישוב של יער".  
3.7 543 מדברים הזזית אבישי, מרדכי 1993 "על המשמר", 14 במאי 1993, עמ' 16. עברית על לשונו של חיים הזז.  
3.7 544 "הדרשה" אחרי חמישים שנה לאור, דן 1993 "הארץ", מוסף תרבות וספרות, 29 בספטמבר 1993, עמ' 1, 3. עברית    
3.7 545 דמותה של בת תימן בספרות העברית החדשה אביזמר, שמעון 1993 מאזנים סח (3), כסלו תשנ"ד, עמ' 14-8. עברית כולל את הפרק: "הצעירה התימניה ביצירתו של הזז".  
3.7 546 בת-תימן בספרות העברית בשליחותם של אידיאלים חברתיים ולאומיים הלוי, יוסף 1993 שלום סרי (עורך): בת-תימן: עולמה של האישה היהודיייה, הוצאת עמותת אעלה בתמר, תל-אביב, תשנ"ד, עמ' 233-229.  עברית המאמר הופיע לראשונה בכתב העת תימא ד (תשנד) עמ' 185-161. כולל התייחסות נרחבת לסיפורי הזז.   
3.7 547 מילונו השנוי במחלוקת של "בישוב של יער"  פישלר, ברכה 1993 דברי הקונגרס העולמי האחד-עשר למדעי היהדות, ירושלים, תשנ"ד, עמ' 174-167. עברית בתיק: העתק של המאמר אשר פורסם בעקבות ההרצאה בקונגרס העולמי למדעי היהדות. בתיק גם: תמסיר שחולק למשתתפי ההרצאה בקונגרס העולמי למדעי היהדות, ירושלים, 27 ביוני 1993.  
3.7 548 שיח דמויות בסיפור הזז רצהבי, יהודה  1991 בצרון 49־51 (י"א), תשרי-סיוון תשנ"ב, עמ' 92-82. עברית על לשונן של הדמויות ביצירתו התימנית של הזז  
3.7 549 חרד לכל תיקון ורסס, שמואל 1992 "דבר", 16 באוקטובר 1992, עמ' 26-25. עברית ביקורת על הביבליוגרפיה המוערת של כתבי חיים הזז מאת רפאל וייזר; עוסק בעיקר בגלגולי הנוסחים של כתבי הזז.  
3.7 550 הזז בזמננו בן-יוסף, ראובן 1992   עברית העתקה במכונת כתיבה של מאמר על סיפורי הקבצים "אבן שעות" ו"פעמון ורימון". ככל הנראה, המחבר שלח את כתב היד אל אביבה הזז, ולבסוף המאמר לא פורסם.   
3.8 551 "מלים שמנסות לגעת": יעיש   1992   עברית תמלול של תכנית רדיו ששודרה ברשת א' של קול ישראל ב-18 בינואר 1992, והוקדשה לספר "יעיש". בתכנית השתתפו ד"ר איתי זמרן והסופר דן בניה-סרי. קטעים מתוך "יעיש" הוקראו בפי משה חובב (הקלטה משנת 1980) וכן שולבו בתכנית הקלטות בקולו של חיים הזז. את התכנית הגישה שמירה אימבר והיא נערכה על ידי שמואל הופרט.   
3.8 552 Haim Hazaz's Legend of Jerusalem   1973 The Jerusalem Post (Literary Supplement), March 30, 1973 אנגלית תרגום לאנגלית של תוכן המגילה שהוענקה לחיים הזז עם קבלת התואר אזרח כבוד של העיר ירושלים וכן תרגום של נאומו "העיר", אותו נשא באותו מעמד. פורסם במלאת שבוע לפטירת הזז.  
3.8 553 שלושה מעגלים סדן, דב 1956 "אורות", מארס-אפריל 1956, עמ' 13. עברית דברים שאמר דב סדן בטקס הענקת פרס "דבר" על-שם ברל כצנלסון לרומן "דלתות נחושת" לחיים הזז. הדברים נתפרסמו לראשונה במוסף "דבר" השבוע", 6 בינואר 1956, עמ' 8.  
3.8 554 וועגן "יעיש" פון חיים הזז פנואלי, שמואל ישעיהו 1954 פאלק און ציון 7 (13 ביולי 1954), עמ' 13-16. עברית    
3.8 555 מ"ישוב של יער" ליער של ישובים שמיר, משה 1993 נקודה 166 (אדר תשנ"ג), עמ' 26. עברית דברי הקדמה מאת משה שמיר לפרק מתוך "בישוב של יער", שפורסם במלאת עשרים שנה לפטירת חיים הזז.  
3.8 556 נעורים בצל הסכנה הזז, אביבה 1994   עברית דברים שאמרה אביבה הזז בפתיחתו של ערב עיון ביצירת הזז שהתקיים בבית "יד למורשת חיים הזז" ב-9 באוגוסט 1994, ובו עסקו בסיפורים: "תות!.. תות!..", "הנעלם" ו"משפחת ויניק".  
3.8 557 ההיבט החברתי-תרבותי ב"היושבת בגנים" לחיים הזז אביזמר, שמעון 1994 "דבר", מוסף "משא" לספרות, אמנות ועיון, 10 ביוני 1994, עמ' 24 (חלק א'); 17 ביוני 1994, עמ' 24 (חלק ב').  עברית בתיק: גזרי עתונות הכוללים את המסה, שפורסמה בשני חלקים. בתיק גם: מכתב מאת שמעון אביזמר אל אביבה הזז, שאליו צורפו כמה מתגובותיהם של הקוראים למאמר, שפורסם במלאת 50 שנה להופעת "היושבת בגנים".  
3.8 558 זיקות בין עבר והווה במחזה הישראלי בייזר-בורר, רות 1987 בצרון קיץ תשמ"ח, עמ' 55-42. עברית פרק במאמר זה (עמ' 49-48) עוסק במחזה "בקץ הימים".  
3.8 559 הרקע המשיחי למחזה "בקץ הימים" אורון, מיכל     עברית    
3.8 560 "דער טייך גייט" פון חיים הזז סדן-קאוואדלא, משה 1965 אונזער קיום, ניסן-אייר תשכ"ה, עמ' 14-13. יידיש בתיק: גזיר עיתון ובו ביקורת על התרגום ליידיש (מאת לייב אוליצקי) של קובץ הסיפורים "חגורת מזלות" ("נהר שוטף", "חופה וטבעת" ו"אופק נטוי"). בתיק גם: גירסה ארוכה יותר (14 עמודים) של המאמר, מודפסת במכונת כתיבה.   
3.8 561 Yemeni Tale Slavid, Elsie 1957 The Jewish Chronicle, November 22, 1957, p. 16 אנגלית מאמר ביקורת על "Mori Said", התרגום האנגלי של הרומן "היושבת בגנים".  
3.8 562 פגישת המקבילים שמיר, משה 1990 "ידיעות אחרונות", המוסף לשבת, 16 במארס 1990, עמ' 16. עברית על מקבילות בין אלתרמן לבין הזז.  
3.8 563 "אויף איין קייט" (בקולר אחד) שענדעריי, משה 1963   ? בתיק: גזיר עיתון ובו מאמר ביקורת על הרומן "בקולר אחד". המאמר הופיע בשנת 1963 באחד מעיתוני היידיש בדרום אמריקה; על גזיר העתון לא צויין מקורו.   
3.8 564 בשולי "רחמים" לחיים הזז גלעדי, הדסה 1964 שדמות למדריך 15 (תשרי תשכ"ה - אוקטובר 1964), עמ' 91-90. עברית    
3.8 565 אן צופיל אויפרעגונג בן עמי, א' 1968 "אידישער קעמפער", 25 באפריל 1968, עמ' 6-4. עברית מאמר כנגד נאומו של חיים הזז "אורלוגין" ודבריו על ספרות יידיש, כחלק מהפולמוס הציבורי שהתעורר סביב אותם דברים.   
3.8 566 די פארשעמטע און פארלייקנטע גבורה מאן, מענדל 1963 "אונזער ווארט" (פאריז), 27 בספטמבר 1963, עמ' 4 יידיש מסה על הרומן "בקולר אחד" מאת חיים הזז. ככל הנראה, נשלחה אל הזז בידי המחבר סמוך לפרסומה.  
3.8 567 פון פרייטאג ביז פרייטאג: חיים הזז - אונזער גאסט צייטלין, אהרן 1964 טאג - מארגען זשורנאל, 1964 יידיש מאמר שפרסם אהרן צייטלין במסגרת הטור השבועי שלו בעתון הניו יורקי "טאג" (מארגען זשורנאל) על אודות חיים הזז ויצירתו, לכבוד בואו לביקור ממלכתי בארצות הברית. במאמר מתייחס צייטלין במיוחד לרומן האחרון של הזז עד לאותו זמן, "בקולר אחד".   
3.8 568 עם הזז קרמר, שלום 1974 מאזנים לח (4), מארס 1974, עמ' 202-199. עברית פרקי זכרונות על פגישות עם חיים הזז, בפרט בשנותיו האחרונות.  
3.8 569 המחזה "בקץ הימים" לנוסחיו ברזל, הלל 1974 מאזנים לח (4), מארס 1974, עמ' 217-203. עברית בתיק גם: העתק של מאמר זה כפי שנדפס שנית בספרו של הלל ברזל: חזון וחזיון, הוצאת יחדיו, תל אביב, תשמ"ח, עמ' 130-109.  
3.8 570 המארג הסאטירי ב"דורות הראשונים" פרידלנדר, יהודה 1974 מאזנים לח (4), מארס 1974, עמ' 224-218. עברית בתיק גם: העתק של הדפסה חוזרת ממאמר זה, בקובץ שערך הלל ברזל: חיים הזז - מבחר מאמרי ביקורת על יצירתו, הוצאת עם עובד, תשל"ח (1978), עמ' 110-100.  
3.8 571 המספר ח. הזז פנואלי, שמואל ישעיהו 1933 ההד: ירחון חרדי מרכזי ליהדות ולבנין הארץ 9 (1), תשרי תרצ"ד, עמ' כט. עברית    
3.8 572 וועגן שרייבער און ביכער זינגר, שמואל דוד 1960 אונדזער וועג, דצמבר 1960, עמ' 16-18 יידיש מאמר הסוקר בפירוט את יחסו של הזז אל ספרות יידיש ואל הגולה, ביחס אל סופרים אחרים בני דורו, תוך הבאת ציטוטים מרובים.   
3.8 573 Some Contemporary Hebrew Novelists: Devora Baron and Chaim Hazaz Wallenrod, Reuben 1954 The Reconstructionist December 10, 1954, pp. 18-24. אנגלית סקירה כללית של כתבי הזז שפורסמו עד לאותה עת.  
3.8 574 הצעירה התימנייה ביצירתו של הזז אביזמר, שמעון 1994 שלום סרי (עורך): בת-תימן: עולמה של האישה היהודיייה, הוצאת עמותת אעלה בתמר, תל-אביב, תשנ"ד, עמ' 238-245.  עברית בעיקר על הרומנים "יעיש" ו"היושבת בגנים".  
3.8 575 דער טעות פון הזז שרגאי, שלמה זלמן 1962 "לעצטע נייעס", 18 במאי 1962, עמ' 3. יידיש מאמר תגובה לנאומו של חיים הזז בוועידת אגודת הסופרים, "הסופר והמציאות".  
3.8 576 עם י"ב ספרי חיים הזז סדן, דב 1968 "הפועל הצעיר" לט (17), 6 בפברואר 1968, עמ' 16-15. עברית דברים שנשא פרופ' דב סדן בבית הנשיא במסיבה שנערכה לכבוד הופעת המהדורה של כל כתבי חיים הזז בשנים-עשר כרכים ולכבוד יום הולדתו השבעים. בתיק גם: העתק מהדפסה חוזרת של נאום זה, בכתב העת "תרבות" שראה אור בלונדון, באוגוסט 1968.  
3.8 577 חיים הזז'ס רעדע ביקל, שלמה 1962 "די אידישע צייטונג" [בואנוס איירס], 27 במאי 1962, עמ' 5-4. יידיש מאמר תגובה לנאומו של חיים הזז בוועידת אגודת הסופרים, "הסופר והמציאות".  
3.8 578 חיים הזז: אן אינטימער פען-פראפיל מלך ראוויטש 1958 "אונזער ווארט" [פאריז], 5 ביולי 1958, עמ' 4 יידיש דיוקן של הסופר חיים הזז, הסוקר את אישיותו ויצירתו, מתוך פגישות עמו. נדפס בשינויים קלים בשנית בספרו של מלך ראוויטש: "מיין לעקסיקאן".  
3.8 579 צדוק הדין פינסקי, דוד 1951 די גאלדענע קייט 9 (1951), עמ' 200-185. יידיש מסה מקיפה על המחזה "בקץ הימים".  
3.8 580 שינוי סגנון ותוצאתו כ"ץ, שרה 1975 מאזנים מ (6-5), אפריל-מאי 1975, עמ' 376-370 עברית על השינוי בסגנונו של חיים הזז בסיפוריו המאוחרים, ובייחוד בקובץ "פעמון ורימון", לעומת יצירתו המוקדמת.  
3.8 581 חיים הזז - אין ענגליש קניג, לאו [לעא קעניג] 1956 "היימיש", 28 בנובמבר 1956, עמ' 12-11. יידיש מאמר על תרגום הרומן "היושבת בגנים" לאנגלית (Mori Said) בידי בן הלפרן, והאתגר בתרגום ספרות עברית בכלל ויצירתו של הזז בפרט.  
3.8 582 La Tradition Juive dans le Théâtre Israélien שקד, גרשון 1975 Ariel 29-30 (1974-1975), pp. 209-220. צרפתית תרגום צרפתי ממאמרו של גרשון שקד העוסק במחזה העברי, ובכלל זה במחזה "בקץ הימים" מאת חיים הזז.  
3.8 583 Israelitisches Theater und Juedische Tradition שקד, גרשון 1974 Ariel 18-19 (1974), pp. 208-219 גרמנית תרגום גרמני ממאמרו של גרשון שקד העוסק במחזה העברי, ובכלל זה במחזה "בקץ הימים" מאת חיים הזז.  
3.8 584 אַ ריז איז געפאלן ברתיני, קלמן אהרן 1973 פאלקסבלאט 3-4 (52-53), מארס-אפריל 1973, עמ' 25-24. יידיש מאמר הערכה כללי על יצירת חיים הזז. פורסם בשלושים לפטירתו.  
3.8 585 "A la fin des Temps" de Haïm Hazaz: Drame en trois actes Costa, Laetitia 1975 Yod: Revue des Etudes Hébraïques et juives modernes et contemporaines 1 (1), Mars 1975, pp. 17-26. צרפתית מאמר מקיף על המחזה "בקץ הימים", כולל ביבליוגרפיה.ז  
3.8 586 "לשלֵמוּת אין גבול..." - שיחה עם חיים הזז ירדני, גליה 1968 מאזנים כו (ד), מארס 1968, עמ' 262-257 עברית ראיון שערכה גליה ירדני עם חיים הזז; חזר ונתפרסם בספר: מנחם דורמן (עורך): זכרון לגליה ירדני אגמון, הוצאת הקיבוץ המאוחד, תל אביב, תש"ל, עמ' 108-98.  
3.8 587 בין הזיות גאולה למציאות חיים: עיונים ב"היושבת בגנים" אבישי, מרדכי 1968 מאזנים כו (ד), מארס 1968, עמ' 257-254 עברית    
3.8 588 בין עליונות לנחיתות רבינוביץ, ראובן 1968 מאזנים כו (ד), מארס 1968, עמ' 254-251 עברית על ארבעת הפרקים שנוספו לכרך הרביעי של הרומן "יעיש" במהדורת תשכ"ח.  
3.8 589 "בקץ הימים", המחזה ומקורותיו שקד, גרשון 1968 מאזנים כו (ד), מארס 1968, עמ' 250-248 עברית    
3.8 590 חוליה חסומה קרמר, שלום 1968 מאזנים כו (ד), מארס 1968, עמ' 248-244 עברית על מקומה של יצירת הזז בקלאסיקה העברית.  
3.8 591 המאמין והמוכיח ברשאי, אבינועם 1978 מאזנים מו (3), פברואר 1978, עמ' 205-200  עברית על נאומיו של הזז בקובץ "משפט הגאולה"  
3.8 592 למקורו של מטבע לשוני ב"היושבת בגנים" רצהבי, יהודה  1978 מאזנים מו (7), יוני 1978, עמ' 342. עברית הערה למאמרו של רצהבי על "לשונות המקורות ב'היושבת בגנים'".  
3.8 593 "בקולר אחד" (אין איין פעטליע) פון חיים הזז דאמאנקעוויטש, לייזער 1965 "אונזער ווארט" [פאריס], 15 במאי 1965, עמ' 4. יידיש מאמר על הרומן "בקולר אחד"; פורסם בעת ביקורו של הזז בצרפת.  
3.8 594 New Villages Are Born בנשלום, בנציון 1968 Hebrew Book Review 5 (Spring 1968), pp. 33-39. אנגלית תרגום לאנגלית של המאמר "לידתם של כפרים" מאת בנציון בנשלום, על הסיפור "אופק נטוי". ראו תיק 3:130.  
3.8 595 יוצר רב-היקף אונגרפלד, משה 1968 "הצפה", 26 באפריל 1968, עמ' 6-5. עברית על המהדורה המתוקנת של כל כתבי הזז בשנים-עשר כרכים.  
3.8 596 חשבונה של אומה וכבשונה של אמנות הזז, אביבה 1996 נתיב: כתב עת למחשבה מדינית, חברה ותרבות 3 (50), מאי 1996, עמ' 80-78. עברית דברים שאמרה אביבה הזז בערב "נתן-חיים" שהתקיים ביום השנה לפטירתם של חיים הזז ונתן אלתרמן במדרשת ארץ-ישראל - קדומים, ביום 14 במארס 1996. בתיק גם: העתק של נוסח הדברים המקורי.   
3.8 597 מה אנחנו עושים כאן?' - עוד קריאה ב'הדרשה' פרוש, איריס; פישלר, ברכה 2006 עיונים בתקומת ישראל 16 (2006), עמ' 40-1. עברית מאמר פרשני מקיף על "הדרשה", עם דגש על היבטים בלשניים ואמצעים רטוריים.  
3.8 598 בין מהפכה של חורבן למהפכה של תחייה: עיון ברומן "דלתות נחושת" לחיים הזז כהן, אברהם 2010 החינוך וסביבו: שנתון סמינר הקיבוצים לב (תש"ע), עמ' 371-349. עברית בסוף המאמר נכלל מכתב תגובה ששלחה אביבה הזז למחבר, ובו התייחסות לסוגיות שונות שנדונו במאמר.  
3.8 599
המרכיב הערבי בלשון העברית בת-זמננו ובספרותה: מאליעזר בן-יהודה עד נתיבה בן-יהודה (ודן בן-אמוץ)
אבישור, יצחק 2002
העברית ואחיותיה; כתב עת לחקר הלשון העברית וזיקתה ללשונות השמיות וללשונות היהודים ב-ג (תשס"ב-תשס"ג), עמ' 50-9.
עברית כולל פרק המתייחס ללשונו של הזז. המאמר שב ונדפס בקובץ מאמריו של יצחק אבישור: "עיונים בלשון העברית לדורותיה ובמרכיב הערבי שבעברית החדשה וספרותה" (2011) 395-436.   
3.8 600 הסופר חיים הזז ורעיון ארץ ישראל השלימה אברבך, משה 2005
האומה 158 (תשס"ה), עמ' 57-50
עברית    
3.8 601
רומיה, היכן תכשיטייך? תכשיטי בת תימן בירושלים: בעקבות "היושבת בגנים" של חיים הזז
גילעת, יעל 2013 מותר 13 (תשס"ו), עמ' 48-43. עברית    
3.8 602 גילוי ראשון מייזלש, משה 1984   עברית רשימה המבוססת על דברים שנשא משה מייזלש בכנס הרביעי של ארגון "מסד" בישראל שהוקדש לזכרו של חיים הזז, והתקיים בחודש פברואר 1984 בתל-אביב. בתיק גם: העתק של פרסום חוזר מרשימה זו, בכתב העת "הדאר", שנה 63, גליון כב (יא בניסן תשמ"ד), עמ' 350. הדברים עוסקים ברושם החזק שעשו סיפורי המהפכה על מייזלש בנעוריו, ובקשר האישי שלו אל חיים הזז.   
3.8 603
שובו של המחבר - על "פעמון ורימון" לחיים הזז
דרורי, איתמר 2016 מחקרי ירושלים בספרות עברית כח (תשע"ו), עמ' 165-139 עברית    
3.8 604 תגובה שגלשה על גדותיה אלתרמן, נתן 1968 "מעריב", 1 במארס 1968, עמ' 10. עברית תגובה לדבריו של דן מירון, שבאו בעקבות נאומו של חיים הזז בעצרת לכבוד יום הולדתו ה-70 ("אורלוגין") והסערה שעוררו דבריו שם על ספרות יידיש. מאמרו של אלתרמן פורסם בשנית בכרך "החוט המשולש" (הוצאת הקיבוץ המאוחד, תל אביב, תשל"א, עמ' 200-195. כולל דברי הערכה על יצירת הזז בכללה.   
3.8 605 דרכו של הזז בשינויי הנוסחים: המעבר מ"מאמר משה רבנו" ל"ר' פנחס" זמרן, איתי 1978 דב סדן ודן לאור (עורכים): מאסף יא מוקדש ליצירת חיים הזז, הוצאת אגודת הסופרים העברים בישראל, ירושלים, תשל"ח, עמ' 287-273. עברית    
3.8 606 "פ+ ופ+ ואמר": סדרות משולשות של פעלים בסמוך לאמירות בסיפורי חיים הזז הורביץ, מירי 2003 חלקת לשון 35 (תשס"ג-תשס"ד), עמ' 42-33.

עברית    
3.8 607 השיבה אל המיתוס או השורשים הארכאיים של האתוס הלאומי: עיון בין-תחומי ב״חתן דמים״ לחיים הזז כהן, אברהם 2008 החינוך וסביבו ל׳ (תשס״ח), עמ׳ 359־376. עברית    
3.8 608 חיים הזז - "רחמים" פיינגולד, בן-עמי 1989  הוראת הסיפור הקצר
 (פרקי מבוא והדרכה) על פי תוכנית הלימודים לחטיבת-הביניים ולחטיבה העליונה, הוצאת רמות, תל אביב, תשמ"ט, עמ' 211-199.
עברית    
3.8 609 משוואת זהות ושלילתה: ארכאיזמים מדומים בלשונם של הזז ועגנון פישלר, ברכה  

העברית שפה חיה: קובץ מחקרים על הלשון בהקשריה החברתיים-תרבותיים, כרך ז, הוצאת הקיבוץ המאוחד, תל אביב, 2016, עמ' 103-81
עברית    
3.8 610 לשונות עבריים של בני תימן בפי הזז רצהבי, יהודה  1978   עברית מחקר בלשני מקיף, כולל מפתחות.  
3.8 611 דרכי העצמה בסגנונו של חיים הזז: על "היושבת בגנים" פישלר, ברכה 1978 דב סדן ודן לאור (עורכים): מאסף יא מוקדש ליצירת חיים הזז, הוצאת אגודת הסופרים העברים בישראל, ירושלים, תשל"ח, עמ' 161-134. עברית    
3.8 612 יסודות מיסטיים ברומן "יעיש" אורון, מיכל 1978 דב סדן ודן לאור (עורכים): מאסף יא מוקדש ליצירת חיים הזז, הוצאת אגודת הסופרים העברים בישראל, ירושלים, תשל"ח, עמ' 170-162. עברית    
3.8 613 ניתוח יצירתו של חיים הזז "אופק נטוי" זיצמן, ענת 1996 זיצמן, ענת: "העלייה ההמונית בשנות החמישים: ההתיישבות בחבל לכיש", אוניברסיטת תל-אביב, תשנ"ו, עמ' 27-19. עברית פרק מתוך עבודה סמינריונית שנכתבה בהדרכתו של פרופ' דן לאור, במסגרת הקורס: "שנות החמישים: דיוקנו של עשור".  
3.8 614 סיפורי המהפכה כסוג ספרותי גוברין, נורית 1978 דב סדן ודן לאור (עורכים): מאסף יא מוקדש ליצירת חיים הזז, הוצאת אגודת הסופרים העברים בישראל, ירושלים, תשל"ח, עמ' 256-236. עברית    
3.8 615 עיוני מקרא ב"התייר הגדול" בהט, יעקב 1978 דב סדן ודן לאור (עורכים): מאסף יא מוקדש ליצירת חיים הזז, הוצאת אגודת הסופרים העברים בישראל, ירושלים, תשל"ח, עמ' 235-205. עברית    
3.8 616 בעקבות המקורות והמקבילות ל"חתן דמים" שנהר, עליזה 1978 דב סדן ודן לאור (עורכים): מאסף יא מוקדש ליצירת חיים הזז, הוצאת אגודת הסופרים העברים בישראל, ירושלים, תשל"ח, עמ' 204-190. עברית    
3.8 617 לשון וסגנון ב"חתן דמים" גרינברג, יהודית 1978 דב סדן ודן לאור (עורכים): מאסף יא מוקדש ליצירת חיים הזז, הוצאת אגודת הסופרים העברים בישראל, ירושלים, תשל"ח, עמ' 189-171. עברית    
3.9 618 קריאה ב"רחמים" צור, ראובן 1978 דב סדן ודן לאור (עורכים): מאסף יא מוקדש ליצירת חיים הזז, הוצאת אגודת הסופרים העברים בישראל, ירושלים, תשל"ח, עמ' 272-257. עברית    
3.9 619 זה כן לפרוטוקול: "הדרשה" מאת חיים הזז כטקסט פרוטוקולי ווזנר, מיכל 2008 מכאן: כתב-עת לחקר הספרות והתרבות היהודית והישראלית ט (תשס"ח), עמ' 56-42. עברית    
3.9 620 בבת-העין של הזמן בסיפורי חיים הזז ליפשיץ, אריה 1978 דב סדן ודן לאור (עורכים): מאסף יא מוקדש ליצירת חיים הזז, הוצאת אגודת הסופרים העברים בישראל, ירושלים, תשל"ח, עמ' 293-288.      
3.9 621 גלוי עינים: עם חיים הזז גלעד, זרובבל 1978 דב סדן ודן לאור (עורכים): מאסף יא מוקדש ליצירת חיים הזז, הוצאת אגודת הסופרים העברים בישראל, ירושלים, תשל"ח, עמ' 315-297. עברית פרקי זכרונות על פגישות עם הזז  
3.9 622 יצירתו של חיים הזז - ביקורת ומחקר ברזל, הלל 1978 ברזל, הלל (עורך): חיים הזז - מבחר מאמרי ביקורת על יצירתו, הוצאת עם עובד, תשל"ח (1978), עמ' 24-9. עברית מסת מבוא לקובץ המאמרים על חיים הזז ויצירתו, המסכמת את דברי הביקורת עליו שנתפרסמו עד לאותה עת.  
3.9 623 ח. הזז בסיפורי המהפכה לחובר, ירוחם פישל 1934 פ' לחובר, ראשונים ואחרונים: מסות ומאמרים, הוצאת דביר, תל-אביב, תשכ"ו, עמ' 407-397.  עברית בתיק: העתק הפרסום הראשון של מאמר זה, בקובץ "ראשונים ואחרונים" וכן העתק של הפרסום השני, בקובץ שבעריכת הלל ברזל: חיים הזז - מבחר מאמרי ביקורת על יצירתו, הוצאת עם עובד, תשל"ח (1978), עמ' 79-67.  
3.9 624 זימונים: אלכסון בשלושה סיפורים של ח. הזז סדן, דב 1958 מבפנים 3 (כ'), ינואר 1958, עמ' 351-344. עברית בתיק: העתק הפרסום הראשון של מאמר זה בכתב העת "מבפנים" , הפרסום השני מתוך הספר "בין דין לחשבון" (הוצאת דביר, תל אביב, תשכ"ג) וכן העתק של הפרסום השלישי, בקובץ שבעריכת הלל ברזל: חיים הזז - מבחר מאמרי ביקורת על יצירתו, הוצאת עם עובד, תשל"ח (1978), עמ' 90-80. שינויים קלים בכותרת מפרסום לפרסום. על מוטיבים חוזרים בשלושה סיפורים מאת הזז: "עשיר ורש נפגשו", "רחמים הסבל" ו"חבית עכורה".  
3.9 625 "חתן דמים" אשכולי, אהרן זאב 1930 העולם יח (מ'), 30 בספטמבר 1930, עמ' 792-784; העולם יח (מא), 6 באוקטובר 1930, עמ' 804-802.  עברית בתיק: העתקים של הפרסום הראשון בכתב העת "העולם" וכן של הפרסום החוזר בקובץ שערך הלל ברזל:   
3.9 626 שלושה מונולוגים על הציונות: עגנון, הזז, עוז ברגד, זאב 1988

מעגנון עד עוז: עיונים בספרות העברית החדשה, מאת זאב ברגד. אטלנטה: סקולרס פרס, 1996
מגוון: מחקרים בספרות העברית ובגילוייה האמריקניים, מוגשים ליעקב קבקוב במלאות לו שבעים שנה. ערך: שלמה נש. לוד: מכון הברמן למחקרי ספרות, תשמ"ח
עברית    
3.9 627 על הדרשה מירון, דן 1959 מירון, דן: חיים הזז: אסופת מסות, הוצאת ספרית פועלים, מרחביה, 1959, עמ' 26-11. עברית בתיק גם: העתק מהדפסה חוזרת של מאמר זה, שהופיעה בקובץ בעריכתו של הלל ברזל: חיים הזז - מבחר מאמרי ביקורת על יצירתו, הוצאת עם עובד, תשל"ח (1978), עמ' 122-111.  
3.9 628 חנוך כדמות איקונית בספרותנו צוויק, יהודית 2002 דפים למחקר בספרות 13 (2002-2001), עמ' 76-55 עברית כולל התייחסות לדמותו של הניך מהרומן "דלתות נחושת", תוך השוואה ליצירות אחרות של הזז, ובתוכן "פרקי ישו".  
3.9 629 דימוי ובבואה ביצירת הזז - מקרא ב"הגלגול" וב"חופה וטבעת" ברזל, הלל 1978 ברזל, הלל (עורך): חיים הזז - מבחר מאמרי ביקורת על יצירתו, הוצאת עם עובד, תשל"ח (1978), עמ' 173-135. עברית בתיק גם: העתק הפרסום השני של מאמר זה, מתוך ספרו של הלל ברזל, חזון וחזיון, הוצאת יחדיו, תל אביב, תשמ"ח, עמ' 172-132.  
3.9 630 שלושה מטביעין זה על גב זה: בין מובאה לבבואה בלשון מאפו, מנדלי והזז פישלר, ברכה 2009 מאתיים וחמישים שנות עברית חדשה. עורך: חיים א. כהן. ירושלים: האקדמיה ללשון העברית, תשס"ט, עמ' 104-65. עברית    
3.9 631 "אבן שעות" כסימן-דרך ביצירתו של הזז צוויק, יהודית 1978 ברזל, הלל (עורך): חיים הזז - מבחר מאמרי ביקורת על יצירתו, הוצאת עם עובד, תשל"ח (1978), עמ' 186-195. עברית עיבוד למאמרה של יהודית צוויק מ-1973 על "אבן שעות". ראו תיק 2:142.  
3.9 632 "פעמון ורמון"  רמרז-ראוך, גילה 1978 ברזל, הלל (עורך): חיים הזז - מבחר מאמרי ביקורת על יצירתו, הוצאת עם עובד, תשל"ח (1978), עמ' 196-201. עברית חלק שני של מאמר שהופיע במוסף "הארץ" שלוש שנים קודם לכן, תחת הכותרת: "נוכחות ללא מעורבות". ראו תיק 3:46.  
3.9 633 "בישוב של יער"   זמורה, ישראל 1940 ישראל זמורה, שני מסַפרים, הוצאת "מחברות לספרות", תל אביב, ת"ש, עמ' 22-15. עברית בתיק גם: העתק של הדפסה חוזרת של מאמר זה, שהופיעה בקובץ בעריכתו של הלל ברזל: חיים הזז - מבחר מאמרי ביקורת על יצירתו, הוצאת עם עובד, תשל"ח (1978), עמ' 208-205.  
3.9 634 ולא ניכשל - מחיבוטיו של מתקין פישלר, ברכה 2003 אקדם 24 (אלול תשס"ג), עמ' 3. עברית על גילוי הטופס המוגה של "בישוב של יער" ותיקוני השיבושים שבו.  
3.9 635 "היושבת בגנים" לחיים הזז קורצוייל, ברוך 1944 "הארץ", 11 באוגוסט 1944, עמ' 3. עברית בתיק: גזיר עתון מהגליון המקורי של "הארץ" וכן העתק של הפרסום החוזר של מאמר זה, שראה אור בקובץ בעריכת הלל ברזל: חיים הזז - מבחר מאמרי ביקורת על יצירתו, הוצאת עם עובד, תשל"ח (1978), עמ' 231-225.  
3.9 636 ספרות, פוליטיקה וזיכרון: יובל להופעת "בקולר אחד" גולדשטיין, אמיר 2013
האומה 189 (תשע"ג), עמ' 59-50
עברית    
3.9 637 מ"פרקי מהפכה" (תרפ"ד) ל"דלתות נחושת" (תשט"ז) ברשאי, אבינועם 1975 ירושלים: פרקי ספרות ובקורת (ט-י), תשל"ה, עמ' 163-152. עברית בתיק גם: העתק מן הפרסום החוזר של מאמר זה, בקובץ שבעריכת הלל ברזל: חיים הזז - מבחר מאמרי ביקורת על יצירתו, הוצאת עם עובד, תשל"ח (1978), עמ' 258-245.  
3.9 638
To Caesar what is Caesar's : ideology versus literature in the stories of Hazaz
גרץ, נורית 1988 Prooftexts 2 (8), May 1988, pp. 183-196. אנגלית    
3.9 639 "בקץ הימים" והמחזה האקספרסיוניסטי שקד, גרשון 1968 גרשון שקד, על שלושה מחזות: פרקים ביסודות המחזה, הוצאת הסוכנות היהודית לארץ-ישראל, ירושלים, תשכ"ח, עמ' מא-פח. עברית בתיק גם: העתק של הפרסום השני של מאמר זה, בקובץ שבעריכת הלל ברזל, חיים הזז: מבחר מאמרי ביקורת על יצירתו, הוצאת עם עובד, תל אביב, תשל"ח, עמ' 302-272; וכן העתק של פרסום מאמר זה, בשינוי קל של הכותרת, בקובץ: על סיפורים ומחזות: פרקים ביסודות הסיפור והמחזה, הוצאת כתר, ירושלים, 1992, עמ' 155-129.  
3.9 640 בין הזז לעגנון שאנן, אברהם 1978 ברזל, הלל (עורך): חיים הזז - מבחר מאמרי ביקורת על יצירתו, הוצאת עם עובד, תשל"ח (1978), עמ' 305-311. עברית    
3.9 641 impact of statehood on the Hebrew literary imagination :Haim Hazaz and the Zionist narrative Band, Arnold J. 2001 Divergent Jewish Cultures: Israel and America, Ed. by Deborah Dash Moore and S. Ilan Troen. New Haven: Yale University Press, 2001, pp. 256-274. אנגלית    
3.9 642 נייע יידישע ווערטער הורוויץ, מאיר 1978 יידישע שפראך 1,37-3 (1978-1980), עמ' 61-64 יידיש    
3.9 643 Ehud Ou Menahem Mendel? Brèves réflexions sur les nouvelles tendances de la littérature israélienne contemporaine.  Sirat, René-Samuel 1979 Revue Des Etudes Juives  (138) 1-2 (1979) pp. 127-141 צרפתית    
3.9 644 לעיקרי שיטת השינויים בין מהדורה קמא למהדורה בתרא ביצירת חיים הזז בהט, יעקב 1969 תרביץ לט (ד), תמוז תשל"ט, עמ' 414-390. חזר ונדפס בקובץ שבעריכת הלל ברזל: חיים הזז - מבחר מאמרי ביקורת על יצירתו, הוצאת עם עובד, תשל"ח (1978), עמ' 351-327.  עברית מאמר הסוקר את השינויים העיקריים שביצע חיים הזז במהדורה המתוקנת של כל כתביו משנת תשכ"ח.  
3.9 645 יידיש אינעם אמאליקן ירושלים הוכמן, שושנה 1978
יידישע שפראך 1,37-3 (1978-1980) 
יידיש    
3.9 646 The Literary Quest for National Revival: from Hazaz's "The Sermon" (1942) to Yehoshua's "Mr. Mani" (1990)
Morahg, Gilead
2009 Maven in Blue Jeans: A Festschrift in Honor of Zev Garber. Steven Leonard Jacobs, editor. Purdue University Press, 2009, pp. 455-464 אנגלית השוואה בין העמדה האידיאולוגית שמייצג יודקה בסיפור "הדרשה" מאת הזז לבין הרעיונות ברומן "מר מאני" מאת א"ב יהושע.  
3.9 647 Overtones of Isaac and Jesus in modern Hebrew narrative Wineman, Aryeh 2015 Hebrew Studies 56 (2015), pp. 377-384. אנגלית על מוטיב העקידה; כולל התייחסות לפרקי ישו ("בן המקום").   
3.9 648 ח. הזז הלקין, שמעון 1942 שמעון הלקין, עראי וקבע: עיונים בספרות, הוצאת "אוהל", חברה להוצאת ספרים, ניו יורק, תש"ב, עמ' 168-159. עברית מאמר על ההשקפה ההיסטוריוגרפית בסיפורי הזז; חזר ונדפס בשינויים קלים תחת הכותרת: "חיים הזז בחצי דרכו", בקובץ: דרכים וצדי דרכים בספרות, כרך שני, הוצאת אקדמון, ירושלים, תש"ל, עמ' 240-233, ונדפס בשלישית בקובץ שבעריכת הלל ברזל: חיים הזז - מבחר מאמרי ביקורת על יצירתו, הוצאת עם עובד, תל-אביב, תשל"ח, עמ' 383-375. בתיק: העתקים של כל שלוש ההדפסות.  
3.9 649 במבואי ההוראה של הסיפור העברי החדש פנואלי, שמואל ישעיהו 1953 שמואל ישעיהו פנואלי, ספרות בבתי הספר, הוצאת "אורים", תל אביב, תשי"ג, עמ' 116-110 עברית על האופן שבו יש ללמד את סיפורי הזז בבית הספר התיכון; כולל התייחסות לרומן "בישוב של יער".  
3.9 650 סיפורי תימן: מלים ומעשים ברזל, הלל 1987 הלל ברזל, חזון וחזיון, הוצאת יחדיו, תל אביב, תשמ"ח, עמ' 107-89.  עברית מאמר על סיפוריו התימניים של הזז, בתוך החטיבה המוקדשת להזז בספרו של הלל ברזל.  
3.9 651 מוניזם, דואליות ופוליפוניות: הזז ודוסטוייבסקי ברזל, הלל 1990 הלל ברזל, דרכים בפרשנות החדשה: מתיאוריה למתודה, הוצאת אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן, תש"ן, עמ' 208-207. עברית    
3.9 652
"הרשעים האלה חטפו אותו, מיתה חטופה ימותו שניהם!"  - משאלות אטימולוגיות ופרונומסטיות בלשונם של מנדלי, ברקוביץ והזז.
פישלר, ברכה 2008 לשוננו ע (תשס"ח), עמ' 451-478 עברית    
3.9 653 פגישות עם הזמן פנואלי, שמואל ישעיהו 1963 שמואל ישעיהו פנואלי, ספרות כפשוטה, הוצאת אגודת הסופרים ליד דביר, תל אביב, תשכ"ג, עמ' 324-297. עברית פרק בתוך ספרו של פנואלי, הכולל חמישה מאמרים: "עיון ביצירת הזז" (על הדיאלקטיקה בסיפורי הזז, ובכלל זה בסיפורי המהפכה); הסיפור בחבלי התמורה; מעבר לתוגה ולצחוק; מיתוס בעיני בגרות (על "חתן דמים"); "חבל לכיש בעיני הזז" (על הנובלה "אופק נטוי"). חלק ממאמרים אלה פורסמו קודם לכן, ובספר זה הם הובאו בשינויי עריכה.  
3.9 654 חיים הזז שה-לבן, יוסף 1976 יוסף שה-לבן, חיים הזז: סיפורים - הערות והנחיות ללימוד ולקריאה, הוצאת אור-עם, תל אביב, תשל"ו. עברית פרקי מבוא וסיכום מתוך ספרו של יוסף שה-לבן, העוסק בשישה סיפורים של חיים הזז ("שלולית גנוזה", "אשמנו", "אדם מישראל", "רחמים", "אש בוערת" ו"הדרשה") ובהם סיכומי מוטיבים עיקריים ביצירתו והערכות כלליות.  
3.9 655 Hayim Hazaz on the Jewish Town in Eastern Europe לסק, ישראל מאיר 1947 Palestine Miscellany 1 [1947-?], pp. 44-50. אנגלית על הסיפור "דורות הראשונים". בתיק: גליון מקורי של החוברת עצמה.  
3.9 656 על כמה מוטיבים ב"יעיש" צמח, עדי 1954 עדי צמח, קריאה תמה: בספרות עברית בת המאה העשרים, הוצאת מוסד ביאליק, ירושלים, תש"ן, עמ' 156-151.  עברית המאמר הופיע לראשונה בשנת 1954 בכתב העת "מבואות".  
3.9 657 "כעשב השדה" - בין אתגר להשפעה: חיים הזז ומרדכי טביב הלוי, יוסף 1988 יוסף הלוי, עם הזרם ובאפיקיו, הוצאת מכון משגב ירושלים, ירושלים, תשמ"ח, עמ' 143-134. עברית השפעתו של הזז על מרדכי טביב, ובמיוחד ספריו "היושבת בגנים" ו"יעיש".  
3.9 658 על יצירתו של חיים הזז שזר, רחל 1969 משיח אבידן (עורך): חיים הזז: אזרח כבוד של ירושלים, הוצאת עיריית ירושלים, תשכ"ט, עמ' 12-11. עברית דברים שנאמרו בטקס הענקת אזרחות הכבוד של ירושלים לחיים הזז. ככל הנראה, נדפסו על-פי הקלטה או סטנוגרמה. עיבוד של נאום זה נדפס ב"דבר הפועלת", ראו תיק  3:335.  
3.9 659 יעוד מחודש גלעד, זרובבל וקרוק, דורותיאה 1990 מעין גדעון, הוצאת הקיבוץ המאוחד, תל אביב, תש"ן, עמ' 198-187. עברית פרק מתוך ספר זכרונותיו של זרובלל גלעד, שרובו מוקדש לחיים הזז, ובכלל זה לביקוריו של הזז בקיבוץ עין חרוד ולקריאת מחזהו "בקץ הימים" שם.  
3.9 660 מפנקס הימים אלחנני, אברהם חיים 1978 ארבעה שסיפרו, הוצאת במערכה, ירושלים, תשל"ח, עמ' 99-95. עברית על יצירת הזז, ובייחוד "חתן דמים".  
3.9 661 עם עצמו אלחנני, אברהם חיים 1978 ארבעה שסיפרו, הוצאת במערכה, ירושלים, תשל"ח, עמ' 157-100. עברית פרקי יומן מפגישות ושיחות עם חיים הזז בשנים 1964-1957.  
3.9 662 ישו לא היה יהודי ולא נוצרי אלא נווד רוחני מירון, דן 2021 "הארץ" (מוסף תרבות וספרות), 22 בינואר 2021, עמ' 1, 4. עברית על הספר "בן המקום": פרקי ישו. לצד המאמר פורסם פרק כ' מן הספר.  
3.9 663 הזז מחכה לקורא זז מירון, דן 2021 "הארץ" (מוסף תרבות וספרות), 29 בינואר 2021, עמ' 1. עברית על הספר "בן המקום": פרקי ישו.   
3.9 664 הבשורה על פי הזז סדן, צבי 2021 יקוד: כתב עת לספרות עברית, מאי 2021 עברית על הספר "בן המקום": פרקי ישו.   
3.9 665 Handle With Care: קריאה ב"בן המקום" מאת חיים הזז רוט, אסף 2021 מעלה 2, יוני 2021, עמ' 25-24. עברית על הספר "בן המקום": פרקי ישו.   
3.9 666 האור הגנוז זרט, אלעד 2021 "ידיעות אחרונות" (מוסף 7 לילות), 2 ביולי 2021, עמ' 15-14. עברית על הכתבים הגנוזים בארכיון הזז.  
3.9 667 סחבות של מעלה ליבנה, יוני 2010 "ידיעות אחרונות" (מוסף 7 לילות), 2 ביולי 2021, עמ' 21. עברית על קובץ הסיפורים "בצלן של מלכויות". בגוף המאמר שולב תצלום של חיים הזז לצד שאול ליברמן וזלמן שז"ר, מאת דוד רובינגר.  
3.9 668 גלותה של הרוח צור, דביר 2010 "הארץ" (מוסף ספרים), עמ' 10. עברית על קובץ הסיפורים "בצלן של מלכויות".   
3.9 669 אות חיים מהזז קלדרון, ניסים 2010 "ידיעות אחרונות", 16 במארס 2010 (מהדורה מקוונת באתר Ynet) עברית על קובץ הסיפורים "בצלן של מלכויות".   
3.9 670 הולכת בגדולות בר-און, יעקב 2010 "מקור ראשון" (מוסף שבת), 4 ביוני 2010, עמ' 14-12. עברית ריאיון מקיף עם אביבה הזז על חייה ועבודתה בהוצאתם לאור של כתבי הזז; פורסם לרגל הופעת הקובץ "בצילן של מלכויות".  
3.9 671 בעקבי "יעיש" אלחנני, אברהם חיים 1978 ארבעה שסיפרו, הוצאת במערכה, ירושלים, תשל"ח, עמ' 175-159. עברית    
3.9 672 ספר הדקדוק הפנימי צימרמן, עקיבא 2004 "הצופה", 17 באוקטובר 2004, עמ' 9 עברית מאמר כללי על הזז ופעילותה של "יד למורשת חיים הזז"; כולל התייחסות לרומן "בישוב של יער".  
3.9 673 On Translating Hazaz Levi, Gershon 1973 Conservative Judaism XXVII (4) Summer 1973, pp. 66-67. אנגלית על תרגום "דלתות נחושת" והאתגרים המיוחדים שבתרגום יצירת הזז מעברית.  
3.9 674 עולם שהיה ואיננו עוד אלפרוביץ', ליאור 2010 Time Out תל אביב, 4 בפברואר 2010, עמ' 132 עברית ביקורת על הקובץ "בצלן של מלכויות".  
3.9 675 נחלת בנימין, בין פריז לוורשה הזז, אביבה 2005 "ידיעות אחרונות" (המוסף לשבת), 27 במאי 2005, עמ' 28. עברית מאמר על הספר "ימלא". באותו עמוד שולב קטע קצר מן הפרק הרביעי של "ימלא", וכן קטע קצר מאת גיל וייסבלאי, מנהל ארכיון הזז, על אודות גלגולי כתב היד וקטע מאת אבנר הולצמן, תחת הכותרת: "הווה נצחי ואמנזיה חריפה", על דחיקתה של הקלאסיקה העברית מן השיח הספרותי העכשווי.  
3.9 676 השגחה פרטיות וחתולות מקורעות: ייצוג לשון הדיבור בכתיבתו של הזז פישלר, ברכה 2020 אקדם 66, סיוון תש"ף (יוני 2020), עמ' 3. עברית על שיבושים בלשון גיבורי הרומן "בישוב של יער"; פורסם לרגל הופעת הספר: "מן היישוב ומן היער", בעריכת יחיאל קארה וברכה פישלר.  
3.9 677 וואס חיים הזז דערציילט וועגן 2 אידישע קעמפער ווייזעל, אליעזר 1963 "פארווערטס", 3 במארס 1963, עמ' 5. יידיש על הרומן "בקולר אחד"  
3.9 678 ויתור טראגי גרודזנסקי, שלמה 1958 "דבר", 8 באוגוסט 1958, עמ' 5.  עברית תגובה לדבריו של חיים הזז באזכרה לח"נ ביאליק ("גילוי שירה"), בהם רמז לדוד בן-גוריון ולמעמדה של הספרות העברית במדינת ישראל.  
3.9 679 שפאנענדער בוך וועגען תימנ'ער אידען אין פאלעסטינע פראנק, משה צבי 1944 "פארווערטס", 5 בנובמבר 1944, עמ' 7. יידיש מסה על הרומן "היושבת בגנים" ועל מחברה, חיים הזז. כולל עדויות על הזז מפי שטיבל, הלקין וידידים אחרים, בנוגע לכתבי היד הבלתי מושלמים שלו. התייחסות נרחבת ללשונו של הזז וליכולת התבוננותו בחייהם של יהודי תימן.  
3.9 680 "בקץ הימים" לח. הזז לקראת ההצגה ב"הבימה": כמה הערות חטופות מפי הבמאי פינקל, שמעון 1950 "דבר השבוע 25, 22 ביוני 1950, עמ' 16-15. עברית הערות מאת שמעון פינקל, במאי המחזה "בקץ הימים" על אופן הבימוי ואופי המחזה; כולל שמות כל השחקנים המשתתפים, המלחין אלכסנדר אוריה בוסקוביץ' וצייר התפאורה משה מוקדי. בגוף המאמר שולבו 7 תצלומים מן החזרות, מאת בוריס כרמי.   
3.9 681 "מזה ומזה" הבונה, שמעון 1927 בראשית (לנינגרד-מוסקבה), תרפ"ז, עמ' 169-163 עברית אחת מן הביקורות הראשונות שפורסמו על סיפורי הזז; נכתבה בברית המועצות בשנת 1925, על ידי הסופר העברי שמעון הבונה (טרבוקוב), בעלה של יוכבד בת-מרים.  
3.9 682 המתח לגבי טבעה האורגני של ההיסטוריה קרן, מיכאל 1988 מיכאל קרן, בן גוריון והאינטלקטואלים, הוצאת אוניברסיטת בן גוריון בנגב ומוסד ביאליק, ירושלים, תשמ"ח, עמ' 146-132. עברית פרק מתוך הספר הדן ביחסי דוד בן גוריון עם האינטלקטואלים, ובו דיון בקשרים שבין בן-גוריון להזז, תוך התייחסות לסיפור "הדרשה".  
3.9 683 הרבה דברים וחילופיהם ברנשטיין, אורי 1963 יוכני: עתון לספרות, חוב׳ ד׳ (אב תשכ״ג, יולי 1963), עמ׳ 99־101. עברית על "בקולר אחד".   
3.9 684  מלך הכבוד יגיל, רן 2010 "מעריב" (אתר nrg) 13בינואר 2010 עברית ביקורת על הקובץ "בצלן של מלכויות".  
3.9 685 א בליק אין די שאפונגען פון חיים הזז ברונשטיין, צבי 1958 "די נייע צייט", 14 במארס 1958, עמ' 5-4. יידיש מאמר כללי על יצירת הזז; פורסם במלאת לסופר 60 שנה.  
3.9 686 די הזזישע שאפונג אבן-חן, יעקב 1966 "פאלק און ציון" 16, ינואר 1966, עמ' 49-46. יידיש מאמר כללי על יצירתו של חיים הזז.  
3.9 687 חיים הזז וספריו על יהודי תימן צדוק, משה 1992 משה צדוק, תרבות יהודי תימן בספרי יהודים יוצאי אירופה, הוצאת המרכז לתרבות ולחינוך, תל אביב, 1992, עמ' 202-107. עברית דיון מפורט בסיפורים "גלגל החוזר" ו"בעלי תריסין", וכן ברומנים "היושבת בגנים" ו"יעיש".  
3.9 688 וועגן חיים הזז און זיין שאפן סארווער, נ. ב. 1964 "יידישע צייטונג", 10 בינואר 1964, עמ' 4. יידיש מאמר כללי על יצירתו של חיים הזז.  
3.9 689 א גרויסער דערציילער און שפארך-קינסטלער ליפשיץ, אריה 1983   יידיש מאמר כללי על יצירתו של הזז, אשר פורסם במלאת עשר שנים לפטירתו; כולל גם קטעי זכרונות על הזז. עיבוד של המאמר העברי "הסיפור שבלב" שפורסם בעיתון "דבר" ב-4 במארס 1983 (ראו תיק 3:435).  
3.9 690 חיים הזז בחזקתו עומד שטיינר, משה 1964 בצרון, כרך ב, חוברת ג (שבט-אדר תשכ"ד), עמ' 168-165. עברית מאמר ביקורת על הרומן "בקולר אחד".  
3.9 691 "יעיש" של ח. הזז תמוז, בנימין 1952 "הארץ", 19 בספטמבר 1952, עמ' 7. עברית מאמר ביקורת על הכרך האחרון של הרומן "יעיש".  
3.9 693 סיפורי חיים הזז פנואלי, שמואל ישעיהו 1953 חיים הזז - לקט ומבוא מאת ש. י. פנואלי, הוצאת עם עובד, תל אביב, תשי"ד, עמ' 13-3. עברית פרק המבוא לאנתולוגיה מסיפורי הזז שערך ש"י פנואלי; כולל סקירה של יצירת הזז עד לאותו הזמן.  
3.9 694 Hazaz - A Few Words About the Man and His Work אהרוני, אברהם 1969 חיים הזז: מבחר סיפורים, הוצאת קרן התרבות, ניו יורק, תשל"א, עמ' X-XII. אנגלית מבוא לקובץ סיפורים של הזז, הכולל סקירה כללית של חייו ויצירתו.  
3.9 695 "בקץ הימים" בהט, יעקב 1950 מולד עברית נדפס שנית בספרו של יעקב בהט: ש"י עגנון וחיים הזז - עיוני מקרא, הוצאת יובל, חיפה, תשכ"ב, עמ' 187-177.  
3.9 696 "הדרשה" בהט, יעקב 1961 "דבר" עברית נדפס שנית בספרו של יעקב בהט: ש"י עגנון וחיים הזז - עיוני מקרא, הוצאת יובל, חיפה, תשכ"ב, עמ' 203-189.  
3.10 698 "חתן דמים" בהט, יעקב 1961 "דבר" עברית נדפס שנית בספרו של יעקב בהט: ש"י עגנון וחיים הזז - עיוני מקרא, הוצאת יובל, חיפה, תשכ"ב, עמ' 257-243.  
3.10 699 עיון ב"אדם מישראל" לח. הזז בהט, יעקב 1961 "על המשמר", 10 בספטמבר 1961, עמ' 13 עברית נדפס שנית בספרו של יעקב בהט: ש"י עגנון וחיים הזז - עיוני מקרא, הוצאת יובל, חיפה, תשכ"ב, עמ' 241-223.  
3.10 703 Ideas in Fiction: The Works of Hayim Hazaz ברגד, זאב ברגד, זאב [Warren Bargad] 1982 Bargad, Warren, Ideas in Fiction: The Works of Hayim Hazaz, Brown University, 1982 אנגלית מונוגרפיה על יצירתו של חיים הזז, כוללת את הפרקים:  
3.10 711 דמותה של "חצר" ירושלמית אחת להזז כץ, שרה 1977 ירושלים:דברי ספרות והגות (יא-יב), תשל"ז, עמ' 240-245. עברית על הסיפור "החצר" בקובץ "אבן שעות".  
3.10 713  על מוטיב ה"יציאה" ב"יעיש" לח. הזז מירון, דן 1957 אוגדן: קובץ ספרותי, אדר תשי"ז, עמ' 75-98.

עברית חזר ונדפס בשינויים קלים במונוגרפיה מאת דן מירון, חיים הזז, אסופת מסות', מרחביה: ספרית פועלים, 1959 ,עמ' 47–69.  
3.10 714 על מעגל הקסמים ועל פריצתו: לבירור מוטיב התחליף ב"יעיש" לח' הזז מירון, דן 1956 גזית, כרך יד, חוברת ז–ח (קסג–קסד), אדר–ניסן תשט"ז, מארס–אפריל 1956, עמ' 20–23.  עברית חזר ונדפס בספרו 'חיים הזז, אסופת מסות', מרחביה: ספרית פועלים, 1959 ,עמ' 71–85.  
3.10 715 על הזקנה ועל מותה מירון, דן 1956 גזית, כרך יד, חוברת יא–יב (קסז–קסח)תמוז–אב תשט"ז, יולי-אוגוסט 1956, עמ' 12–17.  עברית חזר ונדפס (בשינויים) בספרו 'חיים הזז, אסופת מסות', מרחביה: ספרית פועלים, 1959 ,עמ' 117–129.  
3.10 716 לפשר דמות החמור בסיפורי הזז מירון, דן 1956 אורלוגין 13 (פברואר 1957), עמ' 150-163. עברית על מוטיב החמור ברומאנים "היושבת בגנים" ו"יעיש" ובסיפור "התייר הגדול". בתיק גם: העתק של הנוסח המקוצר של מאמר זה, אשר הופיע במונוגרפיה מאת דן מירון: חיים הזז, אסופת מסות', מרחביה: ספרית פועלים, 1959 ,עמ' 133-154.  
3.10 717 חיים הזז – בן ששים: נופה של ארץ-ישראל בסיפוריו מירון, דן 1958 גזית טו,  יא–יב (קעט–קפ), טבת–שבט תשי"ח, ינואר–פברואר 1958 עברית חזר ונדפס בספרו של דן מירון, 'חיים הזז, אסופת מסות', מרחביה: ספרית פועלים, 1959 ,עמ' 169–181, בשם: 'רקיע וארץ נושכים זה בזו'.  
3.10 718 בין ישוב ליער מירון, דן 1957 על המשמר (דף לספרות ואמנות), 21 ביוני
1957, עמ' 1 ;5 ביולי 1957, עמ' 6.
עברית חזר ונדפס (בשינויי נוסח קלים) בספרו של דן מירון, 'חיים הזז, אסופת מסות', מרחביה: ספרית פועלים, 1959 ,עמ' 157–167, בשם: 'בישוב של יער'.  
3.10 720 על שמות ביצירת הזז לי, רנה 1978 רנה לי, מסע אל רגע החסד: עיונים ביצירותיהם של ש"י עגנון וחיים הזז, הוצאת רשפים, תל אביב, תשל"ח, עמ' 169-109. עברית    
3.10 723 מוקדם ומאוחר ביצירת הזז מיכלי, בנימין יצחק 1968 מאסף לדברי ספרות, בקורת והגות ח'-ט' (1968), עמ' 160-144 עברית סקירה של יצירתו המוקדמת של הזז וכן של הסיפור "רחמים". חזר ונדפס במונוגרפיה מאת ב"י מיכלי: חיים הזז, הוצאת עקד, תל-אביב, תשכ"ח, עמ' 26-8.  
3.10 724 המרובה בתוך המעט מיכלי, בנימין יצחק 1957 "דבר", 25 באוקטובר 1957, עמ' 6-5.  עברית על הסיפור "שלולית גנוזה"; חזר ונדפס במונוגרפיה מאת ב"י מיכלי: חיים הזז, הוצאת עקד, תל-אביב, תשכ"ח, עמ' 35-27.  
3.10 725 העיירה ההזזית בתמורותיה מיכלי, בנימין יצחק 1957 מאזנים ו' (א'), כסלו תשי"ח (דצמבר 1957), עמ' ----. עברית חזר ונדפס במונוגרפיה מאת ב"י מיכלי: חיים הזז, הוצאת עקד, תל-אביב, תשכ"ח, עמ' 43-36.  
3.10 726 היושבת בגנים דלי"ת [דון יחיא, שבתי] 1944 "הצפה", 14 ביולי 1944, עמ' 4. עברית    
3.10 730 רישום קורדי מיכלי, בנימין יצחק 1968   עברית על הסיפור "רחמים". בתיק גם: העתק ההדפסה החוזרת של מאמר זה, שנדפס במונוגרפיה מאת ב"י מיכלי: חיים הזז, הוצאת עקד, תל-אביב, תשכ"ח, עמ' 107-95.  
3.10 731 יהדות תימן ביצירתו מיכלי, בנימין יצחק 1944 בנימין יצחק מיכלי, ליד האבנַיִם: דמויות ובעיות בספרותנו, הוצאת אגכודת הסופרים העברים ליד דביר, ל אביב, תשי"ט, עמ' 187-165. עברית כולל את המאמרים: "בעקבות יעיש", "היושבת בגנים"  
3.10 733 חיים הזז רפופורט, יוסף 1966 יוסף רפופורט (עורך), מספרים עברים: ילקוט סיפורים ונובלות למן י"ל פרץ עד חיים הזז, הוצאת מ. ניומן, תל אביב, תשכ"ו, עמ' 573-569. עברית  סקירה כללית של חייו ויצירתו של חיים הזז, המובאת כמבוא לאנתולוגיה של סיפורי הזז.  
3.10 734 מבוא לסיפורי ח. הזז ברזל, הלל 1970 הלל ברזל (עורך), חתני פרס ישראל: מבחר סיפורים, הוצאת יחדיו, תל אביב, תש"ל, עמ' 24-13. עברית סקירה כללית של הסיפורים: "הדרשה", "שלולית גנוזה", "רחמים"; כולל ביבליוגרפיה.  
3.10 736 "חתן דמים" של חיים הזז הורוביץ, יעקב 1961 "הארץ", 13 בינואר 1961, עמ' 10. עברית פרסום חוזר של מאמר ביקורת על "חתן דמים", לרגל הופעת המהדורה הביבליופילית בהוצאת "מחברות לספרות" עם איוריה של רות צרפתי. המאמר ראה אור לראשונה בכתב העת "כתובים", ב-17 באוקטובר 1929.  
3.10 737 לשונו של הזז ב"דורות הראשונים" זיידמן, ישראל איסר 1962 מאסף לדברי ספרות, בקורת והגות ג' (1962), עמ' 524-527 עברית    
3.10 739 חבל לכיש בעיני הזז פנואלי, שמואל ישעיהו 1958 "דבר", 10 באוקטובר 1958, עמ' 6-5. עברית ביקורת על הסיפור "דורות הראשונים, עם הופעתו בכרך "חגורת מזלות".  
3.10 741 Rahamim: Introduction Alter, Robert 1975 Robert Alter (Ed.), Modern Hebrew Literature, Bernham House, New York, 1975, pp. 253-256 אנגלית מאמר הקדמה לסיפור "רחמים".  
3.10 742 The Sermon: Introduction Alter, Robert 1975 Robert Alter (Ed.), Modern Hebrew Literature, Bernham House, New York, 1975, pp. 267-270 אנגלית מאמר המובא כהקדמה לתרגום הסיפור "הדרשה" לאנגלית.  
3.10 744 Haim Hazaz: The Wanderer לסק, ישראל מאיר 1956 Tehilla and Other Israeli Tales, Ram's Horn Books, London and New York, 1956, pp.47-48 אנגלית מבוא לתרגום סיפורו של הזז "התייר הגדול", הכולל סקירה כללית של יצירתו.  
3.10 745 חיים הזז ב"אופק נטוי" גרודזנסקי, שלמה 1958 "דבר", 31 באוקטובר 1958, עמ' 7. עברית ביקורת על הסיפור "אופק נטוי", עם הופעתו בקובץ "חגורת מזלות".  
3.10 746 Hazaz: Dans un même carcan Sperber, Manès 1965 Fische Bibliographique, Février 1965. צרפתית סקירה קצרה על הרומן "בקולר אחד" וכן של תולדות חיי הזז, אשר נכתבה בידי מאנעס ספערבער ופורסמה בעלון של הוצאת קלמן-לוי (Calmann-Lévy) בפריס.  
3.10 748 ספורי המהפכה לחיים הזז: "דלתות נחושת" ו"נהר שוטף" שזר, רחל 1957 "דבר הפועלת" 8-9 (ספטמבר 1957), עמ' 231-228. עברית על סיפורי המהפכה של חיים הזז; עם הופעת הרומן "דלתות נחושת".  
3.10 750 Hayim Hazaz שפיזהנדלר, עזרא 1971 Modern Hebrew Stories, Bantam Books, New York, 1971, pp. 46-47. אנגלית סקירה קצרה על חייו ויצירתו של חיים הזז.  
3.10 751 Chajim Hasas: Biographische Notizen Mittelmann, Jacob 1964 Hebräische Erzähler der Gegenwart, Manesse Verlag,  Zürich , 1964, S. 517. גרמנית סקירה קצרה על חייו ויצירתו של חיים הזז.  
3.10 753 A Whole Loaf: Introduction Kahn, Sholom J. 1957 A Whole Loaf: Stories from Israel, Karni Publishers, Tel Aviv, 1957, pp. 9-14 אנגלית על סיפוריו התימניים של הזז, בתוך מבוא לאנתולוגיה של סיפורים ישראליים.    
3.10 755 Chajim Hasas Rottenberg, Eva 1964 Schalom: Erzählungen Aus Israel, Diogenes Verlag, Zürich , 1964, S. 328-329. גרמנית סקירה קצרה על חייו ויצירתו של חיים הזז.  
3.10 756 צפונות תימן להזז קשת, ישורון 1960 מולד יח (142-141), מאי 1960, עמ' 196-191. עברית על מוטיבים ברומנים התימניים "יעיש" ו"היושבת בגנים".  
3.10 758 Shtetl and Revolution Alter, Robert 1975 Commentary 59 (2), February 1975, pp. 71-75.  אנגלית על סיפורי המהפכה של חיים הזז; פורסם בשנית כמבוא לתרגום האנגלי של "דלתות נחושת": Haim Hazaz, Gates of Bronze, The Jewish Publication Society, Philadelphia, 1975, pp. VII-XXII  
3.10 761 Hoplänkade: Efterskrift Tarschys, Bernhard 1967 Chaim Hazaz, Hoplänkade (till svenska av Viveka Heyman), Stockholm: Natur och kultur, 1967 שבדית אחרית דבר לרומן "בקולר אחד" בתרגומו השבדי, מאת ברנרד תרשיש.   
3.11 763 חיים הזז, האיש ויצירתו: פתח דבר לאור, דן 1984 דן לאור (עורך), חיים הזז: האיש ויצירתו, הוצאת מוסד ביאליק, ירושלים, תשמ"ד, עמ' 9-5. עברית מבוא כללי על יצירת הזז בפתח קובץ הדברים שנאמרו ביום העיון שנערך במלאת עשר שנים לפטירת הזז במכון ון ליר בירושלים.  
3.11 764 זעקת המהפכה: על מקומו של הזז בתולדות הסיפורת העברית שקד, גרשון 1984 דן לאור (עורך): חיים הזז: האיש ויצירתו, הוצאת מוסד ביאליק, ירושלים, תשמ"ד, עמ' 19-10. עברית    
3.11 765 בין הגות לסיפורת: לבחינת עמדתו הרעיונית של חיים הזז שביד, אליעזר 1984 דן לאור (עורך), חיים הזז: האיש ויצירתו, הוצאת מוסד ביאליק, ירושלים, תשמ"ד, עמ' 34-20. עברית על נאומיו של הזז בקובץ "משפט הגאולה"  
3.11 766 "דברים שיעשו את שליחותם" אלמגור, דן 1997 הדאר, גליון לו, 9 במאי 1997, עמ' 226-228.  עברית ביקורת על ספרו של יוסף טובי, דמות ודיוקן עצמי: היהודי מתימן בספרות העברית, והתייחסות ליצירת הזז.  
3.11 767 מדרש ההיסטוריה בסיפורי ח. הזז מירון, דן 1956 על המשמר (דף לספרות ואמנות), 28 בספטמבר
1956, עמ' 5.
עברית בראש המאמר הקדשה: "למורי דב סדן, ביקר". נדפס שנית, בשינויים, בספרו של דן מירון: חיים הזז, הוצאת ספריית פועלים, 1959, עמ' 19-11.  
3.11 768 חיים הזז: 60 שנות חיים, 40 שנות יצירה גולד, א. 1957 "קול העם", 22 בנובמבר 1957, עמ' 4 עברית הערכה ביקורתית, מתוך השקפה מרקסיסטית, על יצירתו של הזז.   
3.11 769 הדואליות של הזמן האנושי ב"בקץ הימים" ג'אנו-ביסמות, ז'קלין [Genot-Bismuth, Jacqueline] 1972 במה 54-53 (107-106), אביב-קיץ תשל"ב, עמ' 38-31. עברית על המחזה "בקץ הימים". תרגום מצרפתית של המאמר: Haim Hazaz – La dualité du temps humain dans Au terme des jours. ראו תיק 3:535  
3.11 770 משמעות ההיסטוריה היהודית (על סיפורי חיים הזז) מירון, דן 1957 "משא" (מוסף "למרחב"), 1 בנובמבר 1957, עמ' 8.  עברית    
3.11 772 Sundial by Haim Hazaz אבישי, מרדכי 1973 Hebrew Book Review 9, Summer 1972, pp. 13-15 אנגלית ביקורת על הקובץ "אבן שעות", ובעיקר הסיפור "דברי הימים".  
3.11 773 Hayyim Hazaz - 1968 Hebrew Abstracts XII (1968-1969), p. 2  אנגלית ביוגרפיה קצרה של חיים הזז באנגלית. ככל הנראה, נכתבה בידי אברהם יצחק כ"ץ.  
3.11 774 Key Motifs in the Writings of Hayyim Hazaz Morris, Elaine I. 1968 Hebrew Abstracts XII (1968-1969), p. 3 אנגלית תקציר של עבודת הדוקטורט שכתבה איליין מוריס על יצירתו של חיים הזז, במסגרת אוניברסיטת ניו יורק.   
3.11 775 ארבעה ספרים של חיים הזז צמח, שלמה 1953 בחינות 4 (אדר תשי"ג), עמ' 13-3. עברית ביקורת על ארבעת כרכי "יעיש", עם השלמתם. בתיק גם: העתק של הדפסה חוזרת ממאמר זה, שהופיע בשנית בספרו של שלמה צמח: מסה וביקורת, הוצאת אגודת הסופרים העברים ליד דביר, תל אביב, תשי"ד, עמ' 279-253.  
3.11 776 תזמורו של הטקסט בסיפורי הזז סמילנסקי, יזהר 1984 דן לאור (עורך): חיים הזז: האיש ויצירתו, הוצאת מוסד ביאליק, ירושלים, תשמ"ד, עמ' 50-35. עברית על לשונו של חיים הזז.  
3.11 777 משהו ללשונו של הזז אברמסון, שרגא 1984 דן לאור (עורך): חיים הזז: האיש ויצירתו, הוצאת מוסד ביאליק, ירושלים, תשמ"ד, עמ' 78-51. עברית    
3.11 778 עולם הכלים השבורים מגד, אהרון 1984 בתיק: 1. גיליון מוסף "תרבות וספרות" של עיתון "הארץ" מיום 11. במארס 1983, ובו פרסום ראשון של המאמר; 2. עותק מן הפרסום השני של המאמר, מתוך: דן לאור (עורך), חיים הזז: האיש ויצירתו, הוצאת מוסד ביאליק, ירושלים, תשמ"ד, עמ' 91-79. עברית דברים שנישאו בכ"ג באדר תשמ"ג (8 במארס 1983) בישיבה מיוחדת של ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, לציון 10 שנים לפטירתו של חיים הזז.  
3.11 779 אדם מישראל' כ'אדם מיוחד' ו'מופלא': לשאלת האפיון בסיפורי הזז שקד, מלכה 1997 מחקרי ירושלים בספרות עברית טז (תשנ"ז), עמ' 129-115. עברית    
3.11 780 הזז, חיים שביד, אליעזר 1961 האנציקלופדיה העברית: כללית, יהודית וארצישראלית, הוצאת החברה להוצאת אנציקלופדיות בע"מ, תל אביב, תשכ"א, עמ' 980-976. עברית מאמר ביוגרפי-אנציקלופדי מקיף על חיים הזז ויצירתו.  
3.11 781 Hayim Hazaz תורן, חיים 1955 The Jerusalem Post, November  12, 1955, p. 6 אנגלית מאמר כללי על חיים הזז; פתוח בהשוואה עם עגנון.  
3.11 783 ההוי התימני ב"יעיש" צדוק, משה 1953 "דבר", 16 בינואר 1953, עמ' 8. עברית על הרומן "יעיש"  
3.11 786 The Messianic Background to "The End Of Days" אורון, מיכל 1982 Haim Hazaz, The End of Days, Tel Aviv, 1982, pp. 127-130. אנגלית אחרית דבר לתרגום המחזה "בקץ הימים"  
3.11 787 "The End of Days" and the Expressionist Play שקד, גרשון 1982 Haim Hazaz, The End of Days, Tel Aviv, 1982, pp. 131-158. אנגלית אחרית דבר לתרגום המחזה "בקץ הימים". תרגום של המאמר: "בקץ הימים" והמחזה האקספרסיוניסטי (ראו תיק 3:639).   
3.11 791 ח. הזז ביצירתו החדשה מיכלי, בנימין יצחק 1952 "דבר", 29 באוגוסט 1952, עמ' 3 [חלק א']; 5 בספטמבר 1952, עמ' 3 [חלק ב']. עברית מאמר מפורט על ארבעת כרכי "יעיש".   
3.11 792 ח. הזז (לבואו לארץ) אשכולי, אהרן זאב 1931 "דבר", 24 באפריל 1931, עמ' 8 (מוסף לשבתות ולמועדים, כו, עמ' 2).  עברית מאמר על הזז, שפורסם כשבוע לאחר עלייתו ארצה. כולל התייחסות לרומן "בישוב של יער".  
3.11 793 חיים הזז - סופר היהדות ב. הוגן [יהושע טן-פי] 1945 "הד ירושלים", 27 באפריל 1945. עברית בגוף המאמר שולבה רפרודוקציה מציור דיוקנו של הזז בידי פנחס ליטבינובסקי  
3.11 794 שאלות ותשובות צמח, שלמה 1959 שתי וערב: דברי ביקורת, הוצאת עם עובד, תל אביב, תשי"ט, עמ' 30-7. עברית מאמר על הלשון בספרות העברית עם התייחסות נרחבת ליצירתו של חיים הזז.  
3.11 795 אמצעים רטוריים בארבע שיחות בסיפור "בעלי תריסין" לחיים הזז הורביץ, מירי 1996 חלקת לשון 23, חורף תשנ"ז, עמ' 110-92. עברית    
3.11 796 עיוני שיח וסגנון בסיפורי חיים הזז הורביץ, מירי 1996 אקדם 9 (יולי 1996, אב תשנ"ו), עמ' 2. עברית בתיק: 1. תקציר של ההרצאה שנשאה מירי הורביץ בערב השנתי לכבוד פרופ' אלרהנד, אשר פורסם בכתב העת "אקדם"; 2. תמסיר שחולק במהלך ההרצאה, ובו דוגמאות שונות מסיפורי הזז.  
3.11 798 רחים שבורים בן גריון, עמנואל 1943 מאזנים ה (יד), תמוז תש"ג, עמ' 302-298. עברית ביקורת על הקובץ "ריחיים שבורים" ובייחוד הסיפור "דורות הראשונים".  
3.11 799 The Totality of Jewry in the Works of Hayyim Hazaz זילברשלג, יצחק 1977 Eisig Silberschlag, From Renaissance to Renaissance, Vol. 2, Ktav Publishing House, New York, 1977, pp. 277-385. אנגלית    
3.11 801 עם קריאת "הדרשה" טמיר, נח 1942 "גליונות" כרך יד, ח', עמ' 108-107. עברית    
3.11 802 אבנים רותחות של ח. הזז זמורה, ישראל 1946 "הארץ", 20 בספטמבר 1946, עמ' 7. עברית ביקורת על הקובץ "אבנים רותחות", סמוך להופעתו. בגוף המאמר שולב רישום דיוקנו של חיים הזז מאת איזידור אשהיים.  
3.11 803 ח. הזז - יעיש לוי, מאיר 1946 "דבר", 17 באוקטובר 1947, עמ' 7-6. עברית ביקורת על הכרך הראשון של "יעיש" מאת אחד מעולי תימן.  
3.11 804 הזז: "בקץ הימים" קרופניק [קרוא], ברוך 1950 "הבוקר", 26 במאי 1950, עמ' 2. עברית ביקורת על המחזה "בקץ הימים" בהוצאת עם עובד, לפני העלאתו על הבמה.  
3.11 805 בדרך אל המלך המשיח מולודובסקי, קדיה 1948 מולד א' (1), אדר-אלול תש"ח, עמ' 77-75. עברית ביקורת על הרומן "היושבת בגנים".   
3.11 806 הדרמה של הגאולה בהט, יעקב 1950 מולד ד' (5), תש"י, עמ' 254-251. עברית על המחזה "בקץ הימים"   
3.11 807 על גבול הגרוטסקי והטראגי קרמר, שלום 1961 גזית יט, ב-ג (תשכ"א), עמ' 24-21. עברית פרק שני ממסה על הרומן "יעיש". חזר ונדפס בספרו של שלום קרמר: "ריאליזם ושבירתו", הוצאת מסדה, 1968, עמ' 167-159.  
3.11 808 בין חלום וצלי קדרה כנעני, דוד 1951 אורלוגין 3 (יוני 1951), עמ' 56-29. עברית בתיק גם: העתק של מאמר זה כפי שנדפס שנית בספרו של דוד כנעני, בינם לבין זמנם: מסות על הספרות העברית החדשה, הוצאת ספרית פועלים, מרחביה, 1955, עמ' 93-37.  
3.11 809 הווי תימני ביצירת הזז כנעני, דוד 1952 "על המשמר", 27 ביוני 1952, עמ' 5. עברית קטע מתוך המסה "בין חלום וצלי קדרה", העוסק ביצירתו התימנית של יעיש; פורסם בשנית לרגל הופעת הכרך האחרון של "יעיש".   
3.11 810 ח. הזז: רמזי בקורת מינץ, אריה ליב 1929 "הארץ", 22 במארס 1929, עמ' 5. עברית ראו את מכתבו של א"ל מינץ אל הזז מאותה שנה, תיק 5:89. המאמר עוסק בסיפורי המהפכה של הזז, ובסופו צויין כי הוא נכתב בברלין, בשנת תרפ"ו - זהו אחד ממאמרי הביקורת הראשונים על הזז.  
3.11 816 חידושי סופרים שוחט, ניר 1968 ניב שפתיים: ניבים ומטבעות לשון למיניהם. הוצאת קרית ספר, ירושלים, תשכ"ח, עמ' 46-45. עברית רשימה של מטבעות לשון מקוריים, ובתוכם מאת חיים הזז.   
3.12 818 על החרבות סדן, דב 1934 גליונות א (ג), שבט תרצ"ד, עמ' 221-213. עברית מסה על סיפורי המהפיכה של חיים הזז. בתיק גם: העתק ההדפסה החוזרת של מאמר זה, תחת הכותרת: "פרקי הפכה", בתוך ספרו של דב סדן, בין דין לחשבון: מסות על סופרים וספרים, הוצאת דביר, תל אביב, תשכ"ג, עמ' 242-234.   
3.12 821 חיים הזז: מלים בגדולתן ברזל, הלל 1971 גזית כז, ט-יב (321-324), עמ' 12-5. עברית מאמר שראה אור בעקבות זכייתו של הזז בפרס ביאליק תשל"א. המאמר עוסק בסיפוריו התימניים של הזז.   
3.12 822 תקופת "עגנון והזז"? שאנן, אברהם 1977 אברהם שאנן, הספרות העברית החדשה לזרמיה, הוצאת ספרית דבר, תל אביב, 1977, כרך חמישי, עמ' 51-29. עברית פרק חמישי מתוך מחקרו המקיף של אברהם שאנן על הספרות העברית החדשה; עוסק בעיקר בזיקה השונה של יצירות הזז ועגנון אל הספרות האירופית.  
3.12 824 בסוד מעלת גיבורים קלעי, חנוך 1963 האומה ב (5), תשכ"ג, עמ' 146-142 עברית ביקורת על הרומן "בקולר אחד".  
3.12 825 הזיה למעשה: על טעויותיו הפוריות של יודקה ברזל, אלכסנדר 1979 מאזנים נ (1), כסלו תש"ם (דצמבר 1979), עמ' 28-25. עברית על הסיפור "הדרשה".  
3.12 826 פאנורמה של ניגודים ואיזון שאנן, אברהם 1977 אברהם שאנן, הספרות העברית החדשה לזרמיה, הוצאת ספרית דבר, תל אביב, 1977, כרך חמישי, עמ' 123-164. עברית השוואה בין עגנון להזז. פתיחתו של פרק זה פורסמה כמאמר נפרד בקובץ חיים הזז: מבחר מאמרים על יצירתו, הוצאת עם עובד, תשל"ח, עמ' 311-305, תחת הכותרת: "בין הזז לעגנון" (ראו תיק 3:640).  
3.12 827 בהט, יעקב בהט, יעקב 1947 עתים, 20 בנובמבר 1947, עמ' 24-23. עברית    
3.12 830 סיפורי חיים הזז רבינוביץ, יעקב 1943 יעקב רבינוביץ, מסלולי ספרות, הוצאת מ. ניומן, ירושלים, 1971, כרך ב', עמ' 434-429 עברית מסת ביקורת על הקובץ "ריחיים שבורים", ובייחוד על הסיפור "דורות הראשונים". נדפסה לראשונה בשנת תש"ג.  
3.12 831 "שמואל פרנקפורטר" לחיים הזז רבינוביץ, יעקב 1926 יעקב רבינוביץ, מסלולי ספרות, הוצאת מ. ניומן, ירושלים, 1971, כרך ב', עמ' 661-660 עברית    
3.12 834 חיים הזז/ דיוקן שמיר, משה 1989 משה שמיר, נושאי המשך: על גדולי הספרות העברית והעולמית, הוצאת דביר, תל אביב, תשמ"ט, עמ' 127-125. עברית עיבוד של מאמר שפורסם באנציקלופדיה "עולם חדש" שראתה אור בהוצאת ספריית מעריב, 1978.  
3.12 839 משיחיות וגלות שמואלי, אפרים 1950 "על המשמר", 16 ביוני 1950, עמ' 4. עברית על המחזה "בקץ הימים".  
3.12 840 מעבר לספרות שמיר משה 1953 "דבר", 24 באפריל 1953, עמ' 3 עברית ביקורת על ספר המסות של עזריאל אוכמני, "לעבר האדם" (ספרית פועלים, מרחביה, תשי"ג) ובה פרק המוקדש ליחסו של אוכמני אל יצירת חיים הזז. בתיק גם: הדפסה שנייה של מאמר זה, מתוך ספרו של משה שמיר, נושאי המשך: על גדולי הספרות העברית והעולמית, הוצאת דביר, תל אביב, תשמ"ט, עמ' 231-225.  
3.12 841 מחצית עגומה שמיר, משה 1989 משה שמיר, נושאי המשך: על גדולי הספרות העברית והעולמית, הוצאת דביר, תל אביב, תשמ"ט, עמ' 249-252. עברית דיון על יחסו של דן מירון לשירת יוכבד בת-מרים, ובתוכו התייחסות לתגובתה של יוכבד בת-מרים אל המהדורות המתוקנות של כתבי חיים הזז.  
3.12 844 "נטול אדם מישראל ביוגרפיה משלו": על דרכי האיפיון ביצירתו של הזז שקד, גרשון 1983 בצרון ה (20-19), תשרי תשמ"ד, עמ' 23-15. עברית    
3.12 845 עיונים במוטיב הגאולה ברומן "היושבת בגנים" רצהבי, יהודה  1983 בצרון ה (20-19), תשרי תשמ"ד, עמ' 29-24. עברית    
3.12 846 הסיפור הסמלני של חיים הזז: דיון בשינויי נוסח ב"הגלגול" ו"חופה וטבעת" זמרן, איתי 1983 בצרון ה (20-19), תשרי תשמ"ד, עמ' 38-29. עברית דיון בנוסחי הסיפור "הגלגול" והסיפור "חופה וטבעת". מבוסס על עבודת הדוקטורט של איתי זמרן.  
3.12 847 הערת ארכיונאי וייסבלאי, גיל 2006 הדור: השנתון העברי של אמריקה תשס"ז (2006), עמ' 51. עברית על ארכיונו של חיים הזז ועל הסיפור הגנוז "ספינה בנמל".  
3.12 848 תוכחה ומילואים לה סדן, דב 1962 דף כ"א (יולי 1962), עמ' 21-20. עברית תגובה לנאומו של חיים הזז "הסופר והמציאות", בוועידת אגודת הסופרים העברים. בתיק: גליון שלם של כתב העת "דף", ובו גם נוסח הנאום של חיים הזז; העתק מהפרסום השני של המאמר, בשינויים קלים, שהופיע בספרו של דב סדן, פולמוס ושווה פולמוס, הוצאת מוסד ביאליק, ירושלים, תשל"ב, עמ' 76-68.  
3.12 849 חיים הזז: צו די שלושים פון בארימטען העברעאישען שריפטשטעלער זינגר, שמואל דוד 1973 "פארווערטס", 22 באפריל 1973, עמ' 7-6. יידיש מאמר כללי על יצירתו של הזז; פורסם בשלושים לפטירתו.  
3.12 850 שבתי צבי והשבתאות בעולמה של הספרות העברית החדשה ורסס, שמואל 2001 מחקרי ירושלים בספרות עברית יח (תשס"א), עמ' 136-105. עברית על המחזה "בקץ הימים", במסגרת דיון ביצירות ספרות העוסקות בשבתאות. התיק חסר.  
3.12 851 בחינה מחודשת של יצירת הזז באירועי יום השנה העשירי למותו ארזי, רות 1983 בצרון ה (20-19), תשרי תשמ"ד, עמ' 43-39, 72. עברית    
3.12 852 הסופר הזז ויהדות תימן רצהבי, יהודה  1999 "הצופה", 15 בינואר 1999, עמ' 9 עברית    
3.12 853 מבט חדש ביצירותיו התימניות של חיים הזז ברגד, זאב 1973 הספרות ד (2), אפריל 1973, עמ' 250-232. עברית    
3.12 854 עבד של הזמן: עבודת האֵבל בסיפורת השואה של דור תש"ח הולץ, טל 2017 מחקרי ירושלים בספרות עברית כט (תשע"ז), עמ' 304-279 עברית על הסיפור "חופה וטבעת", לצד סיפורים מאת משה שמיר ויהודית הנדל.  
3.12 855 חיים הזז - הסופר, הדרשן והנואם ברשאי, אבינועם 1985 מחקרי ירושלים בספרות עברית ה (תשמ"ה), עמ' 34-7. עברית מאמר מחקרי הכולל גם התייחסות לאפיוני דמויות, דיאלוגים ואמצעים רטוריים ביצירת הזז.  
3.12 856 כמיהת הגאולה אצל חיים הזז כצנלסון, רבקה 1972 "דבר הפועלת", אוקטובר 1972, עמ' 44. עברית על המחזה "בקץ הימים", בעקבות העלאתו בתיאטרון "הבימה".  
3.12 857 חיים הזז: בקולר אחד עוגן, צפירה 1999 נתיב: כתב עת למחשבה מדינית, חברה ותרבות 2 (12), פברואר 1999, עמ' 98-102. עברית    
3.12 858 חיים הזז: חגורת המזלות אברמסקי, יעקב דוד 1959 "הבוקר", 2 בינואר 1959, עמ' 5. עברית ביקורת על הקובץ "חגורת מזלות", ובמיוחד על הנובלה "נהר שוטף".  
3.12 859 בין לשון המקורות ללשון האמנות: עיונים בסגנונו של חיים הזז בהט, יעקב 1970 הספרות ב (3),אוגוסט 1970, עמ' 564-538. עברית כולל השוואות מרובות בין המהדורות השונות של כתבי הזז.  
3.12 860 The New Hero of Hayim Hazaz Band, Arnold J. 1960 Judaism: A Quarterly Journal 9 (1960), pp. 152-158. אנגלית על הנובלה "אופק נטוי" בקובץ חגורת מזלות.  
3.12 861 חיים הזז: למלאת לו ששים שנה ליכטנבום, יוסף 1959 הדאר, 29 במארס 1959, עמ' 33-34 עברית מאמר כללי על יצירתו של חיים הזז  
3.12 862 ייחודו של חיים הזז שזר, רחל 1960 "דבר", 5 בפברואר 1960, עמ' 8-7. עברית דברים שנאמרו בבית הנשיא, במסיבה שנערכה ביום 30 בדצמבר 1959 לכבוד חיים הזז.  
3.12 863 "פרקי מהפכה": על יסוד אחד בלשונו של הזז שפירא, זושא 1961 גזית יח (יא-יב), מארס 1961, עמ' 16-15. עברית השוואה בין "פרקי מהפכה" לבין "נהר שוטף"  
3.12 864 "חגורת המזלות" לחיים הזז זמורה, ישראל 1958 בצרון, ??? טבת-שבט תשי"ט, עמ' 198-196. עברית על סיפורי הקובץ חגורת מזלות: "אופק נטוי", "חופה וטבעת" ו"נהר שוטף".  
3.12 865 י"ב כרכים לחיים הזז [מיכלי, בנימין יצחק] 1971 מאזנים לב, טבת תשל"א, עמ' 146-145. עברית בעקבות הענקת פרס ביאליק לחיים הזז על שנים-עשר הכרכים.  
3.12 866 חיים הזז ז"ל לובן, יוסף 1973 בחוגים לספרות 5 (אפריל 1973), עמ' 2. עברית נקרולוג על הזז. מציין פגישה שנערכה עם הזז סמוך לפטירתו.  
3.12 867 סיפור חדש של הזז זכאי, דוד 1958 "דבר", 5 בספטמבר 1958, עמ' 12. עברית ביקורת על הנובלה "אופק נטוי" בקובץ "חגורת מזלות".  
3.12 868 עד להיכן נטוי האופק מירון, דן 1958 "הארץ", 22 באוגוסט 1958, עמ' 5. עברית ביקורת על הנובלה "אופק נטוי" בקובץ "חגורת מזלות".  
3.12 869 חגורת המזלות זמורה, ישראל 1958 "הפועל הצעיר" 3, 8 באוקטובר 1958, עמ' 16. עברית על הנובלה "אופק נטוי", עם התייחסות לביקורתו של דן מירון (ראו תיק 3:868).  
3.12 870 חגורת מזלות גרודזנסקי, שלמה 1958 "דבר", 10 באוקטובר 1958, עמ' 5. עברית על סיפורי הקובץ חגורת מזלות: "אופק נטוי", "חופה וטבעת" ו"נהר שוטף".  
3.12 871 עיון ב"חתן דמים" בהט, יעקב 1961 "דבר", 24 במארס 1961, עמ' 6-5. עברית    
3.12 872 הערות בשוליה של גלישה מירון, דן 1968 "מעריב", 8 במארס 1968, עמ' 22-23. עברית תגובה למאמרו של נתן אלתרמן, "תגובה שגלשה על גדותיה", בעקבות הפולמוס שעורר נאומו של חיים הזז בעצרת לכבוד יום הולדתו ה-70 ("אורלוגין"), דבריו שם על ספרות יידיש, והתקפתו של דן מירון כנגד הזז.  
3.12 873 חיים הזז זז מן הסיזון מרגלית, דן 1963 "חרות", 28 במארס 1963, עמ' 4. עברית על הרומן "בקולר אחד"  
3.12 874 לא שליח ציבור אבל אמן דרומי, מ. 1963 "מעריב", 8 בינואר 1963, עמ' 4. עברית בעקבות פרסום פרקי הרומן "בקולר אחד" בעיתון "מעריב" ובמאסף אגודת הסופרים.   
3.12 875 הוא היחיד הכותב ביראת שמיים ספרותית הזז, אביבה 1999 "מעריב", 24 בספטמבר 1999, עמ' 36. עברית דברים שנשאה אביבה הזז באוניברסיטת בר-אילן, בכנס שהוקדש לציון מאה שנה להולדתו של חיים הזז.  
3.12 876 עיון ב"הדרשה" לח. הזז בהט, יעקב 1961 "דבר", 17 בנובמבר 1961, עמ' 7 (חלק א'); 1 בדצמבר 1961, עמ' 7 (חלק ב'). עברית    
3.12 877 האויב שבפנים לוי, מיקי 2009 "מעריב" (מוסף תרבות), 10 באפריל 2009, עמ' 24. עברית מסה קצרה על הזז במסגרת סדרת "הנעלמים"  
3.12 878 ה"מליצה" החדשה ברוך, יצחק לייב 1937 "הבוקר", 15 בינואר 1937, עמ' 4. עברית על לשונו של חיים הזז ברומן "בישוב של יער" ובסיפור "חלוצים".  
3.12 879 עם "יעיש" של ח. הזז אסף, מיכאל 1952 "דבר", 26 בספטמבר 1952, עמ' 3. עברית    
3.12 880 אמנות הסיפור של ח. הזז ליף, חיים 1983 בצרון ה (20-19), תשרי תשמ"ד, עמ' 6-4. עברית כולל תיאור פגישות שנערכו בביתו של הזז.  
3.12 883 מהות היהדות והציונות ע"פ 'הדרשה' של חיים הזז סרלין, אהוד 1989 "הדאר", 20 באוגוסט 1999, עמ' 22. עברית    
3.12 884 לדעת ספרים לדעת לב גילעת, יעל 2021 תהודה 40 (תשפ"א), עמ' 75-92 עברית    
3.12 885 אדם שידע אהבה, חי אחרת נגב, אילת 1992 "ידיעות אחרונות" (מוסף 7 ימים), 17 באפריל 1992, עמ' 84-69. עברית ריאיון מקיף עם אביבה הזז על חייה, ובכלל זה על עבודתה לצדו של חיים הזז. פורסם לרגל הופעת הביבליוגרפיה המוערת של כתבי חיים הזז. הריאיון ראה אור בשנית, בתוך ספרה של אילת נגב, שיחות אינטימיות, הוצאת ידיעות אחרונות, ספרי חמד, 1995. בתיק: גיליון של העיתון ועליו תיקונים והערות בכתב ידה של אביבה הזז. הגרסה שהודפסה בספר תוקנה בהתאם להערותיה של אביבה הזז.   
3.12 886 הזז מספר נהור, אשר 1952 "חרות", 15 באוגוסט 1952, עמ' 4. עברית ביקורת על הקובץ "סיפורים נבחרים" מאת חיים הזז, בהוצאת "דביר".  
3.12 887 אף על פיכן, נוע ינוע: על חיים הזז מירון, דן 2003 דימוי; כתב עת לספרות, אמנות, בקורת ותרבות יהודית 23 (תשס"ד), עמ' 48-42 עברית מאמר המבוסס על דברים שנשא דן מירון במשכן הנשיא בערב הפתיחה לציון 30 שנה לפטירת חיים הזז. חזר ונדפס בספרו, הספריה העיוורת: פרוזה מעורבת, הוצאת ידיעות אחרונות וספרי חמד, 2005.  
3.12 888
שובו של הרכיב העברי - כיצד? על פי הרומן "בישוב של יער" מאת חיים הזז
פישלר, ברכה 2006
העברית שפה חיה: קובץ מחקרים על הלשון בהקשריה החברתיים-תרבותיים בעקבות כנס אורנים תשס"ד, כרך ד,  הוצאת הקיבוץ המאוחד, תל-אביב, 2006, עמ' 390-365.
עברית    
3.12 889 מבני הפירוט בלשונו של חיים הזז הורביץ, מירי 1999-2001
ספר בן-ציון פישלר; מחקרים בלשון העברית ובהוראתה. בעריכת אורה (רודריג) שורצולד ורפאל ניר. הוצאת רכס, אבן יהודה, 2001
עברית מאמר המבוסס על הרצאה שנישאה במסגרת כנס האגודה הישראלית לבלשנות שימושית (איל"ש), 3 באוקטובר 1999. בתיק גם: תמסיר שחולק לבאי הכנס, וצורף להרצאה.  
3.12 890 עגנונית, הזזית, שלונסקאית וכו' רבי, יעקב 1984 "על המשמר", 13 באוגוסט 1984, עמ' 6. עברית מאמר על סגנונם הלשוני של סופרים, ובתוכם הזז. בתיק גם: העתק הפרסום השני של מאמר זה, מתוך הספר: יעקב רבי, לשון בריאה, הוצאת מוסד ביאליק, ירושלים, תשנ"ד, עמ' 235-230.  
3.12 891 ח. הזז: שלולית גנוזה פוני, מלכה 1994 מלכה פוני, הסיפור הקצר: פרקי לימוד (הכנה לבחינת הבגרות בספרות), הוצאת ידיעות אחרונות - ספרי חמד, תל אביב, 1994, עמ' 176-151. עברית מערך שיעור וסיכומים להוראת הסיפור "שלולית גנוזה" בכיתות העליונות של בית הספר התיכון.   
3.13 892 לשונות ספק בסיפורי חיים הזז: "ספק א ספק ב" הורביץ, מירי 1999 חלקת לשון 28, קיץ תשנ"ט, עמ' 35-22. עברית עיבוד של הרצאה שנישאה בכנס ה-25 של האגודה הישראלית לבלשנות שימושית (איל"ש), ב-13 באוקטובר 1998.  
3.13 893 טר"ף בפי חיים הזז: קו לשון בסיפוריו הורביץ, מירי 1999 לשוננו 62 (א-ב), אדר תשנ"ט, עמ' 106-93. עברית    
3.13 895 תחושת הבאות ביצירתו של חיים הזז הזז, אביבה 1998   עברית דברים שנשאה אביבה הזז באוניברסיטת בר-אילן בכנס לציון מאה שנים להולדתו של חיים הזז, בחודש דצמבר 1998, ומבוססים, בחלקם, על מאמר תחת אותה כותרת, שפורסם ב"מעריב" שנים אחדות קודם לכן (ראו תיק 3:533).  
3.13 897 משפט הגאולה: הצלע החסרה במעגל היהודי-ביקורתי ביצירת הזז הלוי, יוסף 1995 יוסף הלוי, דמות ודיוקן עצמי: היהודי מתימן בספרות העברית, הוצאת "אעלה בתמר", תל אביב, תשנ"ה, עמ' 95-83. עברית    
3.13 898 הזז - מספרם של תימנים? הליכות ומנהגי צנעא ב"יעיש" הלוי, יוסף 1995 יוסף הלוי, דמות ודיוקן עצמי: היהודי מתימן בספרות העברית, הוצאת "אעלה בתמר", תל אביב, תשנ"ה, עמ' 81-69. עברית    
3.13 899 לאביבה הזז פרס, שמעון 1990 שמעון פרס, יומן קריאה: מכתבים לסופרים, הוצאת ידיעות אחרונות, תל אביב, 1994, עמ' 95-94. עברית על הקובץ "עשרה סיפורים: מבחר חדש", בעריכתן של אביבה הזז וחיה הופמן.  
3.13 900 סאגה תימנית על עולי תרמ"ב הופמן, חיה 1983 שלום סרי (עורך), סעי יונה: יהודי תימן בישראל, הואצת עם עובד ואגודת "אעלה בתמר", תל אביב, תשמ"ג, עמ' 127-113. עברית מאמר על ישראל זרחי וספרו "כפר השילוח", הכולל פרק נרחב על הזז, "היושבת בגנים" והשפעת סגנונו על זרחי.  
3.13 901 שלולית גנוזה' ותיקוניו של הזז אורן, יוסף 1969 מאזנים ל' (א') כסלו תש"ל (דצמבר 1969), עמ' 73-68. עברית    
3.13 902 האשה בעדה הכורדית: השוואה בין 'רחמים' לחיים הזז לבין סיפורי עם יהודים כורדיים גורל, יונתן חיים 1980 במערכה: בטאון הציבור הספרדי ועדות המזרח 21,6 [250] (תשמ"א) עמ' 41-40, 58.      
3.13 903 בין סיפורת לנאום: על המסר הרעיוני של יצירת הזז שביד, אליעזר 1983 "דבר", 28 באוקטובר 1983, עמ' 28 באוקטובר 1983, עמ' 19-18. עברית על "משפט הגאולה"; נוסח מלא של הדברים שנשא אליעזר שבייד ביום העיון שנערך במכון ואן-ליר לציון עשור לפטירתו של חיים הזז; פורסם בשינויים בחוברת: חיים הזז, האיש ויצירתו, הוצאת מוסד ביאליק, ירושלים, תשמ"ד, עמ' 34-20 (ראו תיק 3:765).  
3.13 904 בין אידיאולוגיה לאפוס בסיפורו של חיים הזז "אדם מישראל" כלב, יפה 1989 החינוך וסביבו: שנתון סמינר הקיבוצים יא (תשמט), עמ' 138-133 עברית    
3.13 905 בפרד"סו של חיים הזז ו. דר (ב"י מיכלי) 1979 מאזנים מח (2), טבת תשל"ט, עמ' 151. עברית ביקורת על הקובץ: מאסף חיים הזז (בעריכת דב סדן ודן לאור).  
3.13 906 הזיות גאולה ומציאות-חיים: דורות יהודיים אצל חיים הזז אבישי, מרדכי 1969 מרדכי אבישי, שרשים בצמרת: יוצרים בספרות העברית, הוצאת אל"ף, תל אביב, תשכ"ט, עמ' 119-107. עברית בעיקר על הרומן "היושבת בגנים"  
3.13 907 סימני דרך כהן, אדיר 1983 כלבו חיפה, 18 במארס 1983, עמ' 59-57. עברית עיון בסיפורי הקובץ "חגורת מזלות" וברומן "בקולר אחד".  
3.13 910 מוטיב הגאולה ביצירת הזז בן שלמה, יוסף 1994 נתיב: כתב עת למחשבה מדינית, חברה ותרבות 2 (37), מארס 1994, עמ' 77-81. עברית דברים שנאמרו בערב לזכרם של חיים הזז ונתן אלתרמן במדרשת ארץ-ישראל בקדומים.  
3.13 911              
3.13 912 גיבורים עגולים או לביבות של פורים אלמגור, דן 1994 "הדאר", 18 בפברואר 1994, עמ' 16-14. עברית על הסיפור "דורות הראשונים" וסיפורים אחרים העוסקים במזון.  
3.13 915 נוסח האמת בספרותנו החדשה: גרשון שופמן, שלמה צמח וחיים הזז ברזילי, יצחק 1998 "הדאר", 23 באוקטובר 1998, עמ' 14-12 (חלק א'); 13 בנובמבר 1998, עמ' 21-19 (חלק ב'). עברית על עמדתו האידיאולוגית של חיים הזז   
3.13 917 פרקי מהפכה' לחיים הזז כפארודיה על הספרות האידיאולוגית הרוסית והסובייטית לפידוס, רינה 1998 בקורת ופרשנות 33 (תשנ"ח), עמ' 59-49 עברית על סיפורי המהפכה  
3.13 921 שלושה סיפורים לחיים הזז שה-לבן, יוסף 1960 הד החינוך ןןן (שנה |||) 28 בנובמבר 1960 עברית על הסיפורים "אשמנו", "מת מצוה" ו"הדרשה".  
3.13 922 מספיק בהחלט דור, משה 1968 "על המשמר", 5 ביולי 1968, עמ' 6-5. עברית תגובה בעקבות הפולמוס שעוררו דברי חיים הזז ("אורלוגין") על ספרות יידיש.  
3.13 928 כיסא, שולחן, ספר וגם חלון תל אביבי רפ, דוד 2001 "הארץ", 20 באפריל 2001, עמ' 11 עברית על ציוריו של נחום (זוזיק) הזז. בתיק גם: תרגום לאנגלית של מאמר זה, תחת הכותרת: A Window Torn in Half, שהופיע במהדורה האנגלית של "הארץ" באותו יום.  
3.13 929 רשימות וציונים: עם זכרו של חיים הזז אורלן, חיים 1973 "הדאר", 5 באוקטובר 1973, עמ' ||| עברית כולל זכרונות על הזז, שיחות עמו ושתי איגרות מאת חיים הזז אל חיים אורלן  
3.13 930 "יראת שמיים ספרותית" צימרמן, עקיבא 2001 "הצפה", 20 ביולי 2001, עמ' 12. עברית ביקורת על הקובץ "מי מפחד מקיבוץ גלויות"  
3.13 933 העלייה ההמונית כ"תוכן ונושא" בספרות העברית בשנות המדינה הראשונות לאור, דן 1989 הציונות יד (1989), עמ' 161-175. עברית על הסיפור "אופק נטוי". גירסה מורחבת של המאמר שהופיע בעתון "הארץ", תחת אותה כותרת (ראו תיק 3:496).  
3.13 934 לא באתי להציב מצבה ספרותית לעדה התימנית פלס, יוסי 2001 "הארץ", 10 באוגוסט 2001, עמ' ג 2 עברית ביקורת על ספרו של מרדכי טביב, "כעשב השדה", והתייחסות השוואתית אל סיפוריו התימניים של הזז.  
3.13 935 על התוודעות בני הגלויות בשלושה מסיפורי הזז הזז, אביבה 2000 אביבה הזז, מי מפחד מקיבות גלויות: קיבוץ גלויות ביצירתו של חיים הזז, ירושלים, תש"ס, עמ' 12-9. עברית בתיק גם: טיוטה לדברים  
3.13 936 משה שרת: מכתב לחיים הזז שרת, משה 2000 משה שרת, מאסר עם נייר ועיפרון, העמותה למורשת משה שרת, 2000, עמ' 404-405. עברית מכתבו של משה שרת אל חיים הזז על הקובץ "אבנים רותחות", שנשלח בעת מאסרו בלטרון.  
3.13 937 היושבת בגנים' (1944) לחיים הזז שקד, מלכה 1990 מלכה שקד, חוליות ושלשלת, הוצאת הקיבוץ המאוחד, תל אביב, 1990, עמ' 262-258. עברית    
3.13 940 מומו של ח. הזז ראובני, אהרן 1940 אהרון ראובני, ספרות והוי, הוצאת ראובן מס, ירושלים, תש"א, עמ' 27-23. עברית על סגנונו הלשוני של הזז, בייחוד בסיפור "התייר הגדול" וברומן בישוב של יער.  
3.13 941 חיים הזז: סימניו כסופר קלאסי קרמר, שלום 1968 שלום קרמר, ריאליזם ושבירתו, הוצאת מסדה, תשכ"ח, עמ' 155-149. עברית עיבוד של המאמר "חוליה חסומה" (מאזנים כו (ד), מארס 1968, עמ' 248-244). ראו תיק 3:590.  
3.13 942 Mass Immigration and the Language of Literature לאור, דן 1991 Ariel 85-86 (1991), pp. 5-20 אנגלית תרגום אנגלי של המאמר: 'העלייה ההמונית כ"תוכן ונושא" בספרות העברית בשנות המדינה הראשונות' (ראו תיק 3:933).  
3.13 943 חידודי לשון ביצירתו של חיים הזז בהט, יעקב 1985 לשוננו לעם, קונטרס ח'-י', מחזור לו (תשמ"ה), עמ' 246-244. עברית    
3.13 944 הבשורה על פי יודקה שקולניק, חמי 1984 שדמות פח-פט (תשמ"ד), עמ' 49-46. עברית על "הדרשה" ושאלת זהותו של יודקה  
3.13 945 שם, כינוי קניין והלוואי הבלתי מיודע פישלר, ברכה 1999 תלפיות יא (תשנ"ט-תש"ס), עמ' 187-177 עברית    
3.13 946 מ"רחמים" עד "הדרשה": ריאליזם ומיתוס בכתבי חיים הזז (1943-1933) ברגד, זאב 1973 דברי הקונגרס העולמי השישי למדעי היהדות, ירושלים, תשל"ג, עמ' 75-71. עברית    
3.13 947 שלילת הבינוני - ארכאיזם בלשונם של עגנון והזז פישלר, ברכה 2001 מחקרי ירושלים בספרות עברית יח (תשס"א), עמ' 204-187. עברית    
3.13 948 היבט סוציולינגוויסטי של לשונות שלובות בלשון הסיפורים על בני עדות המזרח - מקרה ה"עבררבית" הורביץ, מירי 1998 עם וספר (י), קיץ תשנ"ח, עמ' 73-56. עברית מחקר בלשני משווה בין חיים הזז, מרדכי טביב, אמנון שמוש, אלי עמיר ודורית רביניאן.  
3.13 949 על "בקולר אחד" מאת חיים הזז עוגן, צפירה 1984 עלי שיח 20-19 (תשמ"ד), עמ' 69-64.  עברית    
3.13 950 שיחות עם חיים הזז אלחנני, אברהם חיים 1978 שבט ועם ג( ח), ניסן תשל"ח, עמ' 421-361. עברית פרקי יומן מפגישות ושיחות עם חיים הזז בשנים 1964-1957; פורסמו בשינויים קלים בלבד בספר: "ארבעה שסיפרו" (ראו תיק 3:661).  
3.14 951 למה התכוון המשורר? על מעמד ה"כוונה" ביצירה אחת מילר, מרדכי 1978 פרקים: שנתון לחינוך, הכשרת מורים ותחומי דעת ז (תשמ"ז), עמ' 48-44. עברית מאמר פרשני להוראת הסיפור "אשמנו"  
3.14 952 בקץ הימים': פרספקטיבה על גלות ופסבדו-גאולה כהן, אברהם-אבי 1978 כנס עברי-מדעי לחקר השפה העברית ותרבותה באירופה 3, אמשטרדם, תשל"ח, עמ' 68-58. עברית    
3.14 954 הגהה מאוחרת פישלר, ברכה 2001 אקדם 18 (ספטמבר 2001, אלול תשס"א), עמ' 3. עברית על מציאת עותק של הספר "בישוב של יער" ובו תיקונים בכתב ידו של הזז.  
3.14 958 מ"הדרשה" אל "כתב אל הנוער העברי": הערות למושג "שלילת הגולה" לאור, דן 2001 אלפיים 21 (2001), עמ' 186-171. עברית    
3.14 959 תו המופת יפה, אברהם בנימין 1968 מאסף: לדברי ספרות, בקורת והגות ח-ט (תשכ"ח), עמ' 169-162. עברית בעיקר על הסיפורים: "אדם מישראל", "הגלגול" ו"התייר הגדול".  
3.14 961 עיונים בלשונם הערבית של גיבורי "היושבת בגנים" להזז רצהבי, יהודה  1981 מחקרי עדות וגניזה, הוצאת מאגנס, ירושלים, תשמ"א, עמ' 317-297. עברית    
3.14 962 ח. הזז, ש. הלקין, ג. שופמן בראי הביקורת הגורני, אברהם 1979 מאזנים מח (4), אדר תשל"ט, עמ' 314-313. עברית ביקורת על הקובץ חיים הזז: מבחר מאמרים על יצירתו בעריכת הלל ברזל.  
3.14 963 מיהו עגנון?  שנידר, שמואל 1983 בצרון ה (18-17) תשמ"ג, עמ' 122-115. עברית ביקורת על ספרה של רנה לי, מסע אל רגע החסד: עיונים ביצירותיהם של ש"י עגנון וחיים הזז  
3.14 964 פסיכודרמה אקטואלית על גלות ופסבדו-גאולה: עיון במחזה 'בקץ הימים' לח. הזז כהן, אברהם 1989 החינוך וסביבו: שנתון סמינר הקיבוצים יא (תשמט), עמ' 149-139 עברית    
3.14 974 מהותה ומקורותיה של תנועת "העברים הצעירים" קורצוייל, ברוך 1965 ברוך קורצווייל, ספרותנו החדשה: המשך או מהפכה? הוצאת שוקן, ירושלים ותל אביבף, תשכ"ה, עמ' 300-270 עברית כולל התייחסות נרחבת להזז ולהשפעת "הדרשה" על הכנענים  
3.14 975 מהפכה וגאולה: חיים הזז הלפרן, יחיאל 1961 יחיאל הלפרן, המהפכה היהודית: מאבקים רוחניים בעת החדשה, הוצאת עם עובד, תל אביב, תשכ"א, עמ' 545-518 עברית סקירה מקיפה של מוטיב הגאולה ומוטיב המהפכה במרבית יצירתו של הזז, החל מ"פרקי מהפכה" ו"בישוב של יער" וכלה ב"אופק נטוי".  
3.14 976 "משא הפתיחה" ונטל המשא פורת, יהושע 1989 יהושע פורת, שלח ועט בידו: סיפור חייו של אוריאל שלח (יונתן רטוש), הוצאת מחברות לספרות, תל אביב, תשמ"א, עמ' 191-186. עברית פרק מתוך הביוגרפיה של יונתן רטוש, ובו התייחסות נרחבת להזז ולהשפעת "הדרשה" על תנועת הכנענים.  
3.14 979 דילמות מודרניות ירושלמי, יוסף חיים 1988 יוסף חיים ירושלמי, זכור: היסטוריה יהודית וזיכרון יהודי, הוצאת עם עובד, תל אביב, תשמ"ח, עמ' 129-123. עברית על "הדרשה"  
3.14 981 הזז: בקץ הימים שקד, גרשון 1970 גרשון שקד, המחזה העברי ההיסטורי בתקופת התחייה, הוצאת מוסד ביאליק, תל אביב, תש"ל, עמ' 103-94. עברית פרק מתוך הספר, העוסק במחזה "בקץ הימים".   
3.14 985 הסיפור הסטירי, או הערכת עצמנו לאור החורבן והגאולה בן אור (אורינובסקי), אהרון 1968 אהרון בן אור (אורינובסקי): תולדות הספרות העברית בדורנו, כרך שני: מספרים, מבקרים ופובליציסטים, הואת יזרעאל, תל אביב, תשכ"ח, עמ' 131-97. עברית פרק ובו סקירה נרחבת, כולל ביבליוגרפיה, על כלל יצירתו של חיים הזז; נכתב לפני הופעת המהדורה המתוקנת של שנת תשכ"ח.  
3.14 986 על הזז ובעית הגולה ב"הדרשה" וב"בקץ הימים" אחינחמן, י' -? 1950 בשער, בטאון החטיבה הצעירה, 20 ביולי 1950, עמ' 4. עברית    
3.14 987 עיונים בלשון "אדם מישראל" הולץ, אברהם 1966 מאזנים כג (ג), אב תשכ"ו (אוגוסט 1966), עמ' 235-230. עברית על הפרק "אדם מישראל", מתוך "חלוצים".  
3.14 988 מי מפחד מן הדרשה של יודקה? לנדאו, דב 1989 נתיב 2 (1), תשמ"ט, עמ' 81-71. עברית על "הדרשה"; כולל ביבליוגרפיה.  
3.14 989 עגנון והזז אברמסקי, יעקב דוד 1945 הדאר ד (כה), כ"ה בכסלו תש"ו, עמ' 81. עברית השוואה בין סגנונו של הזז לסגנונו של עגנון; מקומם ב"ארון הספרים היהודי".  
3.14 990 בין סב לנכדו סדן, דב 1972 מאזנים לה  (2), תמוז תשל"ב, עמ' 106-104. עברית על הקשר בין מנדלי מוכר ספרים לבין הזז; דברים שאמר דב סדן במסיבה שנערכה מטעם אגודת הסופרים לכבוד חיים הזז, עם זכייתו בפרס האקדמיה האמריקאית למדעי היהדות.  
3.14 991 היסטוריוגרפיה ילידית מחפשת בית צחור, זאב 2002 גשר 144 (חורף תשס"ב), עמ' 26-24. עברית על ההיסטוריוגרפיה היהודית, בהקשר ל"הדרשה".  
3.14 992 פרקי מהפכה (בשולי סיפוריו של הזז) דורמן, מנחם 1936 מבפנים, 10 ביוני 1936, עמ' 114-102. עברית על הזז כסופר העלייה השלישית; הרומן "בישוב של יער" וסיפורי המהפכה: "שמואל פרנקפורטר", "פרקי מהפכה" ו"אריסטוטלס".  
3.14 993 בין מזרח למערב ברשאי, אבינועם 1981 מאזנים נג (4-3), אב-אלול תשמ"א, עמ' 264-254 עברית על סיפוריו התימניים של חיים הזז  
3.14 994 ירושלים במבע אמנותי ביצירות הזז ושחר כ"ץ, שרה 1993 עלון למורה לספרות 14 (תשנ"ג), עמ' 163-144. עברית השוואה בין דוד שחר לבין חיים הזז בעיצוב נופי ירושלים בסיפוריהם  
3.14 995 על יסוד רוחני אחד בכתבי הזז קורצוייל, ברוך 1947 בטרם: דו-שבועון למדיניות, עניני חברה ובקורת יא (סה), 15 בנובמבר 1947, עמ' 25-23. עברית על "הדרשה".  
3.14 996 קורצווייל והכנענים לאור, דן 1998 קשת: קובץ לציון יובל הארבעים (1998), עמ' 45-32. עברית כולל התייחסות לביקורתו של ברוך קורצוייל על "הדרשה" והשפעת סיפור זה על התנועה הכנענית.  
3.14 997 לשון ספר וספר: "דלתות נחושת" לחיים הזז סדן, דב 1956 לשוננו לעם, מחזור ז', קונטרס ט-י (עא-עב), אב-אלול תשט"ז. עברית מחקר בלשני מקיף ברומן "דלתות נחושת".  
3.14 998 המופלא בצדיקים תמר, דוד 1999 "מעריב" (סופרים וספרים), 31 במארס 1999, עמ' 2. עברית על הסיפור "פעמון ורמון".  
3.14 999 הסופר והמציאות יפה, אברהם בנימין 1962 "על המשמר", 8 במאי 1962 עברית תגובה לנאומו של חיים הזז "הסופר והמציאות", בוועידת אגודת הסופרים העברים.    
3.14 1000 "יעיש" לחיים הזז [?] 1952 "אמר", 20 ביוני 1952, עמ' 4. עברית המאמר אינו חתום. לצד המאמר נדפס פרק מתוך הרומן, מנוקד, ובתוכו שולב רישום מאת אבא פניכל.  
3.14 1001 על חיים הזז קשת, ישורון 1968 ישורון קשת, רשויות: מסות הערכה על סופרי ישראל, הוצאת ראובן מס, ירושלים, תשכ"ח, עמ' 433-405. עברית בעיקר על "בקולר אחד", תוך התייחסות ליצירות אחרות של הזז, ובתוכן "הדרשה" ו"דלתות נחושת".  
3.14 1004 ההיסטוריצזם האמנותי של חיים הזז רבינוביץ, ישעיה 1967 ישעיה רבינוביץ, הסיפורת העברית מחפשת גיבור: כיוונים בהתפתחותה האמנותית של הסיפורת העברית המודרנית, הוצאת אגודת הסופרים בישראל ליד הוצאת מסדה, רמת גן, תשכ"ז, עמ' 138-132. עברית    
3.14 1005 פרקי הזז קשת, ישורון 1962 ישורון קשת, הבדלות, הוצאת אגודת הסופרים העברים ליד דביר, תל אביב, תשכ"ב, עמ' 232-170. עברית קיבוץ של המאמרים השונים שפרסם ישורון קשת על יצירת הזז עד לאותה תקופה:  "אהבת ישראל סאטירית" (ראו תיק 3:131); "בקץ הימים" (ראו תיק 3:198); "צפונות תימן" (ראו תיק 3:756); "מפלשי 'אופק נטוי'" (ראו תיק 3:12), בשינויי נוסח קלים ובצירוף מבוא.  
3.14 1006 מהפכת אוקטובר בראי הספרות העברית גוברין, נורית 1978 נורית גוברין, מפתחות, הוצאת הקיבוץ המאוחד, תל אביב, תשל"ח, עמ' 109-79. עברית המאמר כולל התייחסות לסיפורי המהפכה של הזז ולרומן "דלתות נחושת".  
3.14 1007 על חיים הזז יפה, אברהם בנימין 1973 א. ב. יפה, מקבילות בסיפור המודרני, הוצאת ספרית פועלים, תל אביב, תשל"ג, עמ' 136-111. עברית פרק נרחב על יצירתו של חיים הזז, המבוסס על מאמרים קודמים מאת א"ב יפה" ובו התייחסות במיוחד לסיפורי המהפכה, לסיפור "הגילגול", ללשונו של הזז ולסגנונו.  
3.14 1008 חיים הזז שזר, רחל 1966 רחל כצנלסון-שזר, על אדמת העברית: מסות ורשימות, הוצאת עם עובד, תל אביב, תשכ"ו, עמ' 167-152. עברית כינוס של ארבעה מאמרים על יצירתו של הזז מאת רחל כצנלסון שזר: "היושבת בגנים" (1944); "יעיש מעיר צנעה" (1952); "סיפורי המהפכה" - על הרומן דלתות נחושת (1956) ו"בקולר אחד". בתיק גם: העתקים מהדפסות קודמות של מאמרים אלה.   
3.14 1010 הן ולאו על ספרו של ח. הזז אוכמני, עזריאל 1943 עזריאל אוכמני, לעבר האדם: דברים בשולי ספרים והזמן, הוצאת ספרית פועלים, מרחביה, תשי"ב, עמ' 246-258. עברית פרסום חוזר של מאמר ביקורת (על הקובץ "ריחיים שבורים") שראה אור לראשונה בשנת 1943. בתיק גם: גליון של "על המשמר" מיום 29 ביולי 1983, ובו הועתק ה"דף לספרות" של העתון "משמר" מיום 29 בספטמבר 1943 עם מאמרו של עזריאל אוכמני (שוורץ).