ארכיון יד למורשת חיים הזז

ארכיון יד למורשת חיים הזז כולל בתוכו שלוש חטיבות עיקריות: ארכיון חיים הזז, ארכיון אביבה הזז וארכיון טוביה קושניר.
חטיבה ארכיונית נוספת כוללת את התיעוד על פעילות העמותה מראשיתה, בשנת 1973.
כל הארכיונים האישיים נתרמו לעמותה על-ידי הגב' אביבה הזז.

כתבי יד של חיים הזז
כתבי יד של חיים הזז
הסדרה כוללת טיוטות רבות של יצירות שראו אור ויצירות גנוזות שלא פורסמו; יצירות בדפוס ועלי הגהה עם תיקוני המחבר, בנוסחים שונים; העתקות במכונת כתיבה עם תיקונים ושינויים; מחברות של עדויות ורשימות, וכן פנקסי טיוטה בכתב ידו של הזז.
מכתבים מאת חיים הזז
מכתבים מאת חיים הזז
מאות איגרות שנשלחו בידי חיים הזז אל אישים שונים, בין השנים 1973-1916. חלק מתעודות אלו (מקור או העתק) נתרם לארכיון על ידי הנמענים עצמם (ובהם פרופ' שאול ליברמן ופרופ' אנדרה נהר) וחלק אחר הועתק ברשות המוסדות שבהם הם שמורים.
מכתבים שנשלחו אל חיים הזז
מכתבים שנשלחו אל חיים הזז
איגרות, גלויות-דואר, פתקים וכל חומר אחר בכתב אשר מוען אל חיים הזז במשך קרוב לשישים שנה, החל משנות מלחמת העולם הראשונה ברוסיה ועד ליום מותו בירושלים. תיקי סדרה זו כוללים, בין היתר, מכתבים מאת סופרים ומשוררים כשאול טשרניחובסקי, נתן אלתרמן, אברהם שלונסקי, י"ד ברקוביץ' וזלמן שניאור; אנשי ציבור כברל כצנלסון, דוד בן גוריון, גולדה מאיר ואהרן קציר; אמנים כאביגדור סטימצקי, שמשון הולצמן ויוסל ברגנר, עיתונאים, אנשי רוח מהארץ ומהעולם, ועוד.
יצירות הזז בדפוס
יצירות הזז בדפוס
קטעים מתוך העיתונות העברית והלועזית, החל משנת 1921, שבהם הופיעו כתבי הזז השונים, על כל נוסחיהם.
מאמרי ביקורת ורשימות על אודות חיים הזז ויצירתו
מאמרי ביקורת ורשימות על אודות חיים הזז ויצירתו
קטעים מתוך כתבי עת, עיתונים, ספרים ופרסומים שונים, וכן תעודות ארכיוניות שפורסמו מעל גבי במות שונות, וביחד מהווים מאגר מידע ממופתח של כל אשר נכתב על אודות הסופר וכתביו.
תצלומים ותיעוד אודיו-ויזואלי
תצלומים ותיעוד אודיו-ויזואלי
מאות תצלומי דיוקן של חיים הזז וכן תצלומי משפחה וידידים. קבוצת תצלומים גדולה כוללת תיעוד של אירועים היסטוריים שונים שבהם השתתף הזז. לאלה נוספו הקלטות קול וסרטי טלוויזיה אחדים שבהם תועדו נאומים ועצרות פומביות שבהן נטל חלק.
תעודות אישיות
תעודות אישיות
מסמכים רשמיים שונים מתחנות חייו השונות של חיים הזז, וכן תעודות פרס ואותות כבוד שהוענקו לו, ובכלל זה פרס ישראל הראשון לספרות ומגילת אזרח כבוד של העיר ירושלים.
כרוניקה
כרוניקה
תיעוד מתוך העיתונות הישראלית והעולמית הנוגע לחיים הזז ולפעילות העמותה.