מכתבים מאת חיים הזז

מאות איגרות שנשלחו בידי חיים הזז אל אישים שונים, בין השנים 1973-1916. חלק מתעודות אלו (מקור או העתק) נתרם לארכיון על ידי הנמענים עצמם (ובהם פרופ' שאול ליברמן ופרופ' אנדרה נהר) וחלק אחר הועתק ברשות המוסדות שבהם הם שמורים.

מס' מיכל מס' תיק שם התיק תאריך תיאור שפה הערות קבצים
4.1 1 משה אביגל 1961 מכתב אחד, בכתב ידו של חיים הזז, אל משה אהרן אביגל (1969-1886), ממייסדי זרם העובדים בחינוך ומנהל מחלקת הפרסומים במשרד החינוך והתרבות. המכתב בא כתשובה לחששותיו של אביגל בנוגע לשילוב אחד מפרסומי הזז ב"סל תרבות וחינוך". עברית מקור: מכון גנזים, 74537-13  
4.1 2 אפרים אלימלך אורבך 1972 מכתב אחד, בכתב ידו של חיים הזז, אל פרופ' אפרים אלימלך אורבך, ובו סירוב להשתתף בספר ביאליק שעמד לראות אור בהוצאת האוניברסיטה העברית לרגל "שנת ביאליק". הסירוב נומק בחוסר רצונו של הזז לשתף פעולה עם האוניברסיטה העברית. עברית מקור: אוסף שבדרון, מחלקת הארכיונים, הספרייה הלאומית, ירושלים.  
4.1 3 שאול אביגור 1967 טיוטה בכתב ידו של חיים הזז למכתב אל שאול אביגור, ובו בקשה לסייע לסופר לייב אוליצקי. מצדו השני של הדף, טיוטה בעפרון למכתב, שכנראה מוען אל שר החינוך והתרבות, בבקשה להחיש את התקנתו של קו טלפון בדירתו של נתן זילברמן, שכנו של הזז לשעבר בגבעתיים ועובד הסוכנות היהודית.  עברית    
4.1 4 יני אבידב ca. 1968 טיוטה בכתב ידו של חיים הזז למכתב אל יני אבידב, שבא כתשובה לסירובו להשתתף בוועד היובל במלאת שבעים שנה לחיים הזז. לא ברור האם מכתב זה נשלח, בסופו של דבר. עברית    
4.1 5 ארי אבן-זהב 1968-1970 שישה מכתבים מאת חיים הזז אל ארי אבן זהב, העוסקים, בין היתר, בספרי אבן-זהב ובזכרונותיו; סירובו של הזז להשתתף בוועד היובל שאירגנה האוניברסיטה העברית; הנצחתו של המשורר זלמן שניאור ומורשתו הספרותית; מסיבות מטעם אגודת הסופרים העברים. עברית מקור: מכון גנזים,   
4.1 6 אברהם אבן-שושן 1962 גלויית דואר ובה הזז מבאר, לבקשתו של אבן-שושן, את המלה "טלטורים".  עברית הגלוייה המקורית נמסרה לארכיון ע"י מר אבן-שושן.   
4.1 7 שלמה אבן שושן 1966-1975 בתיק: העתק זירוקס של מכתב קצר ששיגר חיים הזז אל שלמה אבן שושן, כתגובה לספרו "עשרים יום בברית המועצות", ששלח לעיונו. בתיק גם: מכתב ששלח אבן-שושן אל אביבה הזז במאי 1975, בצירוף אל העתק מכתבו של הזז, ובו הוא מציין את נסיבות קבלת המכתב מהזז ומציין גם מכתב נוסף שקיבלה ממנו רוזה ארסט, אלמנתו של אברהם ארסט. עברית    
4.1 8 יעקב דוד אברמסקי ca. 1943-1960 שתי איגרות קצרות מאת הזז אל י"ד אברמסקי, ובאחת מהן כותב על יחסו לכתיבת איגרות ומכתבים. על שתיהן לא מצויין התאריך. עברית מקור: מכון גנזים, תיק א-58313  
4.1 9 עזריאל אוכמני 1972 בתיק רק: איגרת אחת מאת הזז אל עזריאל אוכמני, בעניין תגובתה של הנהלת אגודת הסופרים לרשימה שפרסם משה דור ב"מעריב" על אודות הפילוג באגודה ולשילובם של הצעירים בפעולתה. עברית מקור: מכון גנזים, תיק 100008/1  
4.1 10 לייב אוליצקי 1967-1975 בתיק: שתי גלויות ושלושה מכתבים מאת חיים הזז אל לייב אוליצקי, בתגובה לספרים ששלח לו. בתיק גם: מכתב נלווה ששלח אוליצקי אל אביבה הזז, יחד עם שלוש מהאיגרות המקוריות. עברית איגרות נוספות נמצאות בארכיון אוליצקי בספרייה הלאומית, Arc. 4* 1449  
4.1 11 מתתיהו אוליצקי 1968-1975 בתיק: מכתב מאת חיים הזז אל מתתיהו אוליצקי, בתשובה למשלוח ספר שיריו. בתיק גם: מכתב נלווה מאת לייב אוליצקי אל אביבה הזז, שנשלח יחד עם המכתב המקורי.  יידיש    
4.1 12 הנס אופרכט 1970 בתיק: העתקה במכונת כתיבה, באנגלית, של מכתב ששלח חיים הזז אל המו"ל הנס אופרכט (Hans Oprecht) בעיר ציריך, שווייץ, בנוגע לתרגום ספריו לגרמנית. אל המכתב המקורי צורפו הספרים "בקולר אחד" (בתרגום לצרפתית). וכן תרגומים של "יעיש" ו"דלתות נחושת" לאנגלית, כנראה בידי י"מ לסק. אנגלית    
4.1 13 חיים אורלן 1964-1975 בתיק: שלושה העתקים של מכתבים ששלח חיים הזז אל חיים אורלן בקליבלנד, שניים מהם בעת ביקורו בארצות-הברית ב-1964, ומכתב נוסף מ-1968, העוסק בהופעתה הקרובה של מהדורת י"ב הכרכים בתשכ"ח וכן בסיפור "הדרשה". בתיק גם: העתק של מאמר שפרסם אורלן ב"הדאר" באוקטובר 1973, ובו פרסום איגרות נוספות מאת הזז אליו; מכתב נלווה ששלח אורלן אל אביבה הזז, אשר צורף אל העתקי האיגרות ששלח לארכיון ב-1975. עברית    
4.1 14 יעקב אורלנד 1963 בתיק רק: איגרת קצרה ששלח הזז אל המשורר יעקב אורלנד, כתשובה לספר שיריו "שירים מארץ עוץ", ששיגר לעיונו. עברית    
4.1 15 מרדכי איש שלום 1965 בתיק רק: מכתב תודה ששלח חיים הזז אל ראש העיר ירושלים, מרדכי איש-שלום, לאחר שזיכה אותו בכרטיסים לביצוע בימתי של האופרה "אותלו" בבנייני האומה בירושלים.  עברית מקור: ארכיון מרדכי איש שלום, גנזך המדינה.   
4.1 16 אברהם חיים אלחנני 1960-1965 תשע איגרות אוויר וגלויות ששלח חיים הזז אל ידידו העיתונאי א"ח אלחנני. מרבית האיגרות נשלחו בעת ביקוריו של הזז בחו"ל, בארצות הברית ובצרפת. על חלק מהן נוספו דברים בידי אביבה הזז. באיגרות אלו, בין היתר, רשמיו מן הביקורים וכן ידיעות על הרצאותיו שם. עברית מקור: מכון גנזים תיק א-46501-46510  
4.1 17 יוסף אריכא 1962-1970 ארבע איגרות מאת חיים הזז אל יוסף אריכא, ובהן תגובה לספרים ששלח לעיונו, וכן תשובה לברכות על קבלת פרס ביאליק תשל"א.  עברית מקור: מכון גנזים תיק א-54106  
4.1 18 זלמן ארן 1964 בתיק רק: טיוטה בכתב ידו של חיים הזז למכתב ששיגר מניו יורק (כנראה בתחילת מאי 1964) אל שר החינוך והתרבות, זלמן ארן, בנוגע להצעתו לחולל תנועה גדולה בקרב יהדות ארצות הברית שתביא להגברת העלייה ולהפצת הלשון והתרבות העברית באמריקה.  עברית    
4.1 19 יעקב בהט 1968-1974 בתיק: 1. מכתב מקורי ששלח חיים הזז אל יעקב בהט ב-25 באוקטובר 1970, בעקבות הופעתו של הספר"מבחר הסיפורים", בעריכת בהט. הזז מעיר בו על הקשר שבין הסיפורים "גלגל החוזר" ו"בעלי תריסין". בהט שלח מכתב זה אל אביבה הזז בצירוף מכתב נלווה, ב-14 במארס 1974. 2. העתק של מכתב שנשלח אל יעקב בהט על ידי ירוחם לוריא, מנהל הוצאת "עם עובד", ב-17 בדצמבר 1968, בנוגע להצעה כי דן מירון יכתוב את המבוא ל"מבחר הסיפורים" במכתב מוסר לוריא לבהט כי הזז מתנגד באופן חד משמעי להתערבותו של דן מירון, "שדעתו אינה נוחה ממנו". להעתק זה צירף בהט מכתב נלווה אל אביבה הזז. עברית    
4.1 20 מרדכי מרטין בובר 1960-1963 זוג העתקי מכתבים מארכיון בובר: 1. מכתב התפטרות ששיגר הזז מחברותו בוועדה לספרי מופת; 2. מכתב ברכה למ"מ בובר לכבוד יום הולדתו. עברית מקור: ארכיון מרטין בובר, הספרייה הלאומית, ירושלים.  
4.1 21 מאיר בוסאק 1958 העתק של מכתב אחד מאת חיים הזז אל מאיר בוסאק, בעקבות קריאה בספר שיריו, "עתה עיני ראתך". עברית מקור: מכון גנזים, תיק 503/6  
4.1 22 יהודה בורלא ca. 1933-1970 העתקים של איגרות ששלח חיים הזז אל מרים ויהודה בורלא, בעיקר בשנות השישים של המאה העשרים. מכתב בערך מ-1933 עוסק בהמלצתו של בורלא על הזז לפני "קרן זנגוויל", שתתמוך בהוצאתו לאור של המחזה "בקץ הימים". מכתבים מאוחרים יותר עוסקים בתגובות על ספרים שבורלא שלח לעיונו של הזז, בהצעותיו של בורלא להזז לנאום בוועידת הסופרים ולהשתתף בקובץ סיפורים יהודי-ערבי, וכו'. חלק מן המכתבים כוללים תוספות אל מרים בורלא, וכן מכתבים אחדים כוללים דברים מאת אביבה הזז אל יהודה בורלא, בייחוד בנוגע לראיון שקיימה עמו במסגרת עבודתה במכון לתיעוד בעל-פה שעל-יד האוניברסיטה העברית. עברית מקור: מכון גנזים,   
4.1 23 מנחם בלוך 1970 בתיק: טיוטה בכתב ידו של חיים הזז והעתקה במכונת כתיבה, של מכתב ששיגר אל מנחם בלוך, כתגובה לדברי מבוא שחיבר הלל ברזל לקובץ סיפורים. במכתב מתייחס הזז בעיקר אל הסיפורים "הדרשה" ו"שלולית גנוזה". עברית    
4.1 24 אסתר בן-אברם (בריק) ca. 1918-1960 גלויות דואר ומכתבים ברוסית ששלח חיים הזז אל ידידת נעוריו, אסתר בריק, לימים רעייתו של חיים שלום בן-אברם. המכתבים נשלחו מקרים, מאיסטנבול, מנאפולי ומפריז. יש בהם מידע נדיר באשר לחייו של הזז בתקופה המוקדמת שטרם בואו לצרפת. שלושה העתקי מכתבים מאוחרים כוללים התייחסות לפרסום כתבי משה חיוג בישראל, והם נשלחו כבר מירושלים לתל אביב, בשנת 1960.  רוסית, עברית המקור בארכיון גנזים  
4.1 25 חיים שלום בן אברם 1920-1923 שישה מכתבים ששלח חיים הזז אל ידיד נעוריו, חיים שלום בן-אברם, מחצי האי קרים, מאיסטנבול ומפריס. המכתבים כוללים מידע רב ערך על חייו בתקופה מוקדמת זו, על נסיונותיו לסייע לבן אברם, לאחיו משה חיוג וליוכבד בת-מרים לצאת מרוסיה הסובייטית, וכן על ידידו משה גרצ'יקוב וחייהם בפריס, בשנה הראשונה לבואו שמה. מרבית המכתבים אינם מתוארכים. עברית מקור: ארכיון גנזים, תיק א-60603-60611  
4.1 26 לוי בן אמתי 1960-1972 בתיק רק: זוג גלויות קצרות ששיגר חיים הזז אל לוי בן-אמתי בקיבוץ דגניה, בעניין ביקור וכן כתודה על ספר ששלח לו. עברית מקור: ארכיון גנזים, תיק א-26140-26141  
4.1 27 דוד בן גוריון 1953-1968 בתיק: 1. טיוטות של מכתבי הזז אל דוד בן-גוריון, ובכלל זה תשובתו על המכתב בעניין "מיהו יהודי". 2. העתקות במכונת כתיבה, עם תיקונים, של מכתבי הזז אל בן-גוריון. 3. העתקים של מכתבי הזז אל בן-גוריון מארכיון דב"ג במדרשת שדה בוקר וממכתבי התשובה של ב"ג אליו, בייחוד משנת 1968. 3.  העתק של פרטוקול השיחה שהתקיימה בלשכת שר הביטחון ב-16 במאי 1952, בין דב"ג לבין הזז, בהשתתפותו של ראובן ברקת.  עברית    
4.1 28 יוסל ברגנר 1953-1955 בתיק: העתקים של איגרות ביידיש ששלח חיים הזז אל יוסל ברגנר, מן התקופה שלאחר מגוריהם המשותפים בצפת. המכתבים עוסקים בידידיהם המשותפים, בעיקר בקריית האמנים של צפת, בלידת בתו של ברגנר, בחיי משפחה ובעניינים נוספים. בתיק גם: העתקי מכתביה של אביבה הזז אל אודרי ברגנר, באנגלית. יידיש; אנגלית ההעתקים נתקבלו מאת יוסל ברגנר.  
4.1 29 אברהם ברוידס 1952-1971 בתיק: 28 מכתבים ששיגר חיים הזז אל המשורר אברהם ברוידס, בעיקר בקשר עם תפקידיו הרשמיים של ברוידס כמזכיר אגודת הסופרים וכאחד מעסקני הסופרים בארץ. איגרות אחדות עוסקות בטקס קבלת הפנים למשורר זלמן שניאור, וכן בהצעותיו של ברוידס לערוך להזז מסיבות ולמשוך אותו לפעילות ציבורית במסגרת אגודת הסופרים העברים, לנאום, להופיע וכו'.  עברית מקור: מכון גנזים, תיק א-10653  
4.1 30 גדליהו אמתי [ג. בר צבי] 1971 בתיק: העתק זירוקס של איגרת קצרה ששלח חיים הזז אל גדליהו אמתי [ג. בר-צבי] בעקבות קבלת ספרו, "עיירתנו טרנובקה". בתיק גם: מכתב מאת אמתי מחודש מארס 1974 אל ארכיון הזז, אשר נלווה אל משלוח העתק זה.  עברית    
4.1 31 יצחק דב ברקוביץ 1950-1965 העתקי מכתבים וגלויות דואר ששלח חיים הזז אל י"ד ברקוביץ', בעיקר באמצע שנות החמישים, בעניינים אישיים שונים, וכן בענייני פרסים וכיבודים שונים, ובכלל זה לידידם המשותף זלמן שניאור. אחת הגלויות כוללת תיאור של בית הזז בצפת ב-1950, מייד עם בואם של בני הזוג הזז להתגורר שם, סמוך לאחר נישואיהם. עברית מקור: מכון גנזים  
4.1 32 אשר ברש 1929 בתיק רק: העתק מאיגרת של הזז אל אשר ברש שנתפרסמה, ובה הוא מציע לפניו לפרסם את הסיפור "ימלא".  עברית מקור: מכון גנזים, 6787/3  
4.1 33 קלמן אהרן ברתיני 1966-1979 בתיק: העתקי איגרות קצרות של הזז אל ק"א ברתיני, שנשלחו אליו במסגרת תפקידו של ברתיני כעורך "מאזנים". בתיק גם: העתק של התכתבות בין אביבה הזז לבין ברתיני משנת 1979, ועניינה גם פרסום פרקי ישו.  עברית מקור: מכון גנזים א-76010  
4.1 34 רבקה גובר 1963 בתיק רק: העתק בודד של מכתב ששלח חיים הזז אל רבקה ומרדכי גובר במושב נהורה, חבל לכיש, שבא כתשובה למכתבם, אליו צירפו כתב אשמה חריף של אחד מבני עדות המזרח כנגד קליטתם של העולים מארצות ערב. עברית מקור: מכון גנזים א-92844  
4.1 35 עקיבא גוברין 1968 בתיק רק: העתק של מכתב אחד מאת חיים הזז אל חה"כ עקיבא גוברין, שבא כתשובה למכתב ברכה ארוך ששיגר אליו, בעקבות ידיעה שגוייה על זכייתו של הזז בפרס ישראל בשנית.  עברית מקור: מכון גנזים א-60206  
4.1 36 ירמיהו צבי גורדון 1964-1969 מכתבים ששלח הזז אל המגיה ירמיהו צבי גורדון, שעסק בהגהת כתביו במסגרת עבודתו בהוצאת "עם עובד". בתיק גם: העתק של הקדשה מאת הזז על אחד מספריו, אותם העניק לגורדון. עברית מקור: ארכיון י"צ גורדון, הספרייה הלאומית, ירושלים.  
4.1 37 זרובבל גלעד 1955-1968 העתקי מכתבים מאת חיים הזז אל המשורר זרובבל גלעד, עין חרוד. המכתבים עוסקים בפרסום סיפורי הזז בכתב העת "מבפנים" שגלעד ערך, בביקורתו של גלעד על "בקולר אחד" ובביקורתו של הזז על ספרי השירה של גלעד, וכן ובעניינים אישיים שונים.  עברית ההעתקים נשלחו אל אביבה הזז על ידי זרובבל גלעד עצמו, בשנת 1982.  
4.1 38 ז'קלין ג'נו 1966 בתיק: טיוטה בכתב ידו של חיים הזז למכתב ארוך ששיגר אל ז'קלין ג'נו, פריס, כתשובה לשאלות שהפנתה אליו בעקבות מחקר שערכה. ג'נו עסקה ביצירתו של הזז במסגרת לימודיה בבית-הספר לשפות שמיות בסורבון. עברית    
4.1 39 שלמה גרודזנסקי 1962 בתיק רק: העתק של מכתב ששלח חיים הזז אל שלמה גרודזנסקי. המכתב נשלח בעקבות הזמנתו של גרודזנסקי, עורך "אמות", להשתתף בכתב העת שבעריכתו, וכן משלוח החוברת לעיונו של הזז. במכתבו מפרט הזז את דעתו על כתב העת ומנמק את סירובו להשתתף בו. עברית מקור: מכון גנזים 64263/1  
4.1 40 יצחק גרינבוים 1954 בתיק רק: העתק של מכתב ששלח חיים הזז אל שר הפנים, יצחק גרינבוים, בתשובה לבקשתו להצטרף אל חוג סופרים ואנשי רוח שיפעלו להיאבק בתכנית לחימושה של גרמניה המערבית. במכתבו הזז הביע את תמיכתו במאבקם, אך סירב להצטרף לקבוצת המחאה שנתארגנה. עברית מקור: הארכיון הציוני המרכזי  
4.1 41 שלמה דמשק 1957 העתק של מכתב אחד ששלח חיים הזז אל הסופר  והמסאי העברי שלמה דמשק בניו ג'רזי, בתגובה לספרים ששלח לעיונו של הזז. עברית מקור: מכון גנזים  
4.1 42 מיכאל דשא 1972 העתק של מכתב מאת חיים הזז אל מיכל דשא ממושב שדמה, אשר שלח לעיונו את ספר שיריו "עולת ימים האדמה". במכתבו מתייחס הזז לספר ומשבח את הכותב. עברית מקור: מכון גנזים 63864/1  
4.1 43 יעקב הורוביץ 1971 העתק של איגרת תשובה ששלח חיים הזז אל יעקב הורוביץ (1975-1901), לשעבר עורך מוסף הספרות של "הארץ", אשר בירך את הזז לרגל זכייתו בפרס ביאליק לשנת ה'תשל"א. עברית מקור: מכון גנזים, 30407/1  
4.1 44 אשר הירשברג 1969 בתיק רק: העתק מודפס במכונת כתיבה, באנגלית, ממכתב ששיגר חיים הזז אל אשר הירשברג (2002-1921), הממונה על עידוד הסרט הישראלי בקונסוליה הישראלית אשר בלוס אנג'לס. המכתב עוסק בתכנית להפיק סרט קולנוע המבוסס על עלילת הספר "בקולר אחד".  עברית    
4.1 45 משה הלוי 1966 בתיק: העתקה במכונת כתיבה של איגרת קצרה ששלח חיים הזז אל הבמאי משה הלוי, בצירוף עיבוד של דיאלוגים מתוך "היושבת בגנים", במסגרת עבודתם המשותפת על העלאתה של גירסה דרמטית לרומן בתיאטרון משה הלוי.  עברית    
4.1 46 שמעון הלקין 1927-1967 העתקים של שתי איגרות ששלח חיים הזז אל ידידו שמעון הלקין, בשנת 1927 (מפריס) ובשנת 1967 (מירושלים). האיגרת הראשונה עוסקת בפנייתו של הזז אל יצחק אשר ניידיץ' ואל י"ל מוצקין להציע לפני ההסתדרות הציונית הקמתה של הוצאת ספרים מרכזית, שתתמוך בספרות העברית. באיגרת השנייה מברך הזז את הלקין עם זכייתו בפרס ביאליק לשנת ה'תשכ"ז. עברית מקור: מכון גנזים א-85499; א-80993  
4.1 47 צבי הרכבי 1968-1970 שלוש איגרות מאת חיים הזז אל הרב ד"ר צבי הרכבי: איגרת אחת עוסקת בטעויות שנפלו בסיפור "עיר ובהלות", ושתי איגרות אחרות ב"אבטוביבליוגראפיה" שחיבר הרכבי ושלח לעיונו של הזז.  עברית מקור: מכון גנזים.  
4.1 48 דבורה וצבי וויסלבסקי 1951-1952 שתי איגרות מאת חיים הזז אל צבי וויסלבסקי, בענייני ספרים שונים, וכן הזמנה לבוא ולהתארח בדירת הזז בעיר צפת. עברית מקור: מכון גנזים.  
4.1 49 מנחם זלמן ולפובסקי 1921-1970 בתיק: 1. העתקים של שתי איגרות ששלח חיים הזז, כנראה בשנת 1921, מאיסטנבול - בעת שהיה מורה במושבה "מסילה חדשה", אל מ"ז ולפובסקי בארץ ישראל. במכתבים מוזכרים האחים משה חיוג וחיים-שלום בן-אברם, יוכבד בת-מרים וידידים משותפים נוספים של השניים מרוסיה, וכן המאמצים שנעשו כדי לסייע להם לצאת מרוסיה הסובייטית. כמו כן מוזכר אחיו של וולפובסקי, נח וולפובסקי. 2. טיוטה בכתב ידו של הזז למכתב תשובה על איגרתו של ולפובסקי אליו מחודש אוגוסט 1968, שבה הוא מעיר לו על שגיאות שנפלו ברשימתו לזכר חיוג, אשר ראתה אור ב"מאזנים". עברית    
4.1 50 רחל זאב  1968 בתיק רק: העתק של איגרת תנחומים קצרה ששיגר חיים הזז אל אלמנתו של המשורר אהרן זאב, רחל זאב (קטינקא), עם פטירת בעלה.  עברית מקור: מכון גנזים 41222/1  
4.1 51 יצחק זילברשלג 1971-1973 איגרות אוויר ששיגרו אביבה וחיים הזז אל הסופר והמתרגם העברי בבוסטון, יצחק זילברשלג. במרבית האיגרות נוספו דברים רבים מאת אביבה הזז ובכתב ידה. האיגרות עוסקות בתכניות לפרסום הספר "אבן שעות", בהצגת "בקץ הימים" בתיאטרון "הבימה" ובאכזבה מהכישלון הקופתי שנחלה, בתכניותיו של הזז לבקר בארצות שונות ובסיוע לזילברשלג להוציא את ספריו בישראל. עברית מרבית המכתבים נתרמו לארכיון בידי יצחק זילברשלג עצמו, בשנת 1974. שני מכתבים העותקו מארכיון יצחק זילברשלג בספרייה הלאומית, ירושלים.  
4.1 52 דוד זכאי 1944-1971 מכתבים, גלויות דואר ופתקים ששיגר חיים הזז אל ידידו דוד זכאי בעניינים שונים: פרסום כתבי גיסו, הסופר זלמן יצחק אנוכי והנצחת שמו; תגובות על ספרים ועל מאמרים; מכתבי תודה על מסיבות שערך ועל דברים שפרסם במדורו "קצרות"; סיוע לסופר לייב אוליצקי; וכן עניינים אישיים שונים. מרבית האיגרות נשלחו במסגרת עבודתו של זכאי כעורך שנתון "דבר" והמוסף הספרותי של "דבר",  והן דנות בפרסום סיפוריו של הזז שם. עברית מקור: מכון גנזים.  
4.1 53 ישראל זמורה 1970 בתיק רק: העתק מצולם של מכתב אחד מאת חיים הזז אל ישראל זמורה, ובו תגובתו לספר שיריה של אסיה אברמוב-שיפרין, שהופיע בתרגומו העברי של זמורה. הזז משבח את המשוררת ומשווה אותה למארינה צווטאייבה.   עברית הצילום נשלח אל אביבה הזז על ידי ישראל זמורה עצמו, כנראה בשנת 1974.  
4.1 54 ברכה חבס 1965 בתיק רק: העתק של מכתב אחד מאת חיים הזז אל ברכה חבס, בתגובה לספרה "תנועה ללא שם", אותו שלחה לעיונו. עברית המקור במכון גנזים   
4.1 55 דב חומסקי 1966-1970 העתקים של שלוש איגרות מאת חיים הזז אל דב חומסקי, מזכיר אגודת הסופרים העברים במדינת ישראל. האיגרות עוסקות בפעילותו של אבא קובנר מטעם האגודה לחרם על ברית המועצות (כחלק מהתנועה למען יציאת יהודי ברית המועצות); בעניין שילובם של סופרים ערבים באגודה, והוועידה שבה נועד להידון נושא זה; בעניין פרסום דבריו של חיים הזז בקבלת הפנים הרשמית שנערכה לסופר הסובביטי קונסטנטין סימונוב. עברית המקור במכון גנזים   
4.1 56 שלמה טבעוני 1969 בתיק: מכתב מאת חיים הזז אל המחנך והסופר שלמה טבעוני, אשר נשלח אליו בעקבות קריאת הספר "נער מכרם התימנים". בתיק גם: מכתב מאת שלמה טבעוני אל אביבה הזז, משנת 1974, אשר צורף למכתבו של הזז שנשלח לארכיון, לבקשתה. במכתב זה מספר טבעוני על פגישותיו עם הזז ועל השפעתו.  עברית    
4.1 57 משה יגר 1970-1972 העתקים של התכתבות בין ד"ר משה יגר, קונסול כללי של ישראל בפילדלפיה, לבין אביבה וחיים הזז, וכן  העתקי מכתבים שנשלחו לגורמים שונים במשרד החוץ. ההתכתבות עוסקת בביקורם של אביבה וחיים הזז בפילדלפיה, בהפצת כתבי הזז בארצות הברית, בתרגום הספר "דלתות נחושת" לאנגלית ועריכתו בידי חיים פוטוק, בקשרים עם ראשי הסופרים ואנשי הרוח העבריים בארצות הברית ובייחוד עם אנשי אוניברסיטת דרופסי.   עברית ההתכתבות נתרמה לארכיון על ידי ד"ר משה יגר בשנת 1996.  
4.1 58 אהרון ידלין 1970 העתק של מכתב אחד מאת חיים הזז אל סגן שר החינוך והתרבות, אהרון ידלין. המכתב בא כתשובה למכתבו של ידלין אל הזז, בעקבות זכייתו בפרס ביאליק. עברית המקור בארכיון המדינה, תיק ג-6443/3  
4.1 59 זאב יוסקוביץ-יוסיפון 1971 בתיק רק: העתק של מכתב אחד מאת חיים הזז אל זאב יוסיפון (יוסקוביץ') ובו הוא מברך אותו ליום הולדתו השבעים וחמש, ומבקש לחדש עמו את הקשר שנותק. עברית המקור במכון גנזים   
4.1 60 נתן ילין-מור 1961 העתק של מכתב אחד מאת חיים הזז אל נתן ילין-מור (פרידמן) ובו הוא מודה לו על חוברות "אתגר" ששלח לעיונו, ומשבח אותן. עברית המקור בארכיון ילין-מור, הספרייה הלאומית, ירושלים   
4.1 61 חוה יערי 1970 העתק של איגרת אוויר ששלח חיים הזז מניו יורק אל חווה יערי בירושלים (אלמנת הביבליוגרף אברהם יערי). באיגרת זו הוא מודה לה על הקשר שיצרה בינו לבין יוסף מרקס (Joseph Marx) ומספר על פגישתו עמו. בשולי האיגרת נוספו דברים מאת אביבה הזז. עברית המקור ברשות הגב' צילה מזור-יערי, ירושלים  
4.1 62 ישראל ישעיהו 1968 העתקים של שני מכתבים ששלח חיים הזז אל ישראל ישעיהו: האחד עוסק במאמרו על "יעיש" שפרסם ב"הופעל הצעיר", בעקבות הופעת כל כתבי הזז במהדורה המתוקנת ואילו במכתב האחר מודה הזז על ערב ההוקרה להזז ולגיבורי סיפוריו התימנים שארגן ישראל ישעיהו באולם "בני ברית" בתל אביב, שבו השתתפו אמנים רבים מבני העדה, ובהם שרה לוי-תנאי ולהקתה, סעדיה דמארי, משפחת בדיחי וכן הסופרים מרדכי טביב ושמעון אביזמר.  עברית המקור ברשות אוסף סעדיה דמארי, הארכיון והמוזיאון לתיאטרון ע"ש ישראל גור, ירושלים  
4.1 63 יעקב כהן 1928-1959 מכתבים וגלויות ששלח חיים הזז אל יעקב כהן, החל מסוף שנות העשרים, בתקופה שבה שהה בפריס, ועד לסוף שנות החמישים. איגרות אלו עוסקות בפרסומים שונים של הזז בכתבי עת וקבצים שערך יעקב כהן, ובהם פרסום פרקי הסיפור "ימלא" בירחון "סנה", פרסום ב"כנסת" וב"ספר ביאליק" וכן בקשות לסיוע חמרי.  עברית המקור ברשות ארכיון מכון ז'בוטינסקי, תל אביב  
4.1 64 יוחנן כהן-ישר 1972 בתיק רק: טיוטה בכתב ידו של חיים הזז למכתב ששיגר אל החוקר והמתרגם ד"ר יוחנן כהן-ישר, שעסק אז בתרגום אחד מסיפוריו של הזז לצרפתית. במכתב מעירק לו הזז על מלים וביטויים שעליו לשנות. אל המכתב צורפה טיוטה בצרפתית, שלא בכתב ידו של הזז, ובה הצעות לשינוי משפטים נוספים. עברית וצרפתית    
4.1 65 דוד כנעני 1951 בתיק רק: העתק של איגרת קצרה מאת חיים הזז אל דוד כנעני, בה הוא מאשר את קבלת המאמר שכנעני שלח לעיונו. עברית המקור במכון גנזים, 96539/1  
4.1 66 יעקב כנעני 1954 בתיק רק: העתק של איגרת קצרה מאת חיים הזז אל הבלשן יעקב כנעני, ובה תשובה לשאלה על מקור הפועל "צרטט" שמצא בכתבי הזז. עברית המקור במכון גנזים  
4.1 67 אברהם יצחק כ"ץ 1964-1972 צילומי זירוקס של 26 איגרות מאת חיים הזז אל אברהם יצחק כ"ץ, בעניינים שונים: תרגומים של ספרי הזז לאנגלית, ובכלל זה תרגום "דלתות נחושת"; הפצת כתבי הזז בארצות הברית; ביקורו של הזז בארצות הברית ובאוניברסיטת דרופסי, שם קיבל מידי כ"ץ את פרס האקדמיה האמריקנית למדעי היהדות; קשרים עם אישים שונים בארצות הברית ועוד. בשוליהן של מרבית האיגרות נוספו דברים מאת אביבה הזז. עברית ההעתקים נשלחו אל אביבה הזז בשנת 1974 על ידי אברהם יצחק כ"ץ עצמו.  
4.1 68 בן ציון כ"ץ 1928 העתקים של ארבע גלויות דואר ששלח חיים הזז מפריס לברלין, אל מנהל הוצאת "שטיבל", בן-ציון כ"ץ. הגלויות עוסקות במשלוח פרקי הרומן "ביישוב של יער" לדפוס וההתקדמות בסיום כתיבתו, וכן בביקורו של הזז בגרמניה, על פי הזמנתו של שטיבל.  עברית המקור באוסף אברהם יוסף שטיבל, הספרייה הלאומית, ירושלים.  
4.1 69 ברל כצנלסון 1927-1944 העתקים של פתקים, איגרות קצרות ומכתבים ששלח חיים הזז אל ברל כצלנסון, מפריס ומירושלים. התכתבות זו עוסקת בהקמתה של הוצאת ספרים גדולה לשם תמיכה בסופרים העבריים, בסוף שנות העשרים ובקשר שיצר הזז עם יצחק אשר ניידיץ' לשם תמיכה בתכנית;  בעניין משלוח סיפורים לפרסום ב"דבר", ובכלל זה הסיפור "בעל מחבר"; בעניין תיווך בין "דבר" לבין סופרים אחרים, ובהם שמעון הלקין; בעניין פרסום רומן מאת הזז ("סיפור גדול").  עברית המקור בארכיון ברל כצנלסון, ארכיון מפלגת העבודה, בית ברל.  
4.1 70 מרדכי לבנון 1969 בתיק: העתק של פתק קצר ששלח חיים הזז אל מרדכי בן דויד לבנון, כתגובה לספר השירים ששלח לעיונו. בתיק גם: העתקה של הדברים בכתב ידו של לבנון. עברית ההעתק נשלח על ידי מר לבנון לארכיון הזז בשנת 1974.  
4.1 71 גרשון לוי 1968-1973 13 מכתבים ואיגרות אוויר ששיגר חיים הזז מירושלים אל הרב גרשון לוי בניו יורק, בעניין תרגום הספר "דלתות נחושת" לאנגלית. במכתבים נזכרים גם פרופ' אברהם הולץ, פרופ' שרגא אברמסון וכן חיים פוטוק, עורך ה-Jewish Publication Society, הוצאת הספרים שבמסגרתה נועד הספר לראות אור. הספר יצא רק סמוך לאחר פטירתו של הזז. מכתבים אחדים עוסקים בביאור מלים וביטוייים שלוי התקשה בתרגומם לאנגלית. עברית המכתבים המקוריים נתרמו לארכיון על ידי גרשון לוי.  
4.1 72 ברל לוקר 1958 בתיק רק: העתק של מכתב קצר אחד ששלח חיים הזז אל ברל לוקר, יו"ר דירקטוריון 'מוסד ביאליק', ובו תשובה שלילית על ההזמנה להשתתף בארוחת צהריים חגיגית שהתקיימה לכבוד יום הולדתו השמונים של מרטין בובר, וכן מלות ברכה לבובר.  עברית המקור בארכיון מ"מ בובר, הספרייה הלאומית, ירושלים.  
4.1 73 ירוחם לוריא 1957-1970 העתקים של מכתבים ששיגר חיים הזז אל ירוחם לוריא, מזכיר הוצאת "עם עובד", בעניין הוצאת הקובץ "חגורת מזלות" וכן סביב הוצאתה לאור של מהדורת י"ב הכרכים, הלבטים שונים בנוגע לעיצוב המהדורה, התייעצות עם ד"ר משה שפיצר בנוגע לכך, וכן הדפסה של פרוספקט הפרסום וקובץ הסיפורים בעריכתו של יעקב בהט.  עברית ההעתקים התקבלו מארכיון הוצאת "עם עובד" בשנת 1974. ראו גם: תיק אליעזר פרי.  
4.1 74 ירוחם פישל לחובר 1925-1935 העתקים של גלויות ופתקים ששיגר חיים הזז אל י"ח לחובר. איגרות קצרות אלו עוסקות בעיקר בפרסום בכתב העת "התקופה" (שלחובר היה מעורכיו) וכן ב"מאזנים", ובייחוד בפרסום המחזה "בקץ הימים". חלק מהאיגרות עוסקות גם בעניינים אישיים. עברית המקור במכון גנזים  
4.1 75 שאול ליברמן 1963-1972 10 איגרות אוויר וגלויית דואר ששיגר חיים הזז אל ידידו שאול ליברמן. בשולי הגלוייה והאיגרות נוספו גם דברים מאת אביבה הזז. מכתבים אלה עוסקים בחיבורים שונים, בעניין תרגום הספר "דלתות נחושת" לאנגלית ועריכתו בידי אברהם הולץ, בעניינים אישיים שונים. עברית האיגרות המקוריות נתרמו לארכיון על ידי פרופ' שאול ליברמן עצמו.  
4.1 76 יוסף ליכטנבום 1957 בתיק רק: העתק של איגרת קצרה מאת חיים הזז אל יוסף ליכטנבום, ובה סירוב מוחלט לפרסם דבר מדבריו באנתולוגיה שערך ליכטנבום לקראת "חג העשור". עברית המקור במכון גנזים  
4.1 77 יצחק למדן 1926-1927 העתקים של שלוש איגרות ששלח חיים הזז מפריס אל יצחק למדן בארץ ישראל, העוסקות בפרסום סיפוריו בבמות ספרותיות שונות בארץ, בתכניותיו הספרותיות (ובכלל זה רומן גדול שעבד על כתיבתו) ובמצוקתו הכלכלית ובקשתו לתמיכה ועזרה.  עברית המקור במכון גנזים  
4.1 78 גולדה מאיר 1969 בתיק: העתק של מכתב הברכה ששיגר חיים הזז אל גולדה מאיר, עם מינוייה לתפקיד ראש הממשלה, במארס 1969. בתיק גם: העתק של מכתב אישור הקבלה מאת מנהל לשכת ראש הממשלה, אביעד יפה. עברית המקור בארכיון המדינה.  
4.1 79 רנה דה טריון מונטלמבר 1971 בתיק רק: העתק של הקדשה שרשם הזז בשער התרגום לצרפתית של הספר "בקולר אחד". ההעתק התקבל מהגב' רנה דה-טריון מונטלמבר בשנת 1974. עברית    
4.1 80 משה מייזלש 1970 העתק של גלויית דואר ששיגר חיים הזז אל משה מייזלש מציריך, בעת ביקורו שם בקיץ 1970. בשולי הגלוייה נוספו דברים מאת אביבה הזז. עברית המקור במכון גנזים  
4.1 81 יהודה לייב מוצקין 1924 העתק של מכתב קצר ששלח חיים הזז מפריס אל ליאו מוצקין, מראשי ההסתדרות הציונית, ובו הוא מבקש ממנו כי יסייע לו למצוא עבודה, בהתאם למכתב ההמלצה ששיגר אליו פרופ' יוסף קלוזנר. עברית המקור בארכיון הציוני המרכזי  
4.1 82 בנימין יצחק מיכלי 1952-1972 בתיק: העתקים של איגרות קצרות ששיגר חיים הזז אל בנימין יצחק מיכלי, בקשר עם תפקידיו השונים באגודת הסופרים העבריים, ובכלל זה מזכיר האגודה ועורך כתב העת "מאזנים", וכן מכתב אחד כתגובה למאמר הביקורת שפרסם מיכלי על ארבעת כרכי "יעיש". בתיק גם: העתק של עצומה משנת 1963 שיזם גרשון זק, מנהל הכפר הירוק, ועליה חתומים, לצד הזז, דב סדן, אפרים קציר וישראל כהן.  עברית המקור במכון גנזים  
4.1 83 ארתור מילר 1970 העתק של מכתב ששלח חיים הזז אל הסופר והמחזאי האמריקני ארתור מילר, ובו הוא מזמין אותו באופן רשמי, כנשיא אגודת הסופרים העבריים, להתארח בישראל. המכתב נשלח בעקבות פגישה שנערכה בין השניים בעת ביקורו של הזז בארה"ב ב-1970. אנגלית    
4.1 84 שמשון מלצר 1955 העתק של מכתב קצר ששלח חיים הזז אל שמשון מלצר, ובו הוא מתנצל כי אין באפשרותו להשתתף בכתב העת "עתידות" שמלצר ערך באותו הזמן. עברית המקור במכון גנזים  
4.1 85 ג'וזף מרקס 1970 העתק של מכתב מודפס במכונת כתיבה, באנגלית, ששלח חיים הזז אל איש העסקים היהודי-אמריקני ג'וזף יוסף מרקס (Joseph Marks) בניו יורק, ובו נזכר תיווכו של פרופ' יעקב קבקוב בנוגע לתרגום הרומן "יעיש" לאנגלית והוצאתו לאור.  אנגלית    
4.1 86 אנדרה נהר 1965-1974 בתיק: זוג מכתבים ששלח חיים הזז אל פרופ' אנדרה נהר בעת ביקורו בצרפת, באביב 1965. המכתבים עוסקים בתכנית הביקור ובפגישות שנערכו ביניהם. בתיק גם: מכתב מאת אנדרה נהר אל אביבה הזז, משנת 1974, אשר צורף אל שני מכתבים אלה שנתרמו לארכיון. עברית    
4.1 87 טוני סלומון-מערבי 1968 בתיק רק: מכתב אחד שכתב חיים הזז אל טוני מערבי (סלומון), בעקבות קריאת ספרה, "טעג פון צארן" ("ימים של זעם") בו תיארה את תקופת השואה בעירה, יאסי שברומניה. המכתב המקורי נמצא עם המעטפה, ולא ברור מדוע לא נשלח אל הנמענת. עברית    
4.1 88 דב סדן 1934-1973 העתקים של איגרות קצרות ששלח חיים הזז אל דב שטוק-סדן, בעיקר באמצע שנות השלושים, בתקופה שבה שימש סדן כעורך המוסף הספרותי של "דבר". איגרות אלו עוסקות בפרסום פרקי "ר' פנחס" ב"דבר" ובהשתתפותו של הזז בעיתון, ובכלל זה מכתב שבו הוא מודיע לו על האיסור שהטיל עליו שוקן להמשיך ולהדפיס את סיפוריו שם; ברכות שונות ואיגרות תודה; הקדשה שכתב הזז באחד מספריו , חודש בלבד לפני פטירתו, לדב סדן, לכבוד יום הולדתו השבעים של סדן. עברית המקור בארכיון דב סדן, הספרייה הלאומית, ירושלים  
4.1 89 אברהם סוצקבר  [ca. 1960-1970] איגרת קצרה שבה מודה הזז לאברהם סוצקבר על ששלח לו שתי חוברות של כתב העת "די גאלדענע קייט" בצירוף ספר שיריו. עברית המקור בארכיון סוצקבר, הספרייה הלאומית, ירושלים  
4.1 90 שמואל יוסף עגנון ca. 1935-1957 העתקים של שתי איגרות קצרות מאת חיים הזז אל ש"י עגנון: איגרת תודה על עזרה שהושיט לו, כנראה משנת 1933, וכן איגרת ברכה קצרה לראש השנה תשי"ח. עברית המקור בארכיון ש"י עגנון, הספרייה הלאומית, ירושלים  
4.1 91 מרדכי עובדיהו 1952-1972 שלוש איגרות קצרות מאת חיים הזז אל מרדכי עובדיהו, ובהן תגובתו לרשימות ומאמרים ששלח עובדיהו לעיונו, ובכלל זה ביקורת חריפה כנגד יהודה עמיחי. עברית המקור במכון גנזים.  
4.1 92 אנדה עמיר-פינקרפלד 1972 בתיק רק: העתק של מכתב אחד מאת חיים הזז אל אנדה עמיר-פינקרפלד, ובו הוא מברך אותה ליום הולדתה השבעים. עברית המקור במכון גנזים, 87172/1  
4.1 93 ויקטור פדוסייב 1972 בתיק: העתקה של מכתב ברוסית, בכתב יד, ששלח חיים הזז אל ויקטור פדוסייב בחודש מאי 1972, ובו הוא הוא מספר לו על הביקורת שהופיעה ב"מעריב" על הספר שפדוסייב הוציא לאור, וכן על עזרתו להכניס את פדוסייב לתוך אגודת הסופרים העבריים. במכתב נזכרים ידידים נוספים מקרב עולי ברית המועצות באותם ימים, ובהם במאי הקולנוע מישה קאליק והסופר אפרים סבלה. בתיק גם: העתקה במכונת כתליבה של המכתב ברוסית, וכן תרגומו לעברית. רוסית, עברית    
4.1 94 יעקב פיכמן 1927-1943 איגרות ששלח חיים הזז אל יעקב פיכמן, בעיקר מן התקופה שבה פיכמן היה עורך כתב העת "מאזנים". האיגרות עוסקות במשלוח קטעים מ"יעיש", "היושבת בגנים" וסיפורים אחרים; בקבלת רישיון מאת ש"ז שוקן ובנו גוסטב (גרשום) שוקן לפרסום; בענייני כספים ועוד.  עברית המקור במכון גנזים  
4.1 95 שמואל ישעיה פנואלי 1957 בתיק רק: איגרת קצרה מאת הזז אל ש"י פנואלי, שבה הוא מסרב להשתתף ביום עיון אליו הוזמן עברית המקור במכון גנזים  
4.1 96 נח פניאל 1960-1972 איגרות קצרות מאת חיים הזז אל נח פניאל: תגובות לספרי השירה ששלח פניאל לעיונו של הזז; תשובות לפניותיו להשתתף בכתב העת "כרמלית" שבעריכתו ובכלל זה, לפרסם דברי ברכה לכבוד גרשון שופמן. עברית המקור במכון גנזים  
4.1 97 אליעזר פרי 1966-1974 העתקים של איגרות ששלח חיים הזז אל מנכ"ל הוצאת "עם עובד", אליעזר פרלסון-פרי, בשנים 1966-1970. עיקר המכתבים עוסקים בהכנתה ובהפצתה של מהדורת י"ב הכרכים מתשכ"ח, בוועד הציבורי שהוקם לצורך זאת, ובפעולות נוספות. בתיק גם: פתק בחתימת ידו של ירוחם לוריא, מזכיר הוצאת "עם עובד", אשר שלח מכתבים אלה לאביבה הזז בשנת 1974.  עברית ראו גם בתיק ירוחם לוריא.  
4.1 98 גבריאל פרייל 1969-1974 בתיק: שלוש איגרות אוויר מאת חיים הזז אל המשורר גבריאל פרייל בניו יורק, הכוללות דברי ברכה שונים ומעט פרטים על הצגת "בקץ הימים". בשולי האיגרות נוספו גם דברים מאת אביבה הזז. בתיק גם: מכתב מאת גבריאל פרייל אל אביבה הזז, אשר צורף לאיגרות המקוריות שהוא שלח לארכיון הזז.  עברית    
4.1 99 יצחק פרץ 1953-1955 זוג איגרות קצרות ששלח חיים הזז אל הבלשן יצחק פרץ: באחת מהן הוא מודה לו על ברכותיו לקבלת פרס ב.כצנלסון ובאחרת הוא עונה לו על שאלתו ביחס לביטוי "על יד". עברית המקור במכון גנזים  
4.1 100 שמואל פרלמן ca. 1953 קטע מאיגרת - ? עברית    
4.1 101 צבי פלוטקין ca. 1920 העתק של מכתב ששלח חיים הזז אל משה חיוג (צבי פלוטקין), כנראה בשנת 1920. במכתב זה הוא קורא לו לבוא אליו לעיר יבפטוריה, קרים, ומפרט את הדרך שבה יוכל לעשות לשם את דרכו. המכתב נמצא בתוך ארכיון וולופובסקי, השמור במכון גנזים רוסית    
4.1 102 אפרים צורף 1960-1970 בתיק: 1. מכתב ששלח חיים הזז מטבריה אל אפרים צורף, ובו ביקש שלא לפרסם ראיון שערך עמו, ובו הוא מביע את דעתו במחלוקת שנתגלעה באותו זמן בין מבקר הספרות דב סדן לבין הסופר יהושע בר-יוסף. למכתב זה צורפה הרשימה שכתב צורף. בפינה הימנית העליונה כתב צורף: "לא נתפרסם מפני כבודו של הזז". 2. מכתב שבו הזז מנמק לפני צורף את סירובו לפרסום הרשימה, ומתנצל לפני צורף על אי-הנעימות שנגרמה לו בשל כך. 3. מכתב משנת 1970 שבו הזז מודה לאפרים צורף על ספרו "נר דולק בענן" וכן מתנצל על חוסר יכולתו לסייע לו בתמיכה מ"קרן תל אביב". עברית המקור במכון גנזים  
4.1 103 שלמה צמח 1953-1957 העתקי מכתבים ששלח חיים הזז אל שלמה צמח: תשובה על התעניינותו של צמח בנוגע להשגת דיור עבור הזז; ברכה להולדת נכדו של צמח; תגבוה על ספרו של צמח, "שנה ראשונה"; התכתבות בנוגע לכתיבת ביקורת על הספר "יעיש" ותגובתו של הזז לביקורתו של צמח.  עברית המקור במכון גנזים  
4.1 104 יעקב קבקוב 1970-1974 בתיק: העתקות של מכתבי הזז אל יעקב קבקוב בארצות הברית. מכתבים אלה עוסקים בביקורו של הזז בארצות הברית, בהפצת כתביו שם ובתרגומו של הספר "דלתות נחושת"; בהמלצה על רחל צברי ובקשרים עם מלומדים עבריים שונים שפעלו באמריקה. חלק מן האיגרות נכתב בידי אביבה הזז. בתיק גם: מכתב ששלח קבקוב אל אביבה הזז בשנת 1974, אשר נלווה להעתקים אלה ששלח לבקשתה, לארכיון הזז.  עברית    
4.1 105 שרגא קדרי 1971 העתק של מכתב אחד ששלח חיים הזז אל שרגא קדרי, ובו חוות דעתו על הספר "פרופסור אלקנה ורמי בנו" שקדרי שלח לעיונו. עברית המקור במכון גנזים  
4.1 106 יהודה קופף 1969 בתיק: טיוטה בכתב ידו של חיים הזז לתשובה ששיגר אל עו"ד יהודה קופף, עורך כתב העת "הרעיון", אשר ערך משאל בקרב סופרים ואנשי אקדמיה ישראליים על דמותה הלאומית של מדינת ישראל. תשובות על שאלון זה נתפרסמו בגליון מס' 13  של "הרעיון", בשנת 1969.  עברית    
4.1 107 שמעון קושניר 1959-1974 מכתבים מקוריים והעתקי מכתבים ששלחו אביבה וחיים הזז אל שמעון קושניר: איגרות ברכה קצרות וידיעות קצרות בענייני דיומא, וכן שני מכתבים ששלח הזז בעת ביקורו בארצות הברית, ובו רשמיו מן הביקור ותגובה למכתבו של קושניר אליו, בנוגע למשבר שחל באותו זמן במפא"י. בתיק גם: מכתב נלווה ששלח אורי קושניר אל אביבה הזז בשנת 1974, יחד עם המכתבים המקוריים. עברית    
4.1 108 יוסף קלוזנר 1918-1956 העתקי מכתבים ששלח חיים הזז מקייב ומפריס אל יוסף קלוזנר, עורך כתב העת "השלח". המכתבים עוסקים בפרסום יצירותיו של הזז מעל במה זו, וכן בתשלום שכר סופרים. האיגרת הראשונה בתיק זה הינה המוקדמת ביותר מאת הזז שהגיעה לידינו. עברית המקור שמור בארכיון יוסף קלוזנר, הספרייה הלאומית, ירושלים  
4.1 109 דב קמחי 1955 העתק של מכתב אחד מאת חיים הזז אל הסופר, המחנך והעורך דב קמחי. איגרת קצרה זו באה כתשובה לגלוייה ששלח לו קמחי, ובה ביקש ממנו רשות לפרסם את אחד מסיפוריו בקובץ "סיפורי ארץ-ישראל" שעמד לראות אור בעריכתו. הזז מפנה את קמחי להוצאת "עם עובד" וטוען כי מעולם לא פגש בו ואיננו מכיר אותו כלל, אך מזמינו לפגישת היכרות.  עברית המקור במכון גנזים  
4.1 110 ליאו קניג 1959-1961 בתיק: חמש איגרות וגלויות דואר, ביידיש, ששלח חיים הזז אל ידידו חוקר האמנות ליאו קניג. ההתכתבות עוסקת בפגישות ביניהם; בברכות של הזז ליום הולדתו ה-70 של קניג; בפרסום ספרו של קניג "יהודים באמנות החדשה" בהוצאת "דביר" ובתיווך בינו לבין הוצאת "דביר", באמצעות שלמה צמח ובאמצעות מרדכי ברנשטיין; במסירת אחד ממאמריו של קניג לפרסום, לידי ישראל זמורה. בתיק גם: גלויה בעברית ששלחה אביבה הזז אל קניג, לבקשתו של הזז - בעת שהזז היה חולה ולא יכול היה לכתבו בעצמו. יידיש ועברית המקור בארכיון ליאו קניג, הספרייה הלאומית, ירושלים  
4.1 111 אברהם קריב 1950-1959 מכתבים ששלח חיים הזז אל אברהם קריב, חיפה, בנוגע לפרסום בכתב העת "מאזנים", שקריב נמנה על עורכיו: מאיגרות אלו עולים היחסים שבין הוצאת "עם עובד" לבין הזז, נסיונותיו של הזז לסייע לקריב באמצעות קישור עם סופרים ומלומדים מקרב ידידיו, ובהם עמנואל אולסוונגר, צבי וויסלבסקי ושלמה צמח.  עברית המקור במכון גנזים  
4.1 112 שלום קרמר 1963-1968 זוג העתקים מאיגרות קצרות ששלח חיים הזז אל שלום קרמר, בקשר עם פרסומים שונים: בכתב העת "מאזנים" וב"מאסף" כרך ג',  שבעריכת קרמר.  עברית המקור במכון גנזים  
4.1 113 ישורון קשת 1959-1968 העתקי איגרות מאת חיים הזז אל ישורון קשת (יעקב קופילביץ') בעניינים שונים: תגובות למאמרי ביקורת שכתב קשת על הזז;  התכתבות בנוגע לפרסום דברי הזז בכתב העת "מאזנים"; תגובות לספרים ששלח קשת לעיונו של הזז.  עברית המקור במכון גנזים  
4.1 114 מלך ראוויטש 1954-1955 העתקים של זוג גלויות, בעברית, ששלח חיים הזז אל משורר היידיש והמסאי מלך ראוויטש (רביץ'), בעת שהותו בישראל. הגלויות באו כתגובה למאמר שפרסם ראוויטש בעיתונות יידיש (פורסם מאוחר יותר בספרו, "מיין לעקסיקאן") ובו כתב על חיים הזז ועל יצירתו, וכן כתגובה לספר שירים ששלח לעיונו. עברית המקור בארכיון ראוויטש, הספרייה הלאומית, ירושלים  
4.1 115 מנוחה ראם 1967 העתקים של שני מכתבים מאת חיים הזז אל מנוחה ראם, האחד ביידיש והאחר בעברית. במכתב הראשון הזז כותב על התרשמותו מספר שיריה של ראם ששלחה לעיונו, ואילו במכתב השני, הוא מברך אותה לרגל זכייתה בפרס אופאטושו.  יידיש ועברית המקור במכון גנזים  
4.1 116 ישעיה רבינוביץ 1963-1971 העתקי איגרות ששלח חיים הזז אל ישעיה רבינוביץ' בשיקאגו: מרבית האיגרות עוסקות בבקשותיו של ראם כי הזז יסייע לפרסום כתביו במסגרת "מוסד ביאליק". מכתב אחד נשלח בעת ביקורו של הזז בארצות הברית, בשנת 1964, והוא דן באפשרות נסיעתו לשיקגו.  עברית המקור במכון גנזים.  
4.1 117 אברהם רגלסון 1957-1971 העתקי מכתבים מאת חיים הזז אל אברהם רגלסון, ובהם תגובות לספרי שירתו, תגובה על מאמר ביקורת שפירסם על "דלתות נחושת", ועניינים נוספים. עברית המקור במכון גנזים.  
4.1 118 יוסף רובינשטיין ca. 1967 בתיק: צילום זירוקס של מכתב ביידיש ששיגר חיים הזז אל המשורר יוסף רובינשטיין בניו יורק, בעקבות קריאת אחד מסיפרי שיריו - כנראה הספר "נאכט אויף נאלעווקעס", אותו העניק להזז במתנה בעת ביקורו בישראל, בקיץ 1967. העתק זה נשלח אל אביבה הזז בידי לייב רוכמן בשנת 1976, בצירוף פתק קצר בחתימת ידו. יידיש    
4.1 119 דוד צבי רוטשטיין ca. 1957 קטע מתוך פרסום של "המרכז לחינוך תורני ברמלה" שראה אור "במלאת שנה לקיומו", בחודש אייר תשי"ז, ובו מצוטט מכתב ששלח חיים הזז אל הרב דוד צבי רוטשטיין, בתוך מכתבים מאת סופרים אחרים, המעודדים ומשבחים את פעילותו של המרכז ברמלה. עברית    
4.1 120 לייב רוכמן 1953-1961 בתיק: שני מכתבים ששלח חיים הזז אל לייב רוכמן, בעקבות קריאת הספר "בדמיך חיי" במקור, ביידיש, בשנת 1952 ובעקבות הקריאה בספר המתורגם לעברית, בשנת 1961. במכתבים אלה משבח הזז את רוכמן ומדבר בחשיבותו של הספר. המכתבים המקוריים נתרמו לארכיון הזז בשנת 1976 בידי לייב רוכמן עצמו. עברית    
4.1 121 דוד רוקח 1958 בתיק רק: העתק של מכתב תודה ששלח חיים הזז אל המשורר דוד רוקח, עם קבלת ספר שיריו "ערער עלי שחם". עברית המקור במכון גנזים.  
4.1 122 דוד רמז ca. 1926 העתק של מכתב מאת חיים הזז אל דוד רמז, שהושאר בחדר המלון שבו שהה רמז בפריס, בעת ביקורו בצרפת - כנראה בקיץ 1936. במכתב מבקש הזז מרמז כי יסייע להפיץ את ספר שיריו של דוד פוגל "מול השער האפל", וכן מודיע לו כי יובאו אליו 10 עותקים מן הספר והוא מבקש שרמז ירכוש אותם לשם הפצתם בארץ-ישראל. בסוף המכתב מודה הזז על הלוואה כספית שקיבל מרמז, ומחזיר את הכסף שהיה חייב.  עברית המקור בארכיון העבודה והחלוץ ("מכון לבון"), חטיבה 104 IV תיק 24.  
4.1 123 אברהם שבדרון-שרון 1950 העתק של מכתב אחד ששלח חיים הזז אל ד"ר אברהם שרון (שבדרון) מבית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי, ובו הוא מודה לו על ששלחל לעיונו את החוברת "תורת הציונות האכזרית" ומאמר נוסף. בסוף המכתב שואל הזז את שבדרון האם קרא את המחזה "בקץ הימים", שבאותם ימים ראה אור לראשונה בספר, וסמוך לאחר מכן הוצג בתיאטרון "הבימה".  עברית המקור בארכיון שבדרון, הספרייה הלאומית, ירושלים  
4.1 124 גרשון שופמן 1960-1970 בתיק: 1. העתק של מכתב ברכה שכתב חיים הזז אל גרשון שופמן לרגל יום הולדתו השמונים. 2. טיוטה בכתב ידו של הזז, למכתב ברכה שכתב לרגל יום הולדתו התשעים של גרשון שופמן, ובו הוא מזכיר את השפעת יצירתו של שופמן על הצעירים ברוסיה, בני דורו, ומספר על ראשית היכרותו עם סיפוריו. 3. העתקה של המכתב הנ"ל, כפי שנשלח אל שופמן, מארכיונו שב"גנזים". 4. מכתב ששלח הזז אל שופמן בעקבות המסיבה שנערכה בבית הנשיא שזר, לציון יום הולדתו התשעים של שופמן, ובה נשא הזז את הנאום המרכזי, בשם אגודת הסופרים העברים. עברית    
4.1 125 זלמן שזר 1966 בתיק: 1. טיוטה בכתב ידו של חיים הזז למכתב ברכה שכתב אל הנשיא זלמן שזר ואל רעייתו רחל כצנלסון-שזר, עם שובם מביקור ממלכתי בארצות הברית ובדרום אמריקה. 2. העתק של מכתב תודה שכתב חיים הזז אל רחל כצנלסון-שזר, בעקבות מאמר ביקורת שלה על סיפורי המהפכה.  עברית    
4.1 126 יעקב שטיינברג 1943 בתיק רק: צילום של איגרת קצרה מאת הזז אל יעקב שטיינברג, ובה הוא מצטדק על אי-השתתפותו בכתב העת "מאזנים", ומבקש את סליחתו של העורך. עברית המקור במכון גנזים  
4.1 127 עדין שטיינזלץ 1967-1971 העתקים של שלוש איגרות ששלח חיים הזז אל הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ), בעקבות קבלת מסכתות התלמוד הבבלי שבפירושו. במכתבים אלה משבח הזז את שטיינזלץ על המפעל הגדול שנטל על עצמו וכן את ההוצאה של הספרים. עברית העותקים נתקבלו מידי הרב עדין אבן-ישראל (שטינזלץ).  
4.1 128 צבי שילוח 1971 בתיק רק: צילום זירוקס של מכתב קצר ששלח הזז אל צבי שילוח, בעקבות קריאה בספרו "ארץ גדולה לעם גדול". במכתב משבח הזז את הספר שנכתב בידי עמיתו ל"התנועה למען ארץ ישראל השלמה".  עברית    
4.1 129 אסיה שיפרין-אברמוב 1970-1971 גלויה מקורית בכתב ידו של הזז והעתק של מכתב, אותם שלח אל המשוררת העולה מברית המועצות, אסיה אברמוב-שיפרין, איתה התיידד באמצעות חברם המשותף, ישראל זמורה. באיגרות קצרות אלו מודה הזז לשיפרין-אברמוב על ברכות שבירכה אותו לרגל קבלת פרס ביאליק, וכן מודה לה על אחד ממכתביה ומציע לה להיפגש במסיבה שנערכה לכבודו של גרשון שופמן בצריף הנשיא שזר, ואשר אליה הוזמן גם ישראל זמורה. רוסית ההעתק נשלח על ידי ישראל זמורה, בשנת 1974.  
4.1 130 גרשום שלום 1972 העתק של מכתב מאת חיים הזז אל גרשם שלום, שנשלח אליו בעקבות דבריו של שלום על המחזה "בקץ הימים" שהוצג בתיאטרון "הבימה".הזז מגיב לדברי הביקורת של שלום על הדיוק ההיסטורי שבמחזה, וכן עונה על תמיהות שתמה שלום באשר לביטויים שונים בו. עברית המקור בארכיון גרשם שלום, הספרייה הלאומית, ירושלים  
4.1 131 ש. שלום 1966-1972 שלוש איגרות קצרות מאת חיים הזז אל המשורר ש. שלום (שלום שפירא). באיגרות אלו מודה הזז לש. שלום על ספרי השירה ששלח לעיונו, וכן מגיב עליהם בקצרה. עברית המקור במכון גנזים  
4.1 132 אברהם שלונסקי 1955-1969 בתיק: 1. העתקים של איגרות קצרות ששלח חיים הזז אל אברהם שלונסקי, ובהן ברכות, בקשות להשיב לו את ספרו של ראבלה בתרגום רוסי ששאל ממנו, ועניינים נוספים. 2. טיוטה בכתב ידו של הזז למכתב ארוך ומפורט ששיגר אל שלונסקי, לבקשתו, על אודות דמותו של דון ז'ואן, כתגובה לשאלתו של שלונסקי באשר לאמירה מסויימת במאמרו של הזז, "הלשון העברית", שראתה אור בחוברת "לשוננו לעם" בחודש אלול תשכ"ט. עברית העתקי האיגרות הקצרות נתקבלו מאת ארכיון שלונסקי שבמכון קיפ, אוניברסיטת תל אביב.  
4.1 133 אפרים שמואלי 1952-1961 העתקים של ארבע איגרות קצרות מאת חיים הזז אל אפרים שמואלי. מכתבים אלה באו כתשובה לבקשתו של שמואלי כי הזז ישתתף בכתב העת הספרותי "כרמלית", וכתגובה לספרים ששמואלי שלח לעיונו, ובהם תרגום לעברית של דון קישוט, אותו שיבח הזז.  עברית המקור במכון גנזים.  
4.1 134 משה שמיר 1968-1973 העתקי צילום של מכתבים ששלח חיים הזז אל משה שמיר, בעיקר בקשר עם פעילותו של שמיר כעורך בכתב העת "מאזנים" ובמוסף הספרותי של "מעריב". איגרות אלו כוללות גם את המכתב האחרון שכתב הזז יומיים לפני פטירתו ואשר נותר על שולחן הכתיבה שלו, בטרם הספיק לשלוח אותו אל משה שמיר. מכתב זה עוסק בסיפור האחרון שכתב, ואשר פורסם לבסוף לאחר פטירת הזז, תחת הכותרת "ללא שם". בגב הצילומים כתב משה שמיר הערות שונות על נסיבות כתיבת המכתבים. עברית ההעתקים נתרמו לארכיון על ידי משה שמיר עצמו, בשנת 1974.  
4.1 135 דוד שמעוני 1955-1956 העתקים של שלוש איגרות ששלח חיים הזז אל המשורר דוד שמעוני: בעניין חברותו בוועדה למונחי מטבח של האקדמיה ללשון העברית; בעניין תשלום שכרו של צבי וויסלבסקי לאגודת הסופרים וכן מכתב תודה על משלוח ספר תרגומיו של שמעוני ללרמונטוב. עברית המקור במכון גנזים  
4.1 136 שלמה שפאן 1953 בתיק רק: צילום של פתק קצר בכתב ידו של הזז, ובו הוא מודיע כי לא יוכל להשתתף בקובץ "קוממיות" שבעריכת שלמה שפאן ואנדה פינקרפלד-עמיר, שראה אור באותה שנה מטעם אגודת הסופרים העברים. הודעה זו באה כתשובה לפנייתם של העורכים אליו. עברית המקור במכון גנזים.  
4.1 137 גרשון שקד 1971 בתיק: צילום זירוקס של מכתב ששלח חיים הזז אל גרשון שקד, בעקבות פרסום מאמר ביקורת שכתב שקד על המחזה "בקץ הימים".  עברית הצילום נשלח על ידי פרופ' שקד לארכיון הזז, באמצעות רפאל וייזר, בשנת 1974. המקור שמור כיום ברשות ארכיון שקד, הספרייה הלאומית, ירושלים.  
4.1 138 צבי שרפשטיין 1967-1971 העתקים של שתי איגרות ברכה מאת חיים הזז אל צבי שרפשטיין, ובהן גם התייחסות למשלוח כל כתביו. עברית המקור במכון גנזים  
4.1 139 חיים תורן 1972 העתק של מכתב אחד ששלח חיים הזז אל חיים תורן, בעקבות קבלת שניים מספריו, מסדרת "פרקי ציור והווי". עברית המקור במכון גנזים  
4.1 140 ישעיה תשבי 1961 בתיק רק: העתק של גלויית דואר ששלח חיים הזז אל ישעיה תשבי, בעקבות קריאת מאמרו על ר' משה ויטל. עברית המקור בארכיון תשבי, הספרייה הלאומית, ירושלים  
4.1 141 דוד רוזנטל (הכהן) 1973 בתיק רק: העתק של מכתב קצר ששלח חיים הזז אל דוד הכהן (רוזנטל) בעקבות קריאה בספרו "המוות השפיל את עיניו", אותו שלח לעיונו של הזז. עברית המקור באוסף שבדרון, הספרייה הלאומית, ירושלים  
4.1 142 אהרן צייטלין 1963-1964 העתקים של שתי איגרות אוויר קצרות ששיגר חיים הזז אל המשורר והמתרגם אהרון צייטלין בניו יורק: מכתב בנוגע לביקורו של הזז בארצות הברית, ומכתב תודה על ברכות ששלח לו צייטלין. עברית המקור בארכיון אהרון צייטלין, הספרייה הלאומית, ירושלים  
4.1 143 מערכת מאזנים 1965 העתק של מכתב ששלח חיים הזז אל עזריאל אוכמני ואל שלמה טנאי, עורכי כתב העת "מאזנים", ובו הוא מודיע להם שלא יוכל להשתתף בגליון יום העצמאות של הירחון, בשל נסיעתו לצרפת. עברית המקור במכון גנזים