תעודות אישיות

מסמכים רשמיים שונים מתחנות חייו השונות של חיים הזז, וכן תעודות פרס ואותות כבוד שהוענקו לו, ובכלל זה פרס ישראל הראשון לספרות ומגילת אזרח כבוד של העיר ירושלים.

מסמכים רשמיים שונים מתחנות חייו השונות של חיים הזז, וכן תעודות פרס ואותות כבוד שהוענקו לו, ובכלל זה פרס ישראל הראשון לספרות ומגילת אזרח כבוד של העיר ירושלים.

 

הקטלוג המלא יעלה בקרוב.