תעודות אישיות

מסמכים רשמיים שונים מתחנות חייו השונות של חיים הזז, וכן תעודות פרס ואותות כבוד שהוענקו לו, ובכלל זה פרס ישראל הראשון לספרות ומגילת אזרח כבוד של העיר ירושלים.

מסמכים רשמיים שונים מתחנות חייו השונות של חיים הזז, וכן תעודות פרס ואותות כבוד שהוענקו לו, ובכלל זה פרס ישראל הראשון לספרות ומגילת אזרח כבוד של העיר ירושלים.

מס' מיכל מס' תיק שם התיק תאריך תיאור שפה הערות
9.1 1 תעודות זהות 1938-1969 בתיק: 1. טופס רשמי של ממשלת פלשתינה (א"י), עליו מודבק תצלום דיוקנו של חיים הזז, חתום בידי עו"ד משה וגר, ירושלים, המאשר את זהותו של הזז ואת כתובתו בירושלים: רחוב המלך ג'ורג' 27. בראש הטופס נוספה הערה בכתב ידו של קצין המחוז הבריטי ומספר הזיהוי של הזז. 2. דף עם תצלום דיוקנו של חיים הזז, אשר נתלש מדרכונו המנדטורי, יוני 1944, ועליו חותמות וחתימת ידו. 3. תעודת זהות מנדטורית של חיים הזז, הנושאת את תצלום דיוקנו. הונפקה בירושלים, ב-12 באוקטובר 1947. על גבי התעודה נוספה חותמת צה"ל - כנראה בעת מבצע "בצר". 4. תעודת הזהות הישראלית של חיים הזז ("פנקס זיהוי") שהונפקה לו בסוף 1948, ושימשה אותו עד לפטירתו.  עברית, אנגלית  
9.1 2 דרכונים 1950-1971 בתיק: דרכונו הישראלי של חיים הזז שהונפק לו בשנת 1964, עם נסיעתו לארצות הברית ושימש אותו עד לשנת 1971; תעודת מסע שהונפקה לו בשנת 1950, לצורך נסיעתו לאיטליה. בתיק גם: תעודות רשמיות שונות הקשורות עם נסיעתו של הזז לאיטליה בשנת 1950: פתק מאת מזכירו של דוד רמז בנוגע לרכישת מקום באונייה לאיטליה, כרטיס נסיעה באונייה וכרטיס טיסה; תעודות בנוגע למסירת תלושי המזון בעת נסיעתו ולהקצבת מטבע זר. עברית   
9.1 3 תעודת נישואין 1950 מכתב רשמי באיטלקית, על גבי נייר מכתבים של הרבנות הראשית לקהילת רומא, חתום בידי הרב פרופ' דוד פראטו (David Prato, 1882-1951) המאשר כי באותו יום, 31 בדצמבר 1950, חיים הזז ואביבה גינזבורג באו בברית הנישואין כדת משה וישראל. איטלקית  
9.1 4 תעודות רפואיות 1949-1973 מרשמים שונים, ובכלל זה למשקפיים, תוצאות בדיקות ותעודות רפואיות שונות שהונפקו על ידי רופאיו של חיים הזז. בתיק גם: העתק תעודת הפטירה של חיים הזז. עברית התיק חסוי מסיבות של צנעת הפרט.
9.1 5 אישורים רשמיים 1929-1952 אישורים רשמיים שהונפקו לחיים הזז על ידי רשויות שונות. בתיק: 1. אישור רשמי שהונפק ביום 29 באוגוסט 1929, על גבי נייר מכתבים של אגודת העיתונאים הזרים בצרפת, פריז (Association de la Presse Étrangère) המאשר כי חיים הזז הוא סופר עברי העובד בשירותה של הוצאת "שטיבל", ורשה. 2. רישיון שהונפק על ידי מטה חטיבת יפתח, פלמ"ח, בזמן ההפוגה השנייה של מלחמת השחרור, המעניק להזז רשות כניסה אל מחנות החטיבה. 3. אישור רשמי מיום 23 ביוני 1948 מאת חברה קדישא קהילת ירושלים, המאפשר לחיים הזז להכנס אל שדה הקבורה הזמני שבו נטמן בנו, נחום הי"ד. 4. מכתב רשמי מאת משרד המסחר והתעשייה המאשר את בקשתו של הזז לרכוש מקרר חשמלי. 5. התכתבות בין חיים הזז לבין המפקח על המלאי במשרד המסחר והתעשייה, בנוגע לרכישת מכונת כתיבה (1952). צרפתית, עברית  
9.1 6 חוזים - "בקץ הימים" 1950-1971 חוזים שונים הנוגעים למחזה "בקץ הימים" מאת חיים הזז. בתיק: 1. חוזה בין חיים הזז לבין תיאטרון "הבימה", מחודש אפריל 1950, בנוגע להעלאת המחזה. 2. חוזה בין אקו"ם לבין הנהלת תיאטרון "הבימה", בנוגע להעלאת המחזה בתיאטרון ותשלום תמלוגים. 3. זכרון דברים בנוגע לתרגום המחזה "בקץ הימים" לאנגלית, חתום בידי חיים הזז ובידי המתרגם דב אנקונה.  עברית  
9.1 7 הוצאת "עם עובד" - הסכמים 1953-1972 חוזים והסכמים בין חיים הזז לבין הוצאת "עם עובד", בנוגע להוצאה לאור של מהדורות חדשות מכתביו, הוצאת ספר "סיפורים מימי המהפכה" [לא ראה אור], הסדרת מעמדו של הזז כסופר קבוע בשירותה של ההוצאה, הוצאה לאור של כל כתביו במהדורה מתוקנת. בתיק גם: 'הוראות לסידור ולעימוד הספר "בקולר אחד"' הכוללות פירוט של כל האלמנטים הטיפוגרפיים; התכתבות עם שר המשפטים, יעקב שמשון שפירא, ופסק הבוררות שקבע בין חיים הזז לבין הוצאת "עם עובד" בעניין הסכסוך שביניהם, חתום בידו.  עברית  
9.1 8 פרס ביאליק תש"ב 1942-1954 בתיק: מכתב חתום בידי ישראל רוקח, ראש עיריית תל אביב, המודיע לחיים הזז על זכייתו בפרס ביאליק לשנת תש"ב עבור ספרו "ריחיים שבורים". בתיק גם: העתק נימוקי ועדת השופטים שהעניקה להזז את הפרס; חוברת "פרס ביאליק" שהונפקה מטעם עיריית תל-אביב יפו, במלאת עשרים שנה לחלוקת הפרס. עברית  
9.1 9 פרס אוסישקין תש"י 1950 בתיק: מכתב רשמי מאת קרן קיימת לישראל (קק"ל), המודיע להזז על זכייתו בפרס אוסישקין על מחזהו "בקץ הימים" וספח תשלום דמי הפרס. בתיק גם: העתקים מתיק פרס אוסישקין מן הארכיון הציוני המרכזי, ובהם התכתבות בנוגע להענקת הפרס להזז, נימוקי חבר השופטים ודברי ד"ר אברהם גרנות בטקס.  עברית  
9.1 10 פרס ישראל 1953 בתיק: מכתבים רשמיים בחתימת ד"ר אפרים אלימלך אורבך ובחתימת שר החינוך והתרבות, בן ציון דינור, המודיעים להזז על זכייתו בפרס ישראל לספרות יפה; הזמנה רשמית לטקס חלוקת הפרס, שנערכה ביום העצמאות תשי"ג באולם קולנוע "ארנון" בירושלים; העתקה של נימוקי ועדת השופטים למתן הפרס; ספח תשלום דמי הפרס.  עברית  
9.1 11 קרן דישון 1960 מכתבים רשמיים בעניין הענקת מלגה מקרן דישון לחיים הזז, בהמלצתו של ראש הממשלה, דוד בן גוריון. במלגה זו זכה יחד עם הזז המשורר אורי צבי גרינברג. בתיק גם: תקנון הפרס, מודפס במכונת כתיבה. עברית  
9.1 12 תואר דוקטור לשם כבוד - JTS 1963-1964 מגילת קלף המעניקה לחיים הזז עם קבלת תואר דוקטור לשם כבוד (Doctor of Hebrew Letters Honoris Causa) על ידי הסמינר התיאולוגי היהודי באמריקה (Jewish Theological Seminary of America). בתיק גם: תוכניית הטקס שבו הוענק התואר לחיים הזז, בעת ביקורו בארצות הברית, בשנת 1964. אנגלית המגילה שמורה בנפרד, בנרתיקה המקורי.
9.1 13 פרס ניומן 1966 תעודות רשמיות, בעברית ובאנגלית, שהוענקו לחיים הזז עם קבלת הפרס של המכון למדעי היהדות באוניברסיטת ניו יורק על שם ישראל וברטה ניומן.  אנגלית, עברית  
9.1 14 תואר דוקטור לשם כבוד - אוניברסיטאת דרופסי 1970 תעודה רשמית המעניקה לחיים הזז תואר דוקטור לשם כבוד (Doctor of Humane Letters) מטעם אוניברסיטת דרופסי (The Dropsie University). נתונה בתוך מעטפת עור. בתיק גם: תוכניית הטקס שבמהלכו הוענק התואר להזז. אנגלית  
9.1 15 פרס ביאליק תש"ל 1971 תעודה רשמית, חתומה בידי ראש עיריית תל אביב, יהושע רבינוביץ', המודיעה על הענקת פרס ביאליק לספרות יפה לחיים הזז. בתיק גם: חוברת בהוצאת עיריית תל אביב-יפו, שהופקה לרגל חלוקת הפרס באותה שנה. עברית  
9.1 16 יער יהדות ברית המועצות 1971 תעודה רשמית, בחתימת נשיא התאחדות התעשיינים, יו"ר מרכז השלטון המקומי, מזכיר ההסתדרות, יו"ר המועצה הציונית ונשיא אגודת הסופרים, חיים הזז, המודיעה על מפעל נטיעת "יער הזדהות עם יהדות ברית המועצות".  עברית  
9.1 17 כרטיסי חבר 1950-1972 כרטיסי ותעודות שונות שהונפקו להזז, כחבר באגודות ובארגונים: פנקסי חבר בהסתדרות הכללית של העובדים; כרטיס חבר מטעם קלוב פא"ן העברי בישראל (International P. E. N. Club) בחתימת ראובן אבינועם-גרוסמן ויעקב כהן; כרטיס קורא של בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי (הספרייה הלאומית); כרטיס חבר מטעם "אגודת שוחרי הסרט הטוב"; כרטיס חבר מטעם "אגודה למען מוזיאון ישראל, ירושלים"; כרטיס בוחר לכנסת; כרטיס חבר באגודת הסופורים העברים, ועוד. .   עברית  
9.1 18 דמי חברות ומנויים 1936-1972 קבלות רשמיות שהונפקו לחיים הזז תמורת תשלום דמי חבר באגודות וארגונים שונים, וכן תמורת תשלום דמי מנוי על סדרות ספרים. בתיק: קבלות בחתימת הרב שמחה אסף, תמורת דמי מנוי בחברה הארץ-ישראלית להיסטוריה ואתנוגרפיה; פנקס חותם ב"אנציקלופדיה מקראית"; מכתב בחתימת אהוד בן יהודה, בנוגע לדמי מנוי לרכישת כרכי מילון בן יהודה; קבלות מאת "היכל שלמה" עבור מנוי על חוברות "שנה בשנה"; קבלות תמורת דמי חבר באיגוד העולמי למדעי היהדות, ברית עברית עולמית, אגודת הסופרים העברים ועוד.  עברית  
9.1 19 מיסים וארנוניות 1951-1972 קבלות, אישורים ותעודות שונות בנוגע לתשלום מיסים והיטלים שונים: הודעות שומה, ארנונה, מס הכנסה, ועוד.  עברית  
9.1 20 תשלומים שונים 1939-1972 קבלות שהונפקו לחיים הזז תמורת תשלום על רכישות ושירותים שונים, ובעיקר רכישת ספרים שונים וכן הארחה, ביטוח ועוד.  עברית  
9.1 21 חוזים ושטרות בנוגע לדיור 1932-1966 תעודות רשמיות שונות הנוגעות לשכירה, העברה, מכירה ורכישה של חדרים ודירות בהם התגורר חיים הזז: בירושלים, בתל אביב, גבעתיים, צפת, ועוד.  עברית  
9.1 22 קבלות על תרומות 1952-1969 קבלות שהונפקו לחיים הזז על ידי ארגוני צדקה וחסד שונים, תמורת תרומתו הכספית. בתיק גם: קבלה על תרומה שהרים חיים הזז לזכות קרן להקמת אנדרטה בקרית ענבים לחללי חטיבת הראל - פלמ"ח.  עברית  
9.1 23 שכר סופרים -  "עם עובד" 1951-1971 איגרות קצרות מאת מזכירות הוצאת ספרים "עם עובד" ותעודות שונות בנוגע לתשלום שכר סופרים לחיים הזז. עברית  
9.1 24 שכר סופרים - "דביר" 1952-1974 מכתבים רשמיים וקבלות מאת מזכירות הוצאת ספרים "דביר" בנוגע לתשלום שכר סופרים לחיים הזז. בתיק גם: תעודות בודדות הנוגעות לתשלום שכר הסופרים לאחר פטירתו, לאלמנתו אביבה הזז. עברית  
9.1 25 שכר סופרים - אקו"ם 1956-1973 חשבוניות ואישורים שונים בנוגע לתשלומי תמלוגים שהועברו לזכותו של חיים הזז באמצעות אקו"ם בע"מ - אגודת קומפוזיטורים, מחברים ומו"לים. עברית  
9.1 26 שכר סופרים - גופים שונים 1944-1973 התכתבות, קבלות ותעודות שונות בנוגע לתשלום שכר סופרים לחיים הזז על ידי הוצאות ספרים, מו"לים של עיתונים, כתבי עת וגופי שידור בישראל ובעולם שפרסמו מיצירותיו, בהם: עיתון "הארץ", "דבר", "מעריב", ידיעות אחרונות", הוצאת "מחברות לספרות", ספרי שוקן ניו יורק (Schocken Books, New York), ג'ואיש כרוניקל (Jewish Chronicle), תיאטרון "הבימה", קול ישראל, גלי צה"ל, ועוד.  עברית, אנגלית, צרפתית  
9.1 27 משרד החינוך והתרבות - תשלומים 1949-1965 איגרות קצרות ותעודות שונות בנוגע לתשלומי מלגות והקצבות לסופר חיים הזז מאת משרד החינוך והתרבות. חלק מן האיגרות נשלח להזז בחתימת ישעיהו אברך.  עברית  
9.1 28 חשבונות בנק ותעודות פיננסיות שונות 1953-1966 פנקסי שיקים, דו"חות תנועות בחשבון הבנק, פנקס חיסכון ותעודות שונות שנשלחו אל חיים הזז מסניף הבנק בו התנהל חשבונו. עברית  
9.1 29 רשימות אישים וכתובות [1964-1972] רשימות בכתב ידו של חיים הזז, ובהן כתובות של ידידים ומכרים; פנקס כתובות אישי ופתקים נוספים הכוללים כתובות ומספרי טלפון של אישים שונים. עברית  
9.1 30 מגילת אזרח כבוד 1969 מגילת קלף מאויירת וחתומה בידי ראש העיר ירושלים, טדי קולק וחברי מועצת העיר, אשר הוענקה לחיים הזז עם קבלת תואר "אזרח כבוד" של העיר ירושלים. עברית שמורה בתוך נרתיק עץ זית, בארון התצוגה.