בישוב של יער

בישוב של יער, רומן הביכורים של חיים הזז, מבוסס על חוויות הילדות שלו באוקראינה. ברומן זה נפרשות קורותיה של משפחה יהודית החיה בבדידות, בתוך 1905 היער, בתקופה הסמוכה למהפכה ברוסיה

הוצאת אברהם יוסף שטיבל, ברלין-תל אביב, תר"ץ (1930)

 

בישוב של יער, רומן הביכורים של חיים הזז, מבוסס על חוויות הילדות שלו באוקראינה. ברומן זה נפרשות קורותיה של משפחה יהודית החיה בבדידות, בתוך היער, בתקופה הסמוכה למהפכת 1905 ברוסיה. אבי המשפחה, הקסיר, מתפרנס מהשגחה על כריתת עצי היער. יחד עמו חיים ביער רעייתו, סלבה ושני בניו, גדלקה ודודיק. אל המשפחה ביער מצטרף המורה ששוכר האב לשני בניו, בודניק. בין בודניק, המשכיל שיצא ל"תרבות רעה" ונדבק במרקסיזם לבין יתר הדמויות, נוצרים מתחים על רקע השוני בהשקפות עולמם. בודניק מנסה להפיץ את רעיונות המהפכה ולהמריד את הפועלים העובדים ביער, בשירותו של הקסיר, אך נתקל באדישות ובחוסר שיתוף פעולה. גיבור מרכזי ברומן זה הוא היער עצמו, על כל עושר נופיו, שיש הרואים בו סמל לבית ישראל, הנתון בתהליך של כריתה.

בישוב של יער ראה אור בשנת 1930 בתל אביב, עוד בטרם עלייתו של הזז לארץ ישראל. בשל טעויות הדפוס המרובות שנפלו בספר, הזז נמנע מלפרסם את חלקו השני, שנותר גנוז. בשנותיו האחרונות הוא תכנן לשוב אל רומן זה, לתקנו ולשכללו, כדי להוציאו לאור מחדש, אך הדבר לא הסתייע. יותר מ-90 שנה לאחר שנדפס לראשונה, הרומן עתיד לראות אור בקרוב, במהדורה חדשה ומעודכנת, המבוססת על כתב היד המלא שנמצא בגנזי הזז.

 

מחקר בלשני מקיף על בישוב של יער:

ברכה דלמצקי פישלר ויחיאל קארה: מן היישוב ומן היער – עיונים בלשון הרומן "ביישוב של יער" מאת חיים הזז, הוצאת האקדמיה ללשון העברית, ירושלים, תשע"ז.

 

מאמרים נבחרים על הספר:

דן מירון: "ביישוב של יער", בתוך: חיים הזז: אסופת מסות, הוצאת ספרית פועלים, מרחביה, תשי"ט, עמ' 167-159.

ישראל זמורה: "ביישוב של יער", בתוך: חיים הזז – מבחר מאמרים על יצירתו, הוצאת עם עובד, תל אביב, תשל"ח, עמ' 208-205.

יוסף ויץ: "ביישוב של יער", בתוך: תלמים אחרונים, הוצאת הקרן הקיימת לישראל, ירושלים, תשל"ד, עמ' 55-51.