אבן שעות

הספר האחרון שפרסם חיים הזז, שבועות אחדים בלבד לפני פטירתו הפתאומית, כלל 16 מתוך ל"ו הסיפורים שכתב בערוב ימיו:

הוצאת עם עובד, תל אביב תשל"ג (1973)

 

הספר האחרון שפרסם חיים הזז, שבועות אחדים בלבד לפני פטירתו הפתאומית, כלל 16 מתוך ל"ו הסיפורים שכתב בערוב ימיו: "אותו האיש", "עד אחרית", "בבית-הקברות", "מניפה וקמע", "החצר", "ברוגז", "ואבי נער", "פנים אל פנים", "רעם", "בעל-דין", "תות!.. תות!..", "מחילה", "מוליאבקה", "נפל הגורל", "דברי הימים" ו"סאלימה".

הסיפורים בקובץ זה, שגיבוריהם באים מעולמות שונים, ממזרח וממערב, מן העבר הרחוק ומן ההווה, מרכיבים חלקים שונים בתצרף של הוויית העם היהודי לגווניו, ומתמקדים בסוגיית המתח שבין גלות לגאולה, על ריבוי פניה. לעומת יצירותיו המוקדמות יותר של הזז, ברבים מהסיפורים כאן באה לידי ביטוי גם ההתמודדות עם חיי היום-יום של הפרט, בהווייה החדשה של מדינת ישראל הריבונית.

רבים מסיפורי קובץ זה תורגמו ללשונות שונות, ובהן רוסית, גרמנית וספרדית. הסיפור "תות!... תות!..." אף עובד למחזה בידי אביבה הזז.

 

מאמרים נבחרים:

 

יהודית צוויק: "'אבן שעות' כסימן-דרך ביצירתו של הזז", בתוך: הלל ברזל (עורך): חיים הזז: מבחר מאמרי ביקורת על יצירתו, הוצאת עם עובד, תשל"ח, עמ' 195-186.

בנימין יצחק מיכלי: "גיבורי הזז בתמורות הזמן והמקום", בתוך: מאזניים (מו) 3, שבט תשל"ח, עמ' 199-187.

הלל ברזל: "מן הנסתר לנגלה", בתוך: בין חזון לחיזיון, הוצאת יחדיו, תל אביב, תשמ"ח, עמ' 187-173.

יוסף אורן: "בין אבן שעות" ל"אבנים רותחות", בתוך: הארץ, מוסף תרבות וספרות, 27 באפריל 1973, עמ' 1.

שרה כ"ץ: "דמותה של חצר ירושלמית אחת להזז", בתוך: ירושלים, דברי ספרות והגות [יא-יב], הוצאת אגודת הסופרים ואגודת שלם, תשל"ז, עמ' 245-240.