דלתות נחושת

הרומן "דלתות נחושת" מתרחש על רקע המהפכה הבולשביקית ברוסיה, בעיירה היהודית ובכפרים הרוסיים שסביב. גיבוריו הראשיים של רומן זה הם צעירים יהודים.

מהדורה ראשונה: הוצאת דבר, תל אביב תשט"ז (1956); מהדורה מורחבת ומתוקנת: תשכ"ח (1968)

 

הרומן "דלתות נחושת" מתרחש על רקע המהפכה הבולשביקית ברוסיה, בעיירה היהודית ובכפרים הרוסיים שסביב. גיבוריו הראשיים של רומן זה הם צעירים יהודים, המורדים במסורת אבותיהם וקוראים דרור לחירות פורקת עול: סורוקה האנרכיסט, פולישוק הבולשביק ולאצה יפת התואר, המאוהבת בשניהם. ברומן זה הביא הזז לידי שיא את הביטוי האמנותי למשבר היהדות בעקבות המהפכה. למעשה, הוא עסק בנושא זה כבר מראשית עבודתו הספרותית, וסיפוריו הראשונים שפורסמו בכתב העת "התקופה", עוד בשנות העשרים, היוו את הגרעין לכתיבתו של רומן זה. לאחר שראה אור לראשונה, בשנת 1956, הזז החליט כי הספר מביא את תמונת המהפכה באופן חד-צדדי, וביקש להרחיב את היריעה ולכלול בתוכה גם את החברה הלא-יהודית, שבתוכה חיו היהודים. לקראת הכנתה של מהדורת כל כתביו שראתה אור ב-1968, שִכלל הזז את הרומן, ערך והוסיף קטעים רבים, ולבסוף כלל הרומן המחודש שני כרכים, והיה ליצירה רבת-אנפין.

 

 

מאמרים נבחרים:

 

אבינועם ברשאי: "מ'פרקי מהפכה (תרפ"ד) ל"דלתות נחושת (תשט"ז)", בתוך: הלל ברזל (עורך): חיים הזז: מבחר מאמרי ביקורת על יצירתו, הוצאת עם עובד, תשל"ח, עמ' 258-245.

גדעון קצנלסון: "עולם בפירוקו", בתוך: מולד (יד) 93-92, מארס-אפריל 1956, עמ' 124-121.

דב סדן: "גרם המעלות", בתוך: ארחות ושבילים, הוצאת עם עובד, תשל"ח, עמ' 114-110.

הלל ברזל: "דלתות נחושת לחיים הזז" בתוך: הארץ, מוסף תרבות וספרות, 13 בינואר 1956, עמ' 9.

אברהם בלאט: "העיירה של חיים הזז בעידן המהפכה", בתוך: בנתיב סופרים, הוצאת המנורה, תל אביב תשכ"ז, עמ' 63-59.