משפט הגאולה

"משפט הגאולה", הכרך השני מעיזבונו של חיים הזז שראה אור בעריכתה של אביבה הזז, כולל הרצאות, נאומים ודברים שבעל-פה שהשמיע הסופר מעל גבי במות שונות, בישראל וברחבי העולם.

הוצאת עם עובד, תל אביב תשל"ז (1977)

 

"משפט הגאולה", הכרך השני מעיזבונו של חיים הזז שראה אור בעריכתה של אביבה הזז, כולל הרצאות, נאומים ודברים שבעל-פה שהשמיע הסופר מעל גבי במות שונות, בישראל וברחבי העולם. הספר כולל 117 דברים, הבאים על-פי סדר נושאי וכרונולוגי, בשישה שערים: "הלשון העברית", "הספרות והמציאות", "משפט הירושה והגאולה", "פני הארץ", "סופר בדור גדול" ו"בני הדור".

במובנים רבים, ספר זה הוא מפתח לאישיותו של חיים הזז, בהיותו פותח צוהר לעולמו האינטלקטואלי ולמגוון דעותיו בנושאים כגון פוליטיקה, ציונות, אמנות וספרות עברית, ללא המחיצות שהציב בעת שכתב את הפרוזה הבדיונית. הזז מתגלה בספר זה כהוגה דעות מקורי וכאחד מגדולי אנשי הרוח שפעלו בישראל. השקפת עולמו של הזז באשר לפואטיקה הרצויה, באה לידי ביטוי בדבריו על תפקידם הלאומי של הסופרים בישראל, שהם בעלי שליחות להתמודד באמנותם עם בעיות השעה, מתוך מגמה להורות את הדרך הנכונה.

גם בספר זה מתגלה הזז כאמן הניסוח, ומשפטים רבים מתוכו הפכו לאמרות-שפר המצוטטות בפי רבים, לעיתים מבלי שיידעו את מקורן.

 

מאמרים נבחרים:

דן לאור: "המשיחיות האסתטית : בשולי 'משפט הגאולה' לחיים הזז", בתוך: מאזניים (מה), 6 , תשל"ח, עמ' 399-391.

דב סדן: "תוכחה ומילואים לה", בתוך: פולמוס ושווה-פולמוס, הוצאת מוסד ביאליק, ירושלים, תשל"ב, עמ' 76-68.

אליעזר שביד: "ביו סיפורת לנאום", בתוך: דבר, 28 באוקטובר 1983, עמ' 19-18.

מרדכי אבישי: "משפט הגאולה ומשפט היומיום", בתוך: מעריב, 26 באוגוסט 1977, עמ' 39.

אביבה הזז: "מעט מהרבה על משפט הגאולה", בתוך: ידיעות אחרונות, מוסף לספרות ותרבות, 9 באפריל 1976, עמ' 2.