פעמון ורִמון

"פעמון ורמון" היה הספר הראשון מעיזבונו של חיים הזז שהובא לדפוס בידי אביבה הזז. בספר זה ראו אור עשרים מסיפוריו האחרונים של חיים הזז, אשר נכתבו בשנות חייו האחרונות ולא נתפרסמו עד אז.

"פעמון ורמון" היה הספר הראשון מעיזבונו של חיים הזז שהובא לדפוס בידי אביבה הזז. בספר זה ראו אור עשרים מסיפוריו האחרונים של חיים הזז, אשר נכתבו בשנות חייו האחרונות ולא נתפרסמו עד אז.

הספר כולל את הסיפורים הקצרים הבאים: "פעמון ורִמון", "השניים", "במראה", "הצייד", "דור אחר", "משפחת ויניק", "הנעלם", "רוח קדים", "ללא שם", "זהירות", "נֵכר", "כלי שבור", צרת הזמן", "פרחים שמחים", "
"Memento Mori, "פעמון אזעקה", "Curriculum Vitae", "ציפור בודד", "משחק עננים" ו"הוא ציווה". לספר נוספה אחרית דבר מאת אביבה הזז, שהעניקה גם לחלק מן הסיפורים את שמם.

הרב-גוניות של נושאי הסיפורים, נופיהם וגיבוריהם, מרכזת בתוכה את מכלול הנושאים המאפיין את יצירתו של חיים הזז בכללה (הוי עדות ישראל והמתח שבין גלות לגאולה, אישית ולאומית) עם המפנה שחל בשנותיו האחרונות: גורלם הפרטי של צעירים, במיוחד על רקע החיים במדינת ישראל, והטרגיות של הקיום האנושי בעידן המודרני. הסיפור "השניים" הוא חלק מקבוצת סיפוריו ה"ספרדיים" של חיים הזז (דוגמת הסיפור "אותו האיש" שבקובץ אבן שעות) והוא מציב גיבור מפתיע ושונה, אמן החי בתקופת הרנסאנס, ומתוכו עולה ביתר שאת סוגיית היחס שבין האמנות והמציאות, הנרמזת גם ביתר סיפוריו של הזז. 

 

מאמרים נבחרים:

שמעון זנדבנק: "'הנעלם' והכרח העבריות", בתוך: הלל ברזל (עורך): חיים הזז: מבחר מאמרי ביקורת על יצירתו, הוצאת עם עובד, תשל"ח, עמ' 324-319.

יהודית צוויק: "על 'פעמון ורמון' לחיים הזז", בתוך: עלי שיח (3) אלול תשל"ו, עמ' 123-117.

הלל ברזל: "מן ההיסטוריה אל האדם", בתוך: חזון וחיזיון, הוצאת יחדיו, תל אביב, תשמ"ח, עמ' 194-188.

גילה רמרז-ראוך: "פעמון ורימון", בתוך: הלל ברזל (עורך): חיים הזז: מבחר מאמרי ביקורת על יצירתו, הוצאת עם עובד, תשל"ח, עמ' 201-196.