פרקי מהפכה

שתי הנובלות הכלולות בכרך זה, "אריסטוטלס" ו"שמואל פרנקפורטר", חותמות את מסכת יצירותיו של הזז שנושאן העיקרי הוא המהפכה ברוסיה.

הוצאת עם עובד, תל אביב תשמ"א (1980)

 

שתי הנובלות הכלולות בכרך זה, "אריסטוטלס" ו"שמואל פרנקפורטר", חותמות את מסכת יצירותיו של הזז שנושאן העיקרי הוא המהפכה ברוסיה. המהפכה הבולשביקית היתה אחד הנושאים הראשיים ביצירת הזז, והוא לא חדל ממנו בכל חמישים שנות עבודתו הספרותית. הנובלות בקובץ זה הן נוסחים מחודשים שעיבד חיים הזז מסיפוריו המוקדמים, שנכתבו עוד בימי שהותו בפריס, ראו אור לראשונה בכתב העת "התקופה", בשנות העשרים של המאה הקודמת, והעניקו לו את פרסומו כסופר צעיר.

"אריסטוטלס" צמח מתוך סיפורו הראשון של הזז, "מזה ומזה", שפורסם לראשונה ב-1923. הוא נכתב מחדש בנוסח ראשון בשנים 1946-1943, ובאותן ארבע שנים נדפס בעיתונים ובכתבי עת. נוסח שני של הסיפור, נכתב עשר שנים מאוחר יותר וראה אור ב-1955 בקובץ "צל הפוך", תחת הכותרת "נהר שוטף". לאחר מכן, הוא שולב בכרך "חגורת מזלות". "פרקי מהפכה", סיפור מוקדם אחר ששימש גרעין ל"אריסטוטלס", התגלם בתוך הרומן "דלתות נחושת", שהתפרסם בשני נוסחים ונכלל במהדורת כל כתביו של הזז משנת תשכ"ח (1968).

את הסיפור "שמואל פרנקפורטר" משנת 1925, החל חיים הזז לכתוב מחדש בקיץ 1972 והמשיך בכתיבתו עד ליומו האחרון. דבקותם של צעירי העיירה היהודית בערכי המהפכה הבולשביקית באה לידי ביטוי מובהק בדמותו של שמואל פרנקפורטר, המוסר את נפשו עליה. במקביל, מתוארת בסיפור גם אכזריותם של הצעירים היהודים שנתפסו לאידיאולוגיה הקומוניסטית, בייחוד כלפי דור האבות המסורתי.

 

מאמרים נבחרים:

רינה לפידוס: "'פרקי מהפכה' לחיים הזז כפארודיה על הספרות האידיאולוגית הרוסית והסובייטית", בתוך: בקורת ופרשנות (33), קיץ תשנ"ח, עמ' 59-49.

נורית גוברין: "סיפורי המהפכה כסוג ספרותי", בתוך: דב סדן ודן לאור (עורכים): מאסף חיים הזז, הוצאת אגודת הסופרים ואגודת שלם, ירושלים, תשל"ח, עמ' 256-236.

א. ב. יפה: בין יצחק באבל לחיים הזז, בתוך: הלל ברזל (עורך): חיים הזז: מבחר מאמרי ביקורת על יצירתו, הוצאת עם עובד, תל אביב, תשל"ח, עמ' 79-67.

דב סדן: "פרקי מהפכה", בתוך: בין דין לחשבון, הוצאת דביר, תל אביב, תשכ"ג, עמ' 242-234.

יעקב רבינוביץ: "שמואל פרנקפורטר לחיים הזז", בתוך: מסלולי ספרות, הוצאת ניומן, ירושלים, תשל"א, עמ' 661-660.