בן המקום

פרקי הרומן הגנוז שגיבורו הוא ישו, המתואר כצעיר יהודי מתלבט בתוך נופיה של ארץ ישראל של שלהי תקופת בית שני

הוצאת ספרי בלימה, תשפ"א (2020)

 

 

בסתיו 1947 הזז החל לפרסם בעתון "דבר", אחת לשבועיים, קטעים מתוך רומן חדש שכתב, וגיבורו היה ישו הנוצרי. עד לסוף אפריל 1948 הופיעו בזה אחר זה 18 פרקים, שנכתבו ממש בסמוך לפרסומם. בפרקים אלה נארגת דמותו של ישו כצעיר יהודי מתלבט, על רקע נופיה של ארץ ישראל בשלהי תקופת הבית השני. 

 

באמצעות בריאה מחדש של אותה דמות היסטורית, הזז ביקש להצביע על עיוותיה של הנצרות בהתפתחותה ההיסטורית המאוחרת, ובייחוד ביחסה כלפי העם היהודי. בין תקופת הדיכוי של העם היהודי תחת שלטון רומא העריצה לבין שלהי תקופת המנדט הבריטי, וההגבלות על עלייתם של שרידי השואה, מותח הזז קו ישיר, המוביל אל ציפייה לגאולה, המתגלמת בדמותו השנויה במחלוקת של ישו.

 

ישו של הזז הוא גיבורו של סיפור נדודים בעל צביון אידיאולוגי, שבו צומחת ומתעצמת דמותו הרוחנית, תוך השפעה מפליגה על הזולת. מסלול נדודיו של ישו רצוף תיאורי נוף פיוטיים, היוצאים מתחום המוטיב התיאורי גרידא, ומעניק להם משמעות רעיונית עמוקה.

 

עם נפילת בנו של הזז במלחמת השחרור, הוא זנח את כתיבת הרומן, שנותר גנוז בעיזבונו. בספר זה רואים אור לראשונה כל הפרקים במקובץ, ובכלל זה קטעים שלא נדפסו מעולם קודם לכן. לספר נלווים רישומי נוף מאת אנה טיכו, שזהו להם פרסומם הראשון.